Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش فضای سبز،گیاهان زینتی در منظر

با عنوان :  تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش : فضای سبز،گیاهان زینتی در منظر

عنوان پایان نامه :

تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر

رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

استاد راهنما :

حمید رضا ابراهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   به منظور بررسی اثر سطح های مختلف پلیمرهای سوپر جاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی ( Tagetes erecta L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای اصلی آبیاری (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه از حد ظرفیت مزرعه) و پلیمرسوپرجاذب آب از نوع ۲۰۰A ( 0، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ گرم درکیلوگرم خاک) با ۳ تکرار و ۷۲ واحد آزمایشی به انجام رسید. نتایج نشان داد که استفاده از پلیمر و رژیم آبیاری روی شاخص های تعداد گل، وزن تر و خشک گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشک ریشه، نسبت ریشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معنی داری دارد. بالاترین مقدار تعداد برگ (۶۵/۱۰۱ عدد) و بیشترین سطح برگ (۳/۷۱۱۴ سانتیمترمربع) در ۱۰ گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰، ۸ و ۶ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتیب با ۶۰/۴ ، ۴۵/۴ و ۳۷/۴ گرم) گل جعفری داشتند. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد شاخه گل جعفری تا ۷۲/۱۳ عدد داشت. بالاترین سرعت رشد گل با ۶۰/۱۱ و ۲۶/۱۱ گرم در روز به ترتیب در ۱۰ و ۸ گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبیاری در ۱۰، ۸ و ۶ گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش راندمان آب مصرفی (به ترتیب ۰۵/۱، ۰۱/۱ و ۹۱/۰ گرم ماده خشک بر لیتر) گل جعفری داشت.

واژگان کلیدی: پلیمرابرجاذب، جعفری، رژیم آبیاری.

فصل اول

مقدمه

۱-۱ بحران کمبود آب

       کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. میانگین بارندگی در ایران ۲۵۰ میلی متراست که در آسیا حدود ۶۰۰ میلی متر و درجهان ۸۴۰ میلی متر است یعنی میزان بارندگی در ایران در حدود نصف آسیا و یک سوم جهان است. از این میزان کم آب در حدود۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی منجمله فضای سبز مصرف می شود. متاسفانه هدر رفت آب در بخش کشاورزی ایران بیش از میانگین جهانی است بر اساس گزارشات موجود میزان هدر رفت آب در کشور ۲۸ تا ۳۰ درصد است درحالی که این مقدار اتلاف در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است (تاردیو،۱ ۲۰۰۵).

   مصرف آب در فضای سبز برای تولید گیاهان و نگهداری آنان قابل ملاحظه می باشد .مقدار آب مصرفی به گونه گیاهی، روش آبیاری و فصل رویش گیاه بستگی دارد. تنها برای تولید نشا در گلخانه ها آب بسیاری نیاز است مقدار آب مورد نیاز را ۲۰ لیتر در روز به ازاء هر متر مربع پوشش گلخانه تخمین زده اند(بیلی و همکاران،۲ ۱۹۹۶). (فورنز،۳ ۲۰۰۷) تخمین زده اند که به طور متوسط ۳۵۰ – ۱۰۰ کیلوگرم آب برای تولید یک کیلوگرم ماده خشک نیاز است.

      گل جعفری نیز به عنوان یک گل فضای آزاد، در فضای سبز شهری چند سالی است که کاربرد فروانی یافته و تقریبا در اکثر نقات کشور کشت می شود (قهساره، ۱۳۸۰). با توجه به این منابع کم آبی، فضای سبز با خطر خشکی و کاهش رشد سرانه فضای سبز در شهرها روبرو هستیم و با توجه به اهمیت پاکسازی هوا و همچنین نیاز روحی انسان برای آرامش در شهرهای شلوغ امروزی می طلبد تا با بهینه سازی و بالا بردن راندمان آب آبیاری نه تنها باعث حفظ و نگهداری و پایداری فضای سبز بشیم بلکه با بکار گیری شیوه های نوین آبیاری بتوان باعث گسترش سرانه فضای سبز هم شد. یکی از راهکارهای افزایش بازده آب آبیاری و صرفه جویی درهزینه ها استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است.

