Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی حمل و نقل دریایی

عنوان : بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارائه راهکارها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

 

پروژه تحقیق کارشناسی ارشد الکترونیکی

مهندسی حمل و نقل دریایی

 

عنوان پروژه:

بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارائه راهکارها

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سجادی پارسا

 

 

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فهرست_ ۳
چکیده ۷
کلید واژه ۷
خلاصه علائم اختصاری_ ۸
فصل اول: کلیات_ ۱۲
مقدمه_ ۱۲
۱٫۱  بیان مسئله_ ۱۴
۱٫۲ ضرورت انجام تحقیق_ ۱۴
۱٫۳٫ سوال تحقیق_ ۱۵
۱٫۴٫ اهداف تحقیق_ ۱۵
۱٫۵٫ روش تحقیق_ ۱۵
۱٫۶٫ روش گردآوری مطالب_ ۱۵
۱٫۷٫ ساختار تحقیق_ ۱۵
فصل دوم: آشنای و بررسی تحقیقات پیشین_ ۱۶
آشنایی با کشتی کانیتنربر و تاریخچه آن_ ۱۶
روند تحول در کشتی های کانتینری_ ۱۷
کانتینر_ ۱۹
ساختمان کانتینر_ ۲۱
کانتینر معمولی_ ۲۲
اجزای کانتینر_ ۲۴
استانداردهای عملیاتی کانتینر_ ۲۷
کنوانسیون کانتینرهای ایمن_ ۳۰
انواع کانتینر_ ۳۳
علائم و شماره گذاری کانتینر_ ۴۲
کد نوع کانتینر_ ۴۸
خصوصیات عملیاتی کانتینر_ ۵۰
معرفی وسایل مهار کانتینر_ ۵۴
قانون ارشمیدس__ ۵۶
کاربرد قانون ارشمیدس در کشتی ها ۵۶
اجسام شناور جرم حجمی آب_ ۵۷
گرانیگاه (مرکز ثقل( ۵۷
محاسبه مرکز شناوری یک کشتی_ ۵۷
ظرفیت بارگیری یک کشتی_ ۵۸
آب خور (آب نشین) ۵۸
اندازه بیرون از آب یک کشتی_ ۵۹
گرانیگاه کشتی_ ۵۹
گرانیگاه حقیقی و مجازی وزنه در هنگام بارگیری و تخلیه_ ۶۰
مرکز شناوری و نقطه شناوری_ ۶۰
حالت تعادل در کشتی_ ۶۱
عوامل اثر در تعادل ساکن_ ۶۵
تعادل طولی – تعاریف_ ۶۶
منحنی هیدرواستاتیک__ ۶۸
حداقل شرایط تعادل مورد نیاز جهت دریانوردی همراه با ایمنی برای یک کشتی_ ۶۹
قوانین مربوط به تعادل و خطوط بارگیری_ ۷۱
نکات الزامی جهت حفظ تعادل کشتی_ ۷۱
نکات الزامی جهت حفظ تعادل در کشتی های به خصوص__ ۷۱
اطلاعات تعادلی به کشتی ها داده می شود_ ۷۲
کتابچه ی تعادل کشتی_ ۷۳
استفاده از حداکثر گشتاور ظرفیت بارگیری_ ۷۳
فشارها و نیروهای وارد بر کشتی_ ۷۴
علل فشار بر ساختمان کشتی_ ۷۷
فشارهای ناشی از بارگیری ناهموار ۸۰
مدیریت دپوی کانتینر_ ۸۲
عملیات بندر کانتینری_ ۸۶
عملیات محوطه_ ۸۸
چیدمان کانتینرها و آرایش بلوک ها ۹۰
اهمیت عملیات تخلیه/بارگیری برای بندر ۹۹
نقشه چیدمان کانتینرهای کشتی(BAYPLAN) 99
کد آدرس کانتینرهای روی کشتی_ ۱۰۴
اصول عملیات تخلیه / بارگیری کانتینر_ ۱۰۵
حفظ تعادل کشتی_ ۱۰۶
STACKING WEIGHT LIMITATION_ 107
ترتیب بنادر ۱۰۷
عدم تمرکز کانتینرها در یک نقطه_ ۱۰۸
گروه بندی کالای خطرناک (IMDG CLASSES) 114
شیوه های بارگیری و تخلیه کانتینر_ ۱۱۷
حمل و نقل کالاهای کانتینری_ ۱۱۹
فصل سوم : روش تحقیق_ ۱۲۳
فصل چهارم: یافته ها ۱۲۳
مراحل عملیات تخلیه و بارگیری_ ۱۲۴
بررسی حوادث_ ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری_ ۱۳۳
عوامل مؤثر در تعادل کشتی حین عملیات بندری_ ۱۳۳
فهرست منابع_ ۱۳۵
چکیده
یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه می باشد.  امروزه متصدیان حمل و تجارت از کانتینرها به دلیل مقاومت بالا آن، چیدمان طبقاتی آن بر روی کشتی و اسکله ضد باران بودن و عدم احتیاج به انبار مسقف را به راحتی و سرعت قابل بارگیری بر روی کشتی، کامیون و قطار می باشد ضد دزدی بودن، به دلیل وقت گیر نبودن مهارت آن یکبار مصرف نبودن آن ها، چیدن بسته مانند پالت در خود را دارد و همچنین نیاز به کشتی های یخچالی مرتفع نموده است استفاده می کنند چرا که هر واحد کانتینر دارای مجموعه از بارها با یک فهرست بسته بندی (PACKING LIST) می باشد و تجمع تمام این بسته ها در یک بسته بزرگ تعداد فهرست های بسته بندی را کاهش می دهد و به همان نسبت تعداد را اسناد گمرکی کاهش می یابد.  با توجه به این موضوع در اینجا به بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی های در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر و ارائه راهکارهای آن پرداخته شده است.
نتایج این بررسی می تواند کمکی برای کارکنان بندر و کشتی در جهت کم کردن اینگونه خطرات در زمان بارگیری و تخلیه کانتینر در بنادر گردد.

