Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته نساجی 

گرایش : مدیریت نساجی

عنوان : بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی

دانشگاه آزاد اسلامى واحد یزد

دانشکده مهندسی نساجی

سمینار براى دریافت درجه کارشناسى ارشد M. Sc.››››

گرایش : مدیریت نساجی

عنوان :

بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال ۱۳۹۲

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا احمدزاده

استاد مشاور:

دکتر سعید سعیدا اردکانی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان          صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات… ۳
۱-۱- سلامت روان. ۴
۱-۲- تاریخچه. ۵
۱-۳- مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران. ۱۱
۱-۴- علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی.. ۱۴
۱-۵- روش های پیشگیری از بیماریهای روانی.. ۱۶
۱-۵-۱- پیش گیری اولیه. ۱۷
۱-۵-۲- پیشگیری ثانویه. ۱۸
۱-۵-۳- پیشگیری نوع سوم. ۱۹
۱-۶- افسردگی Depression. 20
۱-۶-۱- علایم و نشانه. ۲۰
۱-۶-۲- انواع اختلالات افسردگی.. ۲۳
۱-۶-۳- معیارهای تشخیصی.. ۲۴
۱-۶-۴- سیر و پیش آگهی.. ۲۵
۱-۷- درمان افسردگی.. ۲۵
۱-۸- اختلالات اضطرابی.. ۲۶
۱-۸-۱- تعریف… ۲۶
۱-۸-۲- علایم و نشانه‌ها ۲۷
۱-۸-۳- تشخیص انواع اختلالات اضطرابی.. ۲۹
۱-۸-۴- سیر و پیش آگهی.. ۳۷
۱-۸-۵- درمان. ۳۸
۱-۹- اختلالات شبه جسمی.. ۴۲
۱-۹-۱- مقدمه کلی.. ۴۲
۱-۹-۲- اختلال تبدیلی ( Conversion disorder) 43
۱-۹-۳- خودبیمارانگاری.. ۴۶
۱-۱۰- مروری بر مطالعات گذشته. ۴۹
فصل دوم: گزارش کار. ۵۸
۲-۱- موضوع تحقیق.. ۵۹
۲-۲- محل اجرا ۵۹
۲-۳- جامعه مورد بررسی.. ۵۹
۲-۴- نوع مطالعه. ۵۹
۲-۵- هدف اصلی.. ۵۹
۲-۶- اهداف ویژه. ۶۰
۲-۷- مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸٫ ۶۱
۲-۸- پرسشنامه GHQ-28. 61
۲-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳
۲-۱۰- محدودیت ها ۶۴
فصل سوم: یافته ها ۶۵
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری… ۸۵
۴-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۸۶
فصل پنجم: منابع.. .
References. 87
چکیده
مقدمه: سلامت روانی یکی از مهمترین ملاک های ارزیابی سلامت در هر جامعه ای بشمار می آید بگونه ای مدیریت آن همواره از اولویت های کاری و پژوهشی در زمینه های مختلف بوده است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که معضلات محیط کاری بویژه در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی بطور مستقیم بر سلامت روانی کارگران تاثیر گذاشته و بطور ثانویه بر راندمان کاری نیروی انسانی آن جوامع تاثیر گزار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) است که بر روی ۲۰۰ کارگر کارخانجات ریسندگی شهر یزد انجام شده است. کارگران بر اساس شیفت کاری و وضعیت تاهل به چهار گروه طبقه بندی شدند و در نهایت نمرات تست GHQ-28 بر اساس متغیرهای مستقل در چهار گروه با یکدیگر مقایسه و آزمون شدند. داده های این مطالعه با بهره گرفتن از آزمون های Chi-square و Kruskalwalis W در محیط SPSS ver.20 آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین سنی جامعه مورد بررسی ۲۹/۳ ± ۹۷/۳۲ سال بدست آمد. نمرات مربوط به اختلال افسردگی در کارگران مجرد شیفت شب ۰۵/۲  ± ۱۱/۴ سال و کارگران شیفت شب متاهل ۱۳/۲ ± ۹۷/۴ سال بدست آمد که در مقایسه با نمرات افسردگی کارگران شیفت صبح و عصر مجرد و متاهل تفاوت معنی داری داشتند (۰۰۴/۰ :P) همچنین نمرات اختلال افسردگی در کارگران شیفت صبح و عصر مجرد با افزایش سن ارتباط معنی داری داشت(۰۱۴/۰ :P).
نتیجه گیری نهایی: با توجه به یافته های این مطالعه و سایر شواهد علمی موجود کارگرانی که بطور مستمر شب کار می باشند در معرض خطر ابتلا و یا تشدید اختلال افسردگی هستند که این مسئله می بایست در تدوین جدول زمانبندی کاری کارگران در نظر گرفته شود تا ضمن پیشگیری از بروز اختلالات روانی، گام موثری در راستای ارتقای بازده نیروی انسانی در کارخانجات ریسندگی شهر یزد برداشته شود.همچنین با توجه به خطرساز بودن فاکتور سن، از این فاکتور به عنوان اولویت افراد برای تدوین برنامه زمانبندی کاری استفاده شود.
