Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

گرایش : سازه 

عنوان :  ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد ۲۸۰۰ ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش سازه

عنوان

ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد ۲۸۰۰ ایران

استاد راهنما

دکتر محمد امامی

استاد مشاور

دکتر حمید چگینی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
هر چند در طول سالهای متمادی، روش های ساخت و طراحی سازه ها گسترش یافته است اما همچنان اثر زلزله از مهمترین مشکلات طراحی ساختمان ها در مناطق لرزه خیز می باشد. بادبندهای معمولی در مقابل بارهای جانبی زمین لرزه یا نیروی باد دچار تغییرشکل های جانبی زیاد می شوند و در صورتی که این تغییرشکل ها از حد معینی زیادتر شود موجب بروز خرابی سازه ای و غیر سازه ای شده و ایمنی و یکپارچگی سازه به خطر می افتد. برای غلبه بر مشکلات ذکر شده، انواع جدید از بادبندها از حدود ۳۰ سال پیش و برای اولین بار در ژاپن گسترش یافته است. این بادبندها طوری طراحی می شوند که در برابر کمانش مقاوم بوده و در نتیجه دارای منحنی های متقارن تحت بارگذاریهای چرخه ای کششی و فشاری حاصل از تاثیر نیروهای زلزله می باشند، همچنین رفتار سازه را از لحاظ پایداری و قابلیت جذب انرژی بهبود می بخشند.
سازه های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر از جمله معدود سازه های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصیت سختی بالا و استهلاک انرژی را به طور همزمان دارند. این سازه ها علاوه بر ساختمان های جدید در بهسازی سازه های فولادی و بتنی موجود نیز کاربرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خیزی کشور و کاربرد روز افزون این سازه ها در جهان، استفاده و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و زمینه ورود این سیستم باربر جانبی به آئین نامه های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران (۲۸۰۰) الزامی است.  در این میان تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه ها به منظور طراحی این سیستم ها امری ضروری می نماید.
کلمات کلیدی: مهاربندهای کمانش تاب، مقاومت نهایی، تغییرمکان نهایی، شکل پذیری، ضریب رفتار
 فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها ۳
۱-۲-۱- انواع قاب های خمشی بتن مسلح. ۳
 ۱-۲-۲-۱ قاب خمشی معمولی. ۳
۱-۲-۲-۲ قاب خمشی متوسط.. ۳
 ۱-۲-۲-۳ قاب خمشی ویژه ۳
۱-۳ انواع مهاربندی.. ۳
۱-۳-۱- مهاربندهای هم مرکز. ۴
۱-۳-۲- مهاربندهای خارج از مرکز (EBF ) 6
 ۱-۳-۲-۱ انواع مهاربندهای خارج از مرکز. ۷
۱-۳-۲-۲مهاربندهای دروازه ای (مهاربند ی با اعضا کششی خارج از محور ( OBF )) 8
 ۱-۳-۲-۳ مهاربندهای زانویی (KBF ) 8
۱-۴ مهاربند های کمانش تاب BRB.. 9
۱-۴-۱- مقدمه و پیشزمینه  BRB.. 9
۱-۴-۲-تاریخچه BRB.. 10
۱-۴-۳- ساختمان BRB.. 12
۱-۴-۴- اجزای تشکیل دهنده BRB.. 14
 ۱-۴-۴-۱- بخش جاری شونده محصور شده ۱۴
 ۱-۴-۴-۲- بخش الاستیک محصور شده ۱۴
 ۱-۴-۴-۳- بخش الاستیک محصور نشده ۱۴
 ۱-۴-۴-۴- مصالح جدا کننده و انبساطی. ۱۵
 ۱-۴-۴-۵- مکانیزم محصور شدگی. ۱۶
 ۱-۴-۵- مزایا ومعایب بادبند BRB.. 16
۱-۴-۶-تقویت لرزهای سازه ها با بادبندهای BRB.. 17
۱-۴-۷-نتایج آزمایش بر روی  BRBها با مقیاس بزرگ، در ایالات متحده آمریکا ۱۹
۱-۴-۸-نتایج آزمایشات BRB در تایوان. ۲۱
۱-۵ ضریب رفتار سازه ۲۶
۱-۵-۱- ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری …… ۲۱
