Get a site

پایان نامه :اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت

پایان نامه رشته :رشته مذاهب اسلامی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مذاهب اسلامی

 

عنوان:

اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت

استاد راهنما :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسن اسلامی

استاد مشاور :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمیدرضا شریعتمداری

آذرماه  ۱۳۸۸

فهرست مطالب
کلیات ۱
ضرورت تحقیق‌: ۲
فرضیه تحقیق‌: ۴
دامنه تحقیق‌: ۴
پیشینه تحقیق‌: ۵
روش تحقیق‌: ۶
دشواری‌ها‌: ۹
سپاسگزاری‌: ۱۰
پیدایش و شکل‌گیری معتزله. ۱۲
اصول عقیدتی معتزله. ۱۵
اصول خمسه. ۱۶
صاحب نظران و چهره های شاخص مکتب معتزله. ۱۸
واصل بن عطا. ۱۸
ابوهذیل علاف ۱۹
ابراهیم نظام. ۲۰
ابو علی جبایی. ۲۱
قاضی عبدالجبار. ۲۱
انشعابات فرقه‌ای معتزله. ۲۳
نقش معتزله در تفکر اسلامی.۲۴
علل ضعف و انحطاط معتزله. ۲۹
عوامل تأثیر گذار بر شکل‌گیری تفکر اعتزالی. ۳۵
۱ – عوامل داخلی. ۳۶
۲ – عوامل خارجی. ۳۸
عوامل تأثیر گذار بر شکل‌گیری تفکر اعتزالی نوین. ۴۳
مقایسه عوامل شکل‌گیری معتزله قدیم و معتزله جدید‌: ۴۹
آغاز تحقیقات درباره معتزله. ۵۳
اعتزال نوین در جهان عرب ۵۵
اعتزال نوین در شبه قاره هند ۵۷
کتاب «المعتزله بین القدیم و الحدیث». ۶۴
کتاب «العصریون معتزله الیوم». ۶۹
کتاب «موسوعه الرد على المذاهب الفکریه المعاصره». ۷۳
کتاب «الاتجاهات العقلانیه الحدیثه». ۷۶
دروس«شیخ سلمان العوده». ۹۴
دروس شیخ صالح بن حمید ۹۵
یک استفتاء و یک فتوا ۹۷
انکار اعتزال نوین. ۹۹
فضل‌الرحمان ۱۱۵
محمد عابد الجابری. ۱۱۹
نصر حامد ابو زید ۱۲۳
محمد ارکون ۱۲۵
حسن حنفی. ۱۲۹
الف ـ سطح علمی و تخصصی۱۲۹
ب ـ سطح فرهنگی ۱۳۰
ج ـ سطح عمومی و نوشته‌ها برای مردم. ۱۳۰
طه حسین. ۱۳۲
امین الخولی. ۱۳۵
محمد احمد خلف الله. ۱۳۶
ارزیابی و نتیجه‌گیری. ۱۳۹
روش‌شناسی کلام معتزلی. ۱۳۹
عقل‌گرایی در معتزله. ۱۴۲
د‌‌ین د‌‌ر نگاه معتزله. ۱۴۴
نتیجه‌گیری. ۱۴۶
منابع فارسی‌: ۱۵۲
منابع عربی‌: ۱۵۴
منابع انگلیسی‌: ۱۵۹
پیوست‌ها: ۱۶۰

چکیده

در این پایان نامه سعی بر این است با تکیه بر آنچه در مورد تاریخ معتزله‌، بسترهای شکل‌گیری اندیشه اعتزال و عوامل موثر بر حیات فکری معتزله کلاسیک که شامل عوامل داخلی و خارجی است‌، می‌دانیم و نیز با بازخوانی افکار مهم ایشان ؛‌ شرایط سیاسی‌، اجتماعی جهان اسلام (اهل سنت) را در ابتدای قرن نوزدهم میلادی و اندیشه‌های متفکران معاصر اهل سنت و نیز افکار اصلاح طلبانی که کلید حل مشکلات مسلمانان را اصلاحات دینی می‌دانند، از نظر بگذرانیم تا دریابیم که آیا تفکرات این گروه از روشنفکران و متفکران اهل سنت‌، خاستگاهی اعتزالی دارند یا خیر؟ و اگر این تفکرات خاستگاه اعتزالی دارند‌، تاثیرپذیری این افکار و اندیشه‌ها از آموزه‌های اعتزالی به چه میزان است ؟ در مرحله بعد به این مساله می‌پردازیم که آیا می‌توان جریانی فکری را در جهان اهل سنت پی‌گیری نمود که واقعا وامدار عقاید معتزله باشند و در یک کلام آیا می توان گروهی از روشنفکران اهل سنت را یافت که بتوان عنوان نومعتزلیان معاصر را بر آن‌ها اطلاق نمود ؟ در واقع رساله حاضر به دنبال این است تا با مطالعه و ذکر نمونه‌هایی از افکار و اندیشه‌های افرادی چون شیخ محمد عبده‌، فضل‌الرحمان‌، محمد عابد الجابری‌، امین الخولی‌، نصر حامد ابو زید‌، محمد ارکون، حسن حنفی و دیگر اندیشمندان و متفکران معاصر اهل سنت‌، این نظریه را که گروهی از روشنفکران عرب در صدد تجدید حیات تفکر اعتزالی در جامعه اسلامی هستند را مورد بررسی قرار داده و چه بسا تایید کند و یا حداقل این مطلب را بیان کند که اگر چه احیای تمام زوایای تفکر اعتزالی هدف این گروه نیست‌، ولی تلاش آن‌ها برای احیای گرایش‌های عقلی و نگاه تأویلی به قرآن و نقد سنت‌های مخالف عقل و نیز اعتقاد به اختیار انسان کاملا با رویکرد اصلی معتزله همسو و همخوان است؛ پس می‌توان ادعا نمود که جریان نومعتزله در حال سر بر آوردن از میان مباحث علمی می باشند‌، هر چند صاحبان این افکار‌، از پذیرش عنوان اعتزال‌، سر باز می‌زنند.
واژگان کلیدی: اعتزال‌،‌ نومعتزلیان‌، عقل‌گرایی‌، اصلاح طلبی.

