متن کامل پایان نامه پلیمر : آلیاژ های پلیمری غیر قابل امتزاج

پایان نامه رشته مهندسی شیمی پلیمر

با عنوان : آلیاژ های پلیمری غیر قابل امتزاج

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی  پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :

آلیاژ های پلیمری غیر قابل امتزاج

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
پلیمر های قابل اختلاط بسیار اندک اند . لیکن معمولا خواص مطلوب از اختلاط
پلیمر های غیر قابل اختلاط و سازگاری آنها بدست می آید . پس یک مخلوط
حاوی دو فاز می تواند اثر هم نیرو زایی داشته باشد و خواص خوب پلیمر را با
یک پلیمر دیگر در محصول نهایی ایجاد بکند . اکثر آلیاژ های تجاری مخلوط دو
پلیمر غیر قابل امتزاج اند که توسط یک ماده سوم یا روش های سازگاری با
یک سازگار کننده باشد .
در این سمینار آلیاژ های پلیمر از نقطه نظر ترمودینادیکی ، دیاگرام فازی ،
روش های سازگار سازی مورد بررسی قرار می گیرند .
مقدمه :
خواص فیزیکی . مکانیکی پلیمر ها اما امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز
به موادی با کارایی وِیژه ، روزبه روز بیشتر می شود و برای کاربرد های جدید
و ویژه ، خواص مختصری نیاز است و بیشتر مواقع پلیمر های تجاری موجود
تمامی ملزومات را برآورده نمی سازد .
تعداد صفحه :۹۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]