Get a site

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی،دوباره نگری میراث برایان سایمون


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
zarea_001 zarea_002 zarea_003 zarea_004 zarea_005 zarea_006
تعداد صفحه : ۹
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
کنفرانس یاد وخاطره برایان سایمون(۲۰۰۲-۱۹۱۵ )برای کمیته برگزار کننده هم یک امتیاز وهم یک چالش به شمار می رفت.سایمون یک متخصص تعلیم وتربیت،یک فعال مدنی،وقایع نگار ویک منتقد بود.حوزه فکری او روان شناسی،آموزش،سیاست ونیز تاریخ را در بر می گرفت.میراث فکری به جا مانده از وی در دو رشته تعلیم وتربیت وتاریخ بود.بنا بر این هر گونه دوباره نگری میراث او،آن گونه کنفرانس وعده آن را داده بود،نه تنها به دوره ی دگرگونی های آموزشی ونقشی که درآن ایفا کرده بود،معطوف بود بلکه یاد آور تاریخ نگاری که وی بسیاربه آن خدمت کرده بود نیز می شد.
مراسم بزرگداشت برایان حدودا چند ماه پس از در گذشتش،در ژوئن۲۰۰۲ در دانشگاه لایسستر برگزار شد.شرکت کنندگان در آن رویداد،دغدغه های مختلف برایان پیرامون اندیشه ی رادیکال وی واصلاح نظام آموزشی بریتانیا به ویژه مبارزه اش درزمینه ی آموزش جامع متوسطه که در دهه های پس از جنگ رونق یافت یادآور شدند.آنها همچنین تلاش او را دردانشگاه در زمینه ی ترغیب وتجهیز نسل هایی از معلمان به کشف عظمت کارشان وقابلیت تحول حرفه ی معلمی از طریق باز نگری فرایند واقعی تحصیل یاد آور شدند.علاوه بر احترام به کار معلمی،وی کنجکاوی عمیقی در باره ی تعامل درون کلاسی داشت که به دنبال انتشار گزارش پلودن(۱۹۶۷)،بر آن شد تابه طرح عظیم پژوهشی موسوم به اوراکل(ORACLE )با روش شناسی پیچیده ی مشاهده ی کلاسی اش دست زند.خدمت برایان به مدارس بریتانیا در اشکال دیگری نظیر تاسیس و سردبیری نشریه فروم که برای معلمان ووالدین ونیز دانشگاهیان دگر اندیش تریبونی جهت اظهار عقیده به شمار می رفت،وتلاشهایش در زمانی که مدیر مدرسه ای درکاونتستروپ بود پاس داشته شد.اوج کار وی ابتکار در برنامه ی آموزشی وباز اندیشی ارتباط میان معلمان ودانش آموزان بود.در پایان،اعضای شرکت کننده در کنفرانس بزرگداشت برایان،یاد آور شدند که وی به حمایت والهام بخشی وتشویق نسل جدیدی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ پرداخته است.
کار کنفرانس انجمن تعلیم وتربیت وتاریخ قرار نبود چنین پاسداشتی باشد. برایان در نزد اعضاءبه عنوان یک بنیانگذار وبرای علاقه وحمایت مداوم اواز انجمن، صمیمی شمرده می شد. آن دسته از اعضای انجمن که برایان را می شناختند می توانستند تصور کنند که کنفرانس مزبور احتمالا چه واکنشی همراه با آشفتگی در خود مرد ایجاد می کرد.واعضای انجمن که شناخت خوبی ازنوشته های تاریخی برایان داشتند،به انتظاراتی که احیانا وی از بازنگری نقادانه ی دائمی تاریخ وتاریخ نگاری داشت واقف بودند.بخشی از عمر او صرف تشویق چنین استاندارد هایی در درون انجمن وبه صورتی گسترده در درون رشته تحصیلی وپژوهشی خود او شده بود. با اینکه ما به خاطر تاثیری که در پژوهشهایمان در رشته ی تاریخ تعلیم وتربیت داشت ونیز به خاطررهبری عملی وفکری او،مدیونش بودیم،ما می خواستیم آن گونه که او احتمالا مایل بود،یاد وخاطره ا ش را با دعوت از مقالاتی که از نوشته های تاریخی او پا را فراتر می نهادند ویا مخالف آنها بودند پاس بداریم.
