پایان نامه ارشد مهندسی برق: تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
به طور کلی امروزه سیستم های شناسایی اجزاء جمله به دلیل کاربردهای فراوانی که دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زیادی از محققین در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. از جمله این کاربردها می توان کمک به نابینایان، کمک به ناشنوایان، سیستم های شناسایی اشخاص، آموزش زبان و. را اشاره نمود. حال ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا هدف ما در این پروژه شناسایی واکه هاست. در پاسخ به این پرسش باید گفت که از نظر انرژی و دامنه بخش اعظم یک هجا را واکه ها تشکیل داده اند، بنابراین شناسایی واکه ها مهمترین مرحله شناسایی اجزاء جمله می باشد و حصول به این مقصود، راه را بسیار هموار می سازد.
این پایان نامه بر روی آشکارسازی محل واکه ها تاکید دارد و روشی برای قطعه بندی سیگنال ورودی بر اساس تعیین محل رخدادها ارائه میکند. برای تعیین مرز این رویدادها از سه روش تعیین کردن تغییرات وابستگی طیفی سیگنال در دوره های کوتاه زمانی، تغییرات مشخصات آکوستیکی و تغییرات دامنه و فرکانس فرمنتها بطور همزمان استفاده شده است و تمامی مکانهای تعیین شده توسط هر یک، مبین وقوع یک رویداد میباشد سپس برای هر قطعه نرخ عبور از صفر، نسبت مجموع ضرایب فوریه برای هر بانک ایجاد شده در طیف فوریه و نسبت انرژی هر قطعه به قطعه قبل و بعد آن قطعه را بدست می آوریم و با اعمال آنها به شبکه عصبی FUZZY ARTmap مرز واکه ها تعیین می گردد.
مقدمه:
از قدیم که انسان زبانهایی را برای گفتار اختراع کرد گفتار مستقیم ترین راه برای انسان برای رساندن اطلاعات به دیگری بوده است. تاکنون ارتباط با بهره گرفتن از گفتار معمول ترین روش در شبکه های ارتباطی بوده است. سیگنال گفتار هم اکنون در بین تکنولوژی های واسط همانند تلفن، فیلم رادیو، تلویزیون و اینترنت گسترش یافته است. از اینرو نوشته های بسیاری در زمینه پردازش سیگنال گفتار پیشنهاد شده است و الگوریتمهای زیادی مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبیعت متغیر با زمان سیستم تولید گفتار انسان، صحت و توانایی سیستم همچنان به عنوان مشکلی در زمینه پردازش سیگنال گفتار باقی مانده است. با توجه به کاربردهای فراوان قطعه بندی گفتار و تعیین محل واکه و همخوان، روش های گونانی برای این منظور ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارائه روشی با بهره گرفتن از نتایج و تجربیات صورت گرفته در تحقیقات گذشته برای معرفی مدلی با دقت و سرعت بالا در تعیین محل واکه ها میباشد.
در فصل اول کلیاتی راجع به این هدف مشاهده میکنید، در فصل دوم با مفاهیم اولیه این بحث آشنایی پیدا میکنیم سپس در فصل سوم شبکه عصبی و روابط آن مورد بررسی قرار میگیرد، در فصل چهارم در مورد مراحل کار توضیح داده میشود و در نهایت در فصل پنجم نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
از زمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۵ با پردازش سیگنال گفتار به عنوان یک هدف مهندسی رفتار شده است که به علت تکنیکهای اطلاعاتی توسعه زیادی یافته است. بخصوص توسعه سریع مدارات VLSI و کامپیوترهای شخصی باعث پشرفت چشمگیر پردازش سیگنال شده است. بطورکلی تحقیقات در حوزه پردازش سیگنال گفتار به ۶ دسته تقسیم می شود.
۱- انتقال و ذخیره گفتار
۲- سیستم های تولید گفتار
۳- شناسایی و تشخیص گوینده
۴- سیستم های بازشناسی گفتار
۵- خدمات به معلولان
۶- بهبود و ارتقاء کیفیت سیگنال گفتار
۲-۱) پیشینه تحقیق
کارهای بسیاری بر روی پردازش سیگنال گفتار انجام شده است اما درستی و توانایی سیستم پردازش سیگنال گفتار همچنان دارای مشکلاتی است. اصلی ترین دلیل این مشکل آن است که سیستم تولید گفتار انسان متغیر با زمان  است و سیگنال طبیعی یک فرآیند متغیر است.
۳-۱) روش کار و تحقیق
در این تحقیق سعی بر آن داریم تا روشی را برای تعیین محل و نوع واکه ها ارائه دهیم. با بهره گرفتن از روش توضیح داده شده در فصل دوم سیگنالهای ورودی گفتار را به کمک تعیین محل رخدادها قطعه بندی کرده و سپس برای هر قطعه نرخ عبور از صفر، نسبت مجموع ضرایب فوریه برای هر بانک ایجاد شده در طیف فوریه و نسبت انرژی هر قطعه به قطعه قبل و بعد آن قطعه را بعنوان ورودی به شبکه عصبی اعمال می نماییم.
تعداد صفحه : ۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]