Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : گیاه پزشکی

عنوان : بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

دانشگاه لرستان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گیاهپزشکی

عنوان پایان نامه:

بررسی اتیولوژی بیماری زردی نخود و تعیین مقاومت ارقام متداول در استان لرستان

استاد راهنما :

دکتر مصطفی درویش نیا

اساتید مشاور:

دکتر عیدی بازگیر و دکتر داریوش گودرزی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل بیماری زردی و پژمردگی نخود و ارزیابی ارقام مقاوم نخود نسبت به این بیماری در سال زراعی ۹۳-۹۲ از مزارع نخود در مناطق مختلف استان لرستان نمونه‌برداری شد و در مجموع ۷۹ جدایه قارچی بدست آمد. قارچ‌ها بر اساس مشخصات ریخت‌شناسی و با بهره گرفتن از کلیدهای معتبر و مقالات شناسایی شدند. در این تحقیق ۱۱ گونه فوزاریوم و ۲ گونه غیر فوزاریوم شناسایی شد که عبارتند از Fusarium oxysporum، F. javanicum، F. solani، F. petroliphilum، F. foetens F. pallidoroseum، F. camptoceras، F. acutatum، redolens F.،F. sambucinum F.reticulatum ، Alternaria alternate ،Bipolaris sorokiniana گونه‌های F. redolens، F. foetens، F. acutatum و F. petroliphilum از لرستان و گونه‌های F. foetens، F. acutatum، petroliphilum F. برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. آزمون بیماریزایی جدایه‌های به دست آمده بر اساس اصول کخ انجام گردید بنابراین بر اساس اصول کخ، با توجه به علائم مشاهده شده بر روی گیاهان و جداسازی مجدد قارچ F. oxysporum.  از قسمتهای آوندی این گیاهچه‌ها و با توجه به فراوانی زیاد ۳۸/۲۵ درصد این گونه نسبت به گونه‌های دیگر می‌توان F. oxysporum. Schl. f. sp. ciceri (Padw) Matuo & K. Sato را به عنوان عامل بیماری زردی و پژمردگی نخود گزارش کرد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. رقم ILC482 به عنوان شاهد حساس و رقم آرمان به عنوان شاهد مقاوم استفاده شد. مشاهدات بیماری در مرحله گیاهچه و گلدهی ثبت شد. در مرحله گیاهچه دو ژنوتیپ(FLIP03 -110C ، X98TH75K1-83) بسیار مقاوم، سه رقم (آزاد، هاشم و بیونیج) و ۷ ژنوتیپ (SAR79J78K5-85،SAR79J15K3-86 ،SAR 79J15K3-86، SAR79J87K1-85، SAR79J38K8-85، SAR79J61K1-86، SAR79J18K1-86) مقاوم، دو ژنوتیپ (SAR79J78K3-86 و FLIP98-55C) نیمه مقاوم و چهار رقم (آرمان، گریت، نخود‌سیاه، ILC482) حساس بودند. در حالیکه در مرحله گلدهی دو ژنوتیپ (FLIP03 -110C،X98TH75K1-83 ) مقاوم، رقم آزاد نیمه مقاوم، رقم هاشم و دو ژنوتیپ (SAR79J61K1-86، SAR79J18K1-86) حساس، ۵ رقم (آرمان، گریت، نخود‌سیاه، بیونیج، ILC482) و ۷ ژنوتیپ (SAR79J61K1-86، SAR79J38K8-85، SAR79J15K3-86، SAR79J710K2-85، FLIP98-55C، SAR79J78K5-85، SAR79J78K3-86 بسیار حساس به بیماری بودند.

مقدمه:

حبوبات دانه‌های خشک خوراکی هستند که به خانواده بقولات تعلق دارند. بذور رسیده و خشک حبوبات دارای ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداری خوبی هستند و یکی از مهمترین منابع غذایی ‌سرشار ‎از‌‌‌‌‌ پروتئین می‌باشند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بشر، حبوبات است. این گیاهان متعلق به خانواده‌ی بقولات (Fabaceae) و زیرخانواده پروانه‌آسایان (Papilionoidea) هستند (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶). حبوبات با بر آوردن نیازهای پروتئینی انسان و در نتیجه کاهش فشار بر چراگاه‌های طبیعی برای تولید پروتئین‌های دامی، نقش انکار ناپذیری در حفظ اکوسیستم های طبیعی دارند. نخود با نام علمی Cicer aritinum L گیاهی است که علاوه بر تأمین پروتئین گیاهی، توانایی افزایش حاصلخیزی خاک را دارد که نیاز به مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات را به حداقل می‌رساند (امینی زاده و همکاران، ۱۳۹۲).