کلید واژه
کانتینر- کشتی کانتینربر- دپوی کانتینر- تجهیزات بارز کننده کانتیر- چیدمان کانتینر- خطرات تعادلی در کشتی های کانتینر بر- خطرات کانتینر

A -WATER PLANE AREA IN BILGED COMPARTMENT.
A – AREA OF WATER PLANE.
A/P -THE AFTER PERPENDICULAR.
B – BREADTH OF THE SHIP.
B – CENTRE OF BUOYANCY.
D -DISTANCE (OF SHIFT OF WEIGHTS, ETC).
D -DEPTH. OR DRAFT.
F -CENTRE OF FLOTATION.
FA -FRESH WATER ALLOWANCE.
G -CENTRE OF GRAVITY OF WEIGHT OR WEDGE.
G -CENTRE OF GRAVITY OF SHIP.
GM -TRANSVERSE METACENTRIC HEIGHT.
GM L -LONGITUDINAL METACENTRIC HEIGHT.
GZ -RIGHTING LEVER.
H -COMMON INTERVAL (SIMPSON’S RULES, ETC).
HH1 -HORIZONTAL DISPLACEMENT OF THE CENTRES OF GRAVITY OF WEDGES.
I -MOMENT OF INERTIA OF FREE SURFACE.
I -TRANSVERSE MOMENT OF INERTIA OF A WATERPLANE.
I1 -LONGITUDINAL MOMENT OF INERTIA OF A WATERPLANE.
K -DENOTES THE KEEL.
KB -HEIGHT OF THE CENTRE OF BUOYANCY ABOVE THE KEEL.
KG -HEIGHT OF THE CENTRE OF GRAVITY ABOVE THE KEEL.
KG -HEIGHT OF THE CENTRE OF GRAVITY OF A WEIGHT ABOVE THE BASE LINE.
KM -HEIGHT OF THE TRANSVERSE METACENTER ABOVE THE KEEL.
KM1 -HEIGHT OF THE LONGITUDINAL METACENTER ABOVE THE KEEL.
KN -THE RIGHTING LEVER, ASSUMING G TO BE AT THE KEEL.
L -LENGTH
L -LENGTH
M -TRANSVERSE METACENTER.
M1 -LONGITUDINAL METACENTER.
M.C.T.1C -MOMENT TO CHANGE TRIM ONE CENTIMETER
P -PERMEABILITY OF A COMPARTMENT.
T – TRIM
T -T.P.C
T.P.C. -TONS PER CENTIMETER IMMERSION.
U – VOLUME OF IMMERSED OR EMERGED WEDGE, OR VOLUME OF BUOYANCY
V -VOLUME OF DISPLACEMENT OF A SHIP
W – WEIGHT SHIFTED, ADDED , ETC.
W -DISPLACEMENT OF A SHIP.
۰ -ANGLE OF HEEL.
-DENSITY.
– DISPLACEMENT AT SUMMER DRAFT.

