Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : فلسفه و روش های مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

فلسفه و روش های مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

 

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی

 

 

استاد مشاور :

دکتر رضا کرمی محمدی

 

 

خرداد    ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱
مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۲
مرور کارهای گذشته———– ۳
روند انجام پایان نامه ———– ۶
فصل اول « بررسی لرزه خیزی ایران »
۱-۱ لرزه خیزی ایران———- ۹
۱-۲ گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر—— ۱۱
۱-۲-۱ زلزله ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل— ۱۱
۱-۲-۲ گزارش تصویری از زلزله بم ————— ۱۶
۱-۲-۳ اثرات زلزله اول تیر ۱۳۸۱ چنگوره ـ آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط——– ۲۳
۱-۲-۳-۱ خسارت وارد به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۲۳
۱-۲-۳-۲- گونه های ساختمانی منطقه آوج——– ۲۴
۱-۲-۳-۳ ساختمان های بنایی آوج  با سقف طاق ضربیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۲۴
۱-۲-۳-۴ ساختمان های مختلط منطقه آوج——– ۲۴
۱-۲-۳-۵ بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۲۵
۱-۲-۳-۶ بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۲۵
۱-۲-۴ رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۶
۱-۳  گستردگی ساختمان های بنایی————– ۲۷
فصل دوم « فلسفه بهسازی و تقویت ساختمان‌ها »
۲-۱ فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانها———— ۳۰
فصل سوم « تئوری حاکم بر رفتار ساختمان­های بنایی »
۳-۱ خواص سازه‌ای و دینامیکی ساختمان­های بنایی– ۳۶
۳-۲ توزیع نیروی زلزله در ساختمان­های بنایی—— ۳۶
۳-۳ حالت­های شکست——— ۳۷
۳-۳-۱ شکست دیوارهای برشی– ۳۷
۳-۳-۲ شکست دیوارهای عرضی- ۳۹
۳-۴ روش‌های ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بنایی غیر مسلحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۳۹
۳-۴-۱ روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۴۰
۳-۴-۲ روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273 , FEMA356———– 41
۳-۴-۳ روش­های ارزیابی لانگ – باخمن———– ۴۲
۳-۵ استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان­های مصالح بناییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۴۵
۳-۶ دلیل بنیادی ناپایداری لرزه­ای ساختمان­های آجری غیر مسلح در برابر زلزله———- ۴۶
۳-۷ ماهیت نیروهای زلزله——- ۴۷
۳-۸ عملکرد ساختمان­های آجری غیر مسلح در مقابل زلزلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۴۷
۳-۹ مقاومت جانبی دیوار برشی غیر مسلح——— ۴۹
۳-۱۰ تقویت لرزه­ای ساختمان­های بنایی———– ۵۱
۳-۱۰-۱ روش تسلیح دیوارهای آجری————- ۵۲
۳-۱۰-۲ روش کلاف بندی دیوار آجری———— ۵۳
