Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

عنوان : تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان  با بهره گرفتن از مدلSWOT  پرداخته شده است، ابتدا به بررسی وضعیت پسته ایران با تأکید بر پسته صادراتی استان کرمان و عملکرد آن طی چند سال اخیر پرداخته شده و بعد مساله تبلیغات بررسی شده است. سپس با بهره گرفتن از ماتریسSWOT  استراتژی های مربوط به تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان تدوین شده است.

اهداف تحقیق عبارتند از :

۱- تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

۲- تعیین مهمترین نقاط ضعف پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

۳- تعیین مهمترین فرصتهای پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

۴- تعیین مهمترین تهدیدهای پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

۵- پیشنهاد استراتژی مناسب با توجه به این نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان

روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون آماری میانگین یک دامنه ای (آزمون t یک متغیره)  و ماتریس عوامل داخلی و خارجی و سپس ماتریس نهایی SWOT می باشد.

نتیجه گیری: بعد از اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات با بهره گرفتن از تحلیل SWOT  راهبردها و راهکارهایی در  امر تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان ارائه شده است.

فصل اول

       کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه   

تردیدی نیست که بازرگانی خارجی از ارکان سیاسی اقتصاد هر کشور محسوب می گردد. در این زمینه صادرات [۱] نقش اساسی و تعیین کننده را در استقلال و تعالی اقتصادی دارد و سیاست توسعه صادرات بخشی از سیاست بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می دهد و دست یابی به آن مورد نظر تمام کشورها می باشد. اهمیت صادرات غیر نفتی برای کشور ما بر هیچ کس پوشیده نیست. صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیر نفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است.

پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی میان تولیدات ایرانی دارا است و پس از فرش یکی از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی کشور است. در شرایط کنونی حدود ۴۱ درصد از تولید و بیش از ۶۰ درصد از صادرات جهانی پسته در اختیار کشور ما بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود (فائو، ۲۰۰۹).

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی[۲] و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد. به طوری که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما با وجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی[۳] به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است، در اغلب موارد بازرگانان به جای افزایش صادرات، زمینه را برای افزایش واردات مهیا کرده اند. زیرا صادرکنندگان به جای تبلیغ در مورد کالای صادراتی خود از طریق روش های علمی در بازارهای هدف، کالاهای ساخت آن کشور را در دامن کشور تبلیغ
نموده اند و باعث افزایش مصرف این کالاها شده اند. از طرف دیگر به علت ورود افراد ناآشنا و دلالان در امر صادرات، سهم صادرات ما را در برخی از بازارهای جهانی کاهش داده است. البته عدم اطلاع دقیق تولید کنندگان کشور از شرایط و اوضاع بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده تا سهم از این بازارها کاهش یابد.

 

 

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که در صورت اصلاح ساختار تولید در کشور و حمایت از صنایعی که دارای مزیت رقابتی و نسبی در بازارهای جهانی هستند، جهت تحقق توسعه صادرات غیرنفتی، فعال نمودن دفاتر بازرگانی یا نمایندگی های متعدد بازرگانی در کشورهای مختلف، انجام تحقیقات بازاریابی خارجی، ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی برای معرفی توانمندی های اقتصادی کشور، استفاده از آمار و اطلاعات لازم در ارتباط با حجم تجارت جهانی، ایجاد مراکز مطالعاتی در کشورهای هدف برای آشنایی با سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان در آن کشورها و آگاهی از شرایط بازارهای جهانی جهت افزایش سهم تجارت خارجی ایران در این بازارها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا متولیان امر در توسعه صادرات به ویژه وزارت بازرگانی باید به این مهم توجه داشته باشند که توجه به مقوله بازاریابی می تواند در افزایش درآمدهای ارزی وتحقق اهداف توسعه صادرات نقش موثری ایفا نماید. البته باید به این نکته اشاره کرد که بدون اصلاح ساختار تولید و از بین بردن قوانین دست و پا گیر که مانع تولید سالم و رقابتی در ایران می شوند مقوله بازاریابی نمی تواند نقش موثری در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد بلکه تولید کنندگان ایران باید به فکر تقویت مزیت نسبی و رقابتی خود جهت تولیدات با کیفیت[۴] بهتر و هزینه کمتر باشند تا بتوانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند در آن صورت تسخیر بازارهای جهانی از طریق بازاریابی مدرن سهل و دست یافتنی است .

