سمینار : پیش آغشته های فنولی – الیاف شیشه

پایان نامه رشته مهندسی پلیمر

با عنوان : پیش آغشته های فنولی – الیاف شیشه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :

پیش آغشته های فنولی – الیاف شیشه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
پیش آغشته ها به طور کلی مواد پیش آغشته محصولات واسطه ای هستند که
آماده قالبگیری می باشند و از رزین و مواد تقویت کننده تشکیل شده اند . مواد
آغشته اولین بار بار در سال ۱۹۴۷ به طریقه آزمایشگااهی تهیه شدند و در سال
۱۹۴۸ به مرحله استفاده تجارتی رسیدند این مواد با توجه به مزایایی که دارند
سبب رشد تکنولوژی پلاستیک های تقویت شده ساختاری و فداشونده ها شد
ه اند .
در صورتی که رزین پیش آغشته از نوع گرما سخت باشد به صورتی جزئی شبکه
ای شده است و ویژگی اساسی یک پیش آغشته گرما سخت همین میزان پیشرفت
می باشد .
در این گزارش ابتدا به مزایای استفاده از پیش آغشته ها در ساخت قطعات کامپوزیتی
در مقایسه با دیگر مواد پرداخته شده است و در ادامه تعدادی از مصارف پیش آغشته
ها ذکر شده است .
در تهیه پیش آغشته ها از انواع مختلف رزین و مواد تقویت کننده استفاده می شود که
در این گزار تعدادی از آنها آورده شده است .
روش های آزمون برای تعیین خصوصیات پیش آغشت ها عبارتند از : میزان رزین پیش آغشته
، میزان مواد فرار پیش آغشته ، جریان رزین و آزمون چسبندگی پیش آغشته .
ساخت و شکل دهی پیش آغشته ها به طرق مختلف انجام می شود و نقش مهمی در خواص
آنها دارد که در این گزارش به اختصار به آنها پرداخته شده است . بهترین فرایند ساخت پیش
آغشته با توجه به خصوصیات مطلوب برای پیش آغشته تعیین می شود و در انتها نیز به معرفی
و بررسی خواص چند مورد از پیش آغشته های فنولی ساخته شده در داخل و خارج از کشور
پرداخته شده است .
تعداد صفحه :۶۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]