کلیات

تفکر اعتزالی بنا به اذعان بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تاثیر زیادی در تاریخ تفکر اسلامی داشته است. بسیاری از محققان‌، اعتزالیون را بنیانگذارن علم کلام می دانند. برخی‌، اندیشه‌های ایشان را موثرترین تفکر جهت دفاع از پایه‌های اسلام دانسته‌، از آن ستایش می‌نمایند. اندیشه اعتزال زمانی شکل گرفت که جامعه اسلامی در تار و پود جبرگرایی اسیر شده بود و اعتقاد به قضا و قدر حتمی الهی که توسط حکومت امویان ترویج می‌شد راه خردورزی و عقل گرایی را بر مسلمانان بسته بود و تمام انرژی و پتانسیل عالمان دینی صرف قرائت و تفسیر قرآن آن هم با تکیه بر آرای صحابه کبار می‌گشت.
در چنین فضای بسته سیاسی‌، ‌اجتماعی و فرهنگی که تمام راه ها را بر مسلمانان بسته بود و برای ایشان فقط راه اطاعت و بندگی خلفای اموی را گشوده بود و بسیاری از علما و فقهای آن زمان اطاعت از خلیفه را که جانشین پیامبر خوانده می‌شد‌، مانند اطاعت از شخص رسول اکرم معرفی می‌نمودند معتزله پا به عرصه وجود نهاد و روحی تازه در کالبد جامعه اسلامی دمید‌، هم از جهت ایجاد افکار نو و معرفی آن‌ها به مسلمانان و هم از راه به چالش کشیدن آموزه‌هایی که تا آن روزگار جزو مسلمات دینی شمرده می‌شد و کسی را یارای مقابله با آن‌ها نبود.
معتزلیان با تکیه بر تعقل که قرآن بارها و بارها بر آن تاکید نموده و متفکران و اندیشمندان را برتر از جاهلان و مقلدان معرفی نموده و نیز با بهره گرفتن از روش‌های فلسفی و منطقی یونانیان به مقابله با جبرگرایی افراطی حاکم بر جامعه آن روز پرداختند و ارکان این اندیشه انحرافی را که توسط حاکمان اموی پایه‌ریزی و تثبیت شده بود به لرزه درآوردند.
برخی از ایشان با ترجمه آثار مختلف علمی و فلسفی فرهنگ‌های یونانی و ایرانی توانستند‌، دانشمندان مسلمان را با این افکار و اندیشه‌ها آشنا کنند و علاوه بر آشنایی با روش‌های جدل و مناظره و نیز اندیشه‌های الاهیاتی این فرهنگ‌های کهن توانستند از این افکار و روش‌های اثبات آن‌ها جهت مقابله با افکار الحادی و شرک آلود ملت‌هایی که به تازگی به قلمرو حکومت اسلام وارد می‌شدند استفاده نموده و در برابر سیل عظیم مشکلات عقیدتی و شبهاتی که از سوی آنان بیان می‌شد مقاومت نموده و از عقاید و معارف اسلامی دفاع کنند. معتزلیان در طول عمر نسبتا کوتاه خود‌، در حالی که زیر ضربات شدید مخالفان خود بودند و از سوی برخی فقها به ارتداد و کفر ایشان حکم داده می‌شد و از سوی حکومت‌های وقت نیز (جز برخی زمان‌های کوتاه) زیر شدیدترین فشارها بودند در عرصه فرهنگ و اندیشه اسلامی توانستند خدمات ارزنده‌ای به تفکر اسلامی ارائه دهند و راه را جهت پویایی آن هموار سازند.
تعداد صفحه : ۱۷۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.