Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت گرایش استراتژیک

با عنوان : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” استراتژیک “

عنوان :

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

استاد راهنما :

دکتر حمید جعفریه
استاد مشاور :

دکتر محمود رضایی زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان های مالی، دولت را در اجرای سیاست های پولی(انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایط ی را پدید آورده است که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک‌ها اهمیتی ویژه یافته است (کرمانشاه و عبدی، ۱۳۸۵). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز محدودیت های تحقیق ذکر شده است.

۱-۲-بیان مسأله

در محیط سرشار از تغییرات، سازمانها به منظور حفظ بقا در محیط رقابتی و به سرعت در حال تغییر کنونی عواملی وجود دارند که سطح عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند می تواند موفقیت سازمان‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند (Herschel , 2005: 144). سینکولا و همکاران (۱۹۹۷)[۱] پیشنهاد می کنند که شناسایی این عوامل، نه تنها منجر به ایجاد نو آوری در سازمان می شود بلکه ممکن است تنها عامل موثر در حفظ مزیت های رقابتی بدست آمده باشد (Chang at.all, 2010: 3792–۳۷۹۸). همچنین به طوری که بوهلر (۲۰۰۲)؛ داویس و دالی(۲۰۰۸)؛ کورث (۲۰۰۷)[۲] از آنها به عنوان یکی از مهمترین استراتژی ها، برای ایجاد بهبود در عملکرد سازمان ها و حفظ مزیت های رقابتی که سازمان به آنها دست یافته است، نام می برند (Weldy , 2009: 59-60). چرا که داشتن دانشی عمیق نسبت به این عوامل سازمانی و محیطی که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (زمانی و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۴).

همچنین از طرفی صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. از سویی، کسب وکار باید به اندازه کافی انعطاف پذیر و دارای استراتژیهای مشخص باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. بنابراین، داشتن استراتژیهای مشخص برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز است (الهی و مهدی پور، ۱۳۸۱).

با توجه به مطالب ذکر شده با توجه به اینکه محقق آشنایی چند ساله ای در بانک سپه شهر مشهد دارد بر این مهم آگاهی دارد که جذب مشتریان در گرو درک خواسته و نیازهای آنان و استراتژیهای رقابتی است که بانک در بازار است. به طور کلی دغدغه محقق این است که عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری کدامند و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد به چه میزان است؟

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی فعالیت بانکها برای جامعه، انجام تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد و به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه موجود می باشد و همچنین به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در صنعت بانکداری، محقق سعی دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با بررسی تاریخی روند به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهه های گذشته، درمی یابیم که این سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دانیاسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت ندارند (بون و همکاران، ۲۰۰۶)[۳]، همچنین، در جهان امروز تغییر، سریع است و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت در عصر حاضر است (انگلث و سیمونس، ۲۰۰۲[۴]). سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را به سازما­نها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده است و تغییرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازما­نها برای ایجاد ساختارهای منعطف و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در دنیای متغییر فعلی، بیش از گذشته است.

همچنین در خلال سال­های اخیر عملکرد به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده است و با فرهنگ سازمان­های پیشرو عجین گشته است که ضمن ارتقای پاسخ­گویی میزان تحقق اهداف و برنامه ­های هر سازمان را مشخص می­ کند (Byars & Rue, 2008: 56).

علاوه بر این طی دهه گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدیدی شده است که در نتیجه محیطی با رقابت شدید و رشدی اندک در میزان تقاضای اولیه به وجود آمده است. در چنین محیطی، رویدادهای مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثی بین مشتری و بانک مورد معامله، به گونه‌ای فزاینده در حال کاهش است و بانک­ها در حال طراحی استراتژی هایی برای جذب وحفظ مشتریان هستند.

بانک­ها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونی­های زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء وسودآوری، باید تلاش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه‌های نوین بازاریابی و

منابع هر کدام از متغیرهای مدل مفهومی پژوهش

ردیف متغیر منبع
۱ تبلیغات (بزرگی و نوری، ۱۳۸۸؛ زارع احمد آبادی و حاتمی نسب، ۱۳۸۸) ؛ (آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۹)

Paulin, et al. (2000)

۲ بازاریابی (بزرگی و نوری، ۱۳۸۸) (معینی و بهراد مهر، ۱۳۸۸، لاری و همکاران، ۱۳۸۸) ؛)، (کرمانشاه و عبدی، ۱۳۸۷

Oppewal, et al. (2000)

