Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – گرایش کنترل

عنوان:

پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این تحقیق به بررسی کنترل فازی در تعیین ساختار پروتئین ها می پردازیم. ابتدا ساختار چهار گانه پروتئین ها معرفی شده است ساختار اول توالی اسیدهای آمینه به عنوان اجزای سازنده پروتئین در یک زنجیره پلی پپتیدی معرض می شود. ساختار دوم پروتئین ها را ساختار موضعی یا نظم در یک بعد نیز می گویند ساختار سوم پروتئین همان شکل کروی و به هم فشرده آن است و ساختار چهارم به بررسی جایگری و شکل زیر واحدهای ساختاری پروتئین می پردازد.
در ادامه کنترل کننده های فازی به عنوان روشی برای توصیف پدیده های نامشخص و همراه عدم قطعیت معرفی شده است از آنجا که دنیای بیوانفورماتیک بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را بطور دقیق توصیف و مدل کرد و عملکرد آن را بدست آورد. بنابراین با یک مدل تقریبی یا همان فازی که قابل قبول و قابل تجزیه و تحلیل باشد به پیشگویی ساختار پروتئین ناشناخته و جدید می پردازیم و به دنبال این هستیم که بالاترین شباهت را بین پروتئین ناشناخته و یک پروتئین که از قبل آن را می شناختیم بدست آوریم.
مقدمه
بیوانفورماتیک علم استخراج دانش از منابع داده ای بیولوژیکی به کمک آنالیزهای کامپیوتری است از آنجا که منابع اطلاعاتی موجود در بیوانفورماتیک همراه با عدم قطعیت همراه است.معمولاً اطلاعات آن خام و بعضاً نادقیق بوده است از این رو کنترل فازی روش مؤثر جهت مقابله با عدم قطعیتها و رسیدن به اطلاعات کاملتر ودقیق تر در اختیار قرار می دهد. در نتیجه به کمک روش فازی به مدل سازی این عدم قطعیت ها پرداخته و یک پیشگویی دقیق تر ارائه خواهد شد.
فصل اول
کلیات
۱-۱) هدف
رشد انفجاری اطلاعات بیولوژیکی نیازمند استفاده از تکنیکهای محاسباتی به منظور نگهداری، سازماندهی و آنالیز ا ین اطلاعات می باشد. نیاز به استخراج دانش از میان انبوه اطلاعات خام شیوه های جدید کامپیوتری را طلب می کند در این میان پیش گویی ساختار پروتئین ها یکی از چالش های اساسی بیولوژیکی ملکولی می باشد.
مسأله پیشگویی ساختار پروتئین ها در علوم داروسازی و برای طراحی دا روهای جدید حائز اهمیت بوده است و از صرف گزافی که برای تعیین ساختار پروتئین ها با روش های تجربی هزینه می گردد جلوگیری می کند در داروسازی برای طراحی داروهای مختلف هزاران ماکرو ملکول مختلف مورد آزمون قرار می گیرد که تعیین ساختار همه آنها کاری غیر عملی و بسیار هزینه بر می باشد لذا پیشرفت در زمینه پیش گویی ساختار پروتئین ها راه را برای طراحی داروهای جدید هموار می سازد و هزینه های تحقیقاتی را صدها برابر کاهش می دهد. با توجه به سرمایه گذاری اخیر در صنایع داروسازی در کشور اهمیت این مساله در جهت پیشبرد این دانش و فن اوری غیر قابل انکار می نماید هدف این تحقیق طراحی و پیاده سازی الگوریتم جدید بر اساس منطق فازی جهت پیشگویی و بدست آوردن میزان شباهت بین دو رشته پروتئینی است که این کار در پیشگویی رفتار یک پروتئین ناشناخته که تعیین توالی شده است ولی هنوز تعیین ساختار نشده است و همچنین در بدست آوردن ساختارهای دوم و سوم و چهارم و کمک به کاهش عدم قطعیت آنها می تواند بسیار موثر باشد همچنین پروتئین ناشناخته ای که بالاترین میزان شباهت را با یک پروتئین شناخته شده دارد در بسیاری از کاربردها خواص عملکردی مشابه پروتئینی شناخته دارد.
۲-۱) پیشینه تحقیق
تا کنون در جهان رویکردهای مختلفی و الگوریتم های متعددی جهت پیشگویی هرچه دقیق تر ساختار پروتئین ها ارائه شده است و در طول تقریباً ۲۰ سال گذشته این رویکردها موفق به بهبود حدوداً ۲۰ درصدی دقت پیشگویی شده اند سه راهکار اصلی برای پیشگویی ساختار پروتئین ها مطرح می باشد که مبین بر روش های چو ضمن – گور، شبکه عصبی و نزدیکترین همسایگی می باشد . هدف از این سمینار بالا بردن میزان اطمینان و در نتیجه بهبود پیشگویی به کمک بدست آوردن بیشترین شباهت بین پروتئینها است این روش می تواند به عنوان یک عامل کمکی هم راه با روش های فوق الذکر به پیشگویی ساختار یا عملکرد بهتر (توسط یکی از روش های فیوژن یا ترکیب اطلاعات) منجر گردد.
تعداد صفحه : ۶۰
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144093]

—-

پشتیبانی سایت :       

*