Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه- معارف اسلامی

گرایش : معارف اسلامی و اقتصاد

عنوان : راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تحت عنوان

راه‌کارهای مبارزه با فقر اقتصادی بر اساس کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌های دور موردتوجه مکاتب، صاحب‌نظران و تا حدودی حکومت‌ها بوده است. شاید به‌ندرت بتوان مسئله‌ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد. در بین ائمه معصومین (ع) تنها برای وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) امکان حاکمیت حکومت اسلامی فراهم شد و مبارزه با فقر یکی از برنامه‌های اصلی ایشان در مدت حکومتشان بود. حضرت (ع)پس از پنج سال ‌مبارزه با فقر در نهایت، وضعیت معیشتی مردم کوفه را این‌گونه بیان کردند: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَهِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَهً لَیأْکلُ الْبُرَّ وَ یجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات ‌«تمام مردم کوفه دارای زندگی مرفهی هستند، حتی پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی گوارایی (آب فرات) می‌آشامند.» (ابن شهر آشوب، ۱۳۷۹ ق، ج ۲، ص ۹۹). و این به معنای ریشه‌کن کردن فقر و رساندن جامعه به رفاه عمومی است حال سؤال این است که امیرالمؤمنین (ع) در مدت حکومتشان چه راه‌کارهایی را به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومی رساندند؟

روش تحقیق در این نوشتار «روش کتابخانه‌ای» و «تحلیل متن» است که با بهره‌گیری از کتب حدیثی و سیره عملی حضرت علی (ع) ابتدا پدیده فقر از دیدگاه ایشان شناسایی‌شده، در مرحله بعد راه‌کارهایی که حضرت (ع) در مدت حکومتشان برای مبارزه با فقر به کار بردند، از احادیث و سیره عملی ایشان استخراج شد و درنهایت راه‌کارهایی اجرایی جهت مبارزه با فقر جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی پیشنهاد داده شد.

نتایج نشان می‌دهد که برای ریشه‌کن کردن فقر باید راه‌حل جامعی را در پیش گرفت و راه‌کارهایی با رویکردهای سه‌گانه توسعه و رونق تولید، آموزش و فرهنگ‌سازی، برقراری عدالت و توزیع عادلانه را در این راستا به کار بست.

کلیدواژه‌ها

فقر، فقرزدایی، رفاه عمومی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

فهرست

مقدمه. ۷

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۹

۱-۱- بیان مسأله و موضوع تحقیق. ۱۰

۱-۲- اهداف تحقیق. ۱۱

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. ۱۱

۱-۴- سؤالات تحقیق. ۱۳

۱-۵- روش تحقیق. ۱۳

۱-۶- پیشینه مطالعاتی تحقیق. ۱۳

۱-۷- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق. ۱۸

فصل دوم: بررسی مفهوم فقر و انواع آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی.. ۱۹

مقدمه. ۲۰

۲-۱- تعریف فقر. ۲۰

۲-۱-۱- تعریف لغوی.. ۲۰

۲-۱-۲- تعریف اصطلاحی.. ۲۲

۲-۱-۲-۱- مفهوم فقر در مکاتب اقتصادی.. ۲۲

جدول ۲-۱- درصد افراد زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰٫ ۲۷

۲-۱-۲-۲- مفهوم فقر در اسلام. ۲۸

۲-۲- انواع فقر. ۳۱

۲-۲-۱- انواع فقر در مکاتب اقتصادی.. ۳۱

۲-۲-۱-۱- فقر مطلق و فقر نسبی.. ۳۱

۲-۲-۱-۲- فقر دائمی و فقر موقتی.. ۳۴

۲-۲-۱-۳- فقر موردی و فقر فراگیر. ۳۴

۲-۲-۱-۴- فقر مادی و فقر معنوی (فرهنگی) ۳۵

۲-۲-۲- انواع فقر در اسلام. ۳۵

۲-۲-۲-۱- فقر ذاتی.. ۳۵

۲-۲-۲-۲- فقر واقعی و حقیقی.. ۳۶

۲-۲-۲-۳- فقر دینی.. ۳۷

۲-۲-۲-۴- فقر فرهنگی.. ۳۸

۲-۲-۲-۵- فقر روحی و ذهنی.. ۳۹

۲-۲-۲-۶- فقر انتخابی.. ۴۱

۲-۲-۲-۷- فقر اقتصادی.. ۴۲

۲-۳- جایگاه فقر در اسلام. ۴۲

۲-۳-۱- مذمت فقر اقتصادی در روایات.. ۴۲

۲-۳-۲- مدح فقر اقتصادی در روایات.. ۴۴

۲-۳-۳- حل تعارض بین روایات مدح و ذم فقر. ۴۵

جمع‌بندی.. ۴۸

فصل سوم: علل و پیامدهای فقر از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) ۵۰

