Get a site

پایان نامه ارشد:تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

پایان نامه رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان : تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده: علوم انسانی

گروه آموزشی: جغرافیا

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیای  سیاسی    گرایش:جغرافیای سیاسی

عنوان

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

استادراهنما:

دکتر علیرضامحرابی

استادمشاور:

دکتر سهراب عسگری

 
عنوان                                                                                                     صفحه        
Contents
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
مقدمه: ۲
۱-۱-طرح مسئله. ۵
۱-۲-اهداف تحقیق ۶
۱-۳-پرسش تحقیق ۷
۱-۴-فرضیات. ۷
۱-۵-روش تحقیق ۷
۱-۶- موضوع تحقیق ۷
۱-۷- زمان تحقیق ۷
۱-۸- پیشینه تحقیق ۷
۱-۹-اهمیت تحقیق ۸
۱-۱۰-ضرورت تحقیق ۹
۱-۱۱-دلیل انتخاب موضوع. ۹
۱-۱۲- واژه ها و مفاهیم. ۱۰
۱-۱۲-۱-ژئوپلتیک : ۱۰
۱-۱۲-۲-اقلیت. ۱۰
۱-۱۲-۳-بهائیت. ۱۱
۱-۱۲-۴-جمهوری اسلامی ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- انواع نظریه ها ۱۴
۲-۱-۱- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در مورد فرقه بهائیت. ۱۴
۲-۱-۲-دیدگاه شوقی افندی ۱۵
۲-۱-۳- محمد جواد شیخ الاسلامی ۱۵
۲-۱-۴-احمد کسروی ۱۶
۲-۱-۵-اسماعیل رائین ۱۷
۲-۱-۶-فریدون آدمیت. ۱۸
۲-۱-۷-محمدرضا فشاهی ۱۹
۲-۱-۸- احسان طبری ۲۱
۲-۱-۹-دیدگاه ژاک آتالی ۲۲
۲-۲-دیدگاه های مراجع تقلید و علما در مورد بهائیت. ۲۲
۲-۲-۱- حضرت آیت الله امام خامنه ای ۲۲
فصل سوم: تاریخ و خاستگاه جغرافیایی و اجتماعیی بهائیت
۳-۱-مقدمه. ۲۶
۳-۲- تاریخ بهائیت. ۲۷
۳-۳- خاستگاه جغرافیایی بهائیت. ۲۹
۳-۴-عوامل و زمینه‌های پیدایش بهائیت. ۳۵
۳-۴-۱- عوامل و زمینه‌های داخلی ۳۵
۳-۴-۲- عوامل خارجی ۳۷
۳-۵-مشاهیر اصحاب باب. ۴۱
۳-۶- اصول اجتماعی یا اصول دوازده‌گانه. ۴۴
۳-۷- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار. ۴۵
۳-۸-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت: ۴۵
۳-۹-نتیجه گیری ۴۶
فصل چهارم: نقش فرقه بهائیت در ژئوپلتیک
۴-۱-مقدمه: ۵۰
۴-۲- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران. ۵۱
۴-۳-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟. ۵۳
۴-۴-مخرب ترین دین بهائیت. ۵۴
۴-۵- پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس. ۶۶
۴-۵-۱-پیوند دیرین بهائیت با امریکا ۶۷
۴-۵-۲- نقش روس وانگلیس در بهائیت. ۷۱
۴-۵-۳- نقش آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران. ۷۷
۴-۵-۴- نقش اسرائیل در توسعه بهائیت. ۷۹
۴-۵-۵-نقش یهود در توسعه بهائیت: ۸۲
۴-۶- عوامل گسترش بهائیت. ۸۵
۴-۶-۱-وضعیت فرهنگی ۸۵
۴-۶-۲-وضعیت اقتصادی ۸۶
۴-۶-۳-وضعیت اجتماعی ۸۷
۴-۶-۴-وضعیت سیاسی ۸۷
۴-۷-۲-حضور بهائیان پس از کودتای ۱۲۹۹: ۹۲
۴-۷-۳-کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. ۹۳
۴-۷-۳-تحمیل کاپیتالاسیون ، ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲. ۹۳
۴-۷-۳-قطع روابط با ایران، ۲۰ فروردین ۱۳۵۹. ۹۳
۴-۷-۴-حمله نظامی به طبس، پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹. ۹۴
۴-۷-۵-تحریم اقتصادی، اول خرداد ۱۳۵۹. ۹۴
۴-۷-۶-توقیف دارای های ایران، ۱۴ تیر، ۱۳۵۹. ۹۴
۴-۷-۷-کودتای نوژه، ۲۱ تیر ۱۳۵۹. ۹۴
۴-۷-۸-تحریک عراق به جنگ علیه ایران، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹. ۹۵
۴-۷-۹-ترغیب وهابیان به کشتن زائران ایرانی، ۱۱ مرداد ۱۳۶۶. ۹۵
۴-۷-۱۰-حمله به کشتی «ایران اجر»، ۳۰ شهریور ۱۳۶۶. ۹۵
۴-۷-۱۱-حمله به قایق های سپاه پاسداران، ۱۶ مهر ۱۳۶۶. ۹۵
۴-۷-۱۲-حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، ۱۲ تیر ۱۳۶۷. ۹۶
۴-۷-۱۴-تحریم فناوری های هسته ای، خرداد ۱۳۷۷. ۹۶
۴-۸-فهرستی از توطئه های بهائیت در داخل کشور. ۹۷
۴-۹-انشعابات جدیدبهائیت. ۹۸
۴-۱۰-بهائیت و سیاست. ۹۹
۴-۱۱-نتیجه گیری ۱۰۰
فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-ارزیابی فرضیه ها ۱۰۲
۵-۲-نتایج ۱۰۴
۵-۳-دیدگاه ها و پیشنهادات. ۱۰۵
پیوست ها ۱۱۰
فهرست منابع و ماخذ. ۱۳۳
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                         صفحه
جدول-۳-۱-خاستگاه شورش های اجتماعی بهائیان. ۴۸
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                         صفحه
 
