Get a site

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه :

بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورهای چین وکره شمالی وایران

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران می‌باشد.جامعه موردمطالعه دراین پژوهش عبارت بودازجنبه‌های مختلف استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای مذکور. با توجه به‌گسترده بودن موضوع،اهداف وخط مشی‌هاونوآوریها وابتکارات درکشورهای نمونه،موردبررسی قرارگرفت. داده های پژوهش بامطالعه کتب مربوط به این موضوع، پایان نامه فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی ودیگرتحقیقات انجام شده،مقالات مندرج درمجلات موجود، سایت های مختلف اینترنتی،وهمچنین تعامل بامتخصیصن آموزشی جمع‌ آوری وسپس با بهره گرفتن از روش جرج بردی تحلیل گردید.نتایج به دست آمده نشان می‌دهدکه مسئولین کشورچین وکره شمالی دربکارگیری قابلیت‌های شبکه جهانی اینترنت در فرایند یاددهی – یادگیری دوره متوسطه و آموزشهای از راه دور مبتنی بر شبکه کاملا موفق بوده اند. و کشور ایران نیز توانسته است درارتقاء مهارتهای علمی وعملی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات تاحدزیادی موفق عمل کند.به منظور توسعه و بهبوداستراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات هر سه کشورمورد بررسی اهداف وخط‌ مشی‌هایی رادرنظرگرفته‌اندکه برخی ازاین اهداف درهرسه کشور مشترک بوده وبرخی اهداف نیزباتوجه به مقتضیات خاص و باتوجه به توانمندی‌ها،امکانات وزیرساخت‌های آن‌ کشورهامتفاوت می‌باشد.درهرسه کشورموردبررسی طرح‌های ابتکاری درزمینه‌ی کار با رایانه وآموزش فناوری اطلاعات وارتباطات به اجرادرآمده است ومتولیان امر،به اهمیت فناوری اطلاعات وارتباطات وفناوری‌های نوین در آموزش واقف هستند و هزینه های کلانی راصرف این امر می کنند.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
بشر از نخستین روزهای زندگی خود همواره درجستجوی راه هایی برای بهبود وضعیت زندگی خود وتلاش در جهت رفاه هرچه بیشتر خود بوده است ودر این مسیر همواره کوشیده است و تحولات عظیمی را در زندگی خود در دوره های گوناگون به وجود آورده است . از جمله این تلاشها می توان به کشف آتش ، بخار و غیره که هر کدام به نوبه خود تاثیر ژرفی بر زندگی انسان بر جای گذاشته اند، اشاره کرد.
انقلابهای گوناگونی در طول تاریخ زندگی بشر در دوران گوناگون روی داده اند که هر کدام به گونه ای زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده اند . و به علت برتری یک عنصر که نقش اساسی را در این تغییر و تحولات داشته آن دوره و انقلاب به نام آن عنصر نامگذاری شده است که می توان به عصر آتش ، انقلاب صنعتی و غیره اشاره کرد . در راستای همین تغییر و تحولات و دگرگونی در زندگی بشر بود که همچنان که آلوین تافلر[۱] (۱۹۵۰) اشاره می کند « موج سوم »[۲] در زندگی انسان رخ داد که به انقلاب ارتباطات یا همان عصر اطلاعات و ارتباطات مشهور است. (تافلر،۱۹۵۰).
همچنان که در بالا اشاره شد تمامی انقلاب ها و تحولات عظیم بشر که در گذشته روی داده بود هر یک به نوبه خود سبک زندگی انسان را تغییر داده بودند و آن را با خود هماهنگ کرده بودند . انقلاب انفجار اطلاعات نیز همچون سایر انقلاب های دیگرتمامی جوانب زندگی بشر ونهادهای جامعه را یا دگرگون کرده یا در حال دگرگون کردن است، که از آن جمله می توان به دگرگونی نهاد مهم آموزش و پرورش اشاره کرد که این نهادها نیز ناگزیر برای پیشرفت و ماندگاری خود مجبور به همراهی ، هماهنگی و همگامی با این تحولات است .
بیان مسئله:
فناوری اطلاعات از جمله مباحثی است که در اکثر جوامع مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. جوامعی هستند که امیدوارند با بهره گرفتن از این فناوری مسیر توسعه را در زمانی کوتاه‌تر طی نمایند. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مطالعه و بررسی در این زمینه پرداخته شده‌است. بی‌شک در کنار فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی، مباحث نظری و بنیادی می‌تواند جهت‌گیری این پدیده جدید را به منظور دستیابی به اهداف توسعه‌گرایانه بهتر دنبال نماید. روشن‌است که ایجاد تغییر و تحول در هر زمینه‌ای باید براساس مطالعات دقیق و بررسی‌های گوناگون صورت گیرد. تحولات آموزش و پرورش ماهیتاً نمی تواند شتابزده، ظاهری و تک‌بعدی باشد، بلکه باید به تدریج، حساب‌شده و به دقت صورت گیرد(فردانش، ۱۳۷۲).
بنابراین در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات باید همزمان به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات وارتباطات (مبانی نظری و عملی) بپردازیم. اگر بتوانیم در این راستا راهبردهایی اتخاذ نمائیم، بی‌شک می توانیم در تمام زمینه‌ها از فناوری اطلاعات بهترین استفاده را داشته باشیم. بنابراین بررسی نظام‌های آموزشی در جوامع دیگر می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. با توجه به آنچه که بیان شد این مسئله مطرح می‌شود که برای کاربرد مفید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه تحصیلی چه راهبردهایی باید اتخاذ شود تا فناوریهای جدید در بطن نظام آموزشی قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
