Get a site

پایان نامه ارشد:چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

پایان نامه رشته :ادبیات نمایشی

عنوان : چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

دانشگاه صدا و سیمای قم

گروه هنرهای رسانه ای

 

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ادبیات نمایشی

 

چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

 

استاد راهنما

دکتر مجید شریف خدایی

 

خرداد ۱۳۹۴

 

چکیده

در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ عامه است؛فرهنگ عامه شامل مباحث و مسائلی می شد که مردم عادی وعامیانه با آن مواجه بودند چیزی که محققان آن را فولکلور می نامندکه شامل سنت ها ؛باورها و هنجارهایی می شود که مردم پیوسته با آن زیست می کردند و از نسلی به نسل بعد انتقال یافته اند؛برخی از این مسائل به صورت مکتوب و برخی دیگر سینه سینه و به شکل شفاهی ماندگار شده اند . خیلی از این مفاهیم شامل آموزه های دینی می شوند .مفاهیم دینی در کشور بخش بزرگی از فرهنگ شفاهی و عامه ما را پوشش می دهد و بسیاری از این فرهنگ عامه به علت حضور همین مفاهیم به وجود آمده اند.
در حال حاضر مباحث فرهنگ عامه گسترش یافته و مسائل بیشتری را در بر می گیرد با ورود رسانه نقش فرهنگ عامه بیشتر به چشم می آید.رسانه توانست از مسائل و مشکلاتی که اکثر مردم عامی با آن مواجه بودند حرف بزند و برای اولین بار بوده که نگاه ها متوجه توده ی مردم گردید این توجه به توده هر روز با استقبال بیشتری از سوی مردم قرار گرفت چرا مردم با زندگی ای شبیه به خود همذات پنداری می کردند و رسانه چیزی را نشان می داد که آن ها می خواستند .فیلم های ایرانی از این دست نیز بسیار اند فیلم های ماندگار سینمای ایران را اگر نام ببریم همه قهرمان که الگوی مردم و جوانان شده اند از دل خود مردم بیرون آمده اند .فیلم به یاد ماندنی قیصر نمونه ای از این فیلم هاست.
اما فیلمی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است فیلم به همین سادگی اثر سید رضا میر کریمی است. در این تحقیق به چند مولفه ی فرهنگی آورده شده در این فیلم اشاره شده است .
کلیدواژه : فرهنگ  فرهنگ عامه  فولکلور  خرده فرهنگ ها 
 

فهرست مطالب                                                                    

عنوان                              صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱-طرح مساله. ۱
۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع : ۲
۱-۳- اهداف تحقیق : ۳
۱-۴-سوالات تحقیق ۴
۱-۵- فرضیات تحقیق ۴
۱-۶- مفاهیم کلیدی تحقیق : ۴
۱-۷-روش تحقیق ۶
۱-۱-۷-نحوه استفاده ۶
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق ۸
۲-۱-پیشینه تحقیق ۸
۲-۲-نظریه های مربوط به تحقیق: ۱۴
فصل سوم : یافته های تحقیق ۱۸
۳-۱-مقدمه. ۱۸
۳-۲-معانی و مفاهیم فرهنگ ۲۰
۳-۲-۱-مفاهیم و وویژگی ها ی فرهنگ عامه. ۲۴
۳-۲-۲-فرهنگ عامه مردم ایران ۳۱
۳-۲-۳-عوامل موثر بر فولکولور: ۳۱
۳-۲-۴- تاریخچه و منابع فرهنگ ایران ۳۲
۳-۳-فرهنگ عامه. ۴۱
۳-۳-۱- آراء میشل دوسترو ۴۲
۳-۳-۲- آراء جان فیسک ۴۳
۳-۳-۳- مصادیق فرهنگ عامه. ۴۶
۳-۳-۴- پشت لایه های شیشه ای ۵۰
۳-۳-۵- نقش استوارت هال در توسعه مطالعات فرهنگی ۵۶
۳-۳-۶- جهانی شدن به منزله ی رواج فرهنگ آمریکایی ۵۷
۳-۴- زندگی روزمره ۶۴
۳-۴-۱- خواننده در تبعید. ۶۵
۳-۴-۲- موسیقی و زندگی روزمره ۷۰
۳-۴-۳- ویژگی مردم شناختی کافی شاپ؛شیوه زندگی جوانان ۷۳
۳-۵- مد و مد گرایی ۷۹
۳-۵-۱-   زنان و پدیده مد. ۸۰
۳-۵-۲- سیر تاریخی مد گرایی ۸۱
۳-۵-۳- مد و ارزش های دینی ۸۳
۳-۵-۴- مصرف : تغییر از اقتصاد محوری به فرهنگ گرایی ۸۶
۳-۶-تبیین دین و تبیین ساختارها ؛نقش و قلمرو آن در حوزه های فردی و اجتماعی ۹۲
۳-۶-۱-جایگاه دین رسانه ای و دین عامه. ۹۷
۳-۶-۷-مولفه های دینی فرهنگ عامه. ۱۰۰
۳-۷-۱- نماز درمعتقدات عامه. ۱۰۲
۳-۷-۲- احترام. ۱۰۶
۳-۷-۳-جلوه های آیینی احترام درنام گذاری نوزاد. ۱۰۸
۳-۷-۴- ازدواج ۱۰۸
۳-۷-۵- مرگوسوگواری ۱۰۹
۳-۸- نقد و بررسی یک فیلم :به همین سادگی ۱۱۰
۳-۸-۱- نگاهی به چند مولفه ی فرهنگ عامه موجود در فیلم به همین سادگی ۱۱۴
فصل چهارم : نتایج تحقیق و پیشنهادات. ۱۲۲
۴-۱- نتایج تحقیق ۱۲۲
۴-۲- پیشنهادات. ۱۲۹
منابع ۱۳۰

