Get a site

پایان نامه :اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

پایان نامه رشته :اقتصاد کشاورزی

گرایش :اقتصاد کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی  گروه اقتصاد کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc.)

گرایش: اقتصاد کشاورزی

 

عنوان:

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا چابکرو

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم زارع

بهار ۹۳

فهرست مطالب
عنوان                                                                                         صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله .۳
۱-۲-۱) تعریف سرمایه گذاری .۶
۱-۲-۲) اصول سرمایه گذاری ۸
۱-۳) فرایند تصمیم گیری در تعیین اولویت­ها ۱۲
۱-۴) اهداف تحقیق .۱۵
۱-۵) فرضیه های تحقیق .۱۵
فصل دوم : پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه .۱۷
۲-۲) مروری بر مطالعات داخل کشور .۱۷
۲-۳) مروری بر مطالعات خارج کشور .۱۹
فصل سوم : مبانی نظری و روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۲۴
۳-۲) مبانی نظری .۲۴
۳-۳) جامعه و نمونه مورد بررسی .۲۵
۳-۴) روش و ابزار گرداوری داده­ ها ۲۶
۳-۴-۱) تهیه پرسشنامه خبره .۲۶
۳-۴-۲) روائی و پایائی پرسشنامه خبره ۲۷
۳-۵) الگوریتم استفاده از AHP 27
۳-۵-۱) شناسایی معیارهای اصلی ۲۸
۳-۵-۲) شناسایی گزینه­ها ۲۹
۳-۵-۳) تعیین اولویتهای کلی  .۲۹
۳-۵-۴) آزمون سازگاری .۳۰
فصل چهارم : یافته­ های تحقیق
۴-۱) مقدمه۳۳
۴-۲)شناسایی شاخصهای نهائی .۳۳
۴-۳) تعیین اولویت معیارها و گزینه ها با بهره گرفتن از تکنیک AHP.33
۴-۳-۱) تعیین اولویت معیارها و گزینه های اصلی بر اساس هدف ۳۴
۴-۳-۲) مقایسه و تعیین اولویت گزینه ها .۳۷
۴-۳-۲-۱) تعیین اولویت گزینه ها بر اساس دوره بازگشت سرمایه ۳۷
۴-۳-۲-۲) تعیین اولویت گزینه ها بر اساس نرخ بازده سرمایه ۳۹
۴-۳-۲-۳) تعیین اولویت گزینه ها بر اساس اشتغالزایی ۴۰
۴-۳-۲-۴) تعیین اولویت گزینه ها بر اساس افزایش  ظرفیت تولید .۴۲
۴-۳-۳) اولویت نهائی گزینه ­ها ۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱) خلاصه .۴۷
۵-۲) نتیجه گیری .۴۷
۵-۳) پیشنهادها ۴۸
ضمائم و پیوستها
منابع فارسی ۵۰
منابع لاتین .۵۲
چکیده انگلیسی ۵۴

چکیده
هدف این مقاله بررسی وتعیین اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی استان فارس میباشد. با وجود متغییرهای متعدد، دراین تحقیق  از ۸ گزینه آبیاری تحت فشار، برقی کردن چاه ها،احداث باغ وجنگل ومراتع، پرورش طیور، آبخیزداری، صنایع تبدیلی، شیلات و آبزیان و گلخانه با چهار معیار دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده سرمایه، اشتغالزایی و افزایش ظرفیت تولید برای انتخاب بهترین گزینه از بین ۸ گزینه با بهره گرفتن از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره و روش سلسله مراتبیAHP   استفاده شده است.
در این تحقیق بیشترین اولویت گزینه ها براساس دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده سرمایه به آبخیزداری، و بر اساس اشتغالزایی به صنایع تبدیلی، و براساس افزایش ظرفیت تولید به پرورش طیور تخصیص یافت .ودر نهایت صنایع تبدیلی باوزن ۱۶۶/.بعنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس شناخته شد .
کلمات کلیدی: اولویت بندی ،سرمایه گذاری ،AHP  ، کشاورزی ،معیارها ،گزینه ها
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای  تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در تولید محصول به روش های گوناگونی عمل می کنند. استفاده از پس انداز شخصی، دریافت وام و تسهیلات از منابع اعتباری (نظیر بانکها، مؤسسات و صندوقهای اعتباری) از جمله مناسبترین راه های ممکن برای حل مشکل کمبود سرمایه توسط کشاورزان است. در مباحث توسعه کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، تامین مالی به عنوان رکن اساس تولید است که نقش مهمی در تمرکز و جهت دهی به سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کارگروهی دارد (اسکیپ، ۱۹۹۴). استفاده از سرمایه، به عنوان یک روش مداخله مستقیم در توسعه، مورد توجه اغلب مکتب های فکری توسعه قرار گرفته است. این شیوه با گسترش بازارهای جدید و ارتقای فرهنگ مدیریتی، زمینه مناسبی برای حکمرانی کارآمد دولت در توسعه کشاورزی فراهم می سازد (روت، ۱۹۹۷).
تعداد صفحه : ۶۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***