واژگان کلیدی: سلامت روانی،افسردگی، اضطراب، عملکردی اجتماعی،اختلال جسمی سازی
مقدمه
مفهوم سلامت روانی، درواقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است و بر کلیه روشها و تدابیری اطلاق می‌شود که برای جلوگیری از ابتلا به بیماریهای روانی، درمان و توان بخشی آنها به کار می‌رود(۱) . سلامت روان قابلیت برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها به صورت عادلانه و مناسب و منطقی تعریف شده است (۲)  . عوامل بسیاری باعث برهم خوردن سلامت روانی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به استرس‌های روانی، عدم رعایت عدالت اجتماعی ، فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد، وجود تبعیض‌های غیرمنطقی و عدم ایجاد امنیت اجتماعی اشاره نمود . نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در زمینه شیوع اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان و ایران اهمیت و ضرورت توجه به بهداشت روان را مشخص‌تر می کند . طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲ میلادی حدود ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند که حدود نیمی از آنها را اختلالات خفیف روانی همچون افسردگی و اضطراب تشکیل می‌دهند(۱)  . مرور مطالعات انجام گرفته در زمینه وضعیت سلامت روان افراد ۱۵ سال و بالاتر در ایران نشان دهنده این است که به طور متوسط حدود ۲۱% افراد جامعه از اختلالات روان رنج می‌برند و زنان نسبت به مردان از آسیب‌پذیری بالاتری برخوردارند(۳) . تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی وضعیت سلامت روان در موقعیت‌های مختلف انجام گرفته است نتایج این بررسی‌ها همگی موید این مطلب می‌باشند که مطالعه وضعیت سلامت روان افراد می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در زمینه برنامه ریزی‌های آموزشی ، درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار مسئولان ، برنامه ریزان و مدیران سازمان‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات قرار دهد .
۱-۱- سلامت روان
بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می‌کند . با توجه به پیشرفت علوم پزشکی که تحول بزرگی را در بهداشت و پیشگیری از بیماریها بوجود آورده است، شروع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی مسائل و مشکلات زیادی از قبیل ازدیاد جمعیت، مشکل مسکن ، بحران ترافیک، بحران آموزش و پرورش، بحران بهداشت ، آلودگی محیط زیست، کمبود مواد غذایی و … را پیش آورده که با روان انسان سازگاری نداشته و بعنوان عوامل مستعد کننده در بیماریهای روانی بشمار می‌آیند .
مشکل تعریف بهداشت روانی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی، سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است .
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می‌کنند : «سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب.
لوینسون و همکارانش در ۱۹۶۲ سلامتی روان را این طور تعریف کرده است : « سلامتی روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که درمقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن .»
کارل مننجر می‌گوید : « سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود .»
طبق تعریف واتسون موسس مکتب رفتارگرایی « رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می‌شود . تعریف گینزبرگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از : « تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی عشق، کار، تفریح » این شخص و همکارانش برای توضیح بیشتر می‌گویند : « استعداد یافتن و ادامه کار، داشتن خانواده ، ایجاد محیط خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصت‌ها ملاک تعادل و سلامت روان است .»با توجه به تعریف بهنجاری از دیدگاه های مختلف و پیچیدگی علوم رفتاری در پزشکی و عدم تعیین مرز و حد رفتار عادی، ارتباط جسم و روان ، رابطه علوم رفتاری با فیزیولوژی و پزشکی از یک طرف و روانشناسی ، فلسفه ، علوم انسانی و جامعه شناسی از طرف دیگر ، کمبود تحقیقات و مطالعات در بیماری روانی و نحوه اجرای انواع پیشگیریهای که پایه و اساس بهداشت را در پزشکی تشکیل می‌دهند همگی نقطه ضعفی است که تعریف، هدف و برنامه‌ریزی‌های بهداشت روانی را دچار اشکال می‌کند .
