Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تاریخ

گرایش : تاریخ 

عنوان :  ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ 

عنوان :

 ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سانسور مطبوعات در ایران همزاد روزنامه در این کشور است. این پدیده در ایران، همواره با قبض و بسط­هایی همراه بود. در زمانی که مرکز ثقل کشور در دست شاه و دربار متمرکز بود، سانسور مطبوعات، برای اجرا با مشکل چندانی روبه­رو­نبود. هرچه این مرکز ثقل نیرومندتر بود، سانسور شدت بیشتری به خود می­گرفت.  دوره­ های آغازین ورود روزنامه به ایران تا انقلاب مشروطیت، دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه و دوران بیست و چهار ساله محمدرضاشاه( از کودتای ۲۸ مرداد به بعد) از این جمله­اند. اما در دوره­هایی که مرکز ثقل حکومت از دربار خارج و به مجلس منتقل می­شد و در دوره­ های هرج و مرج و نبود حکومت مرکزی قدرتمند، عملاً هیچ محدودیت و سانسوری بر مطبوعات اعمال نمی­شد.  دوران انقلاب مشروطه، سال­های جنگ جهانی اول و سال­های اشغال ایران در شهریور ۲۰ تا کودتای مرداد ۳۲، از آن جمله­اند. در دوره حکومت پهلوی دوم، پدیده سانسور از قاعده ثابتی پیروی نکرد. از شهریور ۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد، به دلیل اشغال ایران، ضعف حکومت مرکزی و وجود نیروهای دموکراسی­خواه در مرکز قدرت، چندان سانسوری بر مطبوعات اعمال­نمی­شد. پس از کودتا، سانسور شدیدی بر مطبوعات سایه­افکند.

کلمات کلیدی: ایران، پهلوی دوم، سانسور، مطبوعات، مجلس.

