سمینار : روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چند طبقه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان :
بررسی روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چند طبقه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
امروزه استفاده از مدارات مجتمع در صنایع النرونیک جزئی جدانشدنی به حساب می آید و با پیشرفت این صنعت استفاده از تقویت کننده های چند طبقه بسیار ضروری و مهم می باشد. با مطرح شده این نوع تقویت کننده ها طراحان با مسائل جدیدی روبرو شده اند. از آن جمله می توان به مسئله افت بهره توان با افزایش فرکانس است. که در طول این مدت راه کار های متفاوتی برای این مسئله ارائه شده است.
هدف از این شمینار بررسی روش های مختلف استفاده شده برای جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چنذ طبقه می باشد. این بررسی ها برای ارائه دسته بندی صحیح و همچنین استخراج جداول مربوط به این نوع جبران سازی ها است به طوری که با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق بتوان روشی مناسب برای طراحی های آینده استخراج گردد.
مقدمه:
روش های بسیاری برای جبرانسازی فرکانسی در نظر گرفته شده است و با ساخت هر یک و با اندازه گیری های دقیق آزمایشگاهی نتایج آن استخراج گسته است. در این تحقیق از روی نحوه انجام جبران سازی به ارائه یک تقسیم بندی کلی پرداخته ایم.
برای هر یک از این روش ها مزایا و معایب را بصورت جدول ارائه شده است که از روی این جداول می توان برای هر یک از این روش ها حوزه عملکرد تعیین نمود و در نهاین بهترین گزینه را برای کار های اینده به طراحان پیشنهاد نمود.
یک سری پیش نیاز های طراحی مدارات انالوگ و کنترل برای این مباحث ضروری است که با فرض اینکه این پیش نیاز ها موجود باشد به این مطالب در این سمینار پرداخته نشده است.
فصل اول:
روش های جبران سازی خانواده میلر
خانواده میلر و روش های مختلف این خانواده:
Simple Miller Compensation(SMC) .1
single Miller capacitor compensation(SMC) & (SMFFC) .2
Nested Miller compensation(NMC) .3
Multipath nested miller compensation(MNMC) .4
Reversed nested miller compensation(RNMC) .5
Active Reversed Nested Miller Compensation(ARNMC) .6
Reversed nested miller compensation feed forward .7
with nulling resistor(RNMCFNR) .8
Hybrid nested miller compensation with nulling resistors(HNMCNR) .9
تعداد صفحه : ۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]