۳ رضایت مشتری (نوری و فتاحی؛ ۱۳۸۹)؛ (آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۹)؛ (آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۹) ؛ (دیواندری و دلخواه، ۱۳۸۴)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

۴ کیفیت خدمات بانکی (حقیقی کفاش و احمدی؛ ۱۳۸۸؛ عبدلی و فریدون، ۱۳۸۸)؛ (دیواندری و دلخواه، ۱۳۸۴)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

۵ پاسخگویی (حقیقی کفاش و احمدی؛ ۱۳۸۸)؛ (دیواندری و دلخواه، ۱۳۸۴)

Berry, et al. (1990)

۶ امنیت (حقیقی کفاش و احمدی، ۱۳۸۸؛ نوش آبادی و پرویزیان، ۱۳۸۸)

Fahy, J.(2009),

۷ مدیریت ارتباط با مشتری (معینی و بهراد مهر؛ ۱۳۸۸؛ معینی و بهراد مهر؛ ۱۳۸۸)؛

Bloemer et al., 1998

۸ نام تجاری (معینی و بهراد مهر،۱۳۸۸؛ باورصاد و همکاران، ۱۳۸۸، عبدلی و فریدون، ۱۳۸۸)؛

 

Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007).

۹ فناوری اطلاعات (شیخان و همکاران، ۱۳۸۸؛ نوش آبادی و پرویزیان، ۱۳۸۸)،

Smart   and Wolfe, (2007)

۱۰ وفاداری مشتریان (عبدلی و فریدون، ۱۳۸۸)؛ (آشتیانی و همکاران، ۱۳۸۹)؛ (سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۹)

Bloemer et al., 1998

۱۱ کارکنان (عبدلی و فریدون، ۱۳۸۸)

Abratt, R., & Mofokeng, T. N. (2001).

۱۲ ۴ عامل رقابتی پورتر (باقری، ۱۳۸۷)، (کرمانشاه و عبدی، ۱۳۸۷)

Jeyavelue, S. (2007)

۱-۹-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

تعاریف مفهومی:

عوامل کلیدی صنعت بانکداری: این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (۱۹۸۵) سنجیده می شود که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود، قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رقابت میان شرکت های موجود: میزان رقابت موجود تعیین می کند که تا چه اندازه ارزش ایجاد شده توسط یک صنعت، از طریق رقابت با رقبای موجود از بین می رود (کاراگیانوپولوس و همکاران، ۲۰۰۵).

قدرت چانه زنی مشتریان: قدرت چانه‌زنی مشتریان، توانایی مشتریان در کاهش‌قیمت و تلاش برای کیفیت بالاتر یا خدمات بیشتر است (باتن و مک مانوس، ۱۹۹۹).

رقبای جدید در صنعت: تهدیدتازه واردان بازار اشاره به ایجاد چشم اندازی از ورود رقبای جدید به صنعت مورد نظر دارد (باتن و مک مانوس، ۱۹۹۹). مهمترین مانع ورود به صنعت بانکی را شاید بتوان مقررات و قوانین حاکم بر تاسیس و اداره بانک ها دانست .

استراتژی رقابتی: ال مورسی(۱۹۸۶) پیشنهاد می کند که استراتژی رقابتی یک استراتژی کسب و کار است که نیروهای اصلی و اساسی را تعیین می کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند (اسلاتر، ۲۰۰۱).

تعاریف عملیاتی:

منظور از تعریف عملیاتی همان سنجش متغیرها است که برای سنجش مفهوم عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری از عوامل ۱۱ گانه زیر استفاده می شود :

 1. تبلیغات
 2. بازاریابی
 3. رضایت مشتری
 4. کیفیت خدمات بانکی
 5. پاسخگویی
 6. امنیت
 7. مدیریت ارتباط با مشتری
 8. نام تجاری
 9. فناوری اطلاعات
 10. وفاداری مشتریان
 11. کارکنان

همچنین برای سنجش مفهوم عامل رقابتی از مدل پورتر استفاده می شود که دارای ۴ عامل رقابتی پورتر به شرح زیر می باشد:

 1. فاکتورهای درونی
 2. شرایط تقاضای داخلی
 3. صنایع مرتبط و حمایت کننده
 4. استراتژی، ساختار و رقابت

۱-۱۰-محدودیت های تحقیق

از محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه.
 • پراکندگی جامعه مورد پژوهش.
 • پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.

تعداد صفحه :۱۴۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=144855]

—-

پشتیبانی سایت :       

*