حبوبات به دلیل پروتئین بالا و اسیدهای آمینه ضروری محصولات زراعی مهمی هستند دانه حبوبات در مقایسه با غلات محتوی پروتئین بیشتری است. مقدار پروتئین موجود در بذور حبوبات (۲۵-۲۰%) در مقایسه با غلات (۱۰-۶%) است. حبوبات به طور معمول سرشار از پروتئین، کربوهیدرات‌های پیچیده، فیبر و مقدار کمی روغن هستند (Akibode, 2011). همچنین مقدار پروتئین موجود در دانه حبوبات ۱۰‌تا‌۲۰ برابر بیشتر از پروتئین موجود در گیاهان غده‌ای بوده، درحال حاضر حدود ۹۰ درصد از کالری ‌‌و ‌۷۵ درصد از پروتئین مورد نیاز انسان از منابع گیاهی تامین می‌شود که در این میان حبوبات نقش مهمی را دارا می‌باشد (مجنون حسینی، ۱۳۸۷). این گیاهان منبع مهم ویتامین‌هایی مانند ریبوفلاوین، ویتامین ب و کاروتن هستند و از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری مخصوصاً لیزین، که کمبود آن در غلات وجود دارد غنی هستند. از طرف دیگر با توجه به توانایی تثبیت ازت در این گیاهان قرار‌دادن آنها در تناوب زراعی به پایداری سیستم‌های زراعی کمک می‌کند (Singh et al.,1989).

حدود ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۶/۵ درصد از اراضی محصولات سالانه برداشت شده در سال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ به حبوبات اختصاص یافته است. از این مقدار نخود ۳/۶۱ درصد، از سطح برداشت را به خود اختصاص داده است. استان لرستان با تولید ۸۰ هزار و ۹۵۵ تن نخود مقام نخست تولید کشور را دارد (آمارنامه کشاورزی، ۱۳۹۰-۱۳۸۹‌).

نخود یکی از مهمترین محصولات در حال رشد در ایران و جهان است اما عملکرد و کیفیت نخود تحت تاثیر پژمردگی ناشی ازFusarium oxysporum. Schl. f. sp. ciceri (Padw) Matuo & K. Sato قرار می‌گیرد. کاهش عملکرد نخود به علت پژمردگی ناشی از قارچ فوزاریوم تا ۹۰ درصد گزارش شده است. این بیماری تقریباً در تمام مناطق زیر‌کشت حبوبات از جمله، شبه قاره هند، ایران، پرو، سوریه ، اتیوپی مکزیک، اسپانیا، تونس، ترکیه و آمریکا شایع است (Lal and Datta, 2013). کاهش عملکرد نخود به علت پژمردگی فوزاریومی در هند و اسپانیا ۱۰درصد، در تونس ۴۰ درصد و در ایران ۱۷درصد گزارش شده است (Karimi et al.,2012). پژمرده و زرد شدن برگ‌ها، ضعف بوته، کاهش تعداد غلاف، کوچک ماندن دانه‌‌ها و در نتیجه کاهش محصول از نشانه‌های این بیماری هستند. عامل بیماری قارچ خاکزاد F. oxysporum f. sp. ciceri است. خسارت این بیماری در بعضی از مزارع اطراف مراغه تا ۸۰ درصد گزارش شده است (ولادی و همکاران، ۱۳۹۱).

