Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم باغبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مطالعه ریشه­ زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون­ های ریشه زایی NAA وIBA

    دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مطالعه ریشه­زایی دو رقم گاردنیا با بهره گرفتن از هورمون­های ریشه زایی NAA وIBA

استاد راهنما:

دکتر شهرام صداقت حور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    به منظور بررسی تأثیر تنظیم کننده­ های رشد گیاهی و رقم بر ریشه­زایی قلمه­های گاردنیا مطالعه­ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور تنظیم کننده­ رشد گیاهی شامل: IBA در ۴ سطح (۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۱۴۷۰۰ میلی­گرم در لیتر) و NAA در ۴ سطح (۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۱۴۷۰۰ میلی گرم در لیتر) و ۲ رقم گاردنیا (گل ریز و گل درشت) در ۳ تکرار و ۹۶ پلات آزمایشی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ­ها نشان داد که اثر ساده سطوح مختلف تیمارها در سطح ۱ یا ۵ درصد آماری معنی­دار بود. همچنین اثرات متقابل رقم و تنظیم کننده­ های رشد گیاهی هم در درصد ریشه­زایی، طول ریشه و طول بزرگ ­ترین ریشه معنی­دار بود. مقایسه میانگین داده ­ها نشان داد که تیمار ۴۰۰۰ میلی­گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید با ۶۲ درصد نسبت به تیمار بدون هورمون (۲۳ درصد)، درصد ریشه­زایی را افزایش داد و باعث افزایش معنی­دار سایر صفات گردید. همچنین تیمار ۲۰۰۰ میلی­گرم در لیتر نفتالین استیک اسید با ۶۴ درصد بهترین درصد ریشه زایی را نشان داد و ضمناً باعث افزایش وزن تر، وزن خشک، طول ریشه، و طول بلندترین ریشه گردید.

مقدمه

امروزه گسترش شهرها و افزایش آلاینده­های زیست محیطی باعث گردیده تا نقش گیاهان در فضاهای شهری هر روز افزایش یابد. در طراحی فضای سبز، گل­های زینتی یکساله و دایمی به علت تنوع رنگ و شکل بیشتر مورد توجه قرار می­گیرند و تأثیر بیشتری در فضای محیط دارند (مک دونالد، ۲۰۰۲).

مدت زمانی است که از تنظیم کننده­ های رشد برای افزایش کیفیت و کمیت گیاهان و ایجاد مقاومت به     خشکی در کشاورزی استفاده می­شود. استفاده از تنظیم کننده­ های رشد به عنوان یک روش در تغییر فیزیولوژی گیاهان زراعی، همراه با سایر روش، ضروری به نظر می­رسد، زیرا در مقایسه با طولانی بودن مدت زمان اصلاح ژنتیکی گیاهان و دستکاری در ساختار ژنتیکی آنها، نتایج کاربرد تنظیم کننده­ های رشد سریع تر می باشد (عباسپور، ۱۳۷۵).

تولید گل و گیاهان زینتی امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تدوین برنامه­ای جامع در جهت تولید و صادرات این گیاهان، علاوه بر اشتغال زایی، درآمد سرشاری را نصیب کشورمان می­نماید. کشورمان از نظر شرایط آب و هوایی و نوری برتر­ی­های ویژه ای نسبت به تولیدکنندگان عمده جهانی دارد (محبوب خمامی، ۱۳۸۵).

  • گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی گاردنیا

گیاه گاردنیا (Gardenia jasminoides)، از خانواده Rubiaceae می­باشد. این جنس از ۲۵ گونه مختلف، از گیاهان همیشه سبز درختچه­ای و یا درخت کوچک، تشکیل شده­است. معمولاً ارتفاع و گسترش گونه مذکور به  ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی­متر می­رسد. بومی چین می­باشد و برگ­های سبز تیره، براق و نیزه­ای دارد. گل­های آن منفرد، سفید و معطر است. گاردنیا را می­توان، در تابستان، خارج از گلخانه یا آپارتمان و در فضای باز قرار داد. این گیاه احتیاج به یک دوره خواب زمستانی دارد و باید در این مدت درجه حرارت ۱۲ درجه سانتی­گراد باشد. برگ­های آن عمومأ دائمی، متقابل و بیضی شکل کشیده و گل های آن سفید، خوشبو که از بغل دم برگ­ها یا انتهای شاخه بیرون می­آید. این گیاه در طبیعت گونه­های مختلف دارد و گونه گاردنیا جاسمینوئیدس[۱] و واریته­های آن دارای گل­های درشت سفید معطر و بوته همیشه سبز بسیار زیبا و جذابی دارد. از گونه­های دیگر آن فولگنس، ایکس هیبریدا، تری فیلا و جاسمنوئیدس که همگی دارای گل­های پرپشت سفید با برگ­های سبز تیره و عطر دلپذیر مورد توجه بسیاری قرار دارد .مشکل آن، این است که برای ظهور گل حرارت ۱۶ درجه در شب و ۲۶ درجه در روز لازم دارد. مشکل دوم، موضوع آبیاری است. چنانچه آبیاری آن بیش از حد و یا کمتر از مقدار مورد نیاز باشد، گل­های آن قبل از شکفته شدن می­ریزند. پس از ظهور گل یک حرارت یکنواحت حدود ۱۲-۱۵ درجه کافی خواهد بود و احتیاج به آب سبک دارد (آبی که سختی آن کمتر از ۳۰۰ قسمت در میلیون باشد) و بایستی دائماً سطح خاک گلدان رطوبت نسبی داشته باشد. در صورت استفاده از آب سخت، برگ­ها پیچیده و زرد شده و می­ریزد (بی نام، ۱۳۹۲؛ خوشخوی، ۱۳۸۹؛ کلمسون اکستنشن، ۱۹۹۹).

