Get a site

پایان نامه بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

پایان نامه بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

پایان نامه رشته تاریخ

گرایش : ایران دوره اسلامی

پایان نامه تاریخ

گرایش ایران دوره اسلامی

عنوان:

بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

استاد راهنما :

دکتر عباسعلی آذر نیوشه


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب:
بخش اول : بیان مفاهیم. ۷
فصل اول : مقدمه. ۸
بیان مساله : ۸
اهداف تحقیق : ۹
سؤالات تحقیق : ۹
فرضیات تحقیق : ۹
فصل دوم : معرفی و نقد منابع و مآخذ. ۹
منابع ایرانی : ۹
منابع خارجی : ۱۲
تحقیقات جدید : ۱۳
فصل سوم : بیان مفاهیم. ۱۳
ایران ۱۳
مشروعیت: ۱۴
ایدئولوژی: ۱۵
جنبش ( نهضت ): ۱۵
حاکمیت  : ۱۵
حکومت : ۱۶
دولت: ۱۶
هویت: ۱۶
دولت ـ کشور : ۱۷
نتیجه. ۲۲
فصل دوم : سیر گرایش به تشیع قبل از دوران صفوی. ۲۴
فصل اول : تاریخچه پیدایش شیعه. ۲۵
۱ ) آراء مورخین در پیدایش تشیع. ۲۵
۲ ) تشیع در ایران ۲۸
فصل دوم : تعامل تشیع و مذاهب دیگر. ۲۸
۱ ) وحدت گرایی اسلامی در اندیشه شیعه. ۲۸
۲ ) ‌ تشیع از دید ایرانیان ۳۰
۳ ) شیعه اسماعیلیه و انشعابات آن : ۳۱
۴ ) پیوند های تشیع و تصوف : ۳۲
فصل  سوم:  تشیع تا پایان دوران آغازین صفوی. ۳۷
فصل اول : مذهب در دوره تیموریان ۳۸
۱. نگاهی به اوضاع شیعه در ایران قبل از صفویه : ۳۸
۲ .  سربداران : ۳۹
۳ . مرعشیان مازندران : ۴۰
۴ . حروفیان : ۴۱
۵ . مشعشعیان : ۴۲
۶ . اهل حق : ۴۴
۷ . حیدریه : ۴۵
۸ . نقطویان : ۴۶
فصل  دوم : پادشاهان دوره آغازین صفوی ۴۷
۱ ) شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه : ۴۷
۲ ) شاه طهماسب صفوى ۴۸
۳ ) نقش پادشاهان صفوی در گسترش گرایش مردم به مذهب شیعه : ۴۹
فصل سوم : علمای دوره آغازین صفوی ۵۱
۱ ) تعامل علما و پادشاهان ۵۱
۲ ) تلاش برای ترجمه متون دینی به فارسی : ۵۳
۳)  کنش ها و واکنش های مردمی. ۵۵
فصل چهارم  : نگاهی به نتایج نهضت های  مذهبی شیعه در دوره آغازین صفوی ۵۵
نتیجه. ۵۹
منابع و مأخذ. ۶۲
منابع : ۶۳
سفرنامه ها : ۶۴
مقالات : ۶۴
تحقیقات جدید : ۶۴
ضمایم. ۶۹
چکیده
پس از سقوط دولت ساسانی و تغییر دین مردم ایران از زرتشتی به اسلام ، نگرش‌های مختلفی از سوی مردم کشور مغلوب نسبت به مذاهب و گرایش‌های مختلف موجود در این دین پدیدار گردید. در مجموع مذهب تشیع با توجه به دید بازترنسبت به جامعه ، قبول نمودن بسیاری از آداب و سنن باستانی جامعه ایرانی و شباهت داشتن بسیاری از عقاید موجود در این مذهب با دین زرتشت از اقبال بیشتری برخوردار شده و بدین ترتیب به مرور قسمت بزرگی از جامعه ایرانی را دربر گرفت.
در اوایل قرن دهم هجری قمری خاندان صفوی با تکیه بر این مذهب اقدام به تشکیل اولین دولت ملی در ایران نموده و به تقابل با دو حکومت سنی مذهب در دوسوی خود ( عثمانی و ازبک ) پرداختند. صفویان از آنجا که خود را فرستاده از طرف خداوند می دانستند برای رسیدن به مقصود خودتلاش کردند. گروهی از علما نیز که با به وجود آمدن این دولت بارقه امیدی برای رسیدن به مقصود و تثبیت موقعیت شیعه در ایران مشروعیتی که حکومت تنها به برکت آن می توانست پابرجا باشد ، به یاری این حکومت پرداختند ، صفویان نیز تنها براساس برداشت خود از دین و مذهب عمل نمودند. آنان با بهره گرفتن از تجربیات فراوانی که توسط نهضت‌های شیعی قبل فراهم گردیده بود  توانستند به راحتی به اهداف خود دست یابند.