مقدمه. ۵۱

۳-۱- علل به وجود آمدن فقر از دیدگاه حضرت (ع) ۵۱

۳-۱-۱- عموم مردم جامعه. ۵۱

۳-۱-۱-۱- عدم شکرگزاری و عدم استفاده بهینه از منابع. ۵۲

۳-۱-۱-۲- حرص مال و ترک قناعت.. ۵۲

۳-۱-۱-۳- اسراف و ترک میانه‌روی.. ۵۳

۳-۱-۲- اغنیا ۵۵

۳-۱-۲-۱- عدم پرداخت حقوق واجب الهی.. ۵۵

۳-۱-۲-۲- ستمکاری، ظلم و تضییع حقوق. ۵۶

۳-۱-۳- مسئولین.. ۵۷

۳-۱-۳-۱- مالکیت‌های کلان اراضی و تیول‌داری حاکمان. ۵۷

۳-۱-۳-۲- بی‌عدالتی و بی‌تقوایی مسئولین.. ۵۹

۳-۱-۳-۳- فقدان تخصّص و عدم استفاده بهینه از منابع. ۶۵

۳-۱-۳-۴- سوء تدبیر و بی‌دقتی.. ۶۷

۳-۱-۳-۵- بی‌اعتنایی به حال فقرا و شرکت ندادن مستضعفان تصمیم‌گیری‌ها ۷۱

۳-۱-۴- فقرا ۷۳

۳-۱-۴-۱- تنبلی و سستی در کارها ۷۳

۳-۱-۴-۲- سوء تدبیر و بی‌دقتی (در نحوه مصرف) ۷۶

۳-۱-۴-۳- درخواست از غیر خدا ۷۷

۳-۲- پیامدهای فقر از دیدگاه حضرت (ع) ۸۰

۳-۲-۱- ایجاد نقصان در دین و تمایل به کفر. ۸۰

۳-۲-۲- اندوه و نگرانی.. ۸۲

۳-۲-۳- ذلت و خواری.. ۸۳

۳-۲-۴- بلا و گرفتاری.. ۸۵

۳-۲-۵- ایجاد دشمنی و پرخاشگری در جامعه. ۸۶

۳-۲-۶- کاهش عقل. ۸۷

جمع‌بندی.. ۸۷

فصل چهارم: شیوه‌های مبارزه با فقر در  کلام و سیره عملی حضرت (ع) ۹۰

مقدمه. ۹۱

۴-۱- راه‌کارهای مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و اندیشمندان غیر مسلمان. ۹۱

۴-۲- راه‌کارهای مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (ع) ۹۴

۴-۲-۱- راه‌کارهای ساختاری و زیربنایی.. ۹۵

۴-۲-۱-۱- اصلاحات در نظام تولید. ۹۵

۴-۲-۱-۲- اصلاحات در نظام توزیع. ۱۱۱

۴-۲-۱-۳- اصلاحات در نظام مصرف.. ۱۱۵

۴-۲-۱- راه‌کارهای موردی و روبنایی.. ۱۲۵

۴-۲-۲-۱- دستگیری از نیازمندان از طریق واجبات و مستحبات مالی.. ۱۲۵

۴-۲-۲-۲- برقراری عدالت و عدم تبعیض… ۱۲۹

۴-۲-۲-۳- نقش الگویی حضرت (ع) در زندگی شخصی.. ۱۳۴

جمع‌بندی.. ۱۴۱

فصل پنجم: راه‌کارهای فقرزدایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی.. ۱۴۳

مقدمه. ۱۴۴

۵-۱- بررسی وضعیت توزیع درآمد و فقر در ایران طی سال‌های اخیر. ۱۴۴

۵-۱-۱- ضریب جینی.. ۱۴۵

۵-۱-۲- نسبت پراکندگی (نابرابری) ۱۴۶

۵-۱-۳- سهم مصرف فقرا ۱۴۷

۵-۱-۴- شاخص‌های نابرابری خانوارهای کشور در طول ۸۰ تا ۹۱٫ ۱۴۷

جدول ۵-۱- ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱- ۱۳۸۰ (دهک وزنی)  ۱۴۸

