Get a site

پایان نامه :بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی

پایان نامه رشته :فقه

عنوان : بررسی زندگی و آثار ادبی ابن سکّیت دورقی اهوازی

مقدمه

ابویوسف یعقوب بن اسحاق سکّیت یکی از بزرگان ادبیّات عرب در عصر و زمان خویش بود. خانواده ی وی که از اهالی دورق « شاد گان امروزی» بودند ،  به عراق مهاجرت نمودند . ابن سکّیت و پدرش در بغداد مشغول علم آموزی بودند و همزمان  معلم کودکان آنها در درب القنطره بغداد بودند. ابن سکّیت در علوم مختلف مانند علم لغت، نحو ، شعر و روایت و حتی گیاه شناسی ( علم نبات) به درجات والایی رسید . وحتی شاگردانی در تمام علوم آن زمان تربیت نمود ، که در فصل جداگانه ای به آنها پرداخته ایم.در کتاب های مختلف تاریخی شیعه و اهل سنّت ، موّرخین وی را عالمی بزرگ در علوم گوناگون زماخویش دانسته اند. وی که از بزرگترین و برجسته ترین اساتید زمان خویش بهره می برد  که هم اکنون هم پس از قرن ها مورد استناد ادیبان عرب  می باشند ، مانند: علی بن حمزه بن عبداله بن عثمان معروف به کسائی ، اسحاق بن مرار ابوعمروشیبانی ،ابوزکریاء یحیی بن زیاد فرّاء دیلمی ،علی بن حازم ، کنیه اش ابوالحسن بغدادی که غلام کسائی بود، علی بن مغیره (أثرم)، محمد بن مستنیر ( قُطرُب)، ابن اعرابی، أصمعی و. .که در فصول آتی به تفصیل درباره ی آنها بحث خواهیم کرد. و معروفترین شاگردان ابن سکّیت احمد بن داوود بن ونند معروف به ابو حنیفه ی دینوری می باشد.  و دیگر شاگردان سکّیت    ابو سعید سُکّری و ابوطالب المفضّل بن سلامه و . می باشندکه در فصل جداگانه ای به بررسی زندگی و آثارشان خواهیم پرداخت.
بدون تردید ، چیزی که باعث جاودانگی نام ابن سکّیت شده است ، تنها مقام علمی و دانش او نبوده است. بلکه درک و شعور باطنی والای او نسبت به ائمه زمان خویش و انجام مسؤولیت بزرگی که از سوی دو امام بزرگوار زمان وی بر عهده اش گذاشته بودند،  وبا توجه به اینکه تربیت یافته مکتب      اهل بیت بود. در زمانه ای که ظلم و ستم خلفای عباسی موجب استمرار مظلومیت  شیعیان شده بود .در زمان متوکل به اوج خود رسید و اکثر شیعیان تقیه می نمودند. ( مکلّف به تقیه بودند)
بالاخره ابن سکّیت که در آن عصر پر تلاطم و دیکتاتوری خلفاء عباسی زندگی می کرد ، تاب تحمل نیاورد و با توجه به اینکه همه ی مورخین اتفاق نظر دارند ، که وی با وجود داشتن مقام علمی و جایگاه
مناسب در دربار خلافت عباسی ، گرایش علوی و شیعی داشت به نظر می رسد که متوکل با نقشه ی قبلی و با تحریک حسودان و دشمنان ابن سکّیت  این سؤال را از او پرسید. البته شایدانتظار چنین جواب دندان شکنی را نداشت .  وبا وجود اینکه می دانست عاقبت این حرف چیست ولی لحظه ای درنگ نکرد چون حرف حقّی بود که به نظر ابن سکّیت به قیمت جانش می ارزید . و با وجودی که خودش اعتقاد داشت وگفته بودکه : جوانمرد از لغزش پایش آسیب جدی نمی بیندولی از لغزش زبانش ممکن است جانش را بدهد  « یُصاب الفتی من عثره بلسانه و.» ولی اینجاهدف بیشتر از جانش می ارزید و آن چنان برایش مقدس بود که تا پای جان بر سر اعتقاد و ایمان راسخش می ماند و با صدای بلند می گوید : « إن قنبراً غلام علی بن ابیطالب خیر منهما و من ابیهما و. »
البته شهادت ابن سکّیت ،  تنها ظلمی نبود که بر این دانشمند بزرگوارشیعی واردشد بلکه به خاطر اظهار محبتش به اهل بیت ( علیهم السلام) ومقام و جایگاه علمی او بسیاری از معاصرانش برای خوشایندی  بنی عباس و یا حسادت وبه دست آوردن مقام و دلایل دیگر کوشیده اند که ارزش و اعتبار این شخصیت و قدر و منزلت آثار او را بر دیگران پوشیده نگه دارند . به مانند دیگر علماء شیعه که تهمت های ناروائی به آن ها زده اند،  ولی چون برای ابن سکّیت هیچ بهانه ای نداشتند. سعی در مخفی نگه داشتن ارزش علمی آثارش داشته اند.
ولی همین آثار اندکی که از ابن سکّیت  به جای مانده اند ، گویای این واقعیت هستند که هیچ گاه خورشید زیر ابر نمی ماند و این آثار ابن سکّیت را عالمی بزرگ در علوم زمان خویش معرفی می کنند.و این خواسته ی خدای بزرگ است که در قرآن می فرماید« یرفع الله الذین ءامنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات . (سوره ی مجادله آیه ی ۱۱) » و این بدان معناست که خداوند خود مقام و منزلت علمی و ادبی وی را بلند مرتبه و عالی قرار داد به خاطرحقانیت وی و دفاع جانانه اش از اهل بیت علیهم السلام.
