Get a site

پایان نامه :بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

پایان نامه رشته :تفسیر و علوم قرآن

مجتمع آموزش عالی امام خمینی

مدرسه عالی قرآن و حدیث

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته تفسیر و علوم قرآن

عنوان:

بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

 

استاد راهنما: 

حجه الاسلام و المسلمین محمد مهدی کریمی نیا (زید عزه)

 استاد مشاور:

جناب صدیق حسین (زید عزه)

   بهار ۱۳۹۲

فهرست مطالب
الف. تبیین مسأله:. ۲
ب. اهداف: ۲
ج. فواید:. ۳
د. سؤالها: ۳
ه. فرضیه ها:. ۴
ز. سابقه و جنبه های جدید بودن و ضرورت انجام تحقیق:  ۴
و. روش تحقیق:. ۵
فصل اول: کلیات
مبحث اول – تعاریف:. ۷
گفتار ۱. جرم در لغت و اصطلاح:. ۷
گفتار۲. مفاهیم مشابه:. ۱۶
گفتار ۳. واژه های حقوق، قانون و جزا در لغت و اصطلاح:. ۲۳
مبحث دوم- تاریخچه حقوق و قوانین:. ۲۸
فصل دوم: جرم و مجازات از نظر قرآن
مبحث۱. قانونگذاری جزای اسلامی. ۴۶
گفتار۱.مشتقات جرم در قرآن کریم. ۴۸
گفتار۲: عناصر تشکیل دهنده ی جرم. ۵۳
مبحث دوم: علل و عوامل جرم از منظر قرآن کریم. ۶۱
گفتار۱: فلسفه مجازات از نظر قرآن کریم. ۶۵
مبحث سوم. اهداف و ویژگیهای مجازات در نظام کیفری قرآن  ۷۲
گفتار۱.  اهداف مجازات در آموزه های دینی اسلام. ۷۲
گفتار۲. اهداف مادی، معنوی، اخلاقی:. ۷۷
گفتار۳.  پیشگیری از ارتکاب جرم:. ۸۱
فصل سوم: جرم و مجازات از نظر قوانین تاجیکستان
مبحث اول: جرم و مهمترین مصادیق آن در قانون تاجیکستان  ۱۰۵
مبحث دوم: فلسفه مجازات و اهداف آن در قوانین تاجیکستان  ۱۱۵
مبحث سوم: راه کار های قنونگذار برای پیشگیری از جرم  ۱۲۴
فصل جهارم: مقایسه و تطبیق
مبحث اول. بیان تشابه ها. ۱۳۰
مبحث دوم: بیان اختلافات. ۱۳۹
مبحث سوم. جمع بندی. ۱۴۲
فهرست منابع. ۱۴۷
Abstract 151
چکیده
بشر از بدو خلقت نیاز به قوانین را احساس نمود و در زمینه های گوناگون به قانونگذاری مشغول گشت. انبیاء الهی، مبشران حق و هدایتگران بشریت در این میان صاحبان قوانین و راهکارهای زندگی، از طرف خداوند برای بشر بوده اند. بخشی از قوانین با نام «قوانین قضائی، جزائی، جنایتی و غیره» که مربوط به هنجار و ناهنجاری های جواع است، شناخته می شوند. به این معنی که، عمل‌های خلاف جریان عادی زندگی که سبب لغو، سلب و یا پایمالی حقوق دیگران گردد، به عنوان ناهنجاری، رفتار مجرمانه، جنایت و غیره شناخته شده متناسب با هدف و نگاه قانونگذار مجازات در نظر گرفته می شود. آنچه بر اساس این تحقیق و نظریات موجود به دست آمده است، کمبود، نواقص و حتی ضررهای مختلف در قوانین جزائی با منشء بشری است. اما قرآن متناسب با جرم و هدف، قوانین خاص خود را تشریع نموده است که ضامن بقا، اصلاح و رشد فرد و جوامع هستند. بر همین اساس. در این تحقیق به آن رسیده ایم که «کادِکسِ جنایتی= مجموعه قوانین جزائی» تاجیکستان با قوانین مربوطه قرآنی تشابه و افتراقاتی دارد. مهمترین نقطه تشابه را هدف اصلاحی و پیشگیرانه و یا حفظ امنیت جامعه می توان در نظر گرفت و نقطه افتراق را در ماهیت و فلسفه قوانین جرم انگاری و جزایی یا همان غایت نگری دو گانه آن. به این معنی که در قوانین این کشور منشأ و ماهیت قانون عقل انسانی با تفکر لائکی و فلسفه و هدف آن تنظیم امور دنیوی برای زندگی بهتر جامعه است. بر خلاف قرآن که منشئ قوانین را خدا و عقل خدائی و فلسفه و هدف آن را سعادت دارین می داند.
کلید واژه ها: قرآن، جرم، مجازات، کادکس جنایتی، تاجیکستان.
الف. تبیین مسأله:
بررسی مسأله جرم به عنوان رفتار و عملی که از نظر قانون و یا شرع ممنوع شده «کردار، حرکت یا بی حرکتی خلاف قانون[۱]» از اهمیت زیادی برخوردار است.
از نظر قرآن کریم، برخی رفتارها و گفتار ها به عنوان جرم معرفی شده و مجازات هایی برای آن بیان گردیده است؛ کما این که برخی اعمال و رفتارها از نظر قوانین تاجیکستان به عنوان پدیده مجرمانه معرفی شده است و برای هرکدام در زمان های مختلف مجازات ها و یا جریمه های متناسب در نظر گرفته شده است و البته در هر دو مورد این مجازات ها، گاه به سبب های خاص برداشته شده است و گاه تشدید و یا اضافه شده است. به عنوان مثال، از نظر شریعت کار مجرمانه ی انجام گیرد طبق موازین شرعی مجازات دارد. حالا این کار مجرمانه در هر مکان و زمانی باشد و از هر شخصی صادر گردد فرق نمی کند، ولی گاه به دلیل اموری، همچون نا آگاه بودن، مجبور بودن (عدم اختیار به سبب دیوانگی، نابالغ،  اجبار از طرف کسی و غیره) در مجازات مجرم تخفیف و یا عفو اجرا می گردد. در قوانین جنایی هم همین مسأله دیده شده است، اما گاه دیده می شود که بعضی کارها در یک کشور جرم و در جای دیگر آزاد است و یا در همان کشور با مرور زمان آزاد می گردد و این امر یا به سبب تغییر حکومت ها و یا پیشرفت های علمی و آزادی و یا دیگر دلیل های انسانی است[۲]. در قانون کنونی تاجیکستان هم این موارد از حد معمول زیاد است.
در این رساله، ضمن بررسی موضوع جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان، به تفاوت های موجود بین قوانین قرآنی و قانون جنایی تاجیکستان هم پرداخته خواهد شت.
[۱] . وزارت عدلیه، کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان، ماده ۱۷ بند ۱
[۲] . شریف او و همراهان، تفسیر به کادکس جنایتی جمهوری تاجیکتسان، ص. ۵، گلابوس- دوشنبه ۲۰۰۶م
تعداد صفحه : ۱۶۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***