۵-۲- آسیب‌شناسی برنامه‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه. ۱۵۰

۵-۲-۱- برنامه اول. ۱۵۱

۵-۲-۲- برنامه دوم. ۱۵۳

۵-۲-۳- برنامه سوم. ۱۵۴

۵-۲-۴- برنامه چهارم. ۱۵۶

۵-۳- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام مقام معظم رهبری (دام ظله) ۱۶۰

۵-۳-۱- هدف از تدوین الگوی پیشرفت.. ۱۶۰

۵-۳-۲- تعریف الگو. ۱۶۰

۵-۳-۳- مفهوم الگوی پیشرفت.. ۱۶۰

۵-۳-۴- جایگاه الگوی پیشرفت.. ۱۶۱

۵-۳-۵- زمان تدوین الگوی پیشرفت.. ۱۶۲

۵-۳-۶- مجریان تدوین الگوی پیشرفت.. ۱۶۲

۵-۴- راه‌کارهای مبارزه با فقر جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی (راه‌حل جامع فقرزدایی)  ۱۶۲

۵-۴-۱- راه‌کارهایی با رویکرد توسعه و رونق بخشی به تولید. ۱۶۵

۵-۴-۱-۱- اشتغال‌زایی و جلوگیری از بیکاری.. ۱۶۵

۵-۴-۱-۲- حمایت از کشاورزی.. ۱۶۶

۵-۴-۱-۳- گسترش تجارت.. ۱۶۸

۵-۴-۲- راه‌کارهایی با رویکرد فرهنگ‌سازی و آموزش… ۱۷۱

۵-۴-۲-۱- احیای مساجد. ۱۷۳

۵-۴-۲-۲- استفاده از رسانه‌های جمعی.. ۱۷۹

۵-۴-۲-۳- بازبینی مفاد درسی و برگزاری دوره‌های آموزشی.. ۱۸۰

۵-۴-۳- راه‌کارهایی با رویکرد توزیع عادلانه و برقراری عدالت.. ۱۸۱

۵-۴-۳-۱- توازن اقتصادی و توزیع عادلانه. ۱۸۲

۵-۴-۳-۲- نقش دولت در برقراری عدالت و رفع بی‌عدالتی.. ۲۰۲

جمع‌بندی.. ۲۰۵

فصل ششم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. ۲۰۷

۶-۱- نگاهی کلی به این تحقیق: روند و خلاصه فصول قبل. ۲۰۸

۶-۱-۱- بررسی مفهوم فقر و انواع آن (فصل دوم) ۲۰۸

۶-۱-۳- علل فقر، پیامدها و راه‌کارهای مبارزه آن از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) (فصل سوم و چهارم) ۲۱۰

۶-۱-۳- نتایج (فصل پنجم) ۲۱۱

۶-۲- پیشنهادات.. ۲۱۲

منابع و مآخذ. ۲۱۴

 

فهرست نمودارها و جداول

نمودار ۲-۲ – خلاصه فصل ۲٫ ۴۹

نمودار ۳-۱ – خلاصه فصل ۳٫ ۸۹

نمودار ۴-۱ – خلاصه فصل ۴٫ ۱۴۲

جدول ۵-۱- ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱- ۱۳۸۰ (دهک وزنی)  ۱۴۸

نمودار ۵- ۱- ضریب جینی کل کشور ۹۱-۱۳۸۰٫ ۱۴۹

نمودار شماره ۵-۲- سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین.. ۱۵۰

نمودار ۵-۳ –  رویکردهای راه‌کارهای امیرالمؤمنین (ع) ۱۶۴

نمودار ۵-۳ – خلاصه فصل ۵٫ ۲۰۶

مقدمه

فقر[۱]، یکی از گسترده‌ترین مشکلات جوامع انسانی است و عمری به درازای زندگی بشر دارد. از زمانی که بشر، پا به عرصه گیتی نهاده است، خویش را با این پدیده فراگیر، روبه‌رو دیده است. فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه جوامع انسانی یافت می‌شود و در جوامع توسعه یافته، از دامنه گسترده‌تری برخوردار است. از سوی دیگر، وجود فقر- خصوصاً اگر گستردگی زیادی نیز داشته باشد- غالباً زمینه‌ساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت است.

مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین‌بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است، می‌انجامد.