شکل ۲-۱- سند شماره ۱-دستنوشته حضرت آیه الله خامنه ای ۲۴
 
چکیده:
بابیت و بهائیت از جمله فرقه هایی هست که در قرن ۱۹ به وجود آمد و رهبران ان مدعیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و پیامبری و حتی خدایی، یدک می کشند و این فرقه سلاحی بود در دست استعمارگران برای شکستن اقتدار ملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمد. فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی بود که بر ایران سایه انداخت چرا که منافع قدرتهای استکباری واستعماری در تهدید بود. یهودیان نقش بسزایی در پیدایش، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند. به گواهی اسناد تاریخی ۵ سال پیش از آغاز دعوت علی محمد باب و درست اندکی پس از استقرار کمپانی ساسون در بوشهر وبمبئی، یهودیان مشهد بدون هیچ فشاری به طور دسته جمعی مسلمان شدند و اولین کسانی هم که در خراسان بابی شدند همین یهودیان جدیدالاسلام مشهد بودند. همچنین ورود بابی­گری به «سیاهکل» توسط میرزا ابراهیم جدید، یهودی جدیدالاسلام ساکن رشت، صورت گرفت.[۱]دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری ان روزگار، برای نفوذدرسرزمینهای اسلامی به ویژه ایران، طرح و برنامه­ای مفصل تدارک می­بیند و برای ایجادشکافت دربافت اعتقادی مردم م
سلمان و شیعه مذهب ایران بودجه هنگفتی در نظر می­گیرد.[۲] در این میان اقلیت بهائیت تاثیر بسیار زیادی در ژئوپلتیک ایران با توجه به اهداف سیاسی بودن این فرقه داشته است. پس از پیروزى جمهوری اسلامى بهائیان فعالیت‏هاى خود را مخفى‏تر و مرموزانه‏تر تداوم بخشیدند و با توجه به وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و کینه توز اسلام همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل، مورد حمایت‏هاى گسترده سیاسى و تبلیغاتى و اقتصادى آنان قرار گرفته و به گمراه‏سازى و انحطاط آفرینى پرداختند. و از طرف دیگر نقش ستون پنجم و جاسوسان مورد اعتماد را براى کشورهاى استعمارى غرب به ویژه آمریکا ایفا نمودند. این فعالیت‏ها همچنان استمرار یافته است و هم اینک این جمعیت بیگانه پرست در عرصه‏هاى فکرى و سیاسى – چه به صورت تلاش‏هاى تبلیغى و فرهنگى و چه به شکل تفرقه‏افکنى و جاسوسى براى دشمنان – به تلاش‏هاى مرموز و ویرانگر خود ادامه مى‏دهد.