انجمن تاریخ تعلیم وتربیت(HES )کنفرانس مزبور را به عنوان یکی از سلسله جلسات سالانه اش تشکیل داد.به طور عادی این جلسات حول یک موضوع پژوهشی خاص برگزار می شدند واز زمان تشکیل انجمن،این اولین باری بود که به بزرگداشت یکی از اعضای سابق خود با مرکزیت آثار خود او می پرداخت.برایان نقش مهمی در تاسیس انجمن داشت و دردهه های بعدی یکی از حامیان فعال ومتعهد آن به شمار می رفت.هدف از انجمن فوق الذکرکه در اساسنامه آن آمده و به عنوان یک نهاد خیریه به عموم معرفی شده است خالی از لطف ومعنا نیست.انجمن در جهت پیشبرد آموزش عمومی از طریق مطالعه ی تعلیم وتربیت وتاریخ آن تاسیس شده است.انجمن به سال ۱۹۶۷ به وسیله ی برایان وسایرین در زمانی پایه ریزی شد که گروه های تخصصی بسیاری در بریتانیا در جهت توسعه ی ابعاد پژوهشهای تاریخی تشکیل شدند:گروه های نظیر انجمن مطالعات تاریخ کاردر ۱۹۶۰ وجنبش موسوم به کارگاه نقد وبررسی تاریخ که به سال۱۹۶۶ در کالج راسکین آکسفورد به سرپرستی رافائل ساموئل کار خود را آغاز کرد.
اما انجمن از بدو تاسیس،مشتریان وبرنامه کاری خاص خود را داشت.چیزی که آن را بیش از توسعه دهنده ی یک گروه از مورخان متخصص جلوه می داد.درست همان طور که جلسات نقد وبررسی تاریخ گروه هایی از طبقه ی کارگر که به تاریخ خود علاقمند بودند به خود جذب می کرد.همچنین HESمحققان متخصص،معلمان ومتخصصان تعلیم وتربیت که علائق تاریخی شان با دغدغه وتعهدشان به تعلیم تربیت در تمام اشکال همراه بود را گرد هم می آورد. این منحصر به فرد بودن HES به عنوان یک سازمان،تضاد عقیدتی وروش شناختی درون خود انجمن را توضیح می دهد.تضادی که در طول دهه ها به انجمن نشاط می بخشید وبه بحث در میان اعضا به خاطر وجود رقابت وتضاد درالگوهای مختلف پژوهشهای تاریخی دامن می زد.در ارتباط با نقش برایان در انجمن،دیوید ریدر توضیح داد که چطور اورئوس کاری انجمن را که مورد استقبال نسل جوان در دهه ی ۱۹۷۰ قرار گرفت،گسترش داد وچطوراومفتخر بود به شیوه ای که تاریخ آموزش وپرورش را دگرگون کرده بود،وبه ابعاد جدیدی از مطالعه ،چه در کنفرانسهای سالانه وچه توسط خودش وسایر دانشجویان مقاطع بالا به طور جدی عشق می ورزید. تدارک دهندگان کنفرانس مزبور بر این باور بودند که برایان فارغ از هر گونه جزم اندیشی در مباحث دانشگاهی حامی ومدافع بحث مداوم در باره ی جهت دهی تحقیق در تاریخ آموزشی بود.
