پایان نامه شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام و بهبود کنترل آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.S C ” پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام و بهبود کنترل آن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
از آنجا که کشور ما یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و محصولات پتروشیمی در جهان است، به روز نمودن شرایط تولید محصولات مختلف با توجه به تقاضای بازارهای جهانی، داشتن حق انتخاب تولید محصولات جانبی و احساس نیاز به داشتن عکس العمل های سریع وصحیح در شرایط مختلف عملیاتی، می تواند اهمیت کنترل کارخانه های نفتی و شیمیایی با روش های هوشمند و پیشرفته را نشان دهد. در این تحقیق، کارخانه پتروشیمی EDC شرکت پتروشیمی بندر امام شبیه سازی شده است. با توجه به کارآیی بالای نرم افزار HYSYS، شبیه سازی در محیط این نرم افزار انجام پذیرفته است.
با توجه به قابلیت ها و کارایی الگوریتم ژنتیک، از این الگوریتم جهت بهینه سازی پارامترهای کنترل کنننده های کارخانه، استفاده شده است.
MATLAB به عنوان نرم افزار اصلی برنامه نویسی انتخاب شده، با کمک نرم افزارهای VB و EXCEL لینک ارتباطی بین نرم افزارهای MATLAB و HYSYS بوجود آمده است.
با اجرای برنامه، پارامترهای کنترل کننده، بهینه گردیده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.
فصل اول
مقدمه
عملیاتی که مربوط به کنترل فرایند باشد اغلب در طبیعت موجود است، چنین کنترل فرایند “طبیعی” می تواند برای هر عملیاتی که مشخصه های فیزیکی داخلی را که برای یک سازمان مهم هستند را تنظیم می کند، تعریف شود.
انسانهای نخستین متوجه شدند که تنظیم بعضی از پارامترهای محیط خارجی آنها، برای بهبود زندگی بسیار ضروری هستند. این تنظیم می توانست به عنوان “کنترل فرآِیند به صورت مصنوعی” یا به صورت ساده تر به عنوان “کنترل فرایند” تعریف شود. این نوع از کنترل فرایند، با بررسی یک پارامتر، مقایسه آن با مقدار مورد نیاز و ایجاد یک اکشن کنترلی برای نزدیک شدن آن پارامتر به مقدار مورد نیاز صورت می پذیرد. یکی از نمونه های اولیه چنین کنترلی استفاده انسان های اولیه از آتش برای تنظیم درجه حرارت محیط اطرافشان بود.
دوره کنترل اتوماتیک فرایند زمانیکه بشر تنظیم کردن اتوماتیک پروسه ها برای تولید محصولات یا مواد فرایندی بهتر را آموخت به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.
کنترل سیستم ها و اتوماسیون در صنایع از قرن ۱۹ میلادی مورد توجه قرار گرفت. با رشد کمی و کیفی صنایع مختلف ، از سالهای ۱۹۵۰ به بعد رشد و پیشرفت چشمگیری پیدا نمود و توانست نقش بسیار اساسی در پیشرفت صنایع مهندسی داشته باشد.
سیستم های کنترل در عمل معمولا پیچیده می باشند و همین امر ایجاب می نما ید که این سیستم های پیچیده، مورد تحلیل و مدلسازی ریاضی قرار گیرند. در این عمل اصول ریاضی و قواعد مشابهی برای تجز یه و تحلیل، مدلسازی و طراحی سیستم کنترل برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و نحوه بررسی دینامیک سیستم ها و اصول طراحی کم و بیش مشابه می باشد و جالب است که بدانیم اصول طراحی سیستم کنترل برای یک راکتور شیمیایی یا برج تقطیر مشابهت فراو انی با طراحی سیستم کنترل جنگنده های F-16، جمبوجت بوئینگ ۷۴۷، اتومبیل های سریع مسابقه ای و بیل مکانیکی جمع آوری زباله دارد.
امروزه با توجه به گسترش و پیچیده گیهای روزافزون صنایع نیاز به فراگیری زمینه های مختلف علم و کنترل و طراحی سیستم های کنترل و برطرف سازی نقایص اینگونه سیستم ها بیش از پیش احساس می شود، چرا که سیستم های کنترل در کارخانجات به خصوص صنایع شیمیایی همواره با خطرات و مشکلات عدیده ای از نظر ا یمنی دست به گریبان بوده است و این سیستم ها که در حکم مغز آن واحد ها می باشند، فرآمین مورد نظر را به قسمت های مختلف ارسال می کنند. واکنش های ناشی از این فرامین و یا تغییرات محیطی بوجود آمده در آن بخش را از طریق سیستم دریافت می نمایند تا فرآمین متناسب را جهت رفع تغییرات و برقراری توازن و تعادل در آن قسمت صادر نمایند. دانستن و کاربرد علم کنترل عامل بسیار مهم در دست یابی به بازده بهینه سیستم های دینامیکی می باشد.
روش های متعارف مختلف طراحی سیستم کنترل، معمولا روش های سعی و خطا می باشند، که در آنها برای استفاده پارامترهای طراحی یک سیستم قابل قبول، روش های مختلف تحلیل، بطور تکراری مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه عملکرد قابل قبول سیستم معمولا بر حسب مشخصه های زمانی نظیر زمان صعود، زمان قرار، حداکثر جهش و یا برحسب مشخصه های فرکانسی نظیر حد فاز، حد دامنه و پهنای باند بیان می شود. لیکن با این روش، در مورد سیستم هایی با چند ورودی و چند خروجی که نیازهای تکنولوژی امروزه را برآورده می نمایند، باید معیارها یا نحوه عملکرد های گوناگونی صادق باشند.
روش جدید و مستقیم طرح چنین سیستم های پیچیده ای که کنترل بهینه نامیده می شود، با توسعه کامپیوترهای دیجیتال، امکان پذیر شده است.
هدف سیستم بهینه تعیین سیگنالهای کنترل به طوری است که در محدودیتها یا قیود فیزیکی صدق کرده و در ضمن نحوه عملکرد یا معیار معینی را حداقل یا< br />حداکثر نماید.
در طرح سیستم های کنترل، هدف نهایی بدست آوردن کنترل کننده ای است
که باعث عملکرد سیستم بطریق مطلوبی شود. معمولا پارمترهای دیگری نظیر وزن، حجم، قیمت و قابلیت اعتماد نیز در طرح کنترل کننده تاثیر داشته و بین مشخصات مورد لزوم نحوه عملکرد و ملاحظات اجرایی باید کم و زیاد نمود. طراح با بهره گرفتن از مشابه سازی، تحلیل ریاضی یا روش های ترسیمی اثرات جاسازی تجهیزات و وسائل فیزیکی مختلف را در سیستم برآورد مینماید.
با روش سعی و خطا، یا یک طرح کنترل کننده قابل قبولی بدست می آیِد و یا طراح نتیجه می گیرد که مشخصات مورد لزوم نحوه عملکرد، نمی توانند مصداق پیدا کنند.
تعداد صفحه : ۱۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]