Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی با بهره گرفتن از تکنیک های هوشمند تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی با بهره گرفتن از تکنیک های هوشمند تطبیقی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی سیستم های چندمتغیره به صورت روی خط با بهره گرفتن از تکنیک های شناسائی هوشمند تطبیقی بررسی خواهد شد و نتایج حاصله بر روی مدل عمومی یک برج تقطیر در آرایش دینامیکی LV مورد پیاده سازی و اجرا قرار خواهد گرفت.
برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی و برخط سیستم ها استفاده از روش شناسایی مناسب الزامی است. عدم وجود مدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی و وجود ترم های غیرخطی در اکثر سیستم های فیزیکی، فازشناسائی را در پروتکل های کنترلی حائز اهمیت فراوان ساخته است. لذا در این پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno در فاز شناسائی سیستم بررسی شده و به کارگرفته می شود. در این پایان نامه سیستم غیرخطی چندمتغیره ابتدا با بهره گرفتن از الگوریتم eTS مدلسازی می شود و سپس تداخل سیستم چندمتغیره حول یک نقطه کاری خاص، براساس روش آرایه بهره نسبی استخراج می گردد. علاوه بر روش آرایه بهره نسبی یک روش جدید آنالیز تداخل با توجه به داده های هردو حالت ماندگار و گذرا معرفی گشته و برای سیستم های گسسته نیز گسترش داده شده است. در این روش که آرایه بهره نرمالیزه شده نسبی نام دارد، از انتگرال خطا به عنوان معیاری که ویژگی های دینامیکی تابع تبدیل را دربر می گیرد، استفاده می کنیم. چرا که ممکن است ورودی پروسه، همه ی بازه های فرکانسی را دربر بگیرد. از این رو ارزیابی از کل دینامیک سیستم نیاز است تا برخی فرکانس های خاص. علاوه براین چون برای دستیابی به خطای حالت ماندگار صفر در پروسه های کنترل بازگشتی یک ترم انتگرالی درتابع تبدیل سیستم گنجانده می شود. لذا این معیاربه خوبی دینامیک خروجی سیستم را پوشش می دهد.
در ادامه چندین روش مختلف دکوپله سازی سیستم های چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته است و یک روش دکوپله سازی مناسب و کاربردی در صنعت معرفی می گردد. این روند برای کاهش تداخل حلقه ها و جفت گیری مناسب ورودی – خروجی برای اعمال فاز کنترل استفاده می گردد.
به دلیل مزایای زیاد کنترل کننده پیش بین نسبت به سایر روش های کنترل کلاسیک و همینطور بدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی و برخط به همراه این روش شناسایی هوشمند غیرخطی، در صنعت و مخصوصا برای سیستم های چندمتغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط در مرحله کنترل استفاده گردیده است.
نهایتا روش ارائه شده برروی مدل عمومی یک برج تقطیردر آرایش دینامیکی LV به کار گرفته شده است.
مقدمه:
برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی و برخط سیستم ها استفاده از روش شناسایی مناسب الزامی است. عدم وجود مدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی و وجود ترم های غیرخطی در اکثر سیستم های فیزیکی، فاز شناسائی را در پروتکل های کنترلی حائز اهمیت فراوان ساخته است. لذا در این پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno در فاز شناسائی سیستم بررسی شده و به کارگرفته می شود.
در حالت برخط تمام داده ها را در ابتدای پروسه آموزش در اختیار نداریم، بنابراین آموزش مدل فازی TS باید با اولین نمونه داده شروع شود. در این شرایط ساختار مدل در ابتدا در دست نیست و به صورت تدریجی در خلال پروسه شناسایی تکامل می یابد. آموزش پیوسته و برخط مدل TS، برپایه روش دسته بندی بازگشتی غیر تکرارشونده بنا شده است، که قسمت مقدم را تخمین می زند و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی پارامترهای زیر مدل های خطی تالی را محاسبه می کند. در این روش، ساختار مدل در ابتدا شناخته شده نیست و در طی پروسه شناسایی تکامل می یابد. (قابل ذکر است که این تکامل بسیار آهسته تر از تکامل پارامترهای مدل صورت می گیرد. در مدل eTS پتانسیل داده جدید برای به هنگام کردن پایگاه قوانین، استفاده می شود. در این الگوریتم داده های پرت هیچگونه شانسی برای اینکه به عنوان مرکز قانون انتخاب شوند، ندارند. دلیل این مسئله روش خاص تعریف مراکز قانون است. این مسئله بسیار مهم است که آموزش بدون هیچ گونه دانش اولیه از سیستم و فقط با بهره گرفتن از اولین داده آغازمی شود. این ویژگی جالب توجه کاربرد این شیوه را در بسیاری از سیستم های تطبیقی سودمند می سازد.
به دلیل مزایای زیاد کنترل کننده پیش بین نسبت به سایر روش های کنترل کلاسیک و همینطور بدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی و برخط به همراه این روش شناسایی هوشمند غیرخطی، در صنعت و مخصوصا برای سیستم های چند متغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط در مرحله کنترل استفاده گردیده است.
تعداد صفحه : ۹۹
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144459]

—-

پشتیبانی سایت :       

*