کمبریج به خاطر اهمیتی که در پیشبرد حیات سیاسی وفکری سایمون داشت به عنوان محل برگزاری کنفرانس برگزیده شد.در اینجا بود که وی در پی تحصیلاتش در مدرسه ی مستقل وپیشرفته ی گری شام که کارمندانی نظیرمعلم زبان انگلیسی،دنیس تامپسون داشت ومدتی در سالم واقع در جنوب آلمان یعنی جایی که شاهد محاکمه ی کورت هاون توسط نازی ها بود سپری کرده و وارد دانشگاه شده بود.برایان در کالج ترینیتی کمبریج به تحصیل در رشته ی انگلیسی واقتصاد مشغول شد وبه همراه شماری از هم دوره های برجسته ی خود به عضویت حزب کمونیست در آمد.(حزب کمونیست بریتانیا محل ملاقات مورخان مشهور دهه ی۱۹۵۰ نظیر اریک هابس باوم،جان ساویل،ای پی تامپسون ورافائل ساموئل بود.)در ارتباط با شکل گیری ذهن برایان به عنوان یک متخصص تعلیم وتربیت،دوره تربیت معلم او در مؤسسه تعلیم وتربیت دانشگاه لندن وتجاربش به عنوان یک معلم جوان در منچستر،بدون تردید از سنواتی که در دانشگاه کمبریج سپری کرد پر اهمیت تر بودند.اگر چه تک تک مراحل کودکی وجوانی او الهام بخش آموزش رادیکالی ارائه شده توسط وی به شمار می آمد.
جنگ دوم جهانی،شروع به فعالیت معلمی برایان را به تعویق انداخت واو تنها در چهل سالگی اش به انتشار کتبی درزمینه ی تاریخچه ی تعلیم وتربیت دست زد. اوبه لطف عمر طولانی اش، روحیات عقیدتی مختلفی راتجربه کرد.از روحیه ی ضدکمونیسم جنگ سرد گرفته تا استیلای نگرش جهانی لیبرالیسم نودر دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰٫ شرایط مختلف،واکنشهای متفاوتی را نسبت به روشنفکران دگر اندیش بر می انگیخت وانقلاب فرهنگی دهه ی۱۹۶۰ که با انتشار دو جلد اول تاریخ تعلیم وتربیت او همراه بود،باعث شد که چه در بریتانیا وچه در سطح بین المللی تفسیرها وخط مشی های مارکسیستی بخشی از جریان تاریخ باشد.هابس باون به درستی به این نکته اشاره می کند.بنابراین او می گوید:وقتی در رشته ای مثل تاریخ نگاری که عمیقا ریشه در سیاست دارد صحبت ازنقد ونقادی به میان می آید،واقع گرایانه نیست که این دو را از هم جدا کنیم.در میان مورخان همه متفق القول اند که بحث گذشته متفاوت است اما همه بر این باور نیستند که تاریخ ماورای سیاست است ویا اینکه مادامی که مورخان به واقعیت های صحیح دست می یابند نتیجه گیری ها هم منطقی است.واکنشها متفاوت است نسبت به روشنفکری که در دهه ی۱۹۳۰ به حزب کمونیست در آمد،به خاطر اشتیاقش به تعلیم وتربیت به تحلیل تاریخی روی آورد وتعصب سنتی تاریخ تعلیم وتربیت که حامی«افعال و واقعیت ها»بود را به دموکراسی تحلیل وترکیب بدل کرد وزندگی خود را وقف علت ناعدالتی اجتماعی در تعلیم وتربیت کرد.اثری که در اینجا منتشر شده خود گواه کافی بر تعدد واکنش ها می باشد وبه بحثی که در کنفرانس HES آغازشد دامن می زند.