۳-۱۱ خواص سازه­ای و دینامیکی قاب­های مرکب—- ۵۴
۳-۱۱-۱ مقدمه————— ۵۴
۳-۱۱-۲ اندر کنش قاب و میانقاب—————- ۵۴
۳-۱۱-۳ تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی —– ۵۵
۳-۱۱-۴ حالت­های شکست —– ۵۷
۳-۱۲ مقاومت دیوار کلاف بندی شده (قاب­مرکب)— ۵۸
۳-۱۲-۱ مقاومت ترک قطری—- ۵۸
۳-۱۲-۲ مقاومت شکست کنج — ۵۹
۳-۱۲-۳ مقاومت نهایی ——– ۶۰
۳-۱۳ تاثیر بازشوها بر قاب­های مرکب————- ۶۱
۳-۱۳-۱ نتیجه ­گیری در مورد بازشوها ———— ۶۱
۳-۱۳-۲ محاسبه مقاومت و سختی میانقاب­های بازشوداربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۶۲
۳-۱۴ ضریب رفتار قاب­های مرکب—————- ۶۳
فصل چهارم « بررسی ضوابط و استانداردهای فنی »
۴-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۶۵
۴-۲ معرفی آیین­نامه­ها——— ۶۵
۴-۲-۱ آیین­نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۵
۴-۲-۲ دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council) ————- 71
۴-۲-۲-۱ ارزیابی ساختمان­ها بعد از زلزله———- ۷۲
۴-۲-۲-۲ روش­های ارزیابی ساختمان­ها———— ۷۳
۴-۲-۳ مجموعه FEMA (306-307-308) —– 79
۴-۲-۳-۱ ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308) ———– 79
۴-۲-۳-۲ ترمیم المان­های آسیب دیده از زلزله طبق دستورالعمل  FEMA (306-307-308)    ۸۲
۴-۲-۳-۴ روش­های ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۲
۴-۳ جمع بندی————— ۸۳
۴-۴ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی) ۸۴
۴-۴-۱ بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۸۵
۴-۴-۲ بخش ساختمان­های مصالح بنایی دستورالعملبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۹
۴-۴-۳ انواع ساختمان­های مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود    ۹۰
۴-۴-۴ محدوده کاربرد——— ۹۰
۴-۴-۵ مراحل روش ساده بهسازی—————- ۹۱
۴-۵ ساختمان­های مصالح بنایی سنتی————- ۹۱
۴-۵-۱ نواقص مربوط به مصالح ساختمان———- ۹۱
۴-۵-۲ نواقص مربوط به سیستم سازه­ای———– ۹۳
۴-۵-۳ نواقص مربوط به دیوارهای باربر———— ۹۵
۴-۵-۴ نواقص مربوط به دال­ها— ۹۷
۴-۵-۵ نواقص مربوط به اتصالات اعضا————- ۹۷
۴-۵-۶ نواقص مربوط به اجزای غیر سازه­ای——– ۹۸
۴-۵-۷ نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی——- ۹۹
۴-۶ پیش­نویس دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های بنایی (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)   ۱۰۰
۴-۶-۱ مراحل ارزیابی آسیب­پذیری————— ۱۰۰
۴-۶-۲ راهکارهای بهسازی—— ۱۰۱
۴-۶-۲-۱ بهسازی کلی——— ۱۰۲
۴-۶-۲-۲ بهسازی موضعی—— ۱۰۲
۴-۷ دستورالعمل‌تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی) -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۰۳
۴-۷-۱ فرایند تحلیل ارزیابی آسیب­پذیری——— ۱۰۴
۴-۷-۲ تحلیل آسیب­پذیری ساختمان————- ۱۰۵
۴-۷-۲-۱ ارزیابی اولیه آسیب­پذیری————– ۱۰۵
۴-۷-۲-۲ ارزیابی تفضیلی آسیب­پذیری———— ۱۰۶
