Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماریهای آبزیان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بیماریهای آبزیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:

                                                                                                   مقدمه و کلیات

 

۱-۱مقدمه:

آبزی پروری به لحاظ بهبود سطح کیفی تغذیه، سوددهی بالا، کسب درآمدهای خارجی وایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها نقش حیاتی ایفا می کند .میزان تولید این صنعت در طول نیم قرن اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است وبر طبق گزارشات از تولید کمتر از ۱ میلیون تن در اوایل دهه ۱۹۵۰ به ۷/۵۱ میلیون تن با ارزشی معادل ۸/۷۸ میلیارد دلاردر سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. این امر نشان دهنده افزایش سالانه ۷ % در مقدار این تولیدات است. به این معنی که صنعت آبزی پروری نسبت به دیگر بخش های تولید غذا های پروتئینی جانوری، با سرعت بیشتری در حال رشد می باشد FAO, 2008)).

منشاء قزل آلای رنگین کمان از منطقه آمریکای شمالی و اقیانوس آرام می باشد. این ماهی در سال ۱۸۸۰ به اروپا وارد گردید. این ماهی فرم های مختلفی دارد. نوع قاره ای که به دریا مهاجرت نمی کند به عنوان قزل آلای رنگین کمان و نوع دوم که مهاجرت می نماید به عنوان قزل آلای سر فولادی شناخته می شود. قزل آلای رنگین کمان نسبت به سایر گونه ها دارای رشد سریعتر، قدرت سازش پذیری بالاتر نسبت به غذای مصنوعی، مقاومت بیشتر در مقابل بیماری ها و حساسیت کمتر نسبت به شرایط محیطی مانند درجه حرارت و اکسیژن محلول می باشد (وثوقی و مستجیر، ۱۳۸۵).

در کشور ما پرورش ماهی با تولید قزل آلای رنگین کمان شروع شده است. با توجه به بازار پسند بودن و استقبال مصرف کنندگان از این ماهی و پتانسیل های موجود، پرورش این گونه در کشور طی سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که بنا به اطلاعات موجود ، در سالنامه آماری شیلات ایران میزان تولید ماهیان سردآبی کشور از ۹۰۰۰ تن در سال ۱۳۷۹ به ۵۸۷۶۱ تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

طی سالهای اخیر تلاش های ارزشمندی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان به انجام رسیده است. امروزه ثمره این تلاشها با ایجاد هزاران هکتار مزارع پرورش ماهی و میگو در گوشه و کنار کشورمان، نمود یافته است. با این وجود باید اذعان کرد که در حال حاضر ضعف اطلاعاتی در زمینه تغذیه آبزیان پرورشی در ایران چه از نظر علمی، و چه از جنبه عملی، کاملا محسوس است. تغذیه صحیح از مهمترین ارکان موفقیت در صنعت آبزی پروری می باشد، چرا که حدود ۵۰ درصد هزینه ها را شامل شده و از طرف دیگر تضمین کننده بقا، رشد مناسب و سلامت آبزی می باشد.

محرک های ایمنی، عصاره های زیستی و یا مواد سنتزی می باشند که با افزایش عملکرد سلول های فاگوسیتوزکننده، فعالیت گلبول های سفید و تولید آنتی بادی موجب تحریک سیستم ایمنی می شوند. چنین موادی علاوه بر اینکه مقاومت موجود را نسبت به بیماری های عفونی بیشتر می کنند، خطر شیوع بیماری را نیز کم می کنند (Sakai, 1999). تحقیقات در زمینه مواد محرک سیستم ایمنی رو به پیشرفت است و مواد زیادی در حال حاضر در صنعت آبزی پروری استفاده می شود.

