Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت 

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – راه و ترابری

عنوان :

بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
تجربیان مختلف در زمینه هایی مانند : افزایش قیمت خدمات بندری ، تقاضای کم
استفاده از بندر و سود نامطمئن در این زمینه و هم چنین این موضوع که بندر در
حقیقت در فعالیت های تجاری شرکت می کند لزوم مشارکت دولتها را در سرمایه
گذاری توسعه بندر مورد توجه قرار می دهد سپس این سوال مطرح است که با این
وجود آیا یک بندر می توان بدون اتکا به بودجه دولت سرمایه لازم برای توسعه خود
را از طریق خود اتکایی  فراهم کند .
نگاه مفهومی این تحقیق حمایت از برنامه ریزی استراتژیک یک بندر به عنوان یک گره
در شبکه حمل و نقل می باشد که به وسیله رقابت مشخص می شود .تئوری حاضر
در این مفهوم  با توسعه متدولوژی  برای ظرفیت بندر که در آن مدلسازی و کاربرد
مفاهیم اقتصادی اجزا اصلی هستند شرکت می کند . چالش پیش رو تجمیع منافع
تجاری و عمومی بندر در چنین متدولوژیی است .
تعداد صفحه :۱۸۶
قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=143561]

—-

پشتیبانی سایت :       

*