۱-۶ عوامل مؤثر بر  در سیستم‌های یک درجه آزادی.. ۲۶
۱-۶-۱-نوع مصالح. ۲۶
۱-۶-۲-زمان تناوب سیستم. ۲۷
۱-۶-۳-میرایی. ۲۷
۱-۶-۴-بارگذاری. ۲۷
۱-۶-۵- اثر . ۲۸
۱-۶-۶-مدل نیرو تغییرشکل. ۲۸
۱-۶-۷- خاک منطقه ۲۸
۱-۷ عوامل مؤثر بر در سیستم‌های چند درجه آزادی.. ۲۹
۱-۷-۱- نوع سازه مقاوم ۲۹
۱-۷-۲- هندسه سازه ۲۹
۱-۷-۳- مشارکت مد های بالاتر. ۲۹
۱-۸ ارزیابی روابط ارائه شده برای …. ۳۰
۱-۹ روابط  برای سیستم‌های یک درجه آزادی.. ۳۰
۱-۹-۱- ریدل، هیدالگو و کروز ۳۰
۱-۹-۲- اریاس و هیدالگو. ۳۱
۱-۹-۳- نصر و گراوینگلر. ۳۲
۱-۹-۴- رابطه میراندا ۳۳
۱-۹-۵- رابطه فایر، ویدیک و فیشینگر. ۳۴
۱-۱۰ روابط µR برای سیستم‌های چند درجه آزادی.. ۳۵
۱-۱۰-۱- رابطه تاکاوا، هوانگ و شینوزوکا ۳۵
۱-۱۱ ضریب اضافه مقاومت… ۳۵
۱-۱۱-۱- عوامل موثر بر مقاومت افزون. ۳۶
 ۱-۱۱-۱-۱- مقاومت واقعی مصالح در مقابل مقاومت اسمی. ۳۶
 ۱-۱۱-۱-۲- بیشتر بودن ابعاد اعضا از مقادیر مورد نیاز طراحی. ۳۶
 ۱-۱۱-۱-۳- در نظر نگرفتن اثر مقاومت اجزا غیر سازه ای.. ۳۶
 ۱-۱۱-۱-۴- استفاده از مدل های ساده شده و محافظه کارانه در تحلیل ها ۳۶
 ۱-۱۱-۱-۵- باز توزیع نیروهای جانبی. ۳۷
 ۱-۱۱-۱-۶- توزیع بار واقعی در مقابل توزیع بار آئین نامه. ۳۷
۱-۱۱-۲- روش های محاسبه ضریب اضافه مقاومت.. ۳۷
 ۱-۱۱-۲-۱- روش محاسبه ضریب اضافه مقاومت با بهره گرفتن از انالیز غیرخطی. ۳۷
 ۱-۱۱-۲-۱-۱- نحوه ترسیم منحنی SPO.. 37
 ۱-۱۱-۲-۱-۲- تعریف نقاط حدی.. ۳۸
۱-۱۲ روش استاتیکی افزایشی غیرخطی.. ۳۸
۱-۱۲-۱- تغییرمکان هدف.. ۳۸
 ۱-۱۲-۱-۱- تعیین تغییرمکان هدف.. ۴۰
۱-۱۲-۲- الگوی توزیع بار جانبی. ۴۲
 ۱-۱۲-۲-۱- توزیع بار ثابت.. ۴۲
 ۱-۱۲-۲-۲- توزیع بار متغیر. ۴۳
۱-۱۲-۳- نحوه محاسبه ضریب رفتار ۴۳
 ۱-۱۲-۳-۱- تحلیل استاتیکی افزایشی غیرخطی مدلها و رسم منحنی ظرفیت.. ۴۳
 ۱-۱۲-۳-۲- محاسبه مقاومت افزون. ۴۳
 ۱-۱۲-۳-۳- محاسبه ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. ۴۳
 ۱-۱۲-۳-۴- محاسبه ضریب تنش مجاز ۴۳
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
۲-۱- پیشینه تحقیق ومروری برکارهای گذشتگان. ۴۸
فصل سوم: معرفی نرم افزار
۳-۱- معرفی نرم افزار  opensees. 54
۳-۲- امکانات نرم افزار  opensees. 55
۳-۳- مدلسازی رفتار غیر خطی اعضای بتن مسلح.. ۵۵
۳-۴- انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees. 56
۳-۵- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees. 57
۳-۶- معرفی مصالح بتنی موجود در opensees. 61
۳-۷- نحوه مدل سازی اعضای سازه ای.. ۶۴
۳-۷-۱-  تعریف مقاطع اعضا ۶۴
۳-۷-۲-  تعریف تیر ها وستون ها ۶۵
۳-۷-۳-  تعریف بادبندها ۶۵
فصل چهارم: معرفی مدل ها، محاسبات و ارائه خروجی نتایج
۴-۱- معرفی مدل. ۶۷
۴-۲- مشخصات مصالح مورد استفاده ۶۷
۴-۳ بارگذاری ثقلی.. ۶۸
۴-۴ آیین نامه های مورد استفاده ۶۸
۴-۵ معرفی پارامترهای لرزه ای.. ۶۹
۴-۶ پلان ساختمان. ۶۹
۴-۷  قاب های مورد استفاده در مدل سازه ۶۹
۴-۷-۱ قاب سه طبقه A و E. 69
۴-۷-۲ قاب شش طبقه A,E. 71
۴-۷-۳ قاب دوازده طبقه A و E. 71
۴-۷-۴ قاب سه طبقه ۱و۵. ۷۳
۴-۷-۵ قاب شش طبقه ۱و۵. ۷۳
۴-۷-۶ قاب دوازده طبقه ۱و۵. ۷۴
۴-۸ مقاطع تیر، ستون و بادبند. ۷۶
۴-۹- نمودار Push over قاب های بدون مهاربند(قاب خمشی متوسط) ۸۰
۴-۹-۱  مدل های ۳XMF و ۳YMF. 80
۴-۹-۲  نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و ۱,۵ بدون مهاربند  BRB.. 81
۴-۹-۳  نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و ۱,۵ بدون مهاربند  BRB.. 82