      پلیمرهای سوپرجاذب می توانند آب حاصل ازآبیاری و بارندگی راجذب کرده، و با ذخیره این آب درخود از هدر رفت آب جلوگیری کند و همچنین با جذب کودهای شیمیای مانع از آبشویی و از دسترس خارج شدن آن و همچنین مانع آلودگی آب های زیرزمینی می شود (جودی، ۱۳۸۶). در مجموع پلیمرها به عنوان بهبود دهنده خاک، با بهبود ساختار خاک باعث افزایش رشد گیاه، کاهش فرسایش آبی و بادی و افزایش نگهداشت آب می شوند (دارابی، ۱۹۹۵). امروزه از پلیمرهای سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذایی در بخش کشاورزی استفاده می شود. این پلیمرها یک ماده افزودنی به خاک بوده که آب و مواد غذایی را جذب و حفظ می کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گیاه و کاهش اتلاف آب و هزینه های آبیاری کمک می نمایند. (گنجی خرم دل، ۱۳۸۱).

۱-۲ گل جعفری

۱-۲-۱ مشخصات گیاه ‌شناسی

   گل جعفری[۱] ‍‍‍‍)زرین گل، زرین گل سا) با نام علمی Tagetes spp. متعلق به خانواده گل ستاره۲ می‌باشد. خانواده گل ستاره یا مرکبان بزرگترین تیره گیاهی دولپه ایها به شمار می رود (محتشم نیا،۱۳۸۰).

   از نظر خصوصیات گیاه‌شناسی گونه های این تیره عموماً علفی، یکساله، دوساله یا چند ساله بوده و به ندرت دارای ساقه‌های چوبی اند. تاکنون حدود ۱۰۰۰ جنس و ۲۵۰۰ گونه متعلق به تیره کاسنی مورد شناسایی قرار گرفته است (بیگی،۱۳۸۶).

گل جعفری از گیاهان نشایی خانواده گل ستاره و یکی از گلهای یکساله بهاره و تابستانه می‌باشد. بلندی این گیاه به ارتفاع ۲۵ تا۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد که واریته های پابلند ۷۰ تا۱۰۰ سانتیمتر و واریته های پاکوتاه آن به ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر می‌باشند (اصفهانی،۱۳۸۰).

برگهای این گیاه بریده، پنجه ای و رنگ سبز ملایمی دارند. برگها بوی خوبی نداشته ولی در تعدادی از گونه ها عطر ناراحت کننده آن را حذف کرده اند. ساقه‌ها ترد و شکننده و هر شاخه گل آن در واقع مرکب از گلهای لوله ای و زبانه ای شکل بسیاری است که بر روی یک کلاپرک مجتمع گردیده است و به آن قیافه یک گل واحد می‌دهد‍(قنادی،۱۳۷۱).

ساختار تشریحی گل‌آذین در گل جعفری کپه متشکل از گلچه های زبانه ای– لوله ای است که گلچه های زبانه ای، تک جنسی ‍‍‍‍(ماده) و پیرامونی هستند و گلچه های لوله ای نر- ماده، میانی و قسمت عمده گل را تشکیل می‌دهند. تخمدان در این گلچه‌ها تحتانی و بساک ها متصل هستند(مجد،۱۳۸۰). گلها در اندازه‌های متفاوت از ۲ تا ۱۲سانتیمتر قطر دارند و ترکیبی از رنگهای زرشکی، نارنجی، قرمز تیره و زرد می‌باشند‍‍‍‍‌(متقی،۱۳۶۶).

گل جعفری به سرعت ریشه می گستراند بنابراین برای جلوگیری از در هم گیر کردن ریشه ها،          باید هر چه زودتر اقدام به بازکاشت آن کرد‍‍‍‍. هیچ بذر گیاه یکساله ای آسانتر از بذر جعفری سبز نمی‌شود و مدت زمان لازم برای جوانه زنی بذر ۵ تا ۸ روز و وزن تقریبی ۱۰۰۰۰ بذر جعفری ۲۸ گرم است(لارسون، ۱۳۷۵).