واژگان کلیدی:بابیت ،بهائیت،ژئوپلتیک،فرقه،اقلیت،ایران،جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
پیدایش فرقه ها در هر دوره تاریخی، معلول شرایط و عوامل ویژه ای است؛اما با حضور پدیده استعمار در دوره معاصر ایران، دلایل سیاسی بیش از دیگر شرایط در پیدایی این فرقه ها مؤثر بوده است. در این میان محافلی چون انجمن های سری، لژهای فراماسونری و فرقه هایی چون بابیت و بهائیت، نمونه بارزی است که با دخالت مستقیم استعمار تولد و پرورش یافت.
هدف از این اقدام نفوذ در ارکان قدرت از طریق نخبگان وابسته، سنت زدایی و عرفی سازی مناسبات و پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی، خنثی سازی عوامل و عناصر پایداری در برابر فرهنگ بیگانه، دست زدن به تعریف‌هایی تازه از دین‌داری و دین‌مداری، جانشین‌سازی برای نهادهای مذهبی و در نهایت سیطره اقتصادی و فرهنگی بر ایران از هدف های عمده استعمار در شکل دادن به این گروه ها بود[۳].
در این راستا آنها با مطالعاتی که در مذهب شیعی داشتند، مسئله «مهدویت و موعود آخرالزمان» را بستری مناسب برای درهم شکستن سد استوار مذهب جعفری و تعقیب منافع شوم خویش دانسته و به همین جهت مسئله بابیت و به دنبال آن بهائیت را مطرح می کنند.‌ این حزب سیاسی با بدعت‌های زشت بنیان‌گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حکومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حکومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بزرگ حکومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان کوشیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی که دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه باقی نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استکبار در تضعیف نظام اسلامی کوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند
با آغاز تحرک و خیزش انقلابى مردم مسلمان ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره) سران و بزرگ سرمایه داران بهائى، سرمایه‏هاى کشور را از ایران خارج کرده، یکى پس از دیگرى از ایران گریختند. این گریز با پیروزى انقلاب اسلامى در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن اوج گرفت. بسیارى از بهائیان سال‏هاى آغازین انقلاب خود را به صورت غیرقانونى و به شیوه «قاچاق» و از طریق پول به افرادى که در نوار مرزى ترکیه و ایران و یا نوار مرزى ایران و پاکستان و بنادر متروکه دریاى عمان زندگى مى‏کردند، به خارج از حوزه اقتدار جمهورى اسلامى رساندند و از کشورهاى انگلیس، آمریکا، فرانسه کانادا و.، درخواست پناهندگى کردند و بلافاصله از سوى دولت‏هاى مذکور، به عنوان پناهنده سیاسى پذیرفته مى‏شدند.
همچنین بر اساس «شماره تسجیلى» که براى هر بهائى صادر مى‏شود و به تأیید «بیت‏العدل حیفا» مى‏رسد، کلیه بهائیان ایران – در هر جاى جهان که باشند – مى‏توانند از دادگاه‏هاى دولت‏هاى بسیارى از کشورهاى جهان از انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه گرفته تا قبرس و چک و اسلواکى و مجارستان درخواست پناهندگى کنند و دادگاه‏هاى تمام این کشورها براساس یک توافق محرمانه فوراً به فرد تقاضا کننده، پناهندگى مى‏دهند و حتى مخارج بین راه او را نیز پرداخت مى‏کنند.
حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی تواند به نحوی که دلخواه آنهاست با کشورهای اسلامی به خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت». (خمینی (ره)،۱۳۷۱، ۲۹۹). تاثیری که بهائیت بر ژئوپلتیک کشور در اقلیت داشته است تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنطران بوده است که در این پژوهش مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.
[۱] – شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .۲۷
۲- خان ملک ساسانی،دست پنهان سیاست انگلیس درایران،به نقل ازکتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران،اثراسماعیل رایین،صص ۱۱۲-۹۷.