فقر که نمودی از توسعه نیافتگی است، مشکلات مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار می‌آورد از این روست که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته دارای اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا می‌کنند. برخی پایین‌بودن رشد اقتصادی را علت اصلی فقر دانسته و بالا بردن تولید ملی را برای مقابله با فقر پیشنهاد داده‌اند. عده‌ای دیگر بی‌عدالتی را عامل گسترش فقر دانسته‌اند و تلاش جوامع برای برقراری عدالت شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فقر توصیه کرده‌اند.

ادیان و مذاهب و مکتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه‌هایی فراروی بشر نهاده‌اند. رهبران دینی به فقر با دیده از میان برنده فضایل انسانی و کرامت‌های اخلاقی می‌نگرند. امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره خطاب به فرزند بزرگوار خویش امام حسن مجتبی (ع) می‌فرمایند: لَا تَلُمْ‏ إِنْسَاناً یطْلُبُ قُوتَهُ فَمَنْ عَدِمَ قُوتَهُ کثُرَ خَطَایاه‏ (نوری، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۳، ص ۱۴) «فرزندم، انسانی را که به دنبال روزی خویش است ملامت مکن، زیرا کسی که هیچ نداشت لغزش‌هایش بسیار خواهد شد.»

بدین ترتیب چهره تیره و تار فقر بر ارزش‌های انسانی سایه‌ای سنگین انداخته، آنان را به فراموشی می‌سپرد. با مطالعه مبانی اسلامی، حتی به صورت اجمالی نیک روشن می‌شود که اسلام در تمامی عرصه‌ها جامعیت داشته و مدعی مبارزه با همه ناهنجاری‌ها و کاستی‌ها و از جمله با فقر است و با علل و عوامل آن نیز به نبردی سترگ برخاسته است زیرا در اصل و فرع و تا کوچک‌ترین احکام خود، در تضاد با مترفان، مسرفان و مستکبران و متکاثران است.

در این نوشتار، سعی می‌کنیم نگاهی هرچند گذرا به پدیده فقر و ریشه‌های آن افکنده، سازوکار مقابله با این معضل اجتماعی را بررسی کنیم. اعتقاد بر این است که جهت دستیابی به رفاه حداقلی عموم مردم، می‌بایست از راه‌کارهایی که امیرالمؤمنین (ع) در مدت حکومتشان به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومی[۲] رساندند، بهره برد؛ زیرا آن حضرت (ع) برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش فراوان کردند که نتیجه آن ارتقای سطح زندگی مردم کوفه بود، چنان‌که خود حضرت (ع) وضعیت معیشتی مردم کوفه را این‌گونه بیان کردند: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَهِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَهً لَیأْکلُ الْبُرَّ وَ یجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات «تمام مردم کوفه دارای زندگی مرفهی هستند، حتی پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی گوارایی (آب فرات) می‌آشامند.» (ابن شهر آشوب، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳۶۷).

امید است که نتایج حاصل از این تحقیق در ایجاد فضای بهتر برای زندگی موفق بوده و نقش اساسی در تأمین نیازهای اساسی[۳] همه طبقات جامعه ایفا نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله و موضوع تحقیق

بحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌های دور مورد توجه مکاتب، صاحب‌نظران و تا حدودی حکومت‌ها بوده است. شاید به ندرت بتوان مسأله‌ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد.

فقر را می‌توان به غده‌ای سرطانی تشبیه کرد که اگر درمان نشود، تمام پیکره جامعه را در برمی‌گیرد و از پای درمی‌آورد. اگر چه تا کنون کتاب‌ها، مقالات و راه‌کارهای زیادی برای مبارزه با فقر ارائه شده، اما کماکان محرومیت‌زدایی از اهداف همه نظام‌ها و مکتب‌ها شمرده می‌شود؛ هر چند درباره رسیدن به آن اختلاف وجود دارد.

اسلام، چون دیگر ادیان و مکاتب، به این مسأله اهمیت داده و بر ریشه‌کن کردن فقر و تأمین رفاه عمومی به عنوان یک هدف اقتصادی تأکید کرده است. مطالعه زندگانی اهل‌بیت (ع) که الگوهای تمام عیار و عینی عمل به دستورات دین اسلام هستند می‌تواند ما را با عکس‌العمل صحیح در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی آشنا کند. و از آنجایی که در بین ائمه معصومین (ع) تنها برای وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) امکان حاکمیت حکومت اسلامی فراهم شد، شایسته است در سیره ایشان بیشتر تأمل کنیم تا نکات و راه‌کارهای مناسب‌تری در زمینه حل مشکلات اقتصادی به دست آوریم. اگرچه دوران حکومت ایشان کوتاه و توأم با حوادث زیادی چون جنگ‌های داخلی بود، اما اوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره تحت‌نظر حضرت (ع) بود و با تدابیر و سیاست‌های سنجیده سعی در رشد و شکوفایی کشور داشتند.

