Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : الگوریتم ژنتیک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

الگوریتم ژنتیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
مدل سازی به معنای استخراج روابط بین پدیده های مرتبط با هم و ارائه یک سیستم پویا است، تا امکان پیشگویی تغییرات پدیده یا پدیده ها نسبت به زمان، مکان و غیره به وجود آید. ساخت مدل بر پایه کشف روابط منطقی و شناخت و تفسیر این روابط امکان پذیر می گردد.
بهینه سازی عبارت است از جستجو برای یک سیاست بهره برداری انعطاف پذیر که مقدار تابع هدف را مینیمم یا ماکزیمم می کند. این واژه دارای یک مفهوم ریاضی است. به طور ساده م یتوان گفت در شرایط بهینه، سود خالص حاصل از عملکرد سیستم حداکثر خواهد بود به عبارت دیگر حالتی از عملکرد سیستم مورد جستجو قرار م یگیرد که در آن محصول تولید شده حداکثر سود خالص را تضمین نماید. به تعبیر ریاضی بهین هسازی سیستم به دنبال حداکثر نمودن یک تابع ضمنی مانند U است که در آن شرایط و محدودیت هایی مانند F وجود دارد.
الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیس تشناسی مانند وراثت و جهش استفاده می کند.
الگوریتمهای ژنتیک معمولاً به عنوان یک شبیه ساز کامپیوتر که در آن جمعیت یک نمونهٔ انتزاعی (کروموزوم ها) از نامزدهای راه حل یک مسأله بهینه سازی به راه حل بهتری منجر شود، پیاده سازی می شوند.همانطور که قبلا گفتیم، به طور سنتی راه حل ها به شکل رشته هایی از ۰ و ۱ بودند، اما امروزه به گونه های دیگری هم پیاده سازی شده اند. فرضیه با جمعیتی کاملاً تصادفی منحصر بفرد آغاز می شود و در نسل ها ادامه می یابد. در هر نسل گنجایش تمام جمعیت ارزیابی می شود، چندین فرد منحصر در فرایندی تصادفی از نسل جاری انتخاب می شوند (بر اساس شایستگی ها) و برای شکل دادن نسل جدید، اصلاح می شوند (کسر یا دوباره ترکیب می شوند) و در تکرار بعدی الگوریتم به نسل جاری تبدیل می شود.
مقدمه
در مسائل تصمیم گیری به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر می توان مسئله را به صورت یک مدل ریاضی تبدیل نمود و از روش های بهینه سازی موجود بهره جست. تبدیل یک مسئله تصمیم گیری به یک مدل ریاضی، مدل سازی نامیده می شود. به طور کلی مدل سازی سیستم ها به دو منظور شبیه سازی و بهینه سازی انجام می گیرد.
مدل های بهینه سازی که مبتنی بر الگوریتم های ریاضی ای هستند که قادر به تعیین بهترین و بهینه ترین راه حل برای مسائل می باشند. و این راه حل ها از دقت بالایی برخوردار بوده و باعث افزایش منافع می شوند. این مدل ها می توانند خطی یا غیر خطی باشند. در حالیکه مدل های شبیه سازی به پیش بینی عملکرد سیستم با توجه به مقادیر متغیرهای داده شده توسط کاربر محدود است، مدل های بهینه سازی به صورت خودکار به جستجوی یک گروه بهینه از بین مقادیر متغیرهای تصمیم می پردازند.
الگوریتم ژنتیک یکی از روش های جدید بهینه سازی است که بیشتر برای بهینه سازی مسائل بسیار پیچیده و غیر خطی به کار می رود. اساس این روش بر مبنای فرایند تکامل است.
در واقع اساس این روش بر پایه اصل “سیر تکاملی جانداران در طبیعت”یا “انتخاب طبیعت” است.
در همه مسائل، الگوریتم ژنتیک به وسیله تابع هدف خود که از نوع ماکزیمم است، نقطه بهینه را در مسئله میابد.
الگوریتم های ژنتیک تفاوت بسیار زیادی با روش های بهینه سازی قدیمی دارند. در این الگوریتم باید فضای طراحی به فضای ژنتیک تبدیل شود. بنابراین الگوریتم های ژنتیک با یک سری متغیرهای کدشده کار می کنند. مزیت کار با متغیرهای کدشده در این است که اصولاً کدها قابلیت تبدیل فضای پیوسته به فضای گسسته را دارند. یکی از تفاوت های اصلی این روش با روش های قدیمی بهینه سازی در این است که الگوریتم ژنتیک با جمعیت یا مجموعه ای از نقاط در یک لحظه خاص کار می کند.
روش الگوریتم ژنتیک ضمن آن که هزینه نسبتاً زیادی در مقایسه با سایر روش های بهینه سازی دارد، در پروژه های چند منظوره و پیچیده کاربرد داشته و نسبتا سریع به جواب می رسد.
تعداد صفحه : ۵۰
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144629]

—-

پشتیبانی سایت :       

*