۴-۷-۳ بهسازی ساختمان——- ۱۰۷
۴-۷-۴ جزئیات اجرایی طرح—- ۱۰۸
۴-۷-۵ بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه­ای ساختمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۰۸
۴-۸ آیین­نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (آیین­نامه ۲۸۰۰)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۱۰
فصل پنجم «روش‌های تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان‌ها»
۵-۱ تقویت سقف­ها و بام­ها—— ۱۱۴
۵-۱-۱ تعبیه دال جدید——– ۱۱۴
۵-۱-۲ تقویت سقف چوبی—— ۱۱۴
۵-۱-۳-سقف­های طاق ضربی—- ۱۱۸
۵-۱-۴- طاق­های قوسی ——- ۱۲۰
۵-۲- تقویت دیوارها ———– ۱۲۱
۵-۲-۱- ترک خوردگی جزئی دیوارها ————- ۱۲۱
۵-۲-۱-۱-آماده سازی ——— ۱۲۲
۵-۲-۱-۲-ساخت————- ۱۲۲
۵-۲-۱-۳-تجهیزات———— ۱۲۳
۵-۲-۱-۴- روش تزریق صمغ­های چسبناک——– ۱۲۴
۵-۲-۲- ترک خوردگی شدید در دیوارها———– ۱۲۵
۵-۴-۳- ترک در تکیه­گاه قوس– ۱۲۷
۵-۲-۴- برآمدگی موضعی—— ۱۲۹
۵-۲-۵- پوششهای بتن آرمه—- ۱۳۰
۵-۲-۵-۱- پوشش یکطرفه—— ۱۳۲
۵-۲-۶- تقویت با بهره گرفتن از پشت بند————- ۱۳۵
۵-۲-۷- تقویت با بهره گرفتن از پیش تنیدگی——— ۱۳۸
۵-۳ آسیب های وارد به اتصالات- ۱۳۹
۵-۳-۱ فروریختگی گوشه——- ۱۳۹
۵-۳-۲ انفصال و جدایی دیوارهای متصل به یکدیگر– ۱۴۰
۵-۲-۳-۱- وصله کردن سنگها ( داخل و خارج)—– ۱۴۲
۵-۲-۳-۲- قالب بندی و بتن ریزی ستون———- ۱۴۲
۵-۲-۳-۳- نصب میلگرد کلاف— ۱۴۲
۵-۲-۳-۴- نصب صفحات فولادی- ۱۴۲
۵-۴- تقویت فونداسیون——– ۱۴۵
۵-۴-۱- تزریق بتون در زیر پی های درحال نشست– ۱۴۷
۵-۴-۱-۱- روش کار———– ۱۴۸
۵-۴-۲- تقویت پی های نواری— ۱۴۹
۵-۴-۲-۱- مهار کردن نشست پی نواری در شرایط محدودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۵۲
۵-۴-۳- نشست پی در اثر بوجود آمدن چاهک—— ۱۵۲
۵-۴-۳-۱- شمع زنی———- ۱۵۰
۵-۴-۳-۲- شمع بندی و پل کشی زیر دیوار——– ۱۵۳
۵-۴-۳-۳- تنگ بستن——— ۱۵۴
۵-۴-۳-۴- تخلیه پی نشست کرده—————- ۱۵۵
۵-۴-۳-۵- پرسازی حفره با چاهک————— ۱۵۵
۵-۴-۳-۶- ساختن پی بتنی —- ۱۵۵
۵-۴-۳-۷- بنایی رجهای فروریخته————— ۱۵۶
۵-۵- زهکشی در اطراف ساختمان—————- ۱۵۷
فصل ششم « ساختمان های روستایی مقاوم در برابر زلزله »
۶-۱ ساختمانهای خشتی و گلی– ۱۵۹
۶-۱-۲- کیفیت خشت——— ۱۶۰
۶-۱-۳- پی ها—————- ۱۶۱
۶-۱-۴- آجر کاری در پای دیوارها—————- ۱۶۱
۶-۱-۵- ساختن دیوارها——– ۱۶۲
۶-۱-۵-۱- ابعاد دیوارها——— ۱۶۲
۶-۱-۶- بازشوها در دیوارها—— ۱۶۳
۶-۱-۷- تیرهای چوبی کلاف—- ۱۶۴
۶-۱-۸- پشت بندها———– ۱۶۵
۶-۱-۹- سقف—————- ۱۶۶
۶-۲ ساختمانهای قاب چوبی—– ۱۷۰
۶-۲-۱- قاب بندی دیوارهای ستون چه‌ای———- ۱۷۱
۶-۲- ۲ مهاربندی قائم در دیوارها- ۱۷۲
۶-۲-۳- مهاربندی افقی در گوشه‌ها————— ۱۷۳
۶-۲-۴- اندازه الوارها———– ۱۷۳
۶-۲-۵- اتصالات————– ۱۷۴
۶-۲-۶- پوشش دیوار———- ۱۷۷
۶-۲-۷- حفاظت چوب——— ۱۷۷
۶-۳ نتایج و پیشنهادات——— ۱۷۸
منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۱۸۰