از طرفی بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله) الگوهای توسعه امروز جهان غرب، برگرفته از مبانی غربی خودشان است و پیروی از آن الگوها بسیار خطرناک بوده و ضررهای جبران‌ناپذیری برای ما به دنبال خواهد داشت. (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۶) لذا باید درصدد طراحی یک الگوی اسلامی برای توسعه کشورمان باشیم.

۱-۲- اهداف تحقیق

اصولاً اهداف تحقیق در روند تعریف مسأله و بیان موضوع تحقیق نهفته است. تعیین اهداف تحقیق در حقیقت پاسخ‌گویی به سؤالات مطرح‌شده در طرح مسأله است. بیان اهداف تحقیق ابعاد کاربردی آن را روشن‌تر می‌سازد. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به راه‌کارهای مناسب برای فقرزدایی از جامعه امروز با بهره جستن از سخنان امیرالمؤمنین (ع) و راه‌کارهای عملی ایشان در مدت خلافتشان می‌باشد.

اما اهداف فرعی تحقیق حاضر که در مسیر انجام تحقیق قابل دستیابی است، به شکل زیر بیان می‌گردد:

  • شناسایی تعاریف مختلفی که تا کنون در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی در زمینه‌ی فقر ارائه شده است.
  • شناسایی علل و پیامدهای فقر از نگاه امیرالمؤمنین (ع)
  • استخراج راه‌کارهای مبارزه با فقر از سخن و سیره عملی حضرت علی (ع)
  • تطبیق راه‌کارهای حضرت (ع) در جامعه امروز جهت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

در یک دیدگاه کلی پژوهشگر اهمیت تحقیق خود را با نوع مسأله‌ای که انتخاب کرده بیان می‌کند، اما باید مشخص کند این تحقیق در چه زمینه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. همین امر می‌تواند در ارائه طرح تحقیق بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نقش اساسی ایفا کند (خاکی، ۱۳۸۶).

در طول تاریخ، فقر و تهیدستی از بنیادی‌ترین مشکلات و از ناهنجارترین دردها در زندگی انسان‌ها بوده است، و امروزه نیز این پدیده همچنان مسأله روز و مشکل ملموس جامعه‌های انسانی است و با همه طرح‌ها و ادعاها از میزان آن کاسته نشده؛ بلکه طبق آمارهای دقیق هر روز در حال افزایش است، و فرسایش جسمی و عوارض ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه، هر روزه هزاران نفر را به کام مرگ و نابودی می‌کشاند. این پدیده در همه ادوار تاریخ مورد نکوهش بوده است و همه اندیشمندان و زمامداران‌ جامعه‌های انسانی، از آن به عنوان جریان ناگوار، تلخ و نگران کننده یاد کرده‌اند. کمتر مکتبی در تاریخ یافت می‌شود که فقر و تهیدستی را ستوده باشد.

از این رو می‌نگریم که همواره مبارزه با فقر و زدایش آن از دامن انسان‌ها و اجتماعات، از اهداف و آرمان‌های نوع زمامداران و رهبران تاریخ بوده است، و در همه دوران مسئولان و مدیران جوامع، نوید زدایش فقر و محرومیت را داده و می‌دهند، و برای آن طرح‌هایی نیز ارائه کرده و می‌کنند.

بی‌گمان برای نابودی هر نابسامانی و ناهنجاری در گام‌های نخست، باید آن نابسامانی و ناهنجاری نیک شناخته شود و علل و عوامل آن کشف گردد و ره‌آوردهای شوم آن در اندام فرد و جامعه بررسی شود، و همچنین راه‌ها و شیوه‌های اصولی و علمی مبارزه با آن مشخص گردد. اگر این شناخت نسبت به این پدیده شوم عمیق نباشد، علل و عوامل، و راه‌های رویارویی با آن نیز شناخته نمی‌شود و نفی و طرد آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین چاره‌جویی درست و مؤثر این بیماری، به ضرورت شناخت و بررسی واقعیت و حد و حدود آن، فرا می‌خواند.