۱-۲- ۲ رویشگاه و پراکنش جغرافیایی

موطن اصلی گل جعفری مکزیک است که امروزه در تمام نقاط دنیا کشت آن مرسوم است و یکی از گلهای بهاره و تابستانه رایج است(حکمتی،۱۳۸۵). شهر کالامازو۱ در ایالت میشیگان، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نشاء نباتات باغچه ای در امریکا است که آغاز شهرت آن در اوایل دهه ۱۹۳۰ یعنی زمانی آغاز شد که پرورش دهندگان سبزیجات آغاز به تولید سبزیجات و برخی گیاهان گلدار یکساله برای فروش کردند. جعفری و اطلسی جزء اولین سری گیاهان یکساله ای بودند که پرورش داده شدند کاشت و پرورش گل جعفری از سالها پیش در ایران معمول بوده است و امروزه ارقام جدید آن کشت و کار می‌شوند (خلیقی،۱۳۸۰).

۱-۲-۳ تکثیر

گل جعفری اغلب از طریق کاشت بذر تکثیر می‌شود. هیچ بذر گیاه یکساله ای آسانتر از بذر جعفری جوانه نمی‌زند. طول مدت جوانه زدن بذر جعفری تقریباً یک هفته است. بذور جعفری به صورت مستقیم در محل اصلی و یا در خزانه کشت می شود (قهساره، ۱۳۸۰). کاشت مستقیم بذر جعفری در محل اصلی یعنی بسترهای کاشت گلهای یکساله در اوایل سال صورت می‌گیرد.

برای تهیه نشاء بذر را اواخر اسفند تا اواخر فروردین ماه کشت و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال می‌شود. کشت‌های دیرتر نیز امکان پذیر است ولی باعث ریز شدن گلها می‌شود. بنابراین بذور تمام انواع جعفری را می‌توان در اواخر زمستان در شاسی سردی کاشته و در فروردین ماه در هوای آزاد نشاء نمود و سپس در اردیبهشت ماه به محل اصلی منتقل کرد. بذور را نیز می‌توان در اواخر فروردین در خزانه هوای آزاد کاشته و پس از یکبار نشاء در اواخر اردیبهشت به محل اصلی منتقل کرد‍‍‍‍‍‍‍‍(متقی،۱۳۶۶).

   برای تولید گلهای درشت‌تر بهتر است گیاه دو بار خزانه‌گیری شود. بدین ترتیب که ابتدا بذر را در یک خزانه کاشته و وقتی گیاه ۴ تا ۶ برگی شد آنرا به خزانه دوم منتقل و با فاصله بیشتر کشت کنند پس از اینکه گیاه مدتی در خزانه دوم رشد کرد و آب و هوا برای انتقال آن مساعد شد آنرا به زمین اصلی منتقل می‌کنند. در اینصورت گل های بسیار مرغوبی تولید می‌شود(قهساره، ۱۳۸۰).

بذور بصورت نواری کاشته می‌شوند و نباید بذرها را بصورت انبوه کشت کرد(حکمتی،۱۳۸۵). با توجه به اینکه این گیاه آفتاب دوست است باید فواصل گیاهان را طوری تنظیم نمائیم که تک تک آنها بتوانند از آفتاب لازم برخوردار گردند. بنابراین فاصله مناسب بین بوته‌ها در واریته ها پاکوتاه ۱۵ سانتیمتر و برای واریته های پابلند ۴۵ سانتیمتر است فاصله کاشت بذر در گلخانه۱۰×۱۰ و در مزرعه۳۰×۳۰ سانتیمتر می‌باشد (لارسون، ۱۳۷۵). تمام جعفری از اوایل تابستان تا اواخر پائیز دارای گل هستند(حکمتی،۱۳۸۵).

۱-۲-۴ ارقام

ارقام گل جعفری به چهار دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

جعفری آفریقائی۱، جعفری فرانسوی۲، جعفری سینت۳و جعفری تریپلوئید که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=144803]

—-

پشتیبانی سایت :       

*