Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

M.Sc پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
شبکه های عصبی با توجه به توان بالا درپردازش موازی، قابلیت یادگیری، تعمیم، طبقه بندی، قدرت تقریب، به خاطر سپردن و به خاطر آوردن الگوها، خیزش وسیعی در زمینه های مختلف هوش مصنوعی ایجاد کرده اند. از این رو به دلیل عملکرد خوب شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی الگو، در این پایان نامه از شبکه های عصبی چند لایه جهت پیاده سازی سخت افزاری سیستم استفاده شده است و روش جدیدی برای پیاده سازی شبکه های عصبی بر روی FPGA ارائه شده است. برای پیاده سازی شبکه عصبی از داده های آماری اداره دامپزشکی منطقه مغان استان اردبیل به عنوان مثال کاربردی استفاده شده است.
ضرایب وزن و بایاس شبکه عصبی MLP که از شبیه سازی توسط MATLAB به دست آمده است، برای پیاده سازی برروی FPGA، از سری XC4000 استفاده شده است. برای پیاده سازی برروی FPGA، از نرم افزار Foundation4,1 بهره جستیم وتمام مدارات منطقی توسط این نرم افزار طراحی شده است. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که FPGA به دلیل داشتن انعطاف پذیری و گیت های منطقی زیاد، برای پیاده سازی شبکه های عصبی، IC مناسبی است.
مقدمه:
شبکه های عصبی با توجه به توان بالا درپردازش موازی،قابلیت یادگیری، تعمیم، طبقه بندی، قدرت تقریب، به خاطر سپردن و به خاطر آوردن الگوها، خیزش وسیعی در زمینه های مختلف هوش مصنوعی ایجاد کرده اند. از این رو به دلیل عملکرد خوب شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی الگو، در این پایان نامه از شبکه های عصبی چند لایه جهت پیاده سازی سخت افزاری سیستم استفاده شده است. با توجه به طراحی سیستم های هوشمند و کوچکی که در لوازم روزمره امروزی کاربرد دارند، و از طرفی امکان ارتباط آنها به کا مپیوتر وجود ندارد نیاز به پیاده سازی سخت افزاری شبکه  های عصبی در حجم کوچک احساس می شود و با توجه به این که آی سی های FPGA بسیار انعطاف پذیر می باشند و به صورت نرم افزاری تمام طرح های سخت افزاری را می توان پیاده نمود لذا گزینه مناسبی جهت پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی می باشد.
در این پروژه یک روش برای پیاده سازی شبکه عصبی بر روی FPGA ارائه شده است. برای پیاده سازی شبکه عصبی از داده های آماری اداره دامپزشکی منطقه مغان استان اردبیل استفاده شده است.
هدف از جمع آوری این داده های آماری تشخیص و شناسایی یک الگو جهت پیاده سازی در یک شبکه عصبی از نوع چند لایه MLP است.
برای آموزش شبکه عصبی از روش پس انتشار خطا با ۳۰۰ بار آموزش برای رسیدن به حداقل خطای مورد نظر استفاده شده است.
ضرایب وزن و بایاس های به دست آمده از آموزش شبکه عصبی در مرحله بعد برای پیاده سازی آن روی FPGA استفاده می شود.
تعداد داده های آماری در این پروژه ۳۸ داده می باشد که هر یک دارای سه ورودی و یک خروجی است و به عنوان داده ورودی و خروجی برای آموزش شبکه مورد نظر استفاده شده است. از این ۳۸ داده ۳۴ داده برای آموزش شبکه و ۴ داده به عنوان داده تست انتخاب شدند. بعد از تعیین ضرایب وزنی و بایاس جهت پیاده سازی آن بر روی FPGA سری XC4000 از نرم افزار Foundation4,1 برای طراحی مدارات مربوطه استفاده شده است. FPGA, IC سری XC4000 دارای حجم گیت های منطقی زیاد و انعطاف پذیری خیلی بالا برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه های عصبی است. به دلیل استفاده از داده های ثابت در پیاده سازی شبکه بر روی FPGA، شبکه، دوباره قابل آموزش نیست.
با توجه به مراحل مختلف به کار گرفته شده در این پروژه جمع بندی و شکل دهی پایان نامه در ۴
فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.
در فصل اول سیستم های عصبی، انواع شبکه های عصبی، مدل سازی و انواع روش های آموزش شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم روش جمع آوری داده های دامپزشکی بر اساس در صد وجود انگل در گله های دامی و روش از بین بردن این انگلها بر اساس تزریق داروئی BZD در پیش بینی میزان موفقیت این دارو و در کاهش انگلهای دامی به عنوان داده برای شبکه عصبی انتخاب و توضیح داده شده است.
در فصل سوم روش پیاده سازی سخت افزاری شبکه عصبی بر روی FPGA سری XC4000 با نرم افزار Foundation4,1 همراه با مدارهای طراحی شده توضیح داده شده است. ودر نهایت در فصل چهارم نتیجه گیری کار های انجام شده و پیشنهادات لازم برای افزایش کارائی پژوهش مورد نظر، ارائه شده است.
تعداد صفحه : ۸۷
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144488]

—-

پشتیبانی سایت :       

*