۴-۱۰- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قاب ها با تغییر در مشخصات هندسی بادبند. ۸۳
۴-۱۰-۱- نمودار پوش آور قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع A.. 83
 ۴-۱۰-۱-۱- قاب های سه طبقه با مهاربند (۳X1 و ۳Y1) 84
 ۴-۱۰-۱-۲- قاب های شش طبقه با مهاربند (۶X1 و ۶Y1) 85
 ۴-۱۰-۱-۳- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (۱۲X1 و ۱۲Y1) 87
۴-۱۰-۱-۴ نتایج و مقایسه نمودارها ۸۸
۴-۱۰-۲- نمودار Push over قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع B.. 91
 ۴-۱۰-۲-۱- قاب های سه طبقه با مهاربند (۳X2 و ۳Y2) 91
 ۴-۱۰-۲-۲- قاب های شش طبقه با مهاربند (۶X2 و ۶Y2) 92
 ۴-۱۰-۲-۳- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (۱۲X2 و ۱۲Y2) 94
 ۴-۱۰-۲-۴ نتایج و مقایسه نمودار ها ۹۵
۴-۱۰-۳- مقایسه نمودار Push over قابهای با بادبندهای دارای مقطع A و با مقطعB.. 98
۴-۱۱- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قابها با تغییر در مشخصات مکانیکی بادبند BRB. 100
۴-۱۱-۱- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و ۱,۵. ۱۰۱
۴-۱۱-۲- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و ۱,۵. ۱۰۲
۴-۱۱-۳- نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و ۱,۵. ۱۰۴
۴-۱۱-۴ مقایسه نمودارها ۱۰۵
۴-۱۲- محاسبه ضریب رفتار. ۱۰۵
۴-۱۲-۱- محاسبه ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری ۱۰۶
۴-۱۲-۲ محاسبه ضریب مقاومت افزون. ۱۰۶
۴-۱۲-۳- جدول ضریب رفتار سازه ۱۰۷
۴-۱۲-۳-۱- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E. 107
۴-۱۲-۳-۲- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب ۱ و ۵. ۱۰۸
۴-۱۲-۳-۳- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E با مقطع B.. 109
۴-۱۲-۳-۴- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب ۱ و ۵ با مقطع B.. 109
۴-۱۲-۳-۵- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E برای بادبند با Fy=3200. 111
۴-۱۲-۳-۶- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب ۱ و ۵ برای بادبند با Fy=3200. 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۱۵
۵-۲- پیشنهادات… ۱۱۶
مراجع
مقدمه
زلزله یکی از پدیده­های مخرب طبیعی است که تنها طی نیم قرن اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته است و با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و قرارگیری آن بر روی کمربند الپ-هیمالیا ضروری است که ما بیش از این به روش­های مقابله با این پدیده از جمله مقاوم­سازی سازه­ها در برابر زلزله بپردازیم. از این رو ارزیابی لرزه­ای سازه­ها و مقاوم­سازی ساختمان­های موجود به عنوان یک ضرورت مطرح می­گردد. در سازه ­هایی که طراحی براساس نیروی زلزله است همواره باید برای مقابله با نیروی جانبی زلزله که بر سازه وارد می­شود سیستم مقاومی را طراحی نمود که ازجمله این سیستم­ها استفاده از انواع مهاربندهای فلزی می­باشد اما نقص عمده در بادبندهای متعارف اختلاف بین ظرفیت کششی و فشاری این مهاربندها و زوال مقاومت آنها در بارگزاری­های چرخه­ای می­باشد بنابراین برای رسیدن به یک رفتار الاستوپلاستیک  ایده­ال و جلوگیری از کمانش فشاری مهاربندها باید از مکانیزم مناسبی استفاده نمود. روشی که مد نظر قرار گرفته عبارت است از محصورسازی یک هسته فلزی شکل پذیر در میان حجمی از بتن که خود توسط یک قشاء فلزی در بر گرفته شده است که اصطلاحاً بادبند کمانش تاب (BRB) نامیده می­شود و از یک المان