Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تاریخ

گرایش : تاریخ ایران اسلامی

عنوان : بررسی نقش گروه های چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش:تاریخ ایران اسلامی

با عنوان :

بررسی نقش گروه های چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا صفا کیش

 استاد مشاور:

دکتر الهام ملک زاده

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     بررسی نقش گروه های مسلمان و چریکی در پیروزی انقلابایران عنوان پایانانامه کنونی است که مسئله اصلی آن پرداخت به انقلاب اسلامی ایران عنوان یکی از مهمترین انقلاب های قرن بیستم با ابعاد ناشناخته ی بی شماری است. لذا گروه های زیادی با گرایش های مختلف فکری وعقیدتی برای آزادی و رهایی از وضعیت حاکم در دوران محمد رضا پهلوی، یکپارچه و هم صدا فریاد برآورند و همگی خواستار نابودی رژیم شاهنشاهی بودند با این وجود به نظر می رسد به نقش سایر گروه ها در سقوط حکومت پهلوی دخیل بودند کمتر پرداخته شده یا در سایه قرارگرفته است. و این تحقیق باتاکید بر این موضوع به طرح سوالات وفرضیه های به شرح زیر که عبارتند از:

س )مشی مسلحانه موجود در دهه های ۴۰ و ۵۰ حورشیدی، آیا جریان خود جوش و بر خواسته از فعل و انفعالات  سیاسی داخل کشور بوده یا تحت تاثیر تئوری ها و تجارب انقلاب، سایر کشور ها پدید آمده است؟

ف )مشی مسلحانه با توجه به ماهیت  رژیم و سیاست مشت آهنین پس از سالهای ۴۲ و تحت تاثیر انقلاب های چریکی آمریکا لاتین و چین بشدت شعله ور شده و موضع بسیار قاطع در مقابل رژیم گرفت.

بدون شک انقلاب ایران از مشارکت تمام نیروهای جامعه شکل گرفت که این گروه ها نیز با مطرح کردن گفتمان انقلابی وترویج ادبیات انقلابی نقش بسزایی در ایجاد فضای انقلابی درجامعه داشته اند و به طور حتم می توان اذعان نمود که ادبیات مستقل و رادیکال انقلاب اسلامی مدیون فعالیت همین گروه ها می باشد.

واژگان کلیدی :مشی مسلحانه ، ایدئولوژی، انقلاب، گفتمان رادیکال ، چریک

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                        صفحه

فصل اول ………………………………………………………………………..۱

کلیات تحقیق………………………………………………………………۱

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………… ۲

۱-۲- بیان مساله تحقیق:………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:……………………………….. ۳

