پایان نامه خوردگی بتن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : خوردگی بتن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

خوردگی بتن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
کلیه ساختار ها و اسکله های بنادر جنوب ایران هم اکنون دچار مشکلات فراوان
ورم کردگی بستن و ریختن قسمت هایی از آن و همچنین خوردندگی میلگردها
ی داخل شده که نتیجتا منجر به پایان رسیدن زودرس عمر این ساختار ها خواهد
گردید.
دریای جنوب ایران یعنی خلیج فارس و دریای عمان مسلما جزو بدترین آبهای جهان
از لحاظ خورندگی نیستند ولی از شرایط مساعدی نیز برخوردار نمی باشند . این آبها
با درجه حرارت زیاد وجود املاح نمکی فراوان و امواج نسبتا شدید به خصوص در دریای
عمان شرایط مناسبی از لحاظ خورندگی بوجود می آورند .
به طور خلاصه در این مقاله خورندگی بتن و بتن مسلح و ر وش های حفاظتی در
مقابل عوامل خورنده به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها آن
سعی گردیده توصیه های طراحی و اجرایی برای ساخت بتن در مناطق خلیج
فارس که حاصل نتایج مطالعات و مشاهدات عینی و آزمایش های نگارنده گان
بوده آورده شده است در این قسمت عوامل و شرایط مختلف تهیه بتن تا زمان
پایان عمل آوری به صورت  جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]