باربر و یک المان نگه­دارنده جانبی تشکیل شده است. المان باربر، بارهای محوری را در هر یک از دو حالت کششی و فشاری، که به BRB انتقال پیدا می­ کند، حمل می­ کند. المان­های نگه­دارنده تکیه­گاه­های جانبی را برای المان­های باربر فراهم می­­کنند تا از کمانش BRB وقتی که BRB تحت فشار بارگذاری شده است جلوگیری کند و  BRB قادر خواهد بود تا مقاومت، شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی را در المان­های فولادی که برای باربری ساخته شده ­اند افزایش دهد.
ما دراین تحقیق بنا داریم بادبندهای فوق را که ترکیبی از فولاد و بتن می باشند، طوری به کار ببریم که مسئله کمانش بادبندهای معمولی را حل نماید. عملکرد این گونه بادبندها را در سازه­های بتن مسلح در سه حالت ارتفاعی مختلف (۳ و ۶ و۱۲ طبقه) مورد بررسی قرار می دهیم. طراحی اولیه تمامی سازه­های مزبور با بهره گرفتن از نرم افزار Etabs صورت گرفته و سپس با مدلسازی در نرم افزار OpenSees تحلیل غیرخطی مدلها انجام پذیرفت.
پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از بار نهایی (برش پایه حداکثر)، تغییرمکان حداکثر، انرژی جذب شده و شکل پذیری که با تغییر در مشخصات سازه از جمله هندسه مانند طول دهانه­ها و ارتفاع سازه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۱-۲- انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها
 ۱-۲-۱ انواع قاب های خمشی بتن مسلح
ساختار قاب خمشی شامل ستون­ها وشاهتیرهایی که به وسیله اتصالات صلب به یکدیگر متصل شده ­اند می­باشد که در آن سختی جانبی قاب به سختی ستون­ها و تیر و اتصالات آن بستگی دارد. از لحاظ رفتاری این سیستم نسبتاً شکل­پذیر می­باشد و قابلیت بالایی برای اتلاف انرژی از خود نشان می­دهد، ولی سختی این سیستم نسبتاً کم بوده و در برابر بارهای جانبی دچار ضعف سختی می­شود به همین دلیل در این نوع سیستم­ها از اعضای مقاوم در برابر بار جانبی مثل مهاربندها استفاده می­شود. در زیر تعاریفی از انواع سیستم قاب خمشی به بیان آیین نامه آمده است.
۱-۲-۱-۱ قاب خمشی معمولی
قابهای خمشی معمولی همان قاب­های دارای شکل پذیری کم هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده است که در مناطق با لرزه خیزی زیاد وخیلی زیاد نمی­توان از آن استفاده نمود وباید در انتخاب این نوع سیستم برای مناطق مختلف دقت بیشتری نمود [۱].
۱-۲-۱-۲ قاب خمشی متوسط
قابهای خمشی متوسط همان قاب­های دارای شکل­پذیری متوسط هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده است که استفاده از آن برای ساختمان­های با اهمیت متوسط ومناطق لرزه­ای مختلف مجاز بوده مشروط بر انکه شرایط ارتفاع ومنظمی سازه کنترل شود [۱].
۱-۲-۱-۳ قاب خمشی ویژه
قابهای خمشی ویژه همان قاب­های دارای شکل­پذیری زیاد هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده است که در مناطق با لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد و ساختگاهای مختلف و سازه­های خاص مورد استفاده قرار می­گیرد [۱].
۱-۳ انواع مهاربندی
مهاربند، سیستمی اقتصادی و پربازده برای مقابله با بار جانبی در سازه­های قابی می­باشد. مهاربندها اغلب مانعی برای طرح معماری سازه به حساب می­آیند، لذا معمولاً آنها را در دهانه­هایی قرار می­ دهند که حداقل ممانعت ایجاد شود و ضمناً شرایط سازه­ای مهاربند در عمل نیروهای برشی و پیچی ساختمان ارضاء گردد. در بسیاری از اوقات نوع مهاربندی بر اساس فضا و بازشوی موجود تعیین می­گردد بطور کلی مهاربندها به دو دسته تقسیم می شوند [۲] 