هم‌اکنون که کشورمان در اوج تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است، فقر که یک معضل اقتصادی است، عوارض گوناگونی بر ابعاد مختلف جامعه از جمله اقتصاد وارد کرده است. از آنجایی که دین اسلام دینی کامل است و علاوه بر سعادت اخروی، سعادت دنیوی را نیز تأمین می‌کند شایسته است این پدیده را در کلام و سیره اهل‌بیت (ع) بررسی کرده و شیوه‌ی نگاه درست به این پدیده آسیب‌زا را از زندگی یک انسان کامل برداشت کنیم؛ هیچ یک از کتاب‌ها و مقالاتی که در زمینه فقرزدایی نوشته شده است، به طور تخصصی سیره عملی یک امام معصوم (ع) در منصب حاکمیت را در مواجهه با فقر مورد بررسی قرار نداده است، و ما در این پایان‌نامه بر آنیم که سیره امام علی (ع) را با توجه به این که حدود پنج سال حاکم جامعه اسلامی بودند و در جهت مبارزه با فقر اقداماتی انجام داده‌اند مورد مطالعه قرار دهیم.

از طرفی مقام معظم رهبری (دام ظله) در بیاناتشان تأکید داشته‌اند که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی است و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو الگوی توسعه اسلامی ایرانی است. (مقام معظم رهبری، ۱۳۷۸)

ایشان در ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این‌طور می‌فرمایند: « آنچه که موجب می‌شود ما الگوى غربى را براى پیشرفت جامعه‏ى خودمان ناکافى بدانیم،در درجه‏ى اول این است که نگاه جامعه‏ى غربى و فلسفه‏هاى غربى به انسان-البته فلسفه‏هاى غربى مختلفند؛ اما برآیند همه‏ آنها این است-با نگاه اسلام به انسان،به کلى متفاوت است؛ یک تفاوت بنیانى و ریشه‏اى دارد. لذا پیشرفت که براى انسان و به وسیله‏ى انسان است، در منطق فلسفه‏ى غرب معناى دیگرى پیدا می‌کند، تا در منطق اسلام. پیشرفت از نظر غرب، پیشرفت مادى است؛ محور، سود مادى است؛ هرچه سود مادى بیشتر شد، پیشرفت بیشتر شده است؛ افزایش ثروت و قدرت. این، معناى پیشرفتى است که غرب به دنبال اوست؛ منطق غربى و مدل غربى به دنبال اوست و همین را به همه توصیه می‌کنند. پیشرفت وقتى مادى شد، معنایش این است که اخلاق و معنویت را می‌شود در راه چنین پیشرفتى قربانى کرد. یک ملت به پیشرفت دست پیدا کند؛ ولى اخلاق و معنویت در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسلام، پیشرفت این نیست. البته پیشرفت مادى مطلوب است، اما به عنوان وسیله. هدف، رشد و تعالى انسان است.» (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۶)

لذا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در صدد آنیم که راه‌کارهایی برای فقرزدایی از کشورمان- جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- بر اساس حکمت‌های علوی ارائه دهیم، إن شاء الله.

۱-۴- سؤالات تحقیق

با توجه به آن چه ذکر شد سؤالات اصلی تحقیق عبارت‌اند از:

  • مفهوم و علل فقر از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) چیست؟
  • پیامدها و راه‌کارهای مبارزه با فقر از نظر امیرالمؤمنین (ع) چیست؟
  • راه‌کارهای فقرزدایی از جامعه امروز ایران با توجه به سیره و کلام امیرالمؤمنین (ع) کدام است؟

۱-۵- روش تحقیق

روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمده‌ای است که بر تحقیق و نتایج آن اثر می‌گذارد و به هدف پژوهش، ماهیت موضوع و فرضیه‌های تدوین شده بستگی دارد (خاکی، ۱۳۸۶).

روش تحقیق این پایان‌نامه به لحاظ ماهیت و روش از نوع کتابخانه‌ای و تحلیل متن است که ابتدا منابع موجود در حوزه فقر، در دو بخش متون دینی – خصوصاً احادیث و سیره امیرالمؤمنین (ع) – و متون اقتصادی مطالعه شده، و پس از بررسی مفاهیم و دیدگاه‌ها، راه‌کارهای مبارزه با فقر را جهت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استخراج می‌کنیم.

[۱] – Poverty

[۲]General Welfare

[۳] – Basic needs

 

تعداد صفحه :  ۲۴۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152997]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: پایان نامه ارشد

0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.