فهرست مندرجات

پیشگفتار: ۵

۱-۱ بیان مسأله: ۸

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۹

۱-۳ اهداف تحقیق……………………………….۹

۱-۳-۱ هدف اصلی………………………………….۹

۱-۳-۲ اهداف فرعی…………………….۹

۱-۴ سوالات تحقیق : ۹

۱-۴-۱ سوال اصلی: ۹

۱-۴-۲سوالات فرعی: ۹

۱-۵ روش تحقیق ……………………………..۹

۱-۶ محدودیت ها…………………..۱۰

۲-۱ سانسور. ۱۲

۲-۲ روش‌های سانسور. ۱۲

۲-۲-۱ سانسور پیشگیرانه (پیش از انتشار) : ۱۲

۲-۲-۲ سانسور پیگیرانه / تعقیبی (پس از انتشار) : ۱۲

۲-۲-۳ سانسور قانونی و غیرقانونی: ۱۳

۲-۲-۴ سانسور رسمی و غیررسمی.. ۱۳

۲-۲-۵ سانسور اقتصادی.. ۱۳

۲-۲-۶ خودسانسوری: ۱۳

۲-۳ انواع سانسور. ۱۴

۲-۳-۱ سانسور سیاسی – اجتماعی.. ۱۴

۲-۳-۲ سانسور اخلاقی.. ۱۴

۲-۳-۳ سانسور دینی.. ۱۴

۲-۴ سانسور در خدمات کتابداری.. ۱۴

۲-۴-۱ سانسور در مرحله مجموعه‌سازی: ۱۵

۲-۴-۲ سانسور در مرحله سازماندهی مواد. ۱۵

۲-۴-۳ سانسور در مرحله امانت.. ۱۵

۲-۵ سانسور در عصر حاضر. ۱۶

۲-۶ نظارت استبدادی.. ۱۹

۲-۶-۱ عصر محمدشاه قاجار. ۱۹

۲-۶-۲ عصر ناصرالدین شاه ۲۰

۲-۶-۲-۲ وزارت انطباعات.. ۲۲

۲-۶-۲-۳ اداره سانسور. ۲۳

۲-۶-۳ عصر مظفر الدین شاه ۲۴

۲-۶-۳-۱ امین السلطان. ۲۴

۲-۶-۳-۲ عین الدوله. ۲۵

۲-۶-۳-۳ امین الدوله. ۲۵

۲-۶-۳-۴ نظارت مظفری و تشکیل مجلس… ۲۵

۲-۶-۳-۵ صدور و مجوز امتیاز. ۲۵

۲-۱-۳-۶ تصویب قانون اساسی.. ۲۶

۲-۷ سانسور در دوره رضاشاه ۲۷

۲-۷-۱ مطبوعات داخلی……………………….۲۷

۲-۷-۲ مطبوعات برون مرزی.. ۳۱

۲-۸ پیشینه تحقیق…………………………۳۴

۳ -۱ به قدرت رسیدن محمد رضا شاه ۳۷

۳-۲ ایدئولوژی حکومت پهلوی هاا…………………..۳۸

۳-۳ قوانین مصوبه در امر مطبوعات.. ۵۱

۳-۳-۱ قانون سوم دیماه سال ۱۳۲۱: ۵۱

۳-۳-۲ قانون مطبوعاتی زنگنه. ۵۴

۳-۳-۳ قانون مطبوعاتی دکتر مصدق.. ۵۷

۳-۳-۴ قانون مطبوعاتی  ۱۳۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۹

۴-۱ سانسور در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲٫ ۶۲

۴-۲ پدیده جانشینی.. ۶۸

۴-۳ تشکل های مطبوعاتی.. ۷۳

۴-۴ مجلس و مطبوعات.. ۷۷

۴-۵ سانسور مطبوعات پس از کودتای ۲۸ مرداد. ۸۹

نتیجه گیری.. ۱۰۱

منابع: ۱۰۴

کتاب و مقاله. ۱۰۴

اسناد. ۱۰۹

مذاکرات مجلس… ۱۰۹

روزنامه ها ۱۱۰

منابع انگلیسی.. ۱۱۱

پیشگفتار:

سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جوامع کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزادترین جوامع، معیارهای رفتاری معینی وجود­دارد و تا زمانی­که تغییر­نکرده ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب­ناپذیر می­سازد.  در این پژوهش، سانسور در مطبوعات در نظر است و دامنه تاریخی آن، دوران پهلوی دوم را دربرمی­گیرد.

در سال­های حکومت رضاشاه که مطبوعات گسترش کمی و کیفی بی­سابقه­ای یافت، به همان نسبت یک دستگاه سانسور نیرومند برپا شد که کارآمدترین سانسور را در یک دوره نسبتاً دراز تاریخ ایران برقرارکرد. مطبوعات بیش از همه، زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ایران آن روز، گرایش و توانایی چالش­کردن دستگاه شهربانی رضاشاهی را نداشت. مخالفت­ها اندک و محدود بود و کنترل آن، آسان. روزنامه­ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتی بود، نمی­نوشتند. روزنامه­های مخالف، مانند دنیا، عمری کوتاه داشتند. نشریات زیرزمینی و بیشتر اعلامیه­ها اندک بودند و چاپخانه­های‌شان زود کشف می­شد. شیوه ­های بی­رحمانه سرکوبگری بی­آنکه پردامنه باشد، برای به­راه­آوردن مخالفان و ناراضیان بسنده می­بود. پس از رضاشاه، در آن دوازده سالی که پنج سالش در اشغال خارجی گذشت، همان اوضاع و احوال پیش از رضاشاه با ابعاد بزرگ­تر بازگشت. از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه­ای که دیگر در یافتن نام برای روزنامه­ها درمی­ماندند، سربرآوردند. آزادی مطبوعات به بالاترین درجه بود و سانسور و هر کنترل دیگری، از جمله مسئولیت مدنی مطبوعات، تقریباً ناموجود. در سال ۱۳۲۱، نخست­وزیر وقت، قوام، که عضو اشرافیت کهن ایران بود، با همه ویژگی­های استبدادی آن، همه روزنامه­ها را توقیف­کرد و چند روزنامه دولتی را به­جای آنها انتشار داد، ولی حکومتش دیری نپایید و سایه این ضربتی که به مطبوعات زد، تا پایان زندگی سیاسی­اش، او را دنبال­کرد. آزادی مطبوعات در آن سال­ها، بیشتر با حکومت نظامی محدود می­شد که با رأی مجلس برقرارشد و مقررات آن، اجازه دستگیری نامحدود افراد و توقیف روزنامه‌ها را می­داد. در دوره سال­های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، فراوانی امتیاز روزنامه­هایی که اساساً برای انتشار مرتب گرفته نشده­بود، به مدیران روزنامه­های توقیف­شده اجازه­می­داد تا روزنامه خود را با نام تازه ـ که در زیرش با حروف ریزتر می­نوشتند «بجای ـ به همان صورت انتشاردهند.

حمله یا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبلیغات کمونیستی در دوره رضاشاه و پس از ۱۳۲۷ و غیرقانونی­شدن حزب توده، هواداری از کودتا، انقلاب و مبارزات چریکی در جهان زمینه ­های اصلی سانسور بودند.

محمدرضاشاه در سال‌های قدرت مطلق خود، از سال ۱۳۳۲ و به­ویژه از سال ۱۳۳۴، نمونه دوران رضاشاه را پیش­چشم داشت، ولی او با طبقه متوسطی بسیار نیرومندتر روبرو بود که بخش بزرگی از آن، سرنگونی رژیم پادشاهی را می­خواست و بخش بزرگتری مشارکت در فرایند سیاسی را. مطبوعات ایران که در دوره رضاشاه حرفه­ای شده بود، در سال­های پس از او، رشد همه سویه­ای کرد و به یک رکن مهم نظام سیاسی تبدیل­شد. کنترل این مطبوعات در سال­های دیکتاتوری محمدرضاشاه به مراجع سانسوری واگذارشد که هرگز نه فرماندهی یگانه یافتند و نه استراتژی روشنی. ساواک یک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبلیغات زیرنظر نخست­وزیر (بعداً وزارت اطلاعات و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردی) سر دیگر آن و وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب، فیلم و تئاتر را برعهده داشت.