  • مهاربندهای هم مرکز ( همگرا )
  • مهاربندهای خارج از مرکز ( واگرا )

در چند سال اخیر علاوه بر دو گروه فوق سیستم های مهاربندی جدیدی (مهاربندهای دروازه ای، زانویی و کمانش تاب) نیز توسعه یافته اند که هر کدام را به اختصار توضیح می­دهیم .
۱-۳-۱- مهاربندهای هم مرکز[۱]
این سیستم­ها در مسیر تکمیل سیستم­های سازه­ای فولادی در جهت مقابله با نیروهای باد ابداع گردیدند. در این نوع مهاربندها فرض می­شود که محورهای خنثی در اعضای مختلف، نظیر ستون­ها، تیرها و اعضای مهاربندی در یک نقطه مشترک در هر اتصال با هم تلاقی می­ کنند. در قابهای با مهاربندی هم مرکز مقاومت جانبی سازه توسط اعضای قطری که با تیرهای قاب تشکیل یک سیستم خرپایی را می­ دهند تأمین می­شود. انواع مهاربندهای هم مرکز عبارتند از ضربدری، قطری، شورن V، v معکوس و k که در شکل ۱-۱ نمایش داده شده است. به علت پیکربندی خرپا گونه، صلبیت جانبی این سیستم­ها بسیار زیاد است بطوریکه یک سیستم قاب فولادی با مهاربندهای هم مرکز از نوع ضربدری در مقایسه با سیستم قاب خمشی نظیر آن می ­تواند تا ۱۰ برابر سخت تر باشد [ ۳ ].