با توجه به تحقیقات انجام شده در موجودات مختلف نوکلئوتید جیره دارای نقش های متابولیک متعددی از جمله بهبود شاخص های ایمنی بدن (ذاتی و اکتسابی)، افزایش رشد، توسعه میکروفلور روده، بهبود نتاج حاصله از مولدین، افزایش مقاومت به بیماری، افزایش سطح جذب دستگاه گوارش، موثر بودن در متابولیسم چربی و پروتئین، افزایش جذب آهن در روده، بهبود پاسخهای استرس، افزایش ظرفیت تنظیم اسمزی، افزایش تاثیر واکسن، کاهش تخریب DNA ناشی از توکسین ها، کاهش ضایعات کبدی و اصلاح عملکرد کبد و بیان ژن شاخص های ایمنی می باشد (Li and Gatlin, 2006).

با توجه به ناشناخته های موجود، اهدافی به شرح زیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت تا با انجام این تحقیق، بتوان به اهداف مذکور دست یافت.

  • افزایش میزان رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان با بهره گرفتن از نوکلئوتید جیره

۲-     تلاش در جهت تقویت سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط استرس زای محیطی

 

با در نظر گرفتن اهداف فوق، فرضیه هایی که برای این پروژه در نظر گرفته شد به شرح زیر است:

۱- نوکلئوتید جیره تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان دارد.

۲ – شاخص های ایمنی و هماتولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان با حضور نوکلئوتید جیره به طور معنی داری تغییر می کند.

۳- حد مطلوب نوکلئوتید در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان قابل تعیین است.

در نهایت این مطالعه با اثبات یا رد فرضیه های فوق در پی ارائه راهکار های مناسب علمی و مستدل در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان برای افزایش تولید به منظور کمک به صنعت پرورش این ماهی در کشور در آینده می باشد.

 

۱-۲- سیستماتیک و زیست شناسی خانواده آزاد ماهیان:

اعضای این خانواده به طورطبیعی در آب های شیرین و شور نیمکره شمالی زندگی می کنند، اما به طور گسترده ای به نیمکره جنوبی نیز برده شده اند. از نظر شکل ظاهری بدن آنها دراز و از فلس های متراکمی پوشیده شده است. روی سر فلس ندارند و دارای خط جانبی می باشند. در دهان خود دارای دندان های تیز می باشند و معمولاً دهان مخروطی شکل داشته و اغلب رژیم گوشتخواری دارند. از خصوصیات مهم این خانواده وجود باله چربی در ناحیه پشت، بین باله پشتی و دمی می باشد که معمولاً دارای فرورفتگی است و کمتر بریده شده است. کیسه شنا بزرگ و دارای زوائد پیلوریک متعددی می باشد. چهار جفت صفحه آبشش در دو طرف سر، زیر سرپوش های آبششی وجود دارند. تخم ها پس از رسیدگی در حفره شکمی افتاده و سپس از مجرای تناسلی به خارج هدایت می شوند. از این رو می توان با فشردن دست در زیر شکم ماهی مولد رسیده، تخم ها را به آسانی از بدن جدا نمود (وثوقی و مستجیر، ۱۳۸۵).

در این خانواده چند جنس وجود دارد که مهمترین و مشهورترین آن ها عبارتند از (وثوقی و مستجیر، ۱۳۸۵):

۱-Salmo         ۲- Oncorhynchus   ۳ – Salvelinus         ۴-Hucho

۵-Thymallus   ۶- Stenodus     ۷- Coregonus     ۸- Brachymystax

۱-۲-۱- جنس Oncorhynchus

بدن ماهیان این جنس دراز و تقریباً دوکی شکل و قدری از دو پهلو فشرده شده و از فلس هایی با اندازه متوسط یا ریز پوشیده شده است. دهان بزرگ و آرواره بالایی دارند که تا پشت چشم های ماهی کشیده شده است. آرواره ها دارای دندان های ریز می باشند. استخوان ومر[۱] دراز و باریک و بر رأس آن ردیفی از دندان های ضعیف قرار دارند و در کناره روی زبان یک ردیف دندان وجود دارد. در دوره تخم ریزی ماهی، خصوصیات ساختمان دندانی و همچنین اندازه این دندان ها از ریشه به کلی عوض می شود. تعداد شعاع های باله در گونه های مختلف این ماهی از ۱۹ تا ۲۰ عدد تجاوز نمی کند. میله های آبششی بسیار متعددند. در آرواره پایینی ماهیان نر جنس Oncorhynchus هنگام تخمریزی دو آرواره خمیده می شوند و بر روی آن ها دندان های بسیار بزرگی می رویند (وثوقی و مستجیر، ۱۳۸۵).

