Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

گرایش :زبان و ادبیات فارسی

عنوان : ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

استاد راهنما:

دکتر سعید خیرخواه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات… ۲

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۳- پیشینه تحقیق.. ۳

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۳

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۴

۱-۶- فرضیه تحقیق.. ۴

فصل دوم:  نگاهی به موقعیت و جایگاه زن. ۵

۲-۱- بخش اول. ۶

۲-۱-۱- نگاهی به جایگاه زن در ایران پیش از اسلام. ۶

۲-۱-۲- حقوق و اختیارات زنان در عصر هخامنشیان. ۸

۲-۱-۳- ازدواج و زناشویی در ایران باستان. ۹

۲-۱-۴- ازدواج با محارم. ۹

۲-۲- زن در مادر سالاری یا مادر شاهی.. ۱۰

۲-۲-۱- انواع ازدواجهای ساسانی.. ۱۳

۲-۵- طلاق زن در ایران باستان. ۱۴

۲-۳- سیمای زن در شاهنامه فردوسی.. ۱۵

۲-۴- زن در اساطیر ایران. ۱۸

۲-۴-۱- اسطوره­های اهورایی.. ۱۸

۲-۴-۲- اسطوره­های اهریمنی.. ۱۹

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام. ۲۱

۲-۲-۱- جایگاه زن در اسلام. ۲۲

۲-۲-۲- زن در قرآن. ۲۴

۲-۲-۳- زنان صدر اسلام. ۳۱

۲-۲-۴- زن از نقطه نظر اندیشمندان. ۳۴

۲-۲-۵- فلسفه اسلام درباره حقوق خانوادگی.. ۳۵

۲-۲-۶- مهر و نفقه. ۳۹

۲-۲-۷- علل پیدایش چند همسری.. ۴۱

۲-۲-۸- اشکالات و معایب چند همسری.. ۴۱

بخش سوم: زن از نگاه فرهنگ غرب… ۴۲

۳-۱- زن از نگاه فرهنگ غرب… ۴۳

۲-۳-۱- فمینیسم و سابقه آن. ۴۳

۲-۳-۲- خود آگاهی فمینیستی.. ۴۶

۲-۳-۳- زنان و جایگاه زنان در جامعه کهن بدوی.. ۴۸

۲-۳-۴- نظرات انگلس در مورد ویژگی های جامعه بدوی.. ۴۸

۲-۳-۵- زن از دیدگاه سفرنامه نویسان فرنگی.. ۵۱

بخش چهارم:  جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) ۵۳

۲-۴-۱- جایگاه زن در عصر مشروطیت (نگاهی گذرا به موقعیت اجتماعی، فرهنگی و ادبی زن در نهضت مشروطه) ۵۴

۲-۴-۲- نگاهی گذرا به مسائل زنان در عصر مشروطه. ۵۸

۲-۴-۳- تصویر زن در شعر شاعران مشروطه. ۶۹

فصل سوم: ادبیات مشروطه. ۷۴

۳-۱- مقدمه: ادبیات عصر مشروطه. ۷۵

۳-۱-۱- ویژگی های شعر دوره مشروطه. ۷۵

۳-۱-۲- موج های شعری در دوران مشروطه. ۷۵

۳-۱-۳- حوزه­های مختلف شعری.. ۷۶

۳-۲- مروری بر زندگی نامه میرزاده عشقی.. ۷۸

۳-۳- مروری بر زندگی نامه ایرج میرزا ۸۳

۳-۴- مروری بر زندگی نامه عارف قزوینی.. ۸۷

۳-۴-۱- شعر و تصنیف عارف… ۸۸

فصل چهارم: پیکره اصلی ـ متن اصلی.. ۹۱

بررسی جایگاه زن در آثار شاعران عصر مشروطه .

۴-۱- مقدمه. ۹۲

۴-۲- بخش اول: زن در شعر میرزاده عشقی.. ۹۴

۴-۳- بخش دوم: زن در شعر ایرج میرزا ۱۲۰

۴-۴- بخش سوم: زن در شعر عارف قزوینی.. ۱۴۵

فصل پنجم: برآیند نتیجه گیری و تحلیل کلی نظرات سه شاعر و مقایسه آنها ۱۶۷

۵-۱- برآیند نظرات مثبت یا منفی میرزاده عشقی در باب زن. ۱۶۸

۵-۲- برآیند نظرات مثبت یا منفی ایرج میرزا در باب زن. ۱۷۰

۵-۳- برآیند نظرات مثبت یا منفی عارف قزوینی در باب زن. ۱۷۲

۵-۴-  نتیجه گیری و مقایسه نظرات سه شاعر در مورد زن. ۱۷۴

فهرست واژگان: ۱۷۵

فهرست اعلام: ۱۷۷

فهرست منابع و مآخذ. ۱۸۳

Abstract 186

چکیده:

رساله حاضر ضمن معرفی جایگاه زنان و بررسی شخصیت آنان در ایران باستان، در عصر هخامنشیان، ساسانی، اسلام، غرب و عصر مشروطیت می­کوشد تا جایگاه ادبیات زنانه را در شعر عصر مشروطیت و در دیوان شاعران (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی) تبیین کند و در قالب مباحثی جداگانه به بررسی نقش زن در اساطیر ایران باستان و متون کهن مبادرت می­ کند همچنین در حاشیه­ی بررسی اشعار شاعران به بررسی جنبه­ های نگرش زن سالارانه، فمینیسم، ستایش و نکوهش بانوان، حضور گرم و گسترده آنان همپای مردان پرداخته، و حقوق زنان و نقش آنان در تحولات عصر مشروطه به تصویر کشیده شده است.

مقدمه
در فرهنگ واژگان زبان فرانسه (femme) به معنای موجود انسانی با جنسیت مونث یعنی زن است ریشه­ این کلمه، لاتین بوده (femmena) خوانده می­شود.

در فرهنگ (Robert) این کلمه این گونه توصیف شده است: موجودی انسانی که کودک را در خود پرورش داده و به دنیا تقدیم می­ کند؛ کلمات دیگر از خانواده این کلمه که از زبان لاتین وارد زبان فرانسه شده ­اند عبارت­اند از:

(femmelle) با ریشه­ لاتینی (femininus) به معنی خصوصیات زنانه.

نشانه­ های فمینیسم در شعر و ادبیات فارسی بسیار است اما نگاه فمینیستی به زن در عصر مشروطیت بیشتر به چشم می­خورد شاعران عصر مشروطه که به دنبال تجدد و زن سالاری و زن مداری بودند. مایل بودند زن را با آزادی عمل و نوگرایی آشنا کنند و حقوقی که از او گرفته شده است به او برگردانند.

هدف بنیادین از این پژوهش، بررسی شخصیت زنان از دیدگاه­های مختلف (زن سالارانه، تحقیر، ستایش زنان و زن گرایی) است زنان در گذشته­های دور صاحب جایگاهی والا بوده ­اند که با گسترش مرد سالاری از این مقام رفته رفته کاسته می­شود و این سیر نزولی در اندیشه و آثار ادبی ما هم نفوذ کرده و تأثیر می­گذارد. زنانی شجاع، کارآمد و زیرک که هم در امور اجتماعی و سیاسی و هم در همسرداری و تربیت فرزند فعال بوده ­اند.

تعداد صفحه : ۱۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=147697]

—-

پشتیبانی سایت :       

*