علایم این بیماری هم در مراحل ابتدایی رشد گیاه و هم در مراحل مختلف بلوغ قابل رویت است. علائمی از قبیل کوتولگی، کوچک‌ شدن برگها، آویختگی برگ و بالاخره مرگ گیاه را موجب می‌شود.(Stoilova and Chavdarov, 2006)

هشت نژاد ازF. oxysporum  تا کنون گزارش شده است که شش نژاد (۱A, 2, 3, 4, 5 and 6) باعث علائم پژمردگی و از نظر اقتصادی مهمتر هستند نسبت به نژادهای۰  و ۱B/C که باعث علائم زردی می‌شوند (Lal and Datta, 2013 ؛Karimi et al.,2012  ؛ Jimenez-Gasco and Jimenez-Diaz, 2002).

نژادهای ۲، ۳ و۴، فقط از هند گزارش شدند.۰ ،۱B/C ،۵  و۶ از ناحیه مدیترانه و آمریکا‌ (کالیفرنیا) و نژاد۱A  از هند، کالیفرنیا و حوزه مدیترانه گزارش شدند (Jimenez-Gasco and Jimenez-Diaz, 2002).

اهداف:

۱- مطالعه سبب شناسی عوامل زردی و پژمردگی نخود

۲- شناسایی عوامل زردی و پژمردگی نخود در استان لرستان

۳- تعیین مقاومت ارقام نخود به عوامل پژمردگی و زردی

۴- مقایسه میانگین ها برای تمامی صفات مورد مطالعه ارقام نخود از نظر مقاومت به بیماری زردی و پژمردگی

۵- بررسی میزان خویشاوندی ارقام نخود از نظرمقاومت به بیماری زردی و پژمردگی

فرضیه ها:

۱زردی و پژمردگی نخود عامل قارچی ندارد.

۲- ارقام نخود نسبت به عوامل پژمردگی و زردی مقاوم نیستند.

۳عامل زردی و پژمردگی نخود قارچ فوزاریوم نیست.

۴- میانگین صفات مورد مطالعه ارقام نخود از نظر مقاومت به بیماری زردی و پژمردگی اختلاف معنی داری ندارند.

۵- ارقام نخود از نظر مقاومت به بیماری زردی و پژمردگی خویشاوندی ندارند.

هدف ما از انجام این تحقیق شناسایی عوامل بیماری زردی و پژمردگی نخود و تعیین ارقام مقاوم نخود نسبت به این بیماری در شرایط گلخانه در استان لرستان می‌باشد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- کلیات

۱-۱-۱- سطح زیر‌کشت و تولید نخود در ایران

در سال زراعی ۹۰-۸۹ سطح زیر‌کشت و میزان تولید نخود به ترتیب برابر با ۵/۴۱۹ هزار هکتار و ۶/۲۳۳ هزار‌ تن بوده است. محصول نخود به دو صورت آبی و دیم در ایران کشت می‌شود که ۶/۹۷ درصد از سطح زیر‌کشت و ۴/۹۳ درصد از تولید این محصول به صورت دیم است (آمارنامه کشاورزی، ۱۳۹۰) (جدول۱-۱).

همانطور که در جدول (۱-۲) مشاهده می‌شود بیشترین تولید و سطح زیر کشت این محصول به ترتیب با ۸۰۹۵۵ تن و ۱۱۶۸۹۲ هکتار در استان لرستان است که حدود یک چهارم کل سطح زیر کشت کشور را در بر دارد و استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین سطح زیر کشت در کشور با ۲۲۸۶ هکتار مربوط به استان خراسان شمالی است.

بر اساس آمار(FAO, 2013) سطح زیر‌کشت حبوبات جهان در سال ۲۰۱۰، ۷۸۳۱۱ هزار هکتار بوده که تولید در همین دوره ۶۸۸۲۹ هزار‌تن برآورد شده است. طبق این آمار تولید حبوبات در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۰ رشدی معادل ۱/۳ درصد داشته است. طی سال‌های ذکر شده سطح زیر کشت حبوبات در ایران ۷۹۰ هزار هکتار و میزان تولید ۷۲۹ هزار تن بوده است. و رشدی معادل ۷/۲ درصد داشته است. قاره آسیا نسبت به سایر قاره ها از نظر سطح زیر کشت بیشترین سطح زیر کشت و تولید را به خود اختصاص داده است و ایران از نظر سطح زیر کشت بعد ار کشورهای هند، نیجر، میانمار، برزیل، نیجریه، کانادا، وغیره در مکان نوزدهم قرار دارد (FAO, 2013).