فهرست جداول
عنوان                                                                                                 صفحه

جدول ۱-۱ خسارت وارده به روستاها در زلزله چنگوره- آوجبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۳
جدول ۱-۲ زلزله­های با بزرگی بیش از ۵/۶ ریشتر در فاصله­ی ۱۲۸۴ تا ۱۳۸۴———– ۲۸
جدول ۳-۱ مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ساختمان یک مدرسهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۴۵
جدول ۳-۲ ضرایب مقاومت برشی دیوارهای آجری— ۵۰
جدول ۴-۱ تعاریف نتیجه ارزیابی- ۷۱
جدول ۴-۲ عواملی که سبب ناامنی می­شود——– ۷۵
جدول ۴-۳ آزمایشات ارزیابی بر اساس آیین­نامه FEMA 306بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۸۱
جدول ۴-۴ روش­های ترمیم و محدوده کاربرد——- ۸۳
جدول ۴-۵ نواقص مربوط به مصالح————— ۹۱
جدول ۴-۶ محاسبه برش طبقات طبق دستورالعمل بهسازیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۹۳
جدول ۴-۷ نواقص مربوط به سیستم سازه­ای——- ۹۴
جدول ۴-۹ نواقص مربوط به دیوارهای باربر——— ۹۶
جدول ۴-۱۰ نواقص مربوط به دال­ها————– ۹۷
جدول ۴-۱۱ نواقص مربوط به اتصالات اعضا——– ۹۸
جدول ۴-۱۲ نواقص مربوط به اجزای غیر سازه­ای—- ۹۸
جدول ۴-۱۳ نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی– ۹۹

