Get a site

پایان نامه :تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع ۱۲

پایان نامه

عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع ۱۲

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تعامل أصحاب المذاهب الأربع مع المعصومین ع ۱۲

 

فهرس المطالب

الإهداء. ‌ب
کلمه الشکر. ‌ج
خلاصه البحث ‌د
فهرس المطالب ۱
المقدمه. ۷
الفصل الأول: الکلیات والمفاهیم
۱ -الکلیات: ۱۴
تبین المسأله: ۱۴
الأسئله الأصلیه والفرعیه: ۱۵
سوابق الموضوع والفرضیات: ۱۶
ضروره البحث: ۱۷
منهج البحث: ۱۷
أهذاف التحقیق: ۱۸
۲ –المفاهیم وتعریف أهم الکلیات المحوریه: ۱۸
تعریف التعامل عند أهل اللغه: ۱۸
تعریف التعامل عند أهل الشرع: ۱۹
تعریف الإمام عند أهل اللغه: ۲۰
تعریف الإمام عند أهل الشرع: ۲۱
تعریف المذهب عند أهل اللغه: ۲۲
تعریف المذهب عند أهل الشرع: ۲۳
تعریف العصمه عند أهل اللغه: ۲۵
تعریف العصمه عند أهل الشرع: ۲۶
أئمه أهل البیت  عتره الرسول’: ۲۸
کتاب الله الثقل لأکبر: ۲۸
العتره الثقل الأصغر: ۲۹
أهل البیت^أدرى بما فی البیت: ۳۰
انحصار المذاهب الأربعه: ۳۴
الفصل الثانی : تعامل أبی حنیفه النعمان مع أئمه أهل البیت ^
۱ – نظره إلى حیاه أبی حنیفه: ۳۷
الإمام علی× بارک والد أبی حنیفه: ۳۷
کیف أختار أبو حنیفه منهجه: ۳۸
أُصول مذهب الإمام أبی حنیفه: ۴۰
۲ -تعامل أبی حنیفه غیر المباشر مع الأئمه^: ۴۱
مشایخ أبی حنیفه کانوا من أصحاب الأئمه^: ۴۱
حمادأستاذأبی حنیفه کان من أصحاب الباقر والصادق÷: ۴۲
کان حماد یحب أهل البیت^ ویبغض أهل الشام: ۴۳
أخذ العلم من أصحاب الأئمه^ خُفْیه: ۴۳
النخعی أستاذ حماد من أصحاب السجاد×: ۴۴
إبراهیم النخعی یقول بالمسح على الأرجل: ۴۶
کان ابراهیم النخغی من شیعه العلویین: ۴۶
کان إبراهیم النخعی یفتی بلعن الحجاج: ۴۸
علقمه أستاذ إبراهیم النخعی کان من خلص أصحاب علی×: ۴۹
تلمیذ الإمام الصادق× یحجُّ أبا حنیفه: ۵۲
بعض أصحاب الصادق× فی مجلس أبی حنیفه: ۵۳
أبو حنیفه وحدیث الغدیر: ۵۴
أبو حنیفه کان یرجع الناس إلى أصحاب الصادق×: ۵۵
۲ -تعامل أبی حنیفه المباشر مع الأئمه^: ۵۵
لقاء أبی حنیفهالأول مع الإمام الصادق×: ۵۷
أبو حنیفه یمدح الإمام الصادق×: ۵۷
الصادق× ینهى أبا حنیفه عن القیاس ویحاججه: ۵۹
الصادق× مع أبی حنیفه وقصه الحمار: ۶۳
أبو حنیفه یسأل الصادق× عن آیه السلم: ۶۴
أبو حنیفه یسأل الصادق× عن آیه النعیم: ۶۴
حوار الصادق× مع أبی حنیفه فی القیاس: ۶۵
أبو حنیفه وتقبیل عصا رسول الله’: ۶۹
الصادق× یظهر بطلان فتوى لأبی حنیفه: ۷۰
أبو حنیفه یرجع عن قوله لقول الصادق×: ۷۱