۱-۲- تاریخچه
تاریخچه بهداشت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است . پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است . درحقیقت روانپزشکی را می‌توان قدیمیترین حرفه و تاز‌ه‌ترین علم به شمار آورد . قدیمیترین ، چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در ۳۷۷ تا ۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد، علل سرشتی و فرضیه مزاجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد . تازه‌ترین علم برای اینکه تقریباً از ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی بهداشت روانی بود که روانپزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمانهای روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند . از فعالیت این سازمانها در جریان جنگ جهانی دوم عملاً کاسته شد و بدین ترتیب می‌توان روانپزشکی را به صورت تازه‌ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد .
از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می‌شود که تا اواخر قرن هیجدهم و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه بهداشت روانی اطلاعات کافی در دست نیست . به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماریهای روانی، اختلالات رفتاری و بیماریهای روانی را به دخالت ارواح خبیثه و شیاطین ، قدرت‌های ماورای انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند خورشید، ماه، رعد و برق در بدن می‌دانستند و عقیده داشتند که باید این بیماریها با نیروهای ماوراء الطبیعه ، وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبودی یابند و این شفاعت موقعی اتفاق می‌افتد که بیمار در خواب باشد . اولین بار بقراط فیلسوف مشهور یونانی بود که خرافات را درباره بیماریهای روانی کنار گذاشت و اختلالات روانی را به طرف پزشکی کشانید ، درباره مالیخولیا و جنون زایمانی تعریف و توصیف کرد و مغز را مرکز اصلی روان دانست . جالینوس علت بیماریهای روانی را اختلال عمل مغز و عدم تعادل اخلاط بدن می دانست . در اوایل قرن سیزدهم و اوایل رنسانس ارتباط جسم و روان و یکپارچگی واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعلاوه فرضیه ابوعلی سینا مسئله این ارتباط را به اسپانیا و کشورهای دیگر کشاند و این زمینه ای برای فرضیه جدید برای بیماریهای روانتنی شد . این قرن را باید قرن سحر و جادو ، دخالت شیاطین و ارواح در ایجاد بیماریهای روانی دانست . اولین روانپزشک به نام جان وی یر که در سال ۱۵۱۵ در دهکده‌ای در مرز آلمان و هلند به دنیا آمده بود پس از اتمام دوران پزشکی در پاریس علاقه‌مند به مطالعه درباره رفتار انسانی و بیماریهای روانی شد و در سال ۱۵۶۳ کتابی در سوئیس نوشت که امروز، اهمیت زیادی درباره تاریخچه روانپزشکی دارد . به علت علاقه‌مندی در نوشتن رساله‌هایی در مورد تشخیص بیماریهای روانی، پسیکوزهای سمی، صرع ، وحشت شبانه ، پسیکوزهای پیران ، هیستری ، پارانوئیا، توهمات ، افسردگی و سایر پدیده‌های روانی مرد قرن ۱۶ نام گرفت . اگرچه نوشته‌های او با مخالفت و طرد او از طرف گروه زیادی از اطبا و نویسندگان آن زمان روبرو شد ولی تا قرن اخیر ارزش و اهمیت نوشته‌های او معلوم نبود ولی با رشد روان شناسی پویا مجدداً نوشته‌های تاریخی « وی یر» ارزش خود را در روانپزشکی پیدا کرد .