 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                 صفحه

شکل ۱-۱ نقشه صفحات زمین ساخت خاورمیانه و حرکات نسبی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۰
شکل ۱-۲ گسل­های مهم ایران— ۱۱
شکل ۱-۳ تصاویری از زلزله رودبار­ و منجیل در سال ۱۳۶۹بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۵
شکل ۱-۴ تصاویری از زلزله بم— ۲۲
شکل ۲-۱ شکل شماتیک حاشیه ایمنی، فروپایگی و موارد مختلف بهسازی————– ۳۱
شکل ۲-۲ تقلیل ایمنی و اثر بهسازی در افزایش آن– ۳۱
شکل ۲-۳ تقلبل حاشیه ایمنی در طول زمان و پایان یافتن عمر مفیدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۳۳
شکل ۲-۴ تقلیل تدریجی حاشیه ایمنی، مقابله با آن و افزایش عمر مفید فنی از طریق بهسازی       ۳۳
شکل ۳-۱ (الف) شکست خمشی (پایه­ های باریک)— ۳۸
شکل ۳-۱ (ب) شکست برشی (پایه­ های پهن)——- ۳۸
شکل ۳-۲ ساختار ارزیابی کمی فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود                   ۴۱
شکل ۳-۳ ساختار ارزیابی در فصل هفتم FEMA273 , FEMA356 ————— 42
شکل ۳-۴ درجات آسیب­پذیری در روش لانگ باخمنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۴۳
شکل ۳-۵ ساختار ارزیابی کمی در روش لانگ – باخمنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۴۳
شکل ۳-۶ منحنی ظرفیت ساختمان در روش لانگ – باخمنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۴۴
شکل ۳-۷ پلان سازه­ای ساختمان مدرسه———- ۴۴
شکل ۳-۸ دیاگرام آزاد دیوار—– ۵۱
شکل ۳-۹ برخی روش­های اجرایی دیوارهای آجری مسلحبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۵۲
شکل ۳-۱۰ نحوه عملکرد دیوارهای آجری مسلح—- ۵۲
شکل ۳-۱۱ مقایسه خواص قاب مرکب با مجموع خاصه­های قاب و میانقاب————– ۵۵
شکل ۳-۱۲ دیوار تحت بار جانبی خمیده شده، در نقطه A ترک می­خورد————— ۵۶
شکل ۳-۱۳ قاب مرکب با کنش خرپایی در قابل نیروهای جانبی مقاومت می­ کند———- ۵۶
شکل ۳-۱۴ حالت­های شکست قاب مرکب——— ۵۷
شکل ۳-۱۵ نمونه ­ای از رفتار نیرو – جابجایی یک قاب مرکببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۸
شکل ۳-۱۶ حالت­های شکست کنج در میانقاب­ها—- ۵۹
شکل ۳-۱۷ انواع بازشو——— ۶۲
شکل ۴-۱ فرم­های جمع­آوری اطلاعات برای سه منطقه با لرزه خیزی کم، متوسط و زیاد— ۶۸
شکل ۴-۲ روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله——- ۷۳
شکل ۴-۳ نمونه ­ای از چک لیست­های ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20———— 76
شکل ۴-۴ نمونه ­ای از چک لیست­های ارزیابی با جزئیات دستورالعمل ATC-20——— 78
شکل ۴-۵ مراحل روش ساده بهسازی————- ۹۱
شکل ۴-۶ ابعاد پیش آمدگی در پلان————– ۹۵
شکل ۴-۷ مراحل مختلف ارزیابی- ۱۰۰
شکل ۴-۸ روند تحلیل و ارزیابی آسیب­پذیری بر اساس دستورالعمل تحلیل آسیب­پذیری— ۱۰۴
شکل ۵-۱ تامین یکپارچگی و تقویت کف موجود—- ۱۱۵
شکل ۵-۲ جزئیات دال تعبیه شده—————- ۱۱۵
شکل ۵-۳ تقویت کف چوبی با تخته————– ۱۱۶
شکل۵-۴ تقویت کف چوبی با دال بتن آرمه و اتصال آرماتور­های دال به دیوار———— ۱۱۶
شکل۵-۵ اتصال کف به دیوار—- ۱۱۷
شکل۵-۶ اتصال کف به دیوار—- ۱۱۷
شکل۵-۷ افزایش درجه­ یکپارچگی در سقف­های طاق ضربیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۱۸
شکل۵-۸ افزایش یکپارچگی سقف به کمک کلاف­های افقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۱۹
شکل ۵-۹ نمونه ­ای از مهار کششی—————- ۱۰۲
شکل ۵-۱۰ نمونه ­ای از مهار برشی—————- ۱۲۰
شکل ۵-۱۱ تقویت قوس­های بالای بازشوها——— ۱۲۱
شکل ۵-۱۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۳
شکل ۵-۱۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۶
شکل ۵-۱۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۶
شکل ۵-۱۵-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۷
شکل ۵-۱۶-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۲۹
شکل۵-۱۸-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۳۰
شکل ۵-۱۷-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۰
شکل ۵-۱۹-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۰
شکل ۵-۲۰-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۱
شکل ۵-۲۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۲
شکل ۵-۲۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۳
شکل ۵- ۲۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۳۴
شکل ۵-۲۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۵
شکل ۵-۲۵ تقویت دیوارهای طویل با افزودن پشت بند آجریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۳۶
شکل ۵-۲۶-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۷
شکل ۵-۲۷-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۷
شکل ۵-۲۸-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۷
شکل ۵-۲۹-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۸
شکل ۵-۳۰ تقویت دیوارها با پیش تنیدگی افقی—- ۱۳۹
شکل ۵-۳۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۰
شکل ۵-۳۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۱
شکل ۵-۳۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۱
شکل ۵-۳۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۱
شکل ۵-۳۵-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۳
شکل ۵-۳۶ پیوندهای گوشه با ترک خوردگی تصادفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۴۳
شکل ۵-۳۷-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۴۴
شکل ۵-۳۸ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۴
شکل ۵-۳۹ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۴
شکل ۵- ۴۰-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۶
شکل ۵-۴۱ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۷
شکل ۵-۴۲ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۷
شکل ۵ -۴۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۹
شکل ۵ -۴۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۹
شکل ۵- ۴۵-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۵۰
شکل ۵- ۴۶-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۰
شکل ۵-۴۷ تقویت پی­های موجود با بهره گرفتن از دو پی نواری بتنی مسلح در طرفین پی موجود                  ۱۵۱
شکل ۵-۴۸ تقویت پی­های موجود با بهره گرفتن از نوار بتنی مسلح در یکطرف————– ۱۵۱
شکل ۵- ۴۹-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۵۳
شکل ۵-۵۰-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۴
شکل ۵-۵۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۴
شکل ۵-۵۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۵
شکل ۵- ۵۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۵۶
شکل ۵-۵۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۶
شکل ۵-۵۵-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۷
شکل ۵- ۵۶-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۵۷
شکل ۶- ۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۶۳
شکل ۶-۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۴
شکل ۶-۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۵
شکل ۶-۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۵
شکل ۶-۵-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۵
شکل ۶-۶-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۷
شکل ۶-۷-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۸
شکل ۶-۸-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۶۹
شکل ۶-۹-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۷۲
شکل ۶-۱۰-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۴
شکل ۶-۱۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۶
شکل ۶-۱۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۶
شکل ۶-۱۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۶
شکل ۶-۱۴-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۷۶