این دولت در راستای مقابله با دشمنان داخلی و خارجی خود و ایجاد انسجام در میان ایرانیان از تشیع به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده ملیت ایرانی بهره برد ، تشیعی که به اعتقاد بسیاری مختص حکومت صفوی بود که با آمیزه‌های واقعی شیعیان نیز در تضاد بوده است. این عمل در مناطقی از کشور شکاف‌های نسبتا خطرناکی ناشی از ترکیب مذهب و قومیت در جامعه‌ای که با هم در تضاد شدید بودند در پی داشت.
فصل اول : مقدمه
بیان مساله :
در یک بررسی اجمالی از دین اسلام می توان به این نکته به صورت بسیار جدی اشاره کرد که نوع برداشت‌های افراد در این دین در بسیاری از وجوه با هم تفاوت و حتی متعارض می‌باشد. یکی از مهمترین کانون‌های تعارض در بین پیروان این دین ، نوع نگاه به رابطه بین حکومت و سیاست می‌باشد. گروهی از این افراد معتقدند که دین تنها باید به خود محدود بوده و با سیاست هیچ ارتباطی نداشته باشد. چون هر پرچمی که قبل از حکومت امام زمان ( عج ) برافراشته گردد محکوم به شکست است[۱]. برخلاف این نظر گروهی دیگر از مسلمانان بر این اعتقادند که دین بدون سیاست هیچ گونه ارزشی نداشته و سیاست نیز بدون دین راه بجایی نخواهد داشت.[۲]
هر حکومتی در هنگام تشکیل به دنبال نوعی از مشروعیت می‌گردد که فلسفه وجودی حضور خود را درمنطقه توجیه نماید. پس از رسیدن به این مقصود در جهت حفاظت از خود در مقابل دشمنان داخلی و خارجی ایده و اندیشه‌ای را طلب کرده که با بسط آن آینده خود را بیمه نموده و با طیب خاطر به فعالیت خود ادامه دهد.
این چنین حکومتی بایستی از چنان زیرساخت‌هایی برخوردار باشد که تا مدت‌ها به فعالیت خود ادامه دهد ( مانند مشروعیت مردمی ، وحدت در هیات حاکمه و . ). شناخت چنین زیر ساخت‌هایی و چگونگی رسیدن به آن توسط یک حکومت امری است که مورد توجه تمام حکومت‌های بعد قرار گرفته تا از آن در جهت نیل به اهداف خود استفاده نمایند. مذهب تشیع نیز به عنوان یک زیر ساخت در پابرجا نگهداشتن حکومت صفویان عمل کرده است. صفویان با روش‌های مختلف مردم را به این مذهب دعوت کرده و از این طریق فلسفه وجودی خود را مهیا نموده‌اند. از سوی دیگر به علت وجود دو دشمن قدرتمند در دوسوی کشور- عثمانی و ازبک – لزوم استفاده از قدرتی عظیم در داخل بر آنها روشن گردید که با ترکیب مذهب تشیع و تعصب ایرانی سعی در نیل به این مقصود داشتند که موفق بودن یا نبودن آنان در این تصمیم امری است که در این تحقیق سعی می شود به آن پاسخی مناسب داده شود.
بر اساس نگرشی دیگر به نظر می‌رسد که تا قبل از تشکیل چنین حکومتی شیعیان نسبت به عناصر      غیر ایرانی و سنی نگرش منفی نشان می‌دادند که حاضر به پذیرش همچنین دولتی شده و با خون خود در موارد مختلف از آن حفاظت نمودند. این فرضیه نیز بایستی با کنکاش فراوان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در پایان تحقیق به آن پاسخ جامعی داده شود.
بدون شک در تشکیل هر حکومت عوامل و بسترهایی بوده است که یکی از این عوامل در تشکیل حکومت صفوی را می توان نهضت‌های شیعی زمان تیموریان و قبل از آن دانست ، این مفروض در قسمت‌هایی از تحقیق به عنوان زمینه‌های تشکیل حکومت صفوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعداد صفحه : ۷۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***