انبهار أبی حنیفه بأجوبه الکاظم×: ۷۱
مسائل أبی حنیفه المتعدده للصادق×: ۷۳
أبو حنیفه یحاور الصادق× فی حکم الشاهد والیمین: ۷۴
أبو حنیفه یسلم للصادق× أنه لا مخرج له منه: ۷۴
أبو حنیفه على طعام الصادق× یتعلم کیفیه الشکر: ۷۴
أبو حنیفه وتلقیه لبعض الدروس عند الصادق×: ۷۵
أبو حنیفه یبکی عند الصادق× لروایته عن آبائه: ۷۵
أبو حنیفه کان محسوبا من شیعه الأئمه^: ۷۶
أبو حنیفه یمارس التقیه خوفا من بطش السلطان: ۷۶
حوار بین الصادق× وأبی حنیفه فی مسائل عده: ۷۷
الفصل الثالث : تعامل مالک بن أنس مع أئمه أهل البیت ^
مالک بن أنس عاصر خمسه من الأئمه^: ۸۲
بدأ مالک بطلب العلم فی سن مبرکه: ۸۲
أصول مذهب مالک: ۸۳
۲ – تعامل مالک غیر المباشر مع الأئمه^: ۸۴
أُحِیط مالک فی المدینه بعلوم أئمه أهل البیت^: ۸۴
عبد الله بن هرمز الأستاذ والمعلم الأول لمالک: ۸۵
ابن هرمز شیخ مالک یذم العمل بالرأی: ۸۶
ابن هرمز شیخ مالک کان لا یصلی التراویح: ۸۷
والد عبد الله بن هرمز وسهم ذوی القربى: ۸۷
ابن هرمز شیخ مالک خرج فی الثوره دفاعا عن أهل البیت^: ۸۸
کان مالک یحب الاقتداء بابن هرمز: ۹۰
ابن هرمز أخذ عن شیخه عبید الله بن عتبه: ۹۰
أخذ مالک بالواسطه عن ابن عتبه من أستاذه ابن هرمز: ۹۱
ابن عتبه شیخ ابن هرمز کان سَبَبًا فی ترک سب الإمام علی×: ۹۲
ابن شهاب الزهری شیخ مالک: ۹۳
الزهری عمل لبنی أمیه أکثر من أربعین سنه: ۹۴
کان الزهری یظهر محبه للسجاد×: ۹۵
الزهری شاهد السجاد× مثقلا بالحدید: ۹۵
مالک أثبت من روى عن الزهری: ۹۶
درس السجاد× فی أحکام الصوم وتفصیله العجیب: ۹۷
أبو حازم الأعرج شیخ مالک والزهری: ۹۹
أبو حازم الأعرج من الذین أخذوا عن الأئمه^: ۱۰۱
أبو حازم من الدعاه المستورین الموالین للأئمه^: ۱۰۲
کتاب الإمام زین العابدین × إلى الزهری: ۱۰۳
مواعظ أبی حازم مقتبسه مما تعلمه عن الأئمه^: ۱۰۶
من مواعظ أبی حازم فی شأن السلطان والعلماء: ۱۰۹
ربیعه الرأی من أصحاب الصادق× شیخ مالک: ۱۱۱
بکاء ربیعه خشیه تحمل الإفتاء: ۱۱۱
اشتهار أمر مالک على شیخه ربیعه بفعل السیاسه: ۱۱۲
اعتراض الصادق× على ربیعه فی الإفتاء: ۱۱۴
حوار بین الصادق× وربیعه فی من شتم النبی’: ۱۱۴
۳ -تعامل مالک المباشر مع الإمام الصادق×: ۱۱۵
مالک یمدح الإمام الصادق× ویثنی علیه کثیرا: ۱۱۵
البصری صاحب مالک وقصته مع الصادق×: ۱۱۷
تعلم مالک أدب روایه الحدیث عن الصادق×: ۱۱۹
عبور جسر جهنم بولایه علی× رواها مالک: ۱۱۹
الفصل الرابع :  تعامل الشافعی بن أدریس مع أئمه أهل البیت^
۱ – نظره إلى حیاه الشافعی : ۱۲۱
الشافعی وطلب العلم: ۱۲۲