 

LENGH BETWEEN PERPAND ICULARS: طول بین عمودین
DRAFT: آبخور – آب نشین
TONNAGE DEPTH: عمق تناژی
TONNAGE BREADTH: عرض تناژی
MAX BREATH: حداکثر عرض
REGESTERED DEPTH: عمق ثبت شده
LIOYD’S BREADTH: عرض لوید
SHIP TONNAGE: تناژکشتی
GROSS TONNAGE: تناژ ناخالص
NETT TONNAGE: تناژ خالص
GRAIN CAPACITY: ظرفیت بارگیری فله کشتی
BALE CAPACITY: ظرفیت بارگیری عدل کشتی
DISPLACEMENT: میزان جابجائی کشتی
LIGHT DISPLACEMENT: میزان جابجائی سبک کشتی
LOADED DISPLACEMENT: میزان جابجائی سنگین کشتی
DEAD WEIGHT: ظرفیت بارگیری کشتی
MEAN DRAFT: میانگین آبخور
FORWARD DRAFT: آبخوره سینه
AFT DRAFT: آبخور پاشنه
MIDSHIP DRAFT: آبخور میانه
DOWN BY HEAD: متمایل به سینه
SOWN BY STERN: متمایل به پاشنه
TRIM: تفاوت آبخور سینه و پاشنه
TRIM BY HEAD: متمایل به سینه
TRIM BY STERN: متمایل به پاشنه
EVENT KEEL: کشتی در حالت افقی
FREE BOARD: سطح آزاد خارج از آب
LOAD LINE: خطوط بارگیری (خط شاهین)
PLIMSOLL MARK: دیسک پلیمسول
TONNES PER CENT IMETER:
IMMERSION (TPC): تن بر سانتیمتر فروکش
FRESH WATER ALLOWANCE (FWA): فرجه آب شیرین
DOCK WATER ALLOWANCE (DWA): فرجه آب بندر
FOREWARD PERPAND ICULAR: خط عمود سینه
AFT PERPAND ICULAR: خط عمود پاشنه
CENTER OF GRAVITY OF SHIPS: گرانیگاه کشتی
SHIFT OF G: تغییر مکان نقطه «G»
REAL AND VIRTUAL CENTERS:
OF GRAVITY: گرانیگاه حقیقی و مجازی یک وزنه
CENTER OF BUOYANCY (B): مرکز شناوری «B»
CENTER OF FLOTATION (F): نقطه شناوری «F»
RIGHTING LEVER: اهرم اصلاحی «GZ»
METACENTER: نقطه مجازی «M»
STABLE EQUIL IBRIUM: حالت تعادل پایدار
NEUTRAL EQUILIBRIUM: حالت تعادل بی تفاوت
UNSTABLE EQUIL IBRIUM: حالت تعادل ناپایدار
WATERL INE: خط سطح آب

 
فصل اول: کلیات

مقدمه
آشنایی و شناخت  کانتینر( CONTAINER)  و  انواع مختلف آن ،در زمینه حمل و نقل دریایی باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسند. حمل کالا بوسیله کانتینر باعث  تسهیل درحمل و نقل بین المللی ،کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه ،کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه، حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن ، امکان تحویل کالا  از محل تولید به مصرف ، افزایش سرعت بارگیری و تخلیه حمل را موجب شده است.
حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینری به دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجم عملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه است. این تغییرات به دلیل امتیازات خاصی که ایجاد می نماید به سرعت در کشورهای جهان گسترش یافته است .  از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجه شده است. گرایش سیستم حمل و نقل جهانی به سمت حمل و نقل کانتینری بیانگر آن است که در راستای موارد فوق الذکر کشتیرانی کانتینر باید رشد پیدا کند. عدم پذیرش این تغییرات و اعمال ننمودن تکنولوژی جدید اساسا” اثرات منفی در بر خواهد داشت که گریبان گیر اقتصاد ملی و همچنین صنعت بندری و کشتیرانی خواهد شد. از آنجا که  عموما، کشورها از سوی شرکای تجاری خود تحت فشار قرار می گیرند، لذا بی توجهی به تغییرات تکنولوژیکی ، موجب تاثیرات منفی بر مبالات تجاری کشورهای در حال توسعه می گردد. لذا در راستای پذیرش این تغییرات و اعمال نمودن تکنولوژی جدید، یکی از مسائل مهم، بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی هایی است که در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرمورد استفاده قرار می گیرند.
در این تحقیق قصد بر آن می باشد که نکات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات مربوط به تعادل کشتی ها در حین عملیات بارگیری و تخیله در بنادر مورد بررسی قرار گیرد، و این بررسی نیز می تواند منجر به حفظ ایمنی کشتی کانتینری در دریا شود. چرا که در صورت بارگیری و تخلیه ایمن در بنادر و حفظ تعادل ایمن در انتهای عملیات بندری ، کشتی در دریا نیز دارای تعادل است.

اینک ضمن بررسی مختصر مزایای حمل با کانتینر اشاره ای هم به مزایای یک پارچه سازی خواهیم نمود.
 ۱مزایای حمل با کانتینر
۱-۱ کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
۲-۱ کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه
۳-۱ حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
۴-۱ حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن می سازد(Door to Door )
۵-۱ حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.