الف-قطری            ب-ضربدری           پ-K             د-شورنVمعکوس       ه-شورنV
شکل ۱-۱ انواع مهاربندهای هم مرکز [۳]
از مشکلات عمده این سیستم­ها شکل­پذیری و جذب انرژی کم، عمدتاً به دلیل کمانش موضعی یا کلی عضو فشاری مهاربند و تا حدی هم ضعف و عملکرد نامناسب اتصالات آن می­باشد. در زیر به اشکالات عمده هر کدام از انواع بادبندهای فوق به روایت AISC می پردازیم [۴].
الف- بادبندهای ضربدری: در هنگام زلزله در هر سیکل یکی از بادبندها به فشار و دیگری به کشش کار می­ کنند. مهاربندی که نیروی فشاری را تحمل می­نماید، کمانش کرده و از سیستم باربری جانبی خارج می­گردد. در سیکل بعدی نیز این اتفاق برای مهاربند دیگر می­افتد و بعد از چند سیکل هر دو مهاربند از سیستم باربری جانبی خارج می­شوند. همانطور که در شکل ۱-۲ مشاهده می­شود حلقه های هیسترزیس قاب فولادی با بادبندهای ضربدری بسیار ناپایدار و نامنظم هستند .
شکل ۱-۲ منحنی هیسترزیس مهاربندی های هم محور [۴]
ب- بابندهای قطری: این بادبندها که به صورت تک و قطری بکار می­روند، حداقل باید در دو دهانه یک قاب ساختمانی به کار گرفته شوند و در حالت کلی مشکلات بادبند ضربدری را دارند .
پ- بادبندهای شورنV و V معکوس: در این بادبندها یکی از اعضاء در کشش و دیگری در فشار قرار دارد و احتمال کمانش عضو فشاری وجود دارد. تا قبل از کمانش عضو مهاری یک نیروی متعادل به تیر وارد می­شود که به محض کمانش موضعی یکی از مهاربندها، نیروی متعادل مذکور به یک نیروی نامتعادل تبدیل می­شود، که باعث می­شود تیر طبقه تغییر شکل زیادی بدهد ( شکل ۱- ۲).                     

الف – بعد کمانش                            ب- قبل از کمانش
شکل ۱-۳ نحوه عملکرد بادبندهای شورن [۴]
آیین نامه AISC برای جلوگیری از مشکلات فوق دو روش زیر را پیشنهاد کرده است [۴].

  • استفاده از ستون های دوخت( شکل ۱- ۴ )
  • استفاده از بادبندهای شورن بصورت X برای طبقات ( شکل ۱-۵ )

ت- بادبند K: استفاده از این بادبند فقط در ساختمان ها تا دو طبقه اجازه داده شده است و مشکل اساسی این بادبند وارد کردن نیروی نامتعادل شرح داده شده در بادبندهای شورن به ستون است که باعث ایجاد یک تغییرمکانی جانبی در وسط ستون می شود این امر می تواند باعث بروز کمانش در ستون و در نتیجه فروریزی کل ساختمان می­گردد .
شکل ۱-۴ استفاده از ستون دوخت [۴]            شکل۱-۵ استفاده از پیکربندی X [4]
۱-۳-۲- مهاربندهای خارج از مرکز[۲] (EBF )
این بادبندها بعد از مقایسه رفتار هیستریس بادبندهای هم مرکز و قاب خمشی و ترکیب آنها توسط پوپوف و همکارانش در دهه ۷۰ شکل گرفت. بادبندهایی که در آنها بین انتهای اعضای مهاربند تا تیر و ستون فاصله ایجاد شده باشد، بادبندهای واگرا نامیده می­شوند. فاصله ایجاد شده، تیر پیوند (طول لینک) نامیده شد و با e نمایش داده می­شود. تیر پیوند مانند فیوز شکل­پذیر عمل می­ کند و مقدار زیادی از انرژی ناشی از زلزله را جذب می­ کند در این سیستم هر دو عامل شکل­پذیری و سختی با هم ترکیب می­شوند. شکل­پذیری شاخصه مهم قاب­های خمشی می­باشد و سختی نیز شاخصه اصلی قابهای مهاربندی هم محور می­باشد.[۵]
مزایای سیستم مهاربندی واگرا به شرح زیر می باشد:[۳]

  • کاهش تغییر مکانی جانبی در مقایسه با قابهای خمشی.
  • استفاده از قابهای مهاربندی هم محور در ساختمان های با ارتفاع زیاد مجاز نمی باشد.
  • کاهش نیروهای تکیه­گاه و لنگر ( در مقایسه با سیستم قاب خمشی ) به منظور کاهش ابعاد پی.
  • امکان استفاده از این سیستم برای تغییر سختی سازه در ارتفاع برای جیران نامنظمی در توزیع ارتفاعی جرم سازه با تغییر اندازه اعضاء و طول پیوند وجود دارد . با تغییر طول تیر پیوند می توان سختی قاب مهاربندی واگرا را تغییر داد.


تعداد صفحه : ۱۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153233]

—-

پشتیبانی سایت :       

*