 
مقدمه
از آنجا که کشور ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمر بند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد و وجود گسل های فراوان و رخداد زلزله های شدید در گذشته های دور و دهه های اخیر در راستای گسل های شناخته شده و همچنین نقشه پهنه بندی موجود خطر زلزله نشانگر این واقعیت است که اکثر مناطق کشور در معرض وقوع زلزله های شدید یا نسبتاً شدید قرار دارند. از طرفی با توجه به وضعیت آسیب پذیری بسیار نگران کننده شهرها و روستاهای کشور که حاصل قرن ها غفلت در تاریخ ایران بوده است، تا قبل از زلزله منجیل ـ رودبار (در سال ۱۳۶۹) اقدامات و فعالیتهای موثر علمی ـ فنی در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله بسیار اندک بوده و آن هم به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پس از این زلزله و بدنبال انجام کارهای گوناگون در زمینه مهندسی زلزله موقعیت کشور از این نظر بهبود یافت بطوری که تهیه و تدوین مقررات، بازبینی آیین نامه های زلزله، تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها بخشی از دست آوردهای حاصل از خود آگاهی جامعه فنی و مدیران کشور پس از زلزله مهم سال ۱۳۶۹ در رودبار و منجیل می باشد.
در کنار این پیشرفت ها، کمبودهای شدید و نگران کننده‌ای وجود دارد. که حاصل ساخت و سازهای غیر فنی و ناامن بوده، بطوری که شهرها و روستاهای کشور با ساختمان های نامقاوم در برابر زلزله، پرهزینه، کم دوام، پرمصرف از نظر انرژی وگران قیمت از نظر نگهداری شکل گرفته است.
در حال حاضر ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی( بخصوص ساختمان های آجری)، درصد بالایی از ساختمان های موجود یا در حال احداث در کشور ما را تشکیل می دهند مهمترین عامل مقبولیت ساختمان های بنایی در ایران، بویژه در شهرستان ها در دسترس بودن مصالح، ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوک های بنایی ، آشنایی سازندگان با نحوه ساخت و ساز با مصالح بنایی و سرانجام ارزان تر بودن قیمت تمام شده این قبیل ساختمان ها نسبت به ساختمان های با اسکلت فولادی و بتن مسلح می باشد. باتوجه به اینکه در ساخت بیشتر ساختمان های بنایی ضوابط و معیارهای مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار نمی گیرد. و معمولاً توسط سازندگان محلی و بدون توجه به اثر تخریبی زلزله، طراحی و اجرا می شوند. رویداد هر زمین لرزه در هر نقطه از کشور فاجعه آمیز بوده و پیامدهای بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت. برای داشتن ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله با سطح ایمنی مطلوب دو مسأله اساسی را باید بطور منطقی پاسخ داد.
۱) ساختمان هایی که از این به بعد ساخته می شوند چگونه طراحی، محاسبه و اجرا شوند تا دارای مقاومت کافی در برابر زلزله باشند.
۲) ساختمان های متعدد موجود که در برابر زلزله آسیب پذیرند چگونه بررسی و مقاوم سازی شوند.
در این پروژه سعی شده است پاسخی بر پایه تجربیات و پژوهشهای انجام گرفته در کشور ارائه شود و روش های اجرایی و مراجع آیین نامه‌ای جمع آوری شود ودر پایان روشی مطمئن برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی ارائه گردد.
 