در پاسخ به فراخوان ما برای مقاله،مقالت عرضه شده طیفی ازدامنه ی نفوذ برایان را در بر می گرفت.انعکاس مستقیم زندگی شخصی وکاری وی شامل تاکید بر فعالیت طولانی برایان علیه لایحه اصلاحات آموزشی ۱۹۸۸ ومتعاقب آن قانون گذاری دولت سوم تاچر(دیوید کروک) وتحلیل پیوند میان تاریخ وجامعه شناسی در نوشته های دانشگاهی وی(کوین برهونی)می شد.کتاب وی موسوم به یک عمر تعلیم وتربیت در زمینه ی شرح حال(گبی واینر)متنی برای مطالعه ی تطبیقی به دست می داد.دسته ای از مقالات در باره ی سیاست گذاری در دولت مرکزی ومحلی در دهه های پس از جنگ(جویس گودمن،روی لاو ولیندا کاتیر)لحظاتی را از تاریخ تعلیم وتربیت نشان می دادند که برایان در آن یک شرکت کننده ومنتقد بود.
آثار تاریخی خود سایمون نشان دهنده ی تحول زمانی از دوران اخیر تا اواسط قرن هجدهم بود.مقاله ی جون سایمون این موضوع را تا عصر تئودورها تعقیب می کرد.شمار قابل توجهی از مقالات ارائه شده در کنفرانس به اوایل دوران جدید می پرداختند.مقالاتی نظیر ضد اصلاحات(دیوید هامیلتون) وقرن هجدهم(اولین آریزپ وموراگ استایلز،میشل کوهن،جولیا سوییندلز،روت واتز).در اینجا شیوه ی سخنرانانی که به بحث پیرامون مسائل ورای منابع وروش شناسی سایمون یعنی تحلیل دقیق متون وروش تدریس وی می پرداختند قابل توجه است.در مباحث مربوط به قرون ۱۹ و۲۰ هم مقالت کنفرانس به مسائل ورای ساختاری که سایمون را واداشته بود تا موضوعاتی نظیر تجارب کودکی ونیازهای ویژه را موردارزیابی قرار دهد می پرداختند.(کوین مایرز وآنا براون،جان آلیفنت،آنت ریچاردسون).موضوعات قرن بیستم نیز مورخان را قادر ساخته تا با گنجانیدن منابع شفاهی در مقالاتشان،مسائل ورای روش شناختی سایمون را بررسی کنند.گواه بودن معلمان ودانشجویان نیز چشم انداز تجربی را عرضه می کند که او در معرض تحلیل های اجتماعی وسیاسی قرارمی گیرد(استفانی اسپنسر،فیلیپ گاردنر و پیتر کانینگهام).سایمون مورخان را بر انگیخته بود تا برنامه کاری وروش تدریس را در بافت تاریخی آن در نظر بگیرند ومقالت متعددی به آن چالش واکنش نشان می دادند(جان آلیفنت،پم هرش ومارک مکبث).در روایت طولانی تاریخ تعلیم وتربیت پس از انقلاب صنعتی که موضوع کتاب چهار جلدی سایمون موسوم به مگنوم اپوس را تشکیل می دهد،آموزش تخصصی وآماده سازی حرفه ای بخشی ازهزاران علائقی است که از هسته ی اصلی فکر وی پدید می آید(کن فرانکلین،آلستون کنر لی).یک جریان آموزشی ویژه که سایمون را در دوره های تاریخی ومعاصر به خود جذب کرده بود،پیشرفت گرایی در تمامی اشکال آن بود(برندن والش وسوزانا رایت).
اما مهم تر از همه در بحث پیرامون تعلیم وتربیت وتاریخ آن،دغدغه ی عدالت وتوزیع عادلانه ی فرصتهای آموزشی در میان طبقات اجتماعی توسط سایمون بود(دیوید تامپسون،جان آلیفنت).فقط پس آیند آثار سایمون است که این موضوع به دسترسی به آموزش براساس جنسیت(میشل کوهن،استفانی اسپنسر) ونژاد(مارگارت کروکو وکالی وایت) تبدیل می شود.
تعداد صفحه:۲۵
قیمت : ۱۴۳۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=155688]

—-

پشتیبانی سایت :       

*