Get a site

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درباره خداوند

پایان نامه رشته ادبیات فارسی

واحد بردسیر

پایان نامه ادبیات فارسی  (M.A)

استاد راهنما :

دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه. ۲
۱. فصل  اول: کلیات .۴
۱-۱. بیان مسئله. ۵
۱-۲. اهمیت تحقیق ۵
۱-۳. اهداف تحقیق ۵
۱-۴. پرسش های تحقیق.۶
۱-۵. فرضیه تحقیق ۶
۱-۶. روش کار (پژوهش) ۶
۱-۷. پیشینه تحقیق .۷
۲. فصل دوم: پیشینه تحقیق ۸
۲-۱.معرفی فردوسی ۹
۲-۱-۱.  زندگی شخصی ۹
۲-۱-۲. زندگی اجتماعی ۱۲
۲-۱-۳. آثـار فردوسی ۲۰
۲-۲. معرفی زرتشت. ۲۴
۲-۲-۱. زندگی شخصی ۲۴
۲-۲-۲. زندگی اجتماعی ۲۹
۲-۲-۳. از تولد تا رسالت زرتشت. ۳۳
۲-۲-۴. زمان ظهور زرتشت. ۳۷
۲-۳. تفاوت ها و شباهت های دین زرشت با دین اسلام ۴۱
۲-۴. مفهوم موعود در دین زرتشت. ۴۲
۲-۵. سوشیانت در متون زرتشتی پس از اوستا ۴۸
۲-۶. جایگاه ویژه اهورامزدا در تفکر زرتشت. ۵۱
۳.  فصل سوم: روش تحقیق. ۵۸
۳-۱. ابزار گردآوری ۵۹
۳-۲. شیوه گردآوری اطلاعات. ۵۹
۳-۳. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۴.  فصل چهارم: یافته های تحقیق. ۶۰
۴-۱. نوع خداشناسی در شاهنامه .۶۱
۴-۱-۱. توحیدشناسی  در شاهنامه .۶۱
۴-۱-۲. توحیدشناسی در دین زرتشت۷۸
۴-۲. تطبیق خداشناسی شاهنامه با دین زرتشت .۸۱
۴-۲-۱. شناخت خداوند .۸۱
۴-۲-۲. عرفان ۸۳
۴-۲-۳. یگانگی خداوند ۸۶
۴-۲-۴. توانایی خداوند ۹۰
۴-۲-۵. بندگی و ستایش خداوند ۹۱
۴-۲-۶. مناجات ۹۴
۴-۲-۷. خرد ۹۷
۴-۲-۸. مرگ و رستاخیز. ۹۹
۴-۲-۹. تأثیر کتاب آسمانی ۱۰۲
۴-۲-۱۰.رفتار نیک ۱۰۸
۴-۲-۱۱.خواب ۱۱۰
۴-۲-۱۲.شکرگزاری ۱۱۱
۴-۲-۱۳ .دادگری ۱۱۲
۴-۲-۱۴.قضا و قدر ۱۱۴
۴-۲-۱۵.اسطوره ۱۱۵
۴-۲-۱۶.اهورامزدا و خدای یگانه ۱۱۵
۴-۲-۱۷.ظهور منجی ۱۱۷
۴-۲-۱۸.اهریمن و شیطان ۱۱۸
۵.  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۰
۵-۱. نتیجه گیری ۱۲۱
۵-۲. پیشنهادها .۱۲۶
۵-۳. محدودیت ها ۱۲۷
منابع و مآخذ ۱۲۸
چکیده :
خداجویی و خداشناسی یکی از خواسته ها و نیاز های اصلی بشر است. فردوسی شاعری یکتاپرست است و سراسر شاهنامه سرشار از نام و یاد خداست در واقع تمام تار و پود شاهنامه متأثر از بینشی توحیدی است و این نتیجه تاثیر مستقیم عقاید فکری و مذهبی  فردوسی در شاهنامه است  . فردوسی اشعار خود را  با حمد خدا آغاز نموده  و این روش پسندیده را در همه ی    باب ها  و فصول دیگر نیز تکرار کرده است  خدا شناسی در توحید  یکی از محورهای اساسی شاهنامه است . کسی که شاهنامه را  با دید تحقیقی می خواند ناخود اگاه در ذهنش  یک محور  فکری که دارای  وحدت کلی و یکپارچگی  است تداعی  می شود این محور فکری همان  قوای اهریمنی  و نیروهای یزدانی و خیر است . درگیری این دو مبدأ  خیر و شر  که متاثر  از آیین باستانی  ایران قدیم است  در شاهنامه به صورت  یک جریان فکری  دنباله دار  ادامه دارد  و در هر بخش  سنبل ها و نمودهای خاصی  به خود می گیرد