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-طرح مساله

از اوایل قرن بیستم میلادی و با ظهور عکاسی؛سینما و شیوه های باز تولید و تکثیر آثار هنری در برخی جوامع غربی؛اهمیت مطالعه و ارزیابی فرهنگ عامه به شکلی بارز خود را نمایان ساخت .در همان دوران ؛آوانگارد رادیکال به شیوه هایی گوناگون در پی از میان برداشتن مرزهای میان هنر و زندگی روزمره بود .
گسترش فرهنگ توده ای مدرن در قرن بیستم از طریق رسانه های همگانی ؛واکنش های گوناگونی برانگیخته است به طوری که گروه های قدرتمند معمولا به فرهنگ توده به دیده تحقیر می نگرند و اغلب درپی اعمال کنترل فرهنگی بر می آیند .
در بحث هایی که در ایران صورت گرفته ارتباط این مسائل خیلی مورد توجه قرار نگرفته و اغلب راجع به فرهنگ و رسانه ها جدا بحث شده است در این جا ماوقتی جامعه را مطرح می کنیم؛ با افراد سروکارداریم ؛با نظام اجتماعی؛فرهنگ؛تاریخ؛سرزمین و .جامعه بالاخره با فرهنگ سر و کار دارد و بسته به اینکه ما جامعه را در چه سطحی مطرح بکنیم فرهنگ را هم در آن سطح می توانیم مطرح کنیم.
از سویی دیگر فرهنگ ما با مفاهیم اسلامی غنی شده است و دارای مولفه های آیینی می باشد ؛این مولفه ها خود را در تار و پود فرهنگ ایرانی قرار داده اند به صورتی که بسیاری از مولفه های ایرانی ناخواسته اسلامی نیز می باشند .برای مثال معماری ما سرشار از مضامین عارفانه و اسلامی است .
نقطه ی آرمانی در صنعت فیلم سازی در کشور ما آمیختن فرهنگ دینی با فرهنگ عامه و رسیدن به یک رسانه ی دینی و تاثیر گذار می باشد.رسانه ی دینی عرصه ای است برای نشان دادن واقعیت های دینی و فرهنگی ؛از آن جا فرهنگ عامه ی ما با فرهنگ دینی آمیخته است دور شدن از هر کدام به معنای سست شدن پایه های فرهنگی ماست ؛فرهنگ دینی به دلیل در بر داشتن ارزش ها و آموزه های سعادت بخش دارای اهمیت فراوانی است لذا بر یک فیلم ساز متعهد لازم است که ضمن ارائه فرهنگ عامه به فرهنگ دینی به شکل مطلوب و تاثیر گذار توجه کند .
تعداد صفحه : ۱۴۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.