Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات

با عنوان : طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در این پروژه سیرکولاتور دو بانده با ابعاد کوچک ارائه شده است. در طراحی سیرکولاتور مورد نظر از کوپلر شاخه ای (BLC) میکرواستریپی دو بانده کوچک شده استفاده شده است. لذا در این پروژه بیشتر بر روی چگونگی کوچک سازی و دو بانده کردن کوپلر شاخه ای میکرواستریپی با بهره گرفتن از مدارات T و همچنین DGS متمرکز شده ایم. در کوپلر شاخه ای پیشنهادی از مدارات T در هر شاخه که دارای طول الکتریکی ۹۰± درجه در دو بانده می باشند، استفاده شده است. از طرفی در صفحه زمین در زیر خطوط این کوپلر DGS هایی قرار دارند که با بهره گرفتن از این DGS ها، طول الکتریکی خطوط کاهش یافته و ابعاد کوچکتر می گردند. کوپلر دو بانده کوچک شده توسط نرم افزارهای Serenade و ADS و Ansoft تحلیل شده و نتایج شبیه سازی در این پروژه آورده شده اند. سپس با بهره گرفتن از کوپلرهای دو بانده کوچک شده، سیرکولاتور مورد نظر طراحی گردیده است.
مقدمه:
امروزه تقاضا برای استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزایش است. سیستمهای مخابرات با آنتن های دو بانده کاربرد زیادی دارند. سیرکولاتور یکی از عناصر اصلی در چنین سیستم هایی است. با بهره گرفتن از سیرکولاتور دو بانده می توان از یک تغذیه بین آنتن و سیستم مخابراتی استفاده نمود. یکی از اجزای اصلی در ساخت سیرکولاتورهای چهار پورتی، کوپلرهای هایبریدی و کوپلرهای شاخه ای (BLC) می باشند.
(BLC) از چهار خط انتقال به طول ربع طول موج مؤثر در فرکانس اصلی و هارمونیک هایی کار می کند.
معمولا این کوپلرها بزرگ هستند و سطح و فضای اشغال شده توسط آن ها زیاد است. در اکثر کاربردهای امروز به خصوص در بردهای صفحه ای و میکرواستریپی، این عیب محسوب می شود. لذا، امروزه روش های مختلفی برای کوچک سازی و افزایش پهنای باند این کوپلرها ارائه شده است.
در مخابرات مدرن امروزی نیاز به اجزاء دو بانده بالاخص کوپلر BLC دو بانده، می باشد تا مقدار عناصر مورد استفاده، کاهش یابد.
Hsiang از خطوط چپگرد برای دو بانده کردن کوپلر استفاده کرده است. BLC شامل خطوط متصل شده به یک جفت المان موازی گزارش شده است.
در این پروژه با بهره گرفتن از روش های کوچک سازی BLC و ترکیب آن ها با روش های دو بانده سازی ابتدا BLC با ابعاد کوچک در دو بانده ۹۰۰Mhz و ۲۴۰۰Mhz طراحی شده است سپس برای کاهش بیشتر سطح BLC صفحه ای از DGS ها استفاده شده است.
گزارش ارائه شده از نمونه طراحی سیرکولاتور مورد نظر شامل قسمت های زیر می باشد:
در فصل اول کلیاتی در مورد مراحل انجام پروژه، هدف از انجام مراحل کار، پیشینه تحقیق های انجام شده در مورد مدارمورد نظر و روش کمی کار مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم ابتدا نحوه افزایش پهنای باند کوپلرها، کوچک سازی با بهره گرفتن از مدار T و استفاده از مدار π برای دو بانده کرد ن کوپلربررسی شده است. سپس با بهره گرفتن از نرم افزارهای تخصصی مانند Serenade و Ansoft مدارات ذکر شده تحلیل گشته و نتایج شبیه سازی آورده شده اند.
در ادامه کوپلر کوچک شده با بهره گرفتن از مدار T، با توجه به روند ارائه شده در دو بانده کردن کوپلر با مدار π، در فصل سوم دو بانده شده و روابط حاصل برای دو بانده کردن آن به دست آمده است.
کوپلر به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار ADS و Serenade و Ansoft تحلیل و بهینه گشته است و منحنی های مربوط به آن در این فصل آورده شده اند.
در فصل چهارم DGS به عنوان ابزاری برای کوچک سازی مدارات صفحه ای شرح داده شده و از آن برای کوچکتر کردن ابعاد کوپلر دو بانده استفاده شده است. نتایج شبیه سازی کوپلر حاصل، نشان داده شده است. چگونگی استفاده از کوپلر به دست آمده در طراحی سیرکولاتور در فصل پنجم شرح داده شده است و در آخر در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار آورده شده است.
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144478]

—-

پشتیبانی سایت :       

*