[۳] سخن اول، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش۱۷، ص۸٫

طرح مسئله

ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دولت های استعمارگر برای به انحراف کشاندن دینداری صحیح بوده است . هدف از این تلاش جایگزین کردن ادیان الهی و مشوش ساختن چهره الهی آنها برای دست یافتن به استعمار فرهنگی و اقتصادی کشورهای هدف به ویزه جوامع اسلامی است.در طول تاریخ حکومت‌هایی که نتوانسته‌اند ماهیت ایران‌زمینی را با تکیه بر خواست و اراده‌ی مردم در این سرزمین شکل دهند، حکومت‌هایی با عمر کوتاه و استبدادی بوده‌اند. ایران از جمله نادر کشورهایی است که هویت جمعی آن ماهیتی فراقومی دارد تا این که صرفا بر قومیت خاصی تاکید نماید.دین و مذهب همواره عامل تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده است. تاریخ ایران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبش‌هایی است که براساس ایدئولوژی شکل گرفته‌اند.و با توجه به اینکه مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت کشورها در نظام بین الملل غیرمتمرکز و خودیار، مقوله امنیت ملی است. در این راستا وجود پتانسیل بالای منازعات فرقه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مولفه هایی است که میتواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی در بازیهای زمانی سند چشم انداز به وجود آوردآیین بهائیت یک آیین ساختگی است که هر چند به دلیل خاستگاه و سابقه تاریخی بنیان گذارانش با مسلمانان ارتباط پیدا می کند، ولی به دلیل ماهیتش چیزی جز یک آیین دست ساز بشری هم چون صدها و هزاران مکتب و مسلکی که در طول تاریخ به وجود آمده اند، نیست و چون طرفداران این آیین موحّد نیستند باید با آنان هم چون مشرکین رفتار کرداین فرقه بعد از پیدایش ننگینشان خیانت های زیادی را به ملت شیعه و مسلمان ایران اسلامی روا داشتند از جمله قتل امیرکبیر ، سردار جنگل میرزاکوچک خان ، کشتار ۱۵خرداد ۴۲، تلاش برای شکل گیری اسرائیل غاصب، عدم حضور در جنگ ۸ساله و جاسوسی برای بیگانگان ، حضور پررنگ در فتنه ۸۸ و سوزاندن پرچم آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در عاشورای ۸۸ شبهه افکنی ، مظلوم نمایی، شکایت های متعدد به مراجع بین المللی ، ادعاهای کذب حقوق بشری و. تنها گوشه اس از خیانت های این گروه معلوم الحال و صهیونیستی است. و جالب تر ازآن حمایت بی چون و چراو سکونت دادن رژیم جعلی اشغالگر قدس یعنی اسرائیل غاصب از این گروه می باشدلذا با توجه به ژئوپلتیک ایران بهائیت ،اقلیتی طراحی شده برای تضعیف و نفاق در میان مردم می باشد که هدفش دشمنی با دین اسلام و ایجاد خلل در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی و تضعیف دین در میان مردم می باشد.با بررسی دقیق ماهیت این فرقه به دست می آید که بهائیت در واقع تشکیلات سیاسی محض است که برای تامین منافع استعمارگران پایه ریزی شد و با بهره گرفتن از نام دین ، در پی جذب مسلمانان برآمد. بکارگیری تشکیلات ملی و محافل محلی این گروه برای جاسوسی در نقاط مختلف دنیا بخصوص ایران شاهدی بر این مدعاست.
تعداد صفحه : ۱۵۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.