۱-۲-۲-قزل آلای رنگین کمان

منشأ قزل آلای رنگین کمان از منطقه آمریکای شمالی و اقیانوس آرام می باشد. این ماهی در سال ۱۸۸۰ به اروپا وارد گردید. قزل آلای رنگین کمان در آب های ساحلی در محدوده بین جنوب آلاسکا تا جنوب اریگان کالیفرنیا زندگی می کند. این ماهی فرم های مختلفی دارد. نوع قاره ای که به دریا مهاجرت نمی کند، به عنوان قزل آلای رنگین کمان و نوع دوم که مهاجرت می نماید، به عنوان قزل آلای سر فولادی شناخته می شود. قزل آلای رنگین کمان نسبت به سایر گونه ها دارای رشد سریعتر، قدرت سازش پذیری بالاتر نسبت به غذای مصنوعی، مقاومت بیشتر در مقابل بیماری ها و حساسیت کمتر نسبت به شرایط محیطی مانند درجه حرارت و اکسیژن محلول می باشد. قزل آلای رنگین کمان مناسب ترین و جذاب ترین ماهی جهت افزایش تولید و تأمین گوشت سفید می باشد (وثوقی و مستجیر، ۱۳۸۵). پراکنش این ماهی در ایران، در حوزه دریای خزر، دجله و کارون، نمک، کویر، زاینده رود، تجن و کرمان می باشد. این گونه دارای ۶۳-۶۱ مهره، ۱۹ خار آبششی و ۴۸ زائده باب المعدی است. وجود دندان ومر، دندان بر روی آرواره بالا و پایین، خال های تیره بر روی باله دمی، فلس های کوچک و متوسط، طول کلی با ۴/۱۷ سانتی متر و وزن ۷۵ گرم از دیگر ویژگی های این ماهی می باشد (ستاری، ۱۳۸۶).

Subphylum Vertebrata
Super Class Gnathostomata
Grade Pisces
Class Osteichthyes
Sub Class Actinopterygi
Division Haleocostomi
Sub Division Teleostei
Order Salmoniformes
Sub Order Salmonoidei
Genus Oncorhynchus
Species mykiss

 

۱-۳-انواع سیستم ایمنی در ماهیان:

ماهیان ابتدائی ترین مهره داران بوده ولی آنها نیز دارای سیستم ایمنی پیشرفته ای هستند که سیستم ایمنی در آنها تشابه زیادی با PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران و پرندگان دارد، ولی به جهت شرایط خاص زیست آنها، این سیستم شدیداً تحت تاثیر درجه حرارت آب قرار دارد. اطلاعات مربوط به تکامل سیستم ایمنی تنها در تعداد کمی از گونه های ماهیان استخوانی محدود شده است (Zapata, 1997). ایمنی در ماهیان همانند سایر مهره داران به دو صورت اختصاصی و غیر اختصاصی تظاهر می یابد (Whyte, 2007).

۱-۳-۱-سیستم ایمنی ذاتی:

این سیستم در برابر اکثر عوامل عفونی به شکل واحد و یکنواختی عمل می کند. از آنجا که ماهیان از گروه های اولیه تکامل هستند، بیشترین وابستگی را به ایمنی ذاتی دارند و سیستم ایمنی اختصاصی در ماهیان به طور ضعیفی توسعه یافته است (Magnadottir, 2006). ایمنی ذاتی خود به دو گروه ایمنی هومورال[۲] و ایمنی یاخته ای[۳] تقسیم می شوند.

[۱]– Vomer

[۲] Humoral

[۳] Cellular

تعداد صفحه : ۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154458]

—-

پشتیبانی سایت :       

*