مرور کارهای گذشته
نصب دستگاه های لرزه نگار در نقاط مختلف جهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و طی مدت کوتاهی به سرعت بر تعداد آنها افزوده شد. به کمک آنها مجموعه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می آید. از میان همه این اطلاعات شاید یک مطلب بیش از همه شایان توجه باشد و آن اینکه زلزله ها به هر سبب که ایجاد شده باشندـ تکرار پذیرند و تنها راه مقابله با زلزله، طراحی و اجرای ساختمان ها به گونه‌ای است که تاب ایستادگی در مقابل زلزله های مخرب را داشته باشد.
زلزله های مرگبار زیادی در تاریخ ایران اتفاق افتاده است اما مهمترین آنها که به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جامعه مهندسی به شمار می رود، زلزله سال ۱۳۶۹ رودبار و منجیل می باشد که تلفات بسیار زیادی را به همراه داشته است ، بررسی عملکرد سازه های مختلف در این زلزله گواه آن است که اگر ساختمان های آجری را در یک کفه دیگر بگذاریم، آمار تلفات جانی و تخریب کامل بنا، تماماً به گروه اول اختصاص داشته و گروه دوم به طور نسبی آمار بسیار پایینی دارند.[۱] همین امر جامعه مهندسی را بر آن داشت که در کنار تدوین آیین نامه برای ساختمان های مهندسی، به بررسی رفتار ساختمان های بنایی نیز پرداخته ودر صدد تدوین دستورالعمل جامع برای طرح و اجرای این نوع سازه ها برآیند. ماحصل این تلاش ها تدوین فصل سوم آیین نامه ۲۸۰۰ به عنوان تنها مرجع معتبر داخلی در زمینه طرح و اجرای این نوع ساختمان ها می باشد.
به دلیل برجای ماندن تعداد زیادی از ساختمان های بنایی که در آن ها اصول آیین نامه ۲۸۰۰ رعایت نشده است و رفتار نامطلوب این ساختمان ها در زلزله های گذشته ، ضرورت امر مقاوم سازی آنها، محققان را بر آن داشته تا در صدد تدوین آیین نامه هایی برای بهسازی این ساختمان ها برآیند. در ادامه برخی از این آیین نامه ها را که در متن پایان نامه به تفضیل در مورد آنها بحث شده را مرور می نماییم.
آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا[۲] یک روش ارزیابی سریع چشمی را ارائه می دهد این روش برای ساختمان های موجودی می باشد که هنوز در معرض زلزله قرار نگرفته اند و روش های موجود در این آیین نامه ماحصل تجارب و بررسی خرابی زلزله های گذشته در سطح ایالت متحده می باشد. نتیجه این بررسی ها میزان آسیب پذیری ساختمان را در یک زلزله احتمالی نشان می دهد.
دستور العمل (Applied Technology Council)ATC-20 [3] برای کمک به تعیین میزان امنیت در ساختمان هایی می باشد که در معرض زلزله قرار گرفته اند. نیروهای متخصص، کار خود را با نیروهای امدادی آغاز می کنند.و وضعیت ایمنی هر ساختمان را با نصب علایم، مشخص می نمایند. بطور خلاصه آیین نامه ATC-20 را می توان راهنمایی ارزیابی سریع سطح ایمنی ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست
مجموعه FEMA (306-307-308) [4]،[۵]،[۶]، را می توان راهنمای ترمیم ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست. این آیین نامه ها را سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) در پروژه ای به نام پروژه ATC-43 با هدف ارزیابی و تعمیر خرابی های ساختمان های بتنی و با مصالح بنایی در سال ۱۹۹۶ شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب ۳ گزارش ارائه شده است. که این گزارش ها مجموعه FEMA 306-307-308 را تشکیل می دهند.FEMA 306[4] و FEMA 307[5] برای ارزیابی ساختمان ها و FEMA 308[6] به عنوان راهنمای بهسازی می باشد. برخی روش های ترمیمی این آیین نامه در پایان نامه آورده شده است.
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود که اولین ویرایش آن را دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خرداد ماه ۱۳۸۱ کشور با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر کرد. این دستورالعمل در حقیقت اوین و تنها آیین نامه ملی موجود در زمینه ارزیابی آسیب پذیری وبهسازی لرزه‌ای ساختمان ها می باشد. البته بخش های عمده این آیین‌نامه ترجه پیش‌نویس آیین‌نامه FEMA 356 تحت‌عنوان “Pre standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings” می باشد که با توجه به شرایط و آیین نامه های داخلی تا حد امکان بومی شده است.بدیهی است که در صورت انجام ارزیابی آسیب پذیری تفصیلی و ارائه طرح بهسازی برای یک ساختمان، استفاده از این دستورالعمل به عنوان تنها دستور العمل داخلی توصیه می شود. بخش مربوط به ساختمان های بنایی در این دستورالعمل بر خلاف سایر بخش ها ( که به صورت طراحی بر اساس عملکرد می باشند) به بررسی نواقص ساختمان های بنایی اکتفا کرده است و روش ساده بهسازی را پیشنهاد نموده است.
دستور العمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی)[۲] که با هدف بالا بردن توان و حفظ ایستائی و کاهش تلفات جانی ناشی از اثرات مخرب زلزله بر ساختمان بنایی غیر مسلح موجود از طریق بهبود عملکرد تدوین شده است. این دستورالعمل دارای روش هایی برای ارزیابی و راهکارهایی برای بهسازی لرزه‌ای با جزییات اجرایی می باشد.
در کنار آیین نامه هایی که در بالا مطرح شد، تحقیقات دیگری نیز صورت گرفته است که به صورت مقالات و گزارش هایی از زلزله های گذشته منتشر شده است، می باشند. این مقالات همگی سعی بر آن دارند که روش هایی برای ارزیابی و تحلیل این نوع ساختمان ها ارائه دهند. از روش های مهم ارزیابی ساختمان های بنایی می­توان به روش هایی از قبیل روش ارزیابی دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان­های موجود[۷]، روش ارزیابی فصل هفتم دستور العمل FEMA 273 ، FEMA 356 [8]، [۹]، و روش ارزیابی لانگ ـ باخمن [۱۰] اشاره کرد.
 