در جامعه امروز اطلاعات شاخص قدرت است، برخلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخص دوران صنعتی (سرمایه، ماشین‌آلات، مواداولیه و نیروی انسانی) استوار بود. امروزه آنچه که کشوری را در سطح اول، دوم یا سوم جهان قرار می‌دهد میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می‌کند، در دسترس قرار می‌دهد و یا به کار می‌گیرد. آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است (منتظر، ۱۳۸۱).امروزه تکنولوژی به گونه ای است که به طور مداوم تدریس ویادگیری را دچار تغییر وتحول نموده است وکامپیوتر وامکانات شبکه ای به عنوان یک ابزار آموزشی ونیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام های آموزشی پذیرفته شده است(گریسون واندرسون،۲۰۰۳،ترجمه زارعی زوارکی وصفایی موحد،۱۳۸۴).
امروزه ما در مسیر تحولی دیگر تحت عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته‌ایم و باید خود را با پیشرفت‌ها و فناوری‌های جدید هماهنگ نمائیم. این پژوهش برآن است تا استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه ی کشورهای چین و کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بررسی نموده و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی به منظور الگو قراردادن آنها در نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورایران بپردازد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوال است که برای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه کشور ایران چه استراتژی‌هایی را باید مبنا قرارداد ؟
اهداف تحقیق
هدف کلی
بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش دوره متوسطه کشورهای چین وکره شمالی و ایران.
اهداف جزیی
۱- بررسی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه خط‌مشی ملی آموزش وپرورش دوره متوسطه.
۲- بررسی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در زمینه ابتکارات ونوآوریها در آموزش وپرورش دوره متوسطه.
سؤال‌های تحقیق:
۱- کشورهای نمونه چه استراتژی‌هایی را در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه اتخاذ نموده‌اند؟
۲- موارد تفاوت این استراتژی‌ها چیست؟
۳- موارد تشابه این استراتژی‌ها چیست؟
۴- چه عناصری در این استراتژی‌ها قابلیت استفاده در آموزش و پرورش دوره متوسطه ایران را دارند؟
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT:
تعریف نظری : فناوری ارتباطات واطلاعات ازتلفیق سه حوزه اطلاعات،کامپیوتر وارتباطات پدید آمده است این فناوری ازترکیب سه بخش متمایز کامپیوتر ارتباطات واطلاعات حاصل می شود.بخش کامپیوترسخت افزار و تامین کننده تجهیزات وادوات لازم ،داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه وارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را به عهده دارد (عبادی ،۱۳۸۲).
عملیاتی:دراین تحقیق منظور از فناوری اطلاعات و ارتباطات به هر گونه استفاده معلم از سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتر و وسایل الکترونیکی که تعامل بین معلم و دانش آموز را آسان و توسعه می بخشد می گوییم.
مطالعات تطبیقی:
تعریف نظری:در بررسی‌های تطبیقی دو یا چند دستگاه آموزشی در مناطق گوناگون از نظر جغرافیایی و زمانی در مجموع و یا از نظر بعضی جنبه‌های مشخص مانند برنامه‌های اداری، درسی، آموزشی و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد (کسلیارد، ترجمه بیانی و بهداری، ۱۳۵۸).
تعریف عملیاتی:منظورمطالعه ومقایسه وبررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه می باشد.
آموزش وپرورش:
تعریف نظری : آموزش و پرورش فعالیت‌هایی است که از طریق معلومات به طور معمول در مدرسه، دانشکده یا دانشگاه انتقال داده می‌شود. آموزش و پرورش فعالیتی است مداوم، جامع و برای همه به منظور رشد و تکامل انسان غنای فرهنگ و تعالی جامعه (فیوضات، ۱۳۷۷).
تعریف عملیاتی:مجموعه ای از آموزش های که با محتوای علمی وتربیتی در مقطع متوسطه در کشورهای مورد مطالعه انجام می گیرد.
استراتژی:
تعریف نظری:طراحی، تنظیم و تعیین فعالیت‌ها بمنظور پشتیبانی وظایف، مقاصد و غایات یک سازمان. به طور کلی می‌توان گفت که استراتژی شامل وظایف، مقاصد و غایات دقیق سازمان و تعیین فعالیت‌های موردنیاز جهت دستیابی به آن مقاصد و غایات می‌باشد. استراتژی عبارت است از خط‌مشی کلی که از بین شاخه‌های مختلف عمل به عنوان راه‌بهینه دستیابی به هدف‌ها انتخاب شده و در این انتخاب توانایی‌ها، مفروضات اساسی، سیاست‌ها و منابع مورد توجه قرارگیرد (کرامتی، ۱۳۷۴)
تعریف عملیاتی:منظور مجموعه ای از روش ها وراهکارهای است که بر آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه در رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر گذار است.
توسعه:
تعریف نظری : عبارت است از به فعلیت رساندن تفکراتی برای تعالی، رفاه اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، رشد اجتماعی و بالابردن حجم تولید (شفیعی، ۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی :منظور از توسعه در این پژوهش یعنی آموزش را از حالت اولیه وسنتی خود خارج کردن و به حالت‌های پیچیده‌تر تبدیل شدن.
[۱]-Toffer Alvin
[۲] -Thethird wave (نام کتاب و اصطلاحی که الوین تافلر برای توصیف عصر ارتباطات به کار می برد)
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]