۱-۴- اهداف  تحقیق:………………………………………………………………….. ۴

۱-۵- سوالات تحقیق :………………………………………………………………. ۴

۱-۶- فرضیه های  تحقیق :…………………………………………………………. ۴

۱-۷- سوابق پژوهشی موضوع :……………………………………………………… ۵

۱-۸- چهار چوب نظری تحقیق:…………………………………….. ۶

۱-۹- روش تحقیق :……………………………………………………. ۶

فصل دوم. ۱۱

مبانی جنگ مسلحانه. ۱۱

۲-۱- جنگ چریکی یا قیام مسلحانه. ۱۲

     چریک… ۱۳

۲-۲- پیشینه و مبانی نظری مبارزه مسلحانه در جهان. ۱۴

     جیاب و جنگ چریکی در ویتنام. ۲۱

     جنگ چریکی در کوبا و آمریکای لاتین.. ۲۴

     نظریه جنگ چریکی شهری کارلوس ماریگلا : ۲۹

     استراتژی و تاکتیک جنگ چریکی: ۲۹

۲-۳- علل و عوامل مشی چریکی و نبرد مسلحانه در جهان: ۳۱

۲-۴- پیشینه ومبانی نظری مشی چریکی در ایران. ۳۶

     گروه های کرد (کومله  و دموکرات) : ۳۹

      سازمان نظامی حزب توده ایران. ۳۹

۲-۵- مبانی نظری مشی چریکی.. ۴۲

۲-۶- نوع مبارزه مسلحانه. ۵۲

۲-۶- نتیجه گیری.. ۵۵

فصل سوم: ۵۶

دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران. ۵۶

۳-۱- دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران: ۵۷

۳-۲- رژیم بعد ازکودتا:(۱۳۳۲-۱۳۳۴) ۵۸

۳-۳- انقلاب سفید: ۷۰

۳-۴- قیام ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲٫ ۷۴

۳-۵- دستگیری آیت ا.. خمینی.. ۷۵

۳-۶- نتیجه گیری : ۸۱

۳-۷- انقلاب کوبا ۹۰

فصل چهارم. ۹۶

سازمان چریک های فدایی(چپ) ۹۶

۴-۱- سازمانهای چریکی.. ۹۷

۴-۲- نقطه آغاز مبارزه مسلحانه در ایران: ۹۷

۴-۳- ترور منصور. ۹۸

۴-۴- حادثه ۲۱ فروردین سال ۱۳۴۴(کاخ مرمر) ۹۹

۴-۵- قشر بندی جمعیتی سازمانهای چریکی: ۱۰۱

۴-۶- هدف از مبارزه مسلحانه (چرا عملیات باید مسلحانه باشد؟) ۱۰۴

۴-۷- سازمان چریک های فدایی.. ۱۰۸

۴-۷- سیاهکل.. ۱۱۴

۴-۸- مصطفی شعاعیان و جبهه دموکراتیک خلق.. ۱۱۸

فصل پنجم. ۱۲۳

سازمان مجاهدین خلق.. ۱۲۳

۵-۱- سازمان مجاهدین خلق.. ۱۲۴

۵-۲- سازماندهی و تشکیلات: ۱۴۳

استراتژی: ۱۴۷

ضربه شهریور ۵۰٫ ۱۵۴

اثرات ضربه شهریور۵۰٫ ۱۵۵

عملیاتهای سازمان: ۱۵۷

۵-۳- حوادث و وقایع سال ۵۲ : ۱۶۳

۵-۴- ساختار تشکیلاتی در اواخر سال ۵۱ و حوادث بعد از آن : ۱۶۴

       تغییر ایدئولوژی.. ۱۶۸

       مراحل القاء ایدئولوژی مارکسیسم به اعضاء: ۱۷۳

       طوفان سهمگین(تصفیه های خونین) ۱۷۴

       ترور مجید شریف واقفی.. ۱۷۶

       ترور صمدیه لباف… ۱۷۶

       همکاری وحید افروخته با ساواک… ۱۷۷

       مرگ بهرام آرام و رکود مجاهدین مارکسیسم. ۱۷۷

۵-۵- ضعف در تئوری.. ۱۷۹

۵-۶-  فعالیت در خارج از کشور: ۱۸۳

فصل ششم. ۱۸۹

فدائیان اسلام و گروه های کوچک اسلامی.. ۱۸۹

۶-۱- فدائیان اسلام: ۱۹۰

  نحوه شکل گیری فدائیان اسلام…………………………………………….. ۱۹۰

  مبانی فکری فدائیان اسلام…………………………………………………………. ۱۹۲

      عملیات های فدائیان. ۱۹۴

      ترور هژیر……………………………………………………………………. ۱۹۵

      فرجام نواب صفوی.. ۱۹۸

      گروه های هفت گانه مسلمان. ۱۹۸

فصل هفتم. ۲۰۱

انقلاب اسلامی ایران. ۲۰۱

۷-۱- انقلاب اسلامی ایران. ۲۰۲

۷-۲- تعریف انقلاب… ۲۰۲

۷-۳- ویژگیهای اساسی انقلاب… ۲۰۴

۷-۴- نظریه مبارزه طبقاتی و دلایل بروز انقلابات: ۲۰۹

      نظریه کارل مارکس : ۲۱۱

      ویژگی انقلاب از دیدگاه چپ… ۲۱۶

 نظریه هانتینگتون در مورد وقوع انقلاب… ۲۱۸

۷-۵- جرقه های انقلاب… ۲۲۶

۷-۶- ده شب… ۲۳۱

۷-۷- اعتصاب و ائتلاف… ۲۳۷

۷-۸- نتیجه گیری: ۲۵۱

۷-۹- تسریع انتشار ایدئولوژی شیعه در جامعه. ۲۵۴

۷-۱۰- تقدس عمل گرای.. ۲۵۶

۷-۱۱- تزریق روحیه عصیانگری ،فدا ،ایثارومقاومت در جامعه. ۲۵۸

منابع و ماخذ: ۲۷۰

پیوست: ۲۷۳

 

  • مقدمه:

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین انقلابات قرن بیستم دارای ابعاد ناشناخته بسیاری است که گروه های بسیار زیادی با گرایشهای مختلف فکری و عقیدتی برای آزادی و رهایی از چنگ ظلم وستم حاکم در دوران محمد رضا شاه، یک پارچه و هم صدا بر علیه حاکمیت وقت فریاد برآوردن و همگی خواستار یک چیز بودند : نابودی نظام شاهنشاهی

تا کنون به نقش علما و روحانیون در پیروزی انقلاب بسیار پرداخته شده و کتابها و مقالات بیشماری منتشر شده است. به نظر می رسد بررسی نقش سایر گروه ها که در راه انقلاب و نابودی رژیم پیشین گامهای مهمی برداشتند و در این راه از بذل جان و مال خویش دریغ نورزیدند در سایه اهتمام به نقش علما پنهان مانده و یا تلاش می شود که به عمد نادیده انگاشته شود ، یا شاید جریاناتی تلاش دارند که انقلاب اسلامی را تنها به یک جریان خاص محدود و نقش سایر گروه ها به علت مسائل و حوادث پس از انقلاب به فراموشی بسپارند.این موضوع برای مورخان و علاقه مندان به تاریخ معاصر کشور و امری بسیار دشوار و ناپذیرفتنی می نماید. دغدغه اصلی یک مورخ هماره باید این باشد که یک واقعه تاریخی را از نگرشهای متفاوت و با یافتن علل مختلف ریشه یابی کرده و از نگاه ایدئولوژیک به مسائل باید پرهیز و دوری نماید. انقلاب اسلامی ایران کماکان پس از گذشت سه دهه از عمر آن موضوعی جذاب و البته ناشناخته برای بسیاری از علاقه مندان به آن است و دارای لایه ها و علل خاص بسیار پیچیده ای است . یکی از امور کمتر شناخته شده در این حوزه نقش گروه های مسلحانه در شکست رژیم پهلوی است . از جریانات مسلحانه دوران سلطنت محمد رضا شاه می توان به گروه ها و سازمانهای مسلحانه مارکسیست و غیر مارکسیست اشاره کرد اگرچه ظهور این گروه ها نوعی اعتراض به سلفشان منجمله حزب توده و نهضت آزادی بوده است . لذا از نظر زمانی دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی را بایستی پیدایش و اوج گیری این سازمانها دانست، اینکه جریان های مسلحانه به چه میزان در روند نهضت بیداری مردم ایران و به چالش کشیدن رژیم پهلوی نقش داشتند و از سوی دیگر چگونه تحت تاثیر جنبشهای مسلحانه معاصر قرار داشته اند و با الگوگیری از آنها در ایران اقدام نمودند موضوع این پایان نامه خواهد بود.

  • بیان مساله تحقیق:

مسئله اصلی این پژوهش آنست که مشی مسلحانه بعنوان یکی از راهکارهای تغییر رژیم های توتالیتر و تمامیت خواه تا چه حد در انقلاب اسلامی نقش داشته است . این مسئله را می توان مطرح کرد که انقلاب اسلامی بعنوان مهمترین انقلاب اواخر قرن بیستم تنها بر پایه نقش و فعالیت روحانیون به منصه ظهور رسیده یا در شکل گیری این انقلاب که میشل فوکو از آن بعنوان انقلاب معنوی یاد می کند تنها بر پایه جریان سنتی جامعه یعنی طبقاتی به مانند روحانیون ، بازاریان ، فرودستان مذهبی شکل گرفته است و سایر گروه های رادیکال و روشنفکر با خط مشی مسلحانه در خلق این پدیده نقش نداشته اند یا نقش آنان در سایه و تحت الشعاع فعالیت و کاریزمای رهبری انقلاب واقع شده است . به طور قطع با بررسی فکت ها و حوادث تاریخی بعد از پانزده خرداد ۴۲ این مهم آشکار است که با سیاست مشت آهنین رژیم حاکم تنها قشری که از باتلاق یا منجلاب سرکوب سر برآوردند و حادثه نوزده بهمن را آفریدن همین گروه ها بودند به طوریکه با تداوم عملیات های چریکی در واقع ابهت امنیتی رژیم را زیر سوال برده و این مسئله را در جامعه نهادین نمودند که دستگاه امنیتی رژیم آنچنان قدرتمند نیست که در تصور عامه طنین انداز شده است.

تعداد صفحه : ۲۹۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153026]

—-

پشتیبانی سایت :       

*