الشافعی أخذ العلم عن بعض أصحاب الأئمه^: ۱۲۲
رحله الشافعی فی طلب العلم: ۱۲۳
الشافعی حلقه الوصل بین أئمه المذاهب الثلاثه: ۱۲۳
الشافعی عاصر ثلاثه من الأئمه^: ۱۲۳
ظلم السلاطین منع الشافعی من مصاحبه الأئمه^: ۱۲۴
الشافعی ینجو من القتل فی محنته بفعل التقیه: ۱۲۵
أصول مذهب الشافعی: ۱۲۶
مذهبه القدیم والجدید: ۱۲۷
۲ -تعامل الشافعی غیر المباشر مع الأئمه^: ۱۲۷
علم الشافعی یرجع إلى أبی حنیفه ومالک: ۱۲۷
سفیان بن عُیْینَه شیخ الشافعی لقی الصادق×: ۱۲۸
سفیان بن عیینه من أصحاب الصادق×: ۱۲۹
سفیان بن عیینه اتهم بالتشیع: ۱۳۰
سفیان بن عُیْینَه شیخ الشافعی لقی الصادق×: ۱۳۰
ابن عیینه یسأل الزهری عن تسمیه زین العابدین×: ۱۳۱
الإمام زین العابدین أزهد الناس قاله الزهری لسفیان: ۱۳۱
یقول الزهری ما لقیت أحدا أفضل من علی بن الحسین×: ۱۳۲
سفیان بن عیینه أحد رواه حدیث الغدیر: ۱۳۲
قصه فاطمه مع أبیها رسول الله’ یرویها ابن عیینه: ۱۳۳
أهل البیت^ أمان الأمه من الظلال: ۱۳۴
زین العابدین × والدعوه إلى الدین: ۱۳۵
حِکَمْ ومواعظ الإمام زین العابدین×: ۱۳۵
الشافعی وابن راهویه ممن روى عن الرضا×: ۱۳۶
ابن راهویه شیخ الشافعی من رواه حدیث السلسله الذهبیه الرضویه: ۱۳۷
حوار بین الشافعی وشیخه ابن راهویه: ۱۳۹
تبرک الشافعی بقبر موسى الکاظم×: ۱۳۹
مدح الشافعی لأهل البیت^: ۱۴۰
الشافعی یتفاءل بتشرفه برؤیه أمیر المؤمنین× المبارکه: ۱۴۲
الشافعی یأخذ بمذهب الصادق× فی سهم ذوی القربى: ۱۴۳
فتوى الشافعی بوجوب الصلاه على الآل فی الصلاه المکتوبه: ۱۵۲
الشافعی فیه تشیع وانحیاز شدید لسنه النبی’: ۱۵۳
کان الشافعی شدید التشیع: ۱۵۳
کان الشافعی لا یصلی التراویح: ۱۵۴
الشافعی یقتبس الحِکَمْ من کلام الأئمه^: ۱۵۴
الفصل الخامس : تعامل أحمد بن حنبل مع أئمه أهل البیت^
أحمد بن حنبل عاصر خمسه من الأئمه^: ۱۵۸
أصول مذهب أحمد بن حنبل: ۱۵۸
۲ -تعامل أحمد بن حنبل غیر المباشر مع الأئمه^: ۱۵۹
مشایخ أحمد من أصحاب الأئمه^: ۱۶۰
محمّد بن فضیل من أصحاب الصادق× أخذ عنه أحمد: ۱۶۲
روایه محمد بن فضیل: ۱۶۳
روایه مقتل الرضا× بالسم ظلما بأرض خراسان: ۱۶۴
حدیث المعراج فی اختیار أمیر المؤمنین× خلیفه: ۱۶۴
۳ – تعامل أحمد بن حنبل المباشر مع الأئمه^: ۱۶۵
أحمد ومشاهدته کرامه الکاظم: ۱۶۵
ما قاله أحمد فی شأن أئمه أهل البیت ×: ۱۶۶
شهاده أحمد فی شأن الإمام علی ×: ۱۶۶
ما قاله أحمد فی علی× ومعاویه: ۱۶۷
ما قاله أحمد فی شأن زین العابدین×: ۱۶۷
أحمد وحدیثه عن کتاب أمیر المؤمنین×: ۱۶۷
أحمد ومعرفه علی× شرط فی قبول الصلاه: ۱۶۸
أحمد بن حنبل یوثق أصحاب الأئمه^ من الشیعه: ۱۶۸