هدف اصلی این تحقیق تدوین استراتژی تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته بر اساس مدل
[۵]SWOTمی باشد که در نهایت به تعیین مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تبلیغات پسته استان کرمان و تدوین استراتژی مناسب با این نقاط می پردازیم.

۱-۲٫ بیان مساله

  • تبلیغات یکی از ابزارهای ارتباطی می باشد که شرکتها برای آگاهی دادن، متقاعد کردن و یادآوری
    کالا ها و خدمات خود استفاده می کنند. از دیدگاه بازاریابی، تبلیغات یکی از مولفه های ترویج[۶] و ترویج نیز یکی از عناصر آمیخته بازاریابی[۷] می باشد لازم به یادآوری است که سایر عناصر ترویج در کنار تبلیغات عبارتند از : ترویج فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم می باشند. بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان جایگاه تبلیغات را در بازاریابی شناخت زیرا به قول فیلیپ کاتلر[۸] یکی از علمای برجسته بازاریابی برخی به اشتباه بر این پندارند که بازاریابی یعنی تبلیغات و فروش، بلکه چنین نیست و تبلیغات تکه ای کوچک از کوه یخ بازاریابی می باشد (کاتلر۱۳۷۹).
  • در رابطه با تعریف تبلیغات، از تبلیغات، تعاریف متعددی ارائه گردیده است. به طور کلی تبلیغات درلغت به معنای رساندن پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تکنیکی عبارت است از هر نوع معرفی غیرشخصی و ترویج ایده ها، کالاها و خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخص آن را انجام می دهد. برای تهیه و تنظیم یک برنامه تبلیغاتی برای یک شرکت یا یک موسسه باید در رابطه با ۵ مورد مهم تصمیم گیری نمود که به۵M معروف هستند و عبارتند از هدف[۹]، بودجه[۱۰]، پیام تبلیغ[۱۱]، نوع رسانه[۱۲] و ارزیابی تبلیغ[۱۳] و از آنجایی که هزینه تبلیغات نسبت به سایر هزینه ها بسیاربالا می باشد و از طرفی تبلیغات نگرش مثبت یا منفی در بین مشتریان و یا مصرف کنندگان درباره کالا یا نام سازمان ایجاد می نماید امروزه تبلیغات بیشتر از قبل مورد توجه شرکتها قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته استان کرمان با بهره گرفتن از مدل SWOT  می باشد.

صادرات غیرنفتی نقش شایانی در رشد تولید داخلی، افزایش اشتغالزایی و نیز افزایش پس انداز داخلی دارد. پسته به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادرات غیر نفتی همواره بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی را داشته و جایگاه ویژه ای در میان محصولات صادراتی دارد. با یک نگاه به کل صادرات پسته کشور در یکصد سال گذشته مشاهده می شود که تا سال ۱۳۶۰ فقط ۲۴۲۶۴۶ تن پسته با میانگین ۲۴۲۰ تن در سال به خارج از کشور صادر شده ولی تنها طی سالهای ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۷۴ در حد ۸۷۴۸۰۰ تن با میانگین ۶۲۵۰۰ تن در سال صادرات پسته صورت گرفته است (سالنامه آماری بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۴) و در سالهای ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۱۷۲ و ۲۰۲ هزار  تن صادرات
داشته ایم (انجمن پسته ایران، ۱۳۸۷).

استان کرمان با اختصاص دادن حدود ۳۰۰۰۰۰ هکتار از ۴۴۰۰۰۰ هکتار  کل کشور به کاشت پسته، ۷۰% سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است ( سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان- ۱۳۸۷).

به علت این که در سالهای اخیر پسته رتبه اول را در بین صادرات محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی به دست آورده است و به لحاظ اهمیت صادرات آن به عنوان یک محصول کاملاً ایرانی که بازار عمده آن نیز در دست کشورمان است، توجه به وضعیت صادرات این محصول و نقش تبلیغات در توسعه صادرات آن ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در این تحقیق به تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با  صادرات پسته استان کرمان با بهره گرفتن از مدل SWOT خواهیم پرداخت.

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153627]

—-

پشتیبانی سایت :       

*