این پژوهش شامل چهارفصل است. فصل اول به کلیات پژوهش می ­پردازد. در فصل دوم پیشینه سانسور در ایران را از ورود روزنامه و در قالب دوره­ های حکومتی هر یک از شاهان از دوره محمدشاه تا پایان دوره پهلوی اول دربردارد. در فصل سوم به ساختار قدرت در دوره پهلوی دوم و قوانین مصوبه در امر مطبوعات: قانون سوم دی­ماه۱۳۲۱، قانون مطبوعاتی زنگنه و قانون مطبوعاتی دکتر مصدق و قانون ۱۳۳۴ پرداخته­شده است که برای درک بهتر از شرایط و چگونگی ایجاد سانسور ضروری به نظر می رسید. فصل چهارم به سانسور مطبوعات در دوران پهلوی دوم اختصاص دارد. در این فصل به تفصیل، روند سانسور مطبوعات و دوره­ های انقباض و انبساط آن در دوره­ های مختلف اشاره دارد و در بخش های مجلس و مطبوعات، سانسور مطبوعات در سال­های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، پدیده جانشینی، تشکل­های مطبوعاتی و سانسور مطبوعات پس از کودتای ۲۸ مرداد تنظیم­شده است.

 ۱-۱ بیان مسأله:

از انتشار روزنامه کاغذ اخبار توسط میرزا صالح شیرازی تا انقلاب مشروطه، دوره تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است. در این بازه زمانی مطبوعات رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. همین امر سبب شد که اداره سانسور به پیشنهاد اعتمادالسلطنه و در زمان ناصرالدین شاه شکل بگیرد. فعالیت­های مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا استقرار پهلوی اول، با وجود محدودیت­ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پویا و پررونق بود. با تثبیت قدرت رضاشاه، از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی افزایش یافت. از آنجا که وی نقد آزادی­خواهان را برنمی­تافت بر مطبوعات سانسور شدیدی اعمال کرد. در آغاز، وزارت داخله و معارف این وظیفه را بر عهده داشتند، اما از سال ۱۳۰۸ به بعد وزارت دربار با مسئولیت عبدالحسین تیمور تاش پایه اصلی سانسور مطبوعات شده و یگانه مرجع رسیدگی به توقیف جراید، وزیر دربار شد. پس از کشته­شدن تیمور تاش، مجدداً وزرات داخله و معارف مجری سانسور مطبوعات شدند. با تأسیس اداره راهنمای نامه نگاری این نهاد مجری سانسور مطبوعات شد و هیچ روزنامه­ای حق نداشت مطالب خود را بدون اجازه این نهاد منتشر نمایند.

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده است. به طور کلی در ارتباط با

 سانسور  مطبوعات سه دوره از هم قابل تمیز است:

  • دوره از شهریور ۱۳۲۰تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
  • از کودتای ۲۸ مرداد تا ۱۳۵۶
  • سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷

پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود به طوری که نیروهای سرکوب شده در دهه پیش به صحنه سیاسی آمدند. گسترش کمی و تنوع فکری سیاسی-اجتماعی افراد فعال در عرصه مطبوعات از ویژگی­های این دوره است. بر خلاف سال­های حکومت رضا شاه، فضای حاکم بر مطبوعات این دوره، فضای انتقاد و حتی مخالف بود. این ویژگی با وجود تلاش­های دولت تا کودتای ۲۸ مرداد دوام آورد. پس از کودتا سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس­گیری که محصول حکومت کودتا بود، ادامه حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد.

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم شامل حوزه­های سیاسی بود، اما پس از ۱۵خرداد ۱۳۴۲ حوزه­های مذهبی را نیز دربرگرفت. قریب ده سال پس از کودتا، سانسور منحصراً با فرمانداری نظامی سازمان امنیت بود. از حکومت علم به بعد سانسور مطبوعات به اداره کل انتشارات و رادیو که بعداً به وزارت اطلاعات تبدیل شد، محول گردید. در سال ۱۳۵۶ با اعلام فضای باز سیاسی دوران تازه­ای در حیات مطبوعات ایران آغاز و در اواسط سال۱۳۵۷ سانسور به کلی برداشته شد.

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

نبودن پژوهش و تحقیقی جامع در ارتباط با سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم، احساس نیاز و خلاءی بود که نگارنده را بر آن داشت تا با پژوهشی در این زمینه بتواند بخشی از این خلاء را پر نمایند به ویژه آن که تکیه اصلی این پژوهش بر اسناد این دوره است.

۱-۳  اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف اصلی

ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

۱-۳-۲ اهداف فرعی

– تبین و تحلیل تحولات صورت گرفته در سانسور مطبوعات

– تبین و تحلیل عوامل و زمینه های مؤثر در گرایش دولت ها به سانسور

– تبین و تحلیل کنش و واکنش دستگاه سانسور و مطبوعات در دوره پهلوی دوم

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153019]

—-

پشتیبانی سایت :       

*