نتیجه البحث ۱۷۱
فهرس مصادر البحث ۱۷۵

المقدمه

الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سیدنا وحبیب قلوبنا وقره عیوننا وبهجه نفوسنا رسول رب العالمین سیدنا محمد المصطفى الأمین خیره خلقه أجمعین وعلى أهل بیته صفوه المؤمنین وخلاصه المتقین الساده المطهرین فی کتابه المبین صلاه دائمه إلى أبد الآبدین وعلى صحبه الأخیار المنتجبین الراضین المرضیین وعلى أتباعهم بالحسنى إلى یوم الدین.
إن هذه الرساله المسماه بـ (تعامل أئمه المذاهب الأربعه مع المعصومین ^) موضوعها البحث والتنقیب فی کیف کان تعامل أصحاب المذاهب الأربعه مع أئمه أهل البیت ^، باعتبارهم أئمه حدیث وفقه عند أتباعهم، یرجعون إلیهم فی فروع الدین وأحکامه، فالبحث یدور حول: لقائهم بالأئمه ^ وبأصحابهم، وکیفیه الرجوع إلیهم والأخذ عنهم، ومقامهم ومکانتهم^ عندهم. وهذه الرساله تسعى إلى إبراز ذلک التعامل بشکل جلی بالاعتماد على ما ورد فی کتب الفریقین سنه وشیعه بکل أمانه بعون الله تعالى.
أئمه: جمع إمام، وکلمه إمام: لها معانی عده فی مصطلح المتشرعه، إمّا بیّنه بحسب الإضافه کما یقال: إمام صلاه الجماعه، إمام فی الحدیث والفقه وما شابه ذلک، وإمّا بحاجه إلى بیان بحسب ما یذهب إلیه کل فریق، ومن المعلوم أن إمامه أصحاب المذاهب الأربعه إمامه حدیث وفقه.
وقد قسّم أهل السنه الإمامه إلى صغرى وکبرى، فالکبرى یختلف مفهومها عن إمامه الفقه، وتطلق بحسب ( الإصطلاح السیاسی ) على کل من یلی أمر المسلمین، وهی عندهم رئاسه عامه ومنصب قیادی تکون لمن ناب عن رسول الله’ بالبیعه بعد الاختیار أو بالعهد من خلیفه سابق أو بالشورى أو بالغلبه، ویعتقدون أنها لم تکن بنص من الله عز وجل ولا من رسوله’، ویسمون الإمام خلیفه وأمیر المؤمنین.
وأما الشیعه الجعفریه فتعتقد بأن الإمامه کانت بنص من الله سبحانه وتعالى للمصطفین من عباده لطفا ورحمه منه، ونعمه أنعم بها على خلقه، ویسمون صاحبها ولیا وإماما وخلیفه، وهی نیابه عن رسول الله’ تکون بتعیین وتنصیب منه، وأنها إمامه تقى وعلم وهدى واقتداء، وتکون القیاده من مشمولاتها، لأن الإمامه أعظم وأوسع من أن تکون مختزله فی قیاده سیاسیه کما یتوهم غیرهم، فالقیاده مجرد وظیفه یتقلدها الإمام إذا اجتمعت شرائطها، وأهمها بیعه النصره، ولا یسعى إلیها بالقهر والغلبه وسفک الدماء ألبته، فإمامه الخلفاء الثلاثه محصوره فی القیاده  السیاسیه لا تتعداها, وإمامه أصحاب المذاهب محصوره فی الحدیث والفقه، وأما إمامه أهل البیت ^ فمطلقه وغیر محصوره، فهذا هو الفارق الجوهری بین إمامتهم وإمامه غیرهم.