روند انجام پایان نامه
با توجه به اینکه طیف گسترده ای از ساختمان های موجود در کشور از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از طرف دیگر کشور ایران از لرزه خیزی بالایی برخوردار است، همین مساله باعث شده است که معایب ساختمان های بنایی به محاسن آن چیرگی یافته است ، تجربه زلزلهای مختلف بیش ترین آمار تلفات را در میان این نوع ساختمانها نشان می دهد.
در فصل اول این پایان نامه ابتدا آماری از وضعیت ساختمان های کشور ارائه شده است که در آن درصد ساختمان های بنایی و اسکلت بتنی در برهه ای از زمان ارائه شده است. این آمار حجم بالای این نوع ساختمانها را در کشور نشان می دهد، در ادامه گزارش هایی از برخی از زلزله های گذشته مانند زلزله مهم رودبار و منجیل، بم ، چنگوره ـ آوج و داهوییه و نواقص و آسیب های وارده به ساختمان های آنها بررسی شده است. پس از آن وضعیت لرزه خیزی ایران بررسی شده است، این بررسی نشان دهنده خطر لرزه خیزی بالای اکثر مناطق کشور می باشد. فصل اول با مطلبی در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان های بنایی به پایان رسیده است.
در فصل دوم به بررسی چرایی و فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانهای بنایی پرداختیم و با ارائه آمارهای منتشر شده اثبات می نماییم که از نظر اقتصادی تخریب بنای قدیمی و ساخت بنای جدید بسیار پر هزینه است و عملا در جوامع غیر شهری که سهم عمده در داشتن ساختمانهای بنایی دارند، ممکن نیست.
در فصل سوم خواص لرزه‌ای ساختمان های بنایی، عناصر لرزه بر در این ساختمانها، انواع حالت های شکست این عناصر ارائه شده است. در ادامه هم روش های ارزیابی کمی ساختمانهای بنایی آمده است و در نگاهی متفاوت نسبت به ساختمانهای بنایی دلایل اصلی ناپایداری این ساختمانها و اثر مخرب زلزله بر آن ها آمده است، تئوریها و نتایج تحقیقات قاب های مرکب که در فصل آخر به عنوان روشی مناسب برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی استفاده شده است را در فصل دوم می توانیم ببینیم.
در فصل چهارم به بررسی آیین نامه ها و ضوابط فنی پرداخته شده است. این فصل شامل خلاصه‌ای از دستورالعمل های خارجی و داخلی بصورت کلی و بررسی مفصل بخش هایی از آنها که به مبحث این تحقیق مربوط است می باشد. این فصل مجموعه‌ای نسبتاً کامل از دستورالعمل های مقاوم سازی می باشد که در مورد ساختمان های با مصالح بنایی بسیار مفصل و کامل به دسته بندی مطالب ارائه شده در آنها پرداخته و مجموعه‌ای از مهمترین مطالب آنها گرد آوری شده است.
در فصل پنجم به ارائه روش های تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان­های بنایی پرداختیم و با جمع آوری روش­های سنتی و مدرن سعی برآن بوده است که بهترین روش­ها مطرح شوند.
فصل ششم به روش­های مربوط به مقاوم سازی ساختمان­های روستایی اختصاص دارد و به صورت جز به جز به ارائه روش­های مبتی بر آیین نامه برای هر قسمت از ساختمان­های خشتی و گلی می پردازد.
در ادامه با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی و ذکر منابع و مراجع کار به اتمام رسیده است.
تعداد صفحه :۲۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=148684]

—-

پشتیبانی سایت :       

*