Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان

استاد راهنما:

دکتر مهدی اکبرنژاد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- شرح مسئله. ۲

۲-۱- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. ۳

۳-۱- اهداف تحقیق. ۳

۱-۳-۱- اهداف کلی.. ۳

۲-۳-۱- اهداف جزئی.. ۳

۴-۱- روش تحقیق. ۴

۵-۱- پرسش­های تحقیق. ۴

۶-۱- پیشینه تحقیق. ۴

۷-۱- واژه شناسی.. ۶

۱-۷-۱- تعریف لغوی قرائت.. ۶

۲-۷-۱- تعریف اصطلاحی قرائت.. ۸

۸-۱- معرفی شیخ طبرسی.. ۱۰

۹-۱- معرفی اجمالی مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ۱۳

 

فصل دوم: گذری بر تاریخچه و جایگاه قراءات در تفسیر مجمع البیان. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۱-۲- پیشینه اختلاف قرائت­ها ۱۸

۲-۲- جایگاه اختلاف قراءات در تفسیر مجمع البیان. ۲۰

۱-۲-۲- دیدگاه طبرسی درباره­ی قرّاء مشهور قرآن. ۲۱

۲-۲-۲- دلایل سندیت قراءات مشهور از دیدگاه طبرسی.. ۲۵

۳-۲- تاریخچه کتب اختلاف قراءات.. ۲۶

 

فصل سوم: بررسی دیدگاه­های ویژه­ی طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت از بین صاحب نظران علم قرائت    ۳۰

مقدمه. ۳۱

۱-۳- دیدگاه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت­ها ۳۳

۱-۱-۳- اختلاف در اعراب کلمات؛ که تفاوتی در صورت نوشتن و معنای آن­ها پدید نمی­آورد. ۳۳

۲-۱-۳- اختلاف در اعراب که باعث تغییر معنا می­گردد؛ نه صورت.. ۳۴

۳-۱-۳- اختلاف در حروف کلمات؛ که معنا را تغییر می­دهد ولی صورت همچنان محفوظ است.. ۳۶

۴-۱-۳- اختلاف حروف که باعث تغییر صورت است؛ نه معنی.. ۳۷

۵-۱-۳- اختلاف کلمه؛ که صورت و معنا را تغییر می­دهد. ۳۸

۶-۱-۳- اختلاف در جلو و عقب بودن کلمات.. ۳۸

۷-۱-۳- اختلاف در زیاد و کمی کلمات.. ۳۸

۲-۳- بررسی­ها، ویژگی­ها و تحلیل­ها ۳۹

۱-۲-۳- توجه یا عدم توجه به حدیث سبعه احرف.. ۳۹

۲-۲-۳- اختلاف لهجه. ۴۳

۳-۲-۳- توجه به تغییر معنا و یا عدم توجه به آن. ۴۶

 

فصل چهارم: ضوابط و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی در مجمع البیان   ۴۸

۱-۴- ضابطه پذیرش قراءات.. ۴۹

۲-۴- ضابطه پذیرش قراءات از دیدگاه طبرسی.. ۵۱

۱-۲-۴- مطابقت و سازگاری قرائت دیگر با آیات دیگر. ۵۲

۱-۱-۲-۴- صریحاً و با ذکر آیه. ۵۳

۲-۱-۲-۴- به طور اشاره و بدون ذکر آیه مورد نظر. ۵۶

۲-۲-۴- هماهنگی با قواعد ادبیات عرب.. ۵۷

۳-۲-۴- هماهنگی با قراءات مشهور. ۶۵

۴-۲-۴- هماهنگی با شعر شعرای عرب.. ۶۸

۵-۲-۴- مطابقت با لغت.. ۷۱

۶-۲-۴- استفاده از روایات.. ۷۴

۷-۲-۴- استفاده از چند معیار با هم. ۷۷

 