وتعامل الأربعه مع أئمه أهل البیت ^ ینقسم إلى قسمین: تعامل مباشر وتعامل غیر مباشر، المباشر معلوم، وغیر المباشر یکون بالواسطه، إما فی زمانهم، وإما بعد زمانهم، والواسطه أعم من أن تکون عن طریق رساله أو کتاب، أو نقل روایه وما شاکل ذلک، ومن أهم الوسائط الأبناء والموالی والأصحاب.
فأتباع أهل البیت ^ یتعاملون مع أئمتهم فی عصر غیبه الإمام بواسطه النقل المتواتر عبر الأجیال، بالتّلقی عن عدول الأمه من العلماء والفقهاء، والمَوثُوق مما دُوّن فی بطون الکتب المَعلُومه، یتعاملون معهم بکل احترام وبکل حب وموده، ومستمرون فی اتّباعهم طوال هذه القرون المتعاقبه لم یفارقوهم، فهم حاضرون فی قلوبهم، وفی عقولهم، وفی وجدانهم، وإن غابت عن أبصارهم أشخاصهم، مقدّمون عندهم على من سواهم، یرجعون إلیهم فی کل صغیر وجلیل من أمور دینهم ودنیاهم، ویتقربون إلى الله بولایتهم ویتبرؤون من أعدائهم أعداء الإسلام والمسلمین.
ولسائل أن یسأل: طوال هذه القرون المتعاقبه کیف کان تعامل إخواننا أهل السنه مع أئمه أهل بیت النبی’؟ بدون شک التاریخ والسیره کفیلان بالإجابه، ونحن لا نظن بالسواد الأعظم من الأمه المرحومه إلا وهی مع أهل البیت ^، قلوبهم عامره بمودتهم، ویتقربون إلى الله عز وجل بحبهم. وإن جهل بعض المسلمین حقیقه التشیع لآل الرسول’، فسعینا فی هذه الرساله محصور بموضوع تعامل الأربعه المباشر وغیر المباشر مع أئمه أهل البیت ^ والتعرف علیهم.
ولا یخفى أیضا بأن مشایخ وأستاذه أصحاب المذاهب الأربعه وتلامیذهم من أهم الوسائط بینهم وبین أئمه أهل البیت ^، بالإضافه إلى ما جاء فی الکتب والمراسلات. وأما الأخبار التی ننقلها فإننا نسعى لتوضیح الفکره المستنبطه منها، ولو استلزم بعض الاسترسال بدون الدخول فی التحلیل المطول أو المقارنه المسهبه، حفاظا على منهج البحث.
ونعتقد بأن أئمه أهل البیت ^ امتداد طبیعی للرساله المحمدیه، ورثوا علم الکتاب والسنه کابرا عن کابر، وقد أغناهم الله عن إعمال الرأی والقیاس والاستحسان، فمنهجهم کما یروى عن الإمام الصادق×: ( حدیثی حدیث أبی، وحدیث أبی حدیث جدّی، وحدیث جدّی حدیث علی بن أبی طالب، وحدیث علی حدیث رسول اللّه ’ وحدیث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ)  فلا یوجد عند المسلمین سلسه حدیثیه تماثل هذه السلسه الذهبیه مطلقا، فالذی رُوِیَ عن الإمام علی × کالذی یُروى عن بقیه الأئمه ^ حذو القذه بالقذه، والتعامل مع أحدهم کالتعامل مع أبیهم الإمام علی × وجدهم رسول الله ’، وقد کان الإمام الصادق × فی زمانه هو قطب الرحى وقبله العلماء والعرفاء، ینهلون من معینه الصافی، فانتشرت عنه معظم علوم أهل البیت ^، وقد ساعدته الظروف المرحلیه مثل الهدوء السیاسی النسبی، بخلاف من سبقه أو تقدمه من الأئمه ^ کما هو معلوم، فالإمام الصادق × من أقوى حلقات التواصل مع أمه جده رسول الله ’، وبذلک نعتبر المتعاملین معه متعاملین مع سائر أئمه أهل البیت ^.