در مقیاس جهانی نخود پس از لوبیا و نخود فرنگی رتبه سوم اهمیت را در بین حبوبات دارد و نیز در ایران بیش از ۶۳ درصد سطح زیر کشت حبوبات کشور را در برمی‌گیرد. با وجود توزیع گسترده نخود در دنیا ۷۳ درصد تولید آن در جنوب آسیا است. هند با تولید سالانه حدود ۸ میلیون تن نخود، مقام نخست تولید این محصول را در جهان دارد، ایران در سال ۲۰۱۱ با تولید ۲۹۰ هزار و ۲۴۳ تن مقام هفتم جهان را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است و با داشتن سطح زیر کشت ۵۶۲ هزار و ۳۷۵ هکتار مقام چهارم جهان را در سال ۲۰۱۱ در زمینه‌ی سطح زیر کشت نخود کسب کرده است (آمارنامه کشاورزی، ۱۳۹۰).

مناطق عمده کشت نخود در دنیا عبارتند از: شبه قاره هند، غرب آسیا، شمال آفریقا، اروپا، اتیوپی و ارتفاعات شرق آفریقا، آمریکا و استرالیا می‌باشد. مناطق تولید نخود در غرب آسیا شامل نواحی مرتفع غرب آسیا (شمال افغانستان، ایران، ترکیه) و نواحی پست غرب آسیا می‌باشد. (مجنون حسینی، ۱۳۷۲). منشاء نخود در آسیای غربی بوده و سپس به هندوستان و اروپا منتقل شده است. برای این گیاه خاستگاه و مراکز مختلف در دنیا گزارش شده است. ۱- هندوستان (شمال غرب هندوستان، پاکستان)۲- آسیا (هندوستان، پاکستان، افغانستان، جنوب روسیه)۳- خاور نزدیک (ایران، قفقاز، عراق)۴- مدیترانه (ترکیه، یونان، لبنان)۵- حبشه (اتیوپی) در سالهای اخیر وارد نواحی گرمسیر آفریقا و استرالیا شده است اما اهمیت چندانی در این مناطق ندارد. در بین گیاهان زراعی، از نظر اهمیت سطح زیر‌کشت در مقام نوزدهم قرار دارد و در ۳۴ کشور جهان کشت می‌شود. زراعت آن در ایران از زمانهای قدیم متداول بوده و به استثنای نواحی مرطوب شمال در اکثر نقاط کشور از جمله آذربایجان، فارس، لرستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و زنجان به عمل می‌آید ( کوچکی وبنایان اول، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱- ارزش غذایی و کاربرد نخود

دانه نخود دارای مقدار زیادی اسید مالیک و اکسالیک است که برای بهبود اختلالات گوارشی مناسب می‌باشد دانه نخود دارای لیسیتین، گالاکتان، قندهای مختلف (ساکارز، دکستروز) است. مواد معدنی دانه نخود شامل عناصری نظیر بر، لیتیم، مس، فسفر و مقدار قابل توجهی پروتئین می‌باشد. بذرهای رسیده آنرا بصورت کامل و یا نصف بشکل لپه و یا بصورت آرد شده مصرف می‌کنند. غلافهای نارس و برگهای تازه آنرا بعنوان سبزی مصرف می‌کنند. این گیاه در تغذیه مردم ایران مصرف زیادی دارد. مصرف آن مشابه نخود فرنگی است و مدت زمان لازم برای پخت آن طولانیتر از دیگر حبوبات است. در شیرینی‌پزی نیز از آن استفاده می‌شود بذرهای تیره رنگ آن به مصرف حیوانات، خصوصاً اسب می‌رسد ساقه و برگ آن نیز در تغذیه دام استفاده می‌شود (مجنون حسینی، ۱۳۷۲؛ کوچکی و بنایان‌اول، ۱۳۸۶).

مطالعات اخیر نشان داده که نخود می‌تواند کلسترول جریان خون را کاهش دهد (Pittaway et al., 2008).

تعداد صفحه : ۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*