Get a site

پایان نامه جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

        دانشگاه آزاد اسلامی

                               واحد کرمانشاه                         

پایان نامه عمومی (M.A)

استاد راهنما :

دکتر  علی اکبر گرجی ازندریانی   

زمستان  ۱۳۹۳

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست تفصیلی مطالب

    عنوان                                                                                                                                               صفحه                                                                                                   

چکیده: ۱

دیباچه : ۲

۱-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق : ۲

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲

۳- نوآوری در تحقیق: ۳

۴- اهداف تحقیق: ۴

۵- پرسش‌های تحقیق: ۴

۶- فرضیه های تحقیق: ۴

۷- پیشینه تحقیق: ۵

۸- روش تحقیق: ۶

۹-روش گردآوری : ۶

۱۰- مشکلات و موانع تحقیق: ۷

۱۱-سازماندهی تحقیق : ۷

بخش نخست: ۹

مفاهیم و مبانی دستور موقت ۹

کلیات : ۱۰

فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت ۱۰

مبحث اول: تاریخچه دستور موقت ۱۰

مبحث دوم: مفاهیم. ۱۴

گفتار اول: دستور موقت ۱۴

گفتار دوم: تأمین خواسته. ۱۷

گفتار سوم: اصول حقوقی ۲۳

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. ۲۸

گفتار پنجم: دادرسی اداری ۳۳

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  ۳۸

مبحث اول: زمان طرح درخواست ۳۸

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار ۴۲

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه ۴۶

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت ۵۰

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت ۵۷

بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری ۶۰

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۶۱

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. ۶۱

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی ۷۵

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۸۲

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. ۸۳

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است ۸۷

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا ۹۲

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد ۱۰۵

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی ۱۱۴

 

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) ۱۲۸

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت ۱۲۸

گفتار دوم: درخواست دستور موقت ۱۳۳

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری ۱۳۶

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. ۱۳۸

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۴۰

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: ۱۴۷

چکیده انگلیسی I

 

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از ماده ۳۴ تا ۴۰ قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می کند. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:

۱- دستور موقت ۲- جایگاه حقوقی ۳- دیوان عدالت اداری ۴- قانون ۵- احقاق حق ۶- عدالت

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۵۹ صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***