  • شرایط محیطی، کاشت و روش تکثیر

گاردنیا به نور زیاد، حرارت بالا، آبیاری معمولی، رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک اسیدی احتیاج دارد. بهترین دما برای نگهداری در بهار و تابستان حدود ۲۰ درجه و در زمستان حدود ۱۰ درجه سانتی­گراد می­باشد.  حداقل دمای مورد تحمل آن ۲- درجه سانتی­گراد و به یخبندان طولانی حساس بوده، در مواقع رشد و نمو کامل به آبیاری مرتب نیاز دارد ولی در مواقع دیگر به آب کمتری نیاز دارد. از اواسط تا اواخر بهار، می­توان گاردنیا را تکثیر کرد. برای این منظور، قلمه­های انتهایی ساقه را که طول ۸ تا ۱۰ سانتی­متر، با قیچی باغبانی جدا کنید و در پودر هورمون ریشه­زایی فرو می­برند. سپس هر یک را در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتی­متر حاوی کمپوست با پایه پیت، قرار می­دهند. آنها را با کیسه پلاستیکی شفاف پوشانده و دما را حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی­گراد نگه می­دارند،  باید دقت کرد که خاک به اندازه کافی مرطوب باشد. پس از دو ماه ریشه دهی انجام شده، بعد از آن، گیاه را یه گلدان با قطر دهانه ۱۱ تا ۱۳ سانتی متر، حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت، مناسب گیاهانی که به pH پایین احتیاج دارند، بکارید (برادشاو و جان، ۱۹۹۸؛ دوک و راشد، ۲۰۱۰).

  • بیان مسئله

افزایش رویشی از این­رو امکان پذیر است که یاخته­های زنده گیاهی در هسته خود تمام اطلاعات ژنتیکی لازم برای تولید یک گیاه کامل را دارا می­باشند. این ویژگی توانمندی[۲] نامیده می شود (استوارد و گریگوریان، ۱۹۷۸). مزیت اصلی تکثیر غیرجنسی در این است که گیاهان حاصل از آن شبیه گیاه والد بوده و هیچ­گونه تغییر ژنتیکی در آنها پدید نمی­آید (دیواین و ییگر، ۲۰۰۳). البته که افزایش رویشی هم با مشکلاتی از جمله ریشه­دهی نامناسب یا با کیفیت کم توام است. ریشه­دهی نابجا به تشکیل ریشه از جاهایی غیر از محلی که در شرایط طبیعی ریشه از آنجا بوجود می­آید گفته می­شود (دیویس و همکاران، ۱۹۸۲). موفقیت در ریشه­زایی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله مهم­ترین آن­ها تنظیم کننده­ های رشد گیاهی می­باشد. عدم وجود این ترکیبات موجب کاهش راندمان جذب آب، پژمردگی گیاه، کاهش اندازه سلول و ریزش ارگان­هایی مثل برگ­ها می­گردد (خوشخوی، ۱۳۸۹؛ شیرزاد و همکاران، ۲۰۱۲).

تحقیقات نشان داده­است که توانایی قلمه­ها در تشکیل ریشه با ماده گیاهی (عوامل درونی) و همچنین شرایطی که قلمه­ها در طول جریان ریشه­زایی در آن نگهداری می­شوند (عوامل بیرونی) بستگی دارد. قلمه­های بسیاری از گونه­های گیاهی به راحتی ریشه می­دهند. اگر چه بعضی دیگر حتی در شرایط مشابه ریشه نمی­ دهند (سادو، ۱۹۹۸؛ خوشخوی، ۱۳۸۹). در حال حاضر اطلاعات کمی درباره علل عدم ریشه زایی بعضی قلمه ها وجود دارد، که عوامل متعددی ممکن است علت آن باشد، که از مهمترین این عوامل می توان موانع مکانیکی، عدم تعادل تغذیه ای، عوامل هورمونی نامناسب و تجمع بازدارنده ها را نام برد (سادو، ۱۹۹۸). اکسین­ها تاثیر مهمی در ریشه­زایی قلمه­ها دارند که در آغازش، رشد طولی و راندمان تعداد قلمه­های ریشه­دار شده موثرند و عدم استفاده از آن­ها باعث مشکلاتی در  تکثیر غیر­جنسی می­گردد (فتحی و همکاران، ۱۳۷۹).  

  • هدف از انجام تحقیق

به طور کلی هدف از انجام این مطالعه را می­توان در ۳ بخش بیان کرد:

  • بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین به خصوص نفتالین استیک اسید (NAA) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر ریشه زایی قلمه­های گیاه گاردنیا
  • افزایش سرعت و درصد ریشه زایی و بهبود راندمان قلمه های ریشه داده شده
  • معرفی بهترین تیمارها جهت تولید تجاری

تعداد صفحه : ۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153763]

—-

پشتیبانی سایت :       

*