همان گونه که بیان شد ، مهم ترین چیزی که برای ما مسلمانان و به ویژه تشیّع ارزش دارد ، وجود شخصیت هایی است که مانند ابویوسف یعقوب بن اسحاق سکّیت   در مقابل نا حق سر فرود نیاوردند و با عزت و سربلندی و ولایت پذیری تمام در برابر دستگاه جور و ستم بنی عباس عمر جاودان یافتند،  و تعدادشان کم نیست . زیرا الگوی آنان مولا و مقتدایشان امام حسین (ع) هم در برابر ظلم و ستم ایستاد
 وبا این که می دانست با وجود یاران اندکی که دارد شهید می شود ، شهادت را به جان خرید و نوای     « هل من ناصر ینصرنی » ایشان در تاریخ طنین انداز شد. و تا همیشه ایّام به ما آموخت که زندگی با ذلت ارزشی ندارد و مرگ با عزّت بسیار با ارزش تر از آن است.
دانشمندان بزرگوار شیعه با وجود زندگی سراسر علم و دانش اندوزی شان و با وجود اینکه زندگی و حیات آن ها به تربیت شاگردان بزرگی چون خودشان می انجامید. وبا وجودشان نهال دین هرروز پربارتر می شد ، ولی به پیروی از اهل بیت(ع) و امامان عصر خویش مانند اصحاب و یاران امام حسین(ع) در کربلا ء ، با خون خویش درخت نوپای اسلام را آبیاری نمودند.
یکی از این جان برکفان و سربداران ولایت، یعقوب بن اسحاق سکّیت بود که نزد دو امام بزرگوار شیعه ابو جعفر حضرت امام جواد(ع) و حضرت ابوالحسن امام هادی (ع) بسیار مقرّب بود ، و از یاران نزدیک ایشان بودند .و در زمان ستمکارترین خلیفه های عباسی، به کسب معرفت از این ائمه بزرگوار و انتشار فرهنگ شیعه و دفاع از حقانیت آن پرداخت.
ابن سکّیت به رسم آن زمان وبه دستورائمه زمان خویش تقیه می نمود، ولی عشق و ارادت به مکتب اهل بیت (ع) و ولایت آنچنان در وجود ایشان بود که هیچ گاه نمی توانست جایگاه رفیع امیر المؤمنین     علی (ع) و فرزندان بزرگوارش را از یاد ببرد و با وجود موقعیت وی‍ژه ای که در دربار متوکل داشت ولی دیگر تاب و تحمل نیاورد وبا به خطر انداختن جان خویش سخن  حق را به زبان آورد که در تمامی کتاب های تاریخ نوشته شدو اراده و محبت ایشان به اهل بیت به همگان آشکار شد . ومانند دیگر اصحاب بزرگوار ائمه جان خویش را حداقل چیزی می دانست ، که در راستای آشکار شدن حق و نابودی باطل از دست بدهد .
ابن سکّیت همواره در زندگی اش علی (ع) را می دید و عشق پنهان او و فرزندانش را در سینه داشت و در حقیقت او را بایدیک معلم مکتب ولایت و به قول جناب استاد دکتر شکیب انصاری در مقاله ای که در کنگره ابن سکّیت[۱]بیان داشت ابن سکّیت را باید شهید محبّت اهل بیت نامید.
او که در بهترین شرایط آن زمان زندگی می کرد ، سخت ترین راه را انتخاب کرد تا عشق و ارادت خود را به مکتب اهل بیت (ع) و ولایت ثابت نماید و زنگ هشداری برای آنان که در خواب غفلت بودند باشند. البته به گواه تاریخ این شخصیت های بزرگوار هر چند جان خویش را از دست می دهند. ولی برای ادامه ی حیات دین شان و آشکار شدن حقایق در تاریخ جاودانه می شوند.  و تا سالیان سال درباره ی آن ها سخن ها  گفته می شود ویادشان همواره یاد آور حقانیت مکتب ولایت و اهل بیت (ع)        می باشد.ابن سکّیت علاوه برآنچه گفته شد ، از پیشگامان نهضت گردآوری دیوان ها و آثار پراکنده ی بسیاری از شاعران کهن ، از جمله ی آنان : امرؤالقیس، زهیربن ابی سلمی ، نابغه ذبیانی ، اعشی، عنتره بن
 شداد ، طرفه بن عبد و عمروبن کلثوم؛که از ذخایر گران بهای ادبیات عرب محسوب می شوند. و بیشتر    آن ها از اصحاب معلقات بودند.در فهرست ابن ندیم ۳۰ شاعر قدیم را یادآور شده که دیوان هایشان را ابن سکّیت گردآوری کرده و یا آن ها را شرح نموده است.[۲]
این ادیب گرانقدر، علاوه بر گردآوری آثار به شرح و تفسیر برخی از آن ها نیز می پرداخت ، کمتر دیوانی را می توان یافت که ابن سکّیت  آن را روایت (شفاهی یا کتبی) یا شرح و تفسیر نکرده باشد.
این دانشمند بزرگ شیعه تمامی ذخایر گران بهای یادشده را از خطر نابودی نجات داد و بدین وسیله ادبیات عرب را تا قرن ها وام دار خویش ساخت.  بی تردید ابن سکّیت ، در مقایسه با همگنانش ، در این عرصه از بیشترین سهم برخوردار است.[۳]
ابن سکّیت و بزرگانی چون دِعبل خزاعی ، حسین بن سعید اهوازی و علی بن مهزیار وظیفه ی علمی، دینی و جانی خود را برای حفظ ارزش های والای دین اسلام و مکتب راستین اهل بیت علیهم السلام  ادا نمودند.
الف – طرح مسأله