فصل پنجم: نقش اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان. ۸۱

طرح مساله. ۸۲

۱-۵- تاثیر در حوزه آیات الاحکام. ۸۴

۱-۱-۵- جمع بین دو حکم مختلف (یا جمع بین دو قرائت) ۸۴

۲-۱-۵- ترجیح یک حکم بر سایر احکام. ۸۸

۳-۱-۵- رفع ابهام ظاهری.. ۹۴

۴-۱-۵- تفسیر و توضیح احکام. ۹۵

۵-۱-۵- تاکید و مبالغه بیش­تر در بیان حکم. ۹۹

۲-۵- تاثیر اختلاف قرائت در برداشت تفسیری طبرسی در سایر حوزه­ها ۱۰۰

۱-۲-۵- ایضاح، توضیح و تبیین بیش­تر معنای آیه. ۱۰۱

۲-۲-۵- گسترش در لفظ و معنای آیه. ۱۰۴

۳-۲-۵- تخصیص در معنای آیه یا تطبیق معانی بر مصادیق. ۱۰۶

۴-۲-۵- کاستن از مبالغه. ۱۰۸

۵-۲-۵- مردود دانستن قرائتی که فهم، تفسیر و برداشت صحیح آیات را دچار اختلال می­نماید. ۱۱۰

 

نتیجه گیری.. ۱۱۶

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۹

چکیده انگلیسی..

چکیده 

به دلیل اهمیت بالای مسئله اختلاف قراءات و تاثیراتی که می ­تواند در روش، گرایش و یا برداشت تفسیری مفسر قرآن کریم داشته باشد، این رساله بر آن است تا با بهره گرفتن از روش توصیفی – تحلیلی، به اهداف این پایان نامه که در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق است، دست یابد. به طور خلاصه؛ شناسایی ملاک و معیارهای شناخت قرائت صحیح از دیدگاه طبرسی، جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان از جمله اهداف تحقیق به شمار می­آید.

ساختار این پایان نامه به گونه­ای است که از پنج فصل مرتبط به هم تشکیل شده است و از لحاظ اهمیت موضوع به صورت تصاعدی پیش رفته است.

از جمله دستاوردهای این تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره نمود. و آن این است که؛ نظرگاه­های ویژه طبرسی درباره انواع اختلاف قرائت در قرآن کریم بررسی و  شناسایی شده است. که با دیدگاه­های علمای اهل تسنن و تشیع تا حد زیادی متفاوت است. نیز ضوابط و معیارهایی که امین الاسلام طبرسی در شناخت و تشخیص قرائت صحیح به کار برده است، استخراج شده و به این نتیجه دست یافته­ایم که دیدگاه ایشان با دیدگاه صاحب­نظرانی همچون ابن جزری و مکی ابن ابی طالب تفاوت­های آشکاری دارد. ضمن این­که در فصل نهایی پایان نامه، نقش اختلاف قرائت­ها در برداشت­های تفسیری مجمع البیان، در دو قسمت مجزا و در حوزه­های آیات الاحکام، و سایر حوزه­های قرآنی بررسی و تحلیل شده است.

کلیات تحقیق
اختلاف‏ قرائت‏ در قرآن کریم، یک واقعیت تاریخى است که دلیلى بر انکار آن وجود ندارد. و مفسر قرآن کریم، باید برای دستیابی به تفسیر صحیح آیات، به بسیاری علوم؛ که یکی از آن­ها علم قرائت است، آگاهی و تسلط کافی داشته باشد.

شیخ طبرسی از جمله مفسران جلیل القدر جهان تشیع محسوب می­شود؛ که در ضمن تفسیر آیات، به بیان اختلاف قرائت­ها اهتمام ویژه­ای داشته است. لذا در این پایان نامه ابتدا گذری بر مفهوم و تاریخچه­ی اختلاف قرائت می­شود؛ تا از این رهگذر، به انواع اختلاف قرائت از دیدگاه طبرسی نیز اشاراتی شده و سپس با بررسی و تحلیل ضوابط و معیارهای شیخ طبرسی در شناخت قرائت صحیح در مجمع البیان، آشنایی و درک درستی نسبت به عنوان پایان نامه؛ یعنی جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت­های تفسیری مجمع البیان ایجاد شود.

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148372]

—-

پشتیبانی سایت :       

*