فالجو العام الذی خلقه أئمه أهل البیت ^ بحسن سیرتهم وسلوکهم وبهاء عبادتهم وأدعیتهم وعظیم أخلاقهم وتدفق علومهم، کان عاملا فاعلا ومؤثرا قویا فی أوساط الأمه، بما فی ذلک أصحاب المذاهب الأربعه، فالإنسان  یتفاعل ویتأثر بما یحیط به تلقائیا وبدون شعور، وهذه سنه الله فی خلقه، وقد یلتفت لما حوله من المؤثرات فیتعامل معها ایجابا أو سلبا، فالذی یهمنا هو التعرّف على مسار تعامل  الأربعه مع أئمه أهل البیت ^.
وغیر خافی على کل متتبع بأن هواجس الخوف من سلاطین الجور وأصحاب النفوذ والضلال وأهل الفتن الحالقه ومن والاهم، وکونهم لا یزالون على مر العصور والأزمان یشکلون حائلا قویا أمام ظهور الحق ونشر المعرفه، فقد اُجبِر أکثر الناس على السکوت خوفا من استباحه دمائهم  وأعراضهم وأموالهم، وحاول بعضهم إیصال الحق بشتى طرق الایماءات والإشارات بدون تصریح، وتشجع البعض الآخر فصرح بالحق بکل وضوح، فناله ما ناله من المحن والإحن والاستئصال والقتل، ولهذا استوجب رصد الحق واقتناصه من کل قول أو إشاره خفیه صدرت عن عالم أو فقیه، سیما أصحاب  المذاهب الذین ابتلوا فی محن تشیب الصغیر وتهرم الکبیر.
فالدارس لنشأه المذاهب الأربعه وکیفیه انتشارها، وتأثیر الحکام القوی علیها وما جرى بین مقلدیها ومریدیها من تحزب وتعصب، لا یستبعد أن یُدس ویُکذب علیهم وتُخفى بعض الحقائق من سیرتهم، فقد کانت کل فرقه تجر النار إلى قرصها لکسب ولاء السلطان وود الرعیه وغیر ذلک، وقد کُذب على ر سول الله ’ وما أدراک ما روسل الله ’، فکیف تسلم من هذه الآفه رعیته وأتباعه؟ وهذا الأمر یکون آکد فی تعامل الأربعه مع أئمه أهل البیت ^ الذین حوربوا بألوان الحروب کما هو معلوم، فعلینا أن ندرس ذلک التعامل بحذر شدید، ونکون من المنصفین فیما ینسب للأربعه من مخالفات أو ضلالات، ولا ینبغی أن نرکن إلى کل نقل استأنس به أهل الشیعه أو أهل السنه.
ولعل هناک من یستبعد أن یروی الإمام عن غیر الإمام فی علوم الدین، لأنه وارث لعلم النبی ’ فلا یحتاج إلى غیره، بل غیره محتاج إلیه، لکن الإمام قد یروی عن غیر المعصوم من باب إقامه الحجه أو لغرض آخر وهذا لا ینافی طهارته، فإنه یسمع من الرواه فیقرّ الحق ویعدل الخطأ وینکر الباطل، وقد کان النبی ’ یحب أن یستمع للقرآن الکریم من غیره وهو صاحبه، ویستمع لأحادیث أهل الکتاب وهو أعلم بما یقولون، وأما الحوادث والوقائع فإنه یسأل عنها ویرویها کغیره، لکنه لا یثنی رکبتیه لیتعلم من غیر المطهرین، وللمتتبع أن یقف على ذلک فی سیرتهم ^.