در قرن ۱۷ ارتباط جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دکارت و مالپکی ویلیس و سایر مراکزی برای این ارتباط تعیین کردند . در همین قرن در سال ۱۶۰۲ اولین کتاب پزشکی درباره بیماریهای روانی به نام پراکسیس مدیا توسط پزشک سوئیسی نوشته شد که در آن طبقه بندی بیماریهای روانی مورد توجه قرار گرفته و برای بیماریهای روانی علل ارگانیک قائل شدند . دو نفر از روانپزشکان معروف آن زمان یکی زاکیا که پدر پزشکی قانونی لقب گرفته و سالها نیز پزشک پاپ بوده است . زاکیا کتابی درباره روانپزشکی قضایی نوشته و در گزارشات او مطالب زیادی وجود دارد از جمله اینکه فقط پزشک است که می‌تواند درباره ناراحتی و شرایط روانی افراد اظهار نظر نماید، با بیمار روانی به مصاحبه بنشیند و درباره رفتار و اعمال بیمار قضاوت نماید . دیگری به نام توماس سیدنهام که خاطرنشان کرد واکنشهای هیستریک فقط مخصوص خانمها نبوده بلکه نزد آقایان و کودکان نیز دیده می‌شود و به صورت همه نوع علائم مانند تهوع، استفراغ ، سرفه، تشنج ، دردهای معدی و روده‌ای و دردهای مختلف بدن ممکن است تظاهر نماید . نکته قابل ارزش این بود که در آن تاریخ که همه درگیر علایم روانی شدید و جنون مالیخولیایی بودند سیدنهام به ناراحتی‌های نوروتیک اشاره کرد ولی بعد از او مسئله به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجدداً در قرن بیستم مسئله توسط فروید به سر زبانها افتاد .
در قرن هیجدهم مسئله به همان طریق قرن هفده ادامه یافت و موسسات خیریه در کشورهای کاتولیک بنا به پیشنهاد کشیش‌ها تأسیس شد . در این موسسات نظریات مردم درباره نحوه نگهداری و نظریه پزشکان در مورد درمان بیماران متفاوت بود . در بیمارستان بتلم اختلاف بین پزشکان طوری بود که عده‌ای بیماران روانی را غیرقابل علاج دانسته و بعضی نیز روش های مختلف درمانی به آنها توصیه و عقیده داشتند که این بیماران بایستی درمان پزشکی شوند . در همین قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان که دچار حملات بیماری مانیاک شده بود توجه پزشکان و اطرافیان را به خود معطوف داشت و توجه نه تنها به درمان ژرژ سوم بلکه به مسائل پزشکی و روانپزشکی و پرستای بیماران روانی بیشتر شد .
در کشورهای آمریکایی تا زمانی که جزء کشورهای مستمراتی بودند مسائل روانی همان جنبه‌های خرافاتی و موهوم پرستی داشت و سحر و جادو در سرلوحه علل بیماریهای روانی به شمار می رفت . بیماران شدید روانی در زندانها و بیماران سبک و خفیف در منازل نگهداری می‌شدند و حتی قانون الیزابتی درباره نگهداری فقرا در انگلستان تاثیر زیادی در کشورهای مستمراتی آمریکا نداشت . کم کم مردم خیر و فهمیده انجمنهای محلی تشکیل داده و به تبعیت از کشورهای اروپایی روش های انسانی درباره بیماران روانی به اجرا گذاشتند و روز به روز به علت فشار و احتیاج مردم تعداد این انجمنها زیاد شدند . بالاخره در سال ۱۷۵۱ اولین قانون نگهداری بیماران روانی و فقرا از طرف دولت وقت وضع شد . در سال ۱۷۵۶ اولین بیمارستان عمومی در پنسیلوانیا توسط بنیامین فرانکلین بنا نهاده شد و بخش بیماران روانی در طبقه زیرزمین این بیمارستان قرار داده شد . روش درمان در این بیمارستان بدوی و به طور اولیه بود و بیشتر از بیماران کار می‌کشیدند تا توجه به سلامت آنها داشته باشند . بیماران به وسیله نگهبان نگهداری و مواظبت می‌شدند و اگر حالت تهاجمی و تحریکات شدید وجود داشت دستها و پاهای آنها را می‌بستند و آنها را به زمین میخکوب می‌کردند و یا در لباسهای مخصوص محکم می‌بستند و مانند انگلستان روزهای یکشنبه بیماران را در معرض تماشاگران درمقابل دریافت پول قرار می‌دادند . اولین بیمارستان روانی جدا از بیمارستان عمومی در سال ۱۷۷۳ از طرف دولت و مسئولین ایالتی در شهر ویلیامزبرگ که بعد پایتخت ویرجینا نام گرفت افتتاح شد . بسیار به جاست که نامی از بنیامین راش که پدر روانپزشکی در آمریکا نامیده شده ببریم که درمان بیماران روانی را در بیمارستان پنسیلوانیا به عهده گرفت و در سال ۱۸۱۲ یک سال قبل از مرگش کتابی به نام اطلاعات پزشکی و شرح بیماریهای روانی نوشت که تا ۷۰ سال تنها کتاب بیماریهای روانی در آمریکا به شمار می‌رفت . مسئله درمان اخلاقی که بیشتر جنبه انسانی، عاطفی و تعلیم و تربیت داشت در طرفداران انجمنهای خیریه اثر خوبی داشت و مخصوصاً در قرن ۱۹ بنا نهادن بیمارستانها مدنظر قرار گرفت . به طور خلاصه باید گفت در اوایل قرن ۱۹ اصطلاح روانپزشکی در کشورهای اروپایی به جای دیوانگی بنا نهاده شد .
تعداد صفحه :۹۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148062]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: پایان نامه ارشد