۲مزایای یکپارچه سازی کالا در حمل با کانتینر
۱-۲ حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل
۲-۲ حداکثر بهره گیری از فضای مفید وسایل حمل
۳-۲ تسهیل در آماده سازی کشتی برای عملیات بارگیری و تخلیه
۴-۲ ممانعت از بارگیری اضافی(Over storage) در وسیله حمل
۵-۲ ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی
۶-۲ کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیری و تخلیه می گردد.
اصولا سیستم حمل و نقل بین المللی کلیه این کوششها و مساعی را بدین جهت مبذول می دارد که بتواند از سرمایه گذاریهای انجام شده در این سیستم بهترین بهره برداری را بنماید.
بسیاری از کارشناسان سیستم حمل و نقل براین عقیده اند که پیدایش کانتینر در واقع همان انقلاب تکنو لوژیکی در صنعت حمل و نقل بوده است.«اگر فرض کنیم حمل کالا بوسیله کانتینر اتفاق افتاده و تمام شده باشد ٬ توسعه آن هنوز ادامه دارد و در دهه آینده با سرعت زیادتری شکل تکمیلی خود را طی خواهد کرد و مسیر های جایگزینی ٬ تغییر در توازن کالا های وارده و صادره و نوع تکنو لوژی و عملیات مورد بهره برداری از جمله عواملی است که ریسک سر مایه گذاری این سیستم را بالا می برد. در مورد کشور خودمان نخست باید بررسی کرد که چند درصد از مبادلات بین المللی ایران را کالاهای قابل حمل با کانتینر تشکیل می دهد و سهم فعلی مبادله کالا با کانتینر چه فاصله ایی با این درصد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانیم که کانتینر بعنوان محفظه ٬ متعلق به خط کشتیرانی است یا خط کشتیرانی آن را از مالکش اجاره کرده است. باید در هر مسیر تجاری محاسبه شود که تعداد دفعاتی که کانتینر از مبداء اولیه پر شده و پس از تخلیه در مقصد نهایی٬ به مبداء اولیه باز می گردد چند بار در سال است (ملک پور   ۴:۱۳۷۱).
۱٫۱  بیان مسئله
حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینری به دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجم عملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه می باشد. این تغییرات بدلیل امتیازات خاصی که ایجاد می نمایید به سرعت در کشورهای جهان گسترش یافته است .  از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجهه شده است. کالای که درسرتاسر دنیا جابجا می شود از حیث و بزرگی؛ شکل ، اندازه، وزن، دما، مشخصات شیمیایی و وضعیت حمل و نقل متفاوت است. علاوه بر این مشخصات فیزیکی ، سایر مشخصات نظیر ارزش کالا، هزینه و زمان حمل و نقل، نقش مهمی در انتخاب نوع وسیله حمل ایفا می کند. کانتینر در حقیقت یک روش عام برای یکسان سازی کالا می باشد. با یکسان سازی ، کالا می تواند آسانتر، سریعتر و با هزینه کمتر جابحا شود. گرایش سیستم حمل و نقل جهانی به سمت حمل و نقل کانتینری بیانگر این است که در راستای موارد فوق الذکر کشتیرانی کانتینر باید رشد پیدا کند. عدم پذیرش این تغییرات و اعمال ننمودن تکنولوژی جدید اساسا” اثرات منفی در بر خواهد داشت که این اثرات منفی گربیان گیر اقتصاد ملی و همینطور صنعت بندری و کشتیرانی خواهد شد. این اثرات منفی بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:

  1. با توجه به اینکه حمل کالا به صورت کانتینری و یکپارچه دارای مزیت نسبی اقتصادی است، لذا آن دسته از بنادر و شرکت های کشتیرانی که به جمع صاحبان تکنولوژی جدید ملحق نشوند، ممکن هست بخشی از سهم بازار خود را از دست بدهند.
  2. بنادر که فاقد امکانات کانتینری باشند ، قطعا مورد مستقیم خطوط کشتیرانی های کانتینری قرار نخواهند گرفت و به همین دلیل بخشی از مبالات خود را از دست خواهند داد.
  3. چون کشورها از جانب شرکای تجاری خود تحت فشار خواهند بود، لذا نادیده گرفتن تغییرات تکنولوژیکی ، موجب تاثیرات منفی بر مبالات تجاری کشورهای در حال توسعه می گردد.

با توجه به مطالب ذکر شده ، در راستای ایجاد پذیرش این تغییرات و اعمال نمودن تکنولوژی جدید، یکی از مسائل مهم بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی های در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر می باشد.
تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149637]

—-

پشتیبانی سایت :       

*