فرواه العلم والفقهاء قد لا یلتزمون بمذاهب مشایخهم وأساتذتهم، وهذا لا یؤثر فی ولائهم بحسب ما جرى علیه الحال عند العامه، فکم من فقیه أخذ العلم عن شیخه وأستاذه وهو ینتسب إلیه ویفتخر به، إلا أنک تراه یخالف مذهبه، وهذا ما ابتلى به أئمه  أهل البیت ^، فکم من منتسب إلیهم غیر ملتزم بمنهجهم.
هناک طُرق واتجاهات عاشها أصحاب المذاهب الأربعه، مثل سبیل الإمام علی ×، وسبیل کلٍ من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغیرهم، وقد استمرت هذه السُبل من بعدهم عن طریق أتباعهم کما هو معلوم، فالذی سلک سبیل الإمام علی × هم أبناؤه الأئمه ^ بالدرجه الأولى، ثم أصحابهم وشیعتهم، فهل کان أصحاب المذاهب الأربعه یسلکون هذا السبیل أم یترنحون بینه وبین السبل الأخرى؟ سیتبین هذا فی تعاملهم مع أئمه أهل البیت ^.
فالإمام علی والأئمه من ولده ^ یعتمدون فی منهجهم على نصوص الکتاب والسنه النبویه فی أصول الإیمان وفروع الدین، ولا یتجاوزونهما قید أنمله، ومعظم أصول وکلیات القواعد الشرعیه قد أساسها الأئمه ^، بینما الغالب على نهج الخلفاء الثلاثه وأصحاب المذاهب الأربعه، بعد الکتاب وما وصلهم من السنه، الاعتماد على الرأی والقیاس والاستحسان، لغیاب النص النبوی بسبب منع روایه الحدیث وتدوینه بعد رحیل النبی ’ لعشرات السنین.
ثم إن أئمه أهل البیت ^ قد مُنِحُوا جاذبیه ربّانیه، تهوی إلیهم أفئده الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم حتى من غیر المسلمین، بل إنک تجد أعداءهم ینجذبون إلیهم مقهورین، والکل یُسعد عندما یُنسب إلیهم، فأنت فی راحه عندما تُنسَبُ إلیهم ما دمت لست على مذهبهم، أما إذا أخذت بمذهبهم وأتـّبعتهم ولو شیئا قلیلا، تحولت بسرعه البرق الخاطف إلى رافضی بغیض فی نظرهم!!
فهل کان أصحاب المذاهب الأربعه یخاطرون بالانتساب إلیهم أو الاقتراب من مذهبهم مع حلول البلاء بتهمه الترفض؟ وسیتبین ذلک أیضا من خلال کیفیه تعاملهم معهم.
هناک عوامل مهمه فی مراحل نقل روایه الحدیث وتداولها بین المشایخ والطبقات، فالمرحله الأولى بدأت بعد رحیل النبی ’ بنقل الحدیث عن أهل بیته ^ وعن بعض أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، نقلا مجردا عن تدریس فقه الحدیث وقواعده، هذا لمن أجاز نقل الحدیث، لأن الخلفاء الثلاثه کما أسلفنا، کانوا قد منعوا روایه الحدیث وتدوینه، حتى أجازه عمر بن عبد العزیز فی نهایه القرن الأول، وجاءت المرحله الثانیه فبدأ فیها التفقه فی الحدیث وتدریسه ووضع القواعد والضوابط له، فأصبح الراوی بهذا اللحاظ محدثا وفقیها، وهناک من اکتفى بتلقی الحدیث وجمعه ونشره ولم یمارس التفقه فیه، فهذا لا یعد من الفقهاء فی شیء بل هو محدٍّث، وأما العارف بأسانید الحدیث وبأحوال رجاله تعدیلا وتجریحا وما إلى ذلک فلا یعد  فقیها فی أحکام الکتاب والسنه، وعندما نقول: فلان من المشایخ أستاذا لفلان، فلا فرق بین أن یکون ناقلا عنه للحدیث، أو متعلما منه الفقه مباشره أو بالواسطه ، لأن تلقی العلم والروایه والتأثر بالمذهب، کل ذلک غیر مقید بزمان الحضور ولا بالأخذ المباشر کما هو معلوم.