  • ابن سکّیت که بود ؟
  • آثار ادبی و لغوی و نحوی ابن سکّیت
  • دورق در کجا واقع شده ؟
  • چرا ابن سکّیت به دربار متوکل خلیفه ی مغرور عباسی رفت ؟
  • ارتباط ابن سکّیت با ائمه ی زمان خویش چگونه بود.
  • علت شهادت ابن سکّیت چه بود؟

ب- ضرورت بحث

  • ناشناخته بودن این دانشمند بزرگ شیعه ( ابن سکّیت دورقی اهوازی ) در میان شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع)
  • شناخت بیشتر از زندگی و آثار ابن سکّیت ، که این دانشمند بزرگوار ، جان خویش را فدای محبّت مولای متقیان علی (ع) و فرزندان بزرگوارش که همان اهل بیت پیامبر (ص) هستند، نمود.
  • بررسی دلایل شهادت ابن سکّیت به دست متوکل عباسی

ج- روش تحقیق

  • روش تحقیق اینجانب در این پایان نامه ، توصیفی و تحلیلی می باشد و هم چنین استفاده از منابع کتابخانه ای از قبیل کتب تاریخی ادبیات عربی به زبان های فارسی و عربی و استفاده از سایت های اینترنتی که در منابع پایانی آخر پایان نامه به تفصیل بیان شده است.

تعداد صفحه : ۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.