مقدمه:
تاریخ و فرهنگ هر قوم شناسنامه ملی آن قوم را تشکیل می دهد.تکنولوژی بدون فرهنگ انسان را به ماشین تبدیل می کند. بی شک علت سرگردانی بسیاری ، همین دور بودن از فرهنگ و ناآگاهی از ویژگی های  ملی است. فرهنگ سرچشمه عشق به زیبایی، دوستی، راستی و نیکی است و آنجا که هنر و فرهنگ نباشد، بشر در خطر تباهی و زوال است.
فرهنگ و ادب سرزمین کهنسال ایران یکی از غنی ترین و گسترده ترین فرهنگ هادر جهان است، سابقه این فرهنگ بارور و نامدار، چنان که از لا به لای “یشت ها” به چشم می خورد ، به دوران زندگی مشترک هند و ایران می پیوندد. از جهت برخورداری از دین و عرفان و فلسفه ، ایران کشوری است که نخستین دین یکتاپرستی (توحیدی)را با  همه ارزش های عالی و اصول اخلاقی و مبانی عقلی آن به جهانیان پیشکش کرد.
ایران سرزمین آیین ها و دین های بزرگی از جمله آیین های زرتشت ، میترا، مانی، مزدک ، و شیعه نیز هست. پیدایش اشو زرتشت و پذیرش پیام او در ایران ، رویدادی بزرگ بود.
کشور ما از جهت شعر و ادبیات نیز غنی است و  شهرت جهانگیر دارد.اشعار خداوندگاران سخن پارسی چون فردوسی ، سعدی، حافظ، و صدها شاعر نامدار دیگر، همه جا دل ها را به هیجان        می آورد و اندیشه ها را به اعلی مرتبه کمال می رسانند و به  ما را در انجام وظیفه انسانی خود الهام می بخشد.
ایرانیان گروهی از آریایی ها هستند که پس از مهاجرت به بخش های بلند سرزمین های واقع در جنوب دریای مازندران ، این سرزمین ها را ایران نام نهادند، که طبق نوشته های باستانی چون اوستا به معنی سرزمین آریایی ها است.
قبل از مهاجرت ، اجتماع اقوام آریایی هند و ایرانی به سه طبقه تقسیم شده بودند:
۱-    روحانیون
۲-    جنگ جویان
۳-    کشاورزان
این طبقه بندی اجتماعی در پرستش مذهبی نیز رعایت می شده؛ یعنی هر یک از آن طبقات اجتماعی، خدایان ویژه خود را داشته اند. یکی از این خدایان “مهر ” نام دارد. مهر را در          قدیم ترین دست نوشته ها ی ایران باستان یعنی اوستا، و در هندوستان در “ودا” می یابیم.
آیین مهر یکی از کهن ترین دین های جهان است و از جمله دین های راز آمیز به شمار        می رود.
آیین مهر بر ادبیات هزار ساله فارسی چه نظم و چه نثر تأثیر فراوان نهاده است. تأثیر این آیین باستان تنها در شاهنامه فردوسی ، گرشاسب نامه ، قابوس نامه و سیاست نامه خلاصه          نمی شود، بلکه می توان گفت ادبیات فارسی همیشه با نشان و علامت ایران باستان آراسته شده است.
تعداد صفحه : ۱۴۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***