لا نرید من رسالتنا هذه القول بأن أصحاب المذاهب الأربعه کانوا سائرین على نهج المطهرین من أئمه أهل البیت ^ وأنهم من شیعتهم، وإنما القصد هو إبراز الواقع فی کونهم رجعوا إلیهم وأخذوا منهم ولم یستغنوا عنهم ولا عن أصحابهم، وتعلموا منهم الفقه وسائر علوم الشریعه، وتأثروا بمنهجهم بِنسبٍ متفاوته، وقد خالفوهم فی أشیاء ولم یقفوا أثرهم ولم یلتزموا بنهجهم، وإن کان إختلافا یسیرا فی بدایه الأمر، إلا أن شقته اتسعت بمرور الزمان لعوامل وأسباب یطول شرحها، وقد کانوا مستقلین فی اجتهاداتهم واستحساناتهم ومقاییسهم ومذاهبهم، فالإمام الشافعی قد اتخذ لنفسه مذهبا کسلفه ولم یلتزم بمذهب شیخه وأستاذه الأول الإمام مالک، وقد خالفه فی أشیاء صرح هو نفسه بها، وهذا لا یعنی أنه لم یأخذ عن شیخه ولم یتعلم منه الفقه، وکذلک الحال عند الإمام أحمد مع شیوخه فإنه لم یلتزم بمذاهبهم، وهذا الاختلاف قد راج بین الأمه مبکرا بعد وفاه رسول الله ’ فکثرت الآراء وتشعبت المذاهب والمشارب، لمن یراه مُبررًا بموجب ما ورد (اختلاف أمتی رحمه)، بل إن العالم المجتهد لا یعدونه صاحب اجتهاد مطلق إذا تقید بمذهب معین، إلا إذا کان مستقلا فی اجتهاده غیر مقلدا لغیره، ونحن لسنا بصدد دراسه صحه هذه الظاهره من بطلانها، وإنما هی محاوله  فی ثنایا هذه الرساله، للکشف والتنبیه عن الحقائق الکامنه بین السطور أو الغائبه عن العقول.
لا نُخفی الصعوبه الشاقه التی واجهتنا فی العثور على نصوص فی کتب الفریقین تتعلق بتعامل أصحاب المذاهب الأربعه المباشر مع أئمه أهل البیت ^، فإنها جدا  شحیحه إلا نزرًا یسیرًا لا یکاد ِ یَبِین، ولعل الظروف السیاسیه والمذهبیه ساهمت بشکل أو بآخر فی حجب تلک الآثار والله المستعان، لکننا والحمد لله قد وجدنا بغیتنا فی تعاملهم غیر المباشر بواسطه مشایخهم وأساتذتهم مع أئمه أهل البیت ^ وقد اکتفینا بذکر بعضها بقدر تحصیل الغرض.
وقد یقال بأنکم تحشدون بعض مقاطع التاریخ التی لا تصح بحسب قواعد التصحیح والتضعیف، فقد تخطر هذه الشبهه لدى البعض ذهولا عن اختصاص تلک القواعد بالنصوص الشرعیه، ومن المعلوم عند أهل المعرفه بأن أرباب السیره والتاریخ لم یلتزموا بهذه القواعد فی نُقولاتهم ، وإن اجراها بعضهم فمن باب الاستئناس والمجارات بما الفوه فی نقل الحدیث، ومع ذلک فإنه غیر مبرر الاعتماد على کل ما نقل فی کتب السیره والتاریخ بدون احتراز وتحری .
تعداد صفحه : ۲۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.