Get a site

پایان نامه شیمی مهندسی فرایند: تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی فرایند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی فرآیند

عنوان:

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی در مجتمع پتروشیمی برزویه و طراحی هیدرولیکی برج T-2002 با بهره گرفتن از استانداردهای مربوطه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در مجتمع پتروشیمی برزویه، از خوراک میعانات گازی (شامل هیدروکربن های +C3-C10) برای تولید آروماتیک ها (BTX) استفاده میشود. لذا برای انجام این کار ابتدا در واحد Gas Condensate Prefractionation باید میعانات گازی به سه برش سبک، میانی و سنگین تفکیک گردد که این مهم توسط دو برج تقطیر بدین ترتیب صورت می گیرد که در برج تقطیر اول (T-2001) برش های -C6 از میعانات گازی جدا شده و برش باقی مانده برای جداسازی برش C6-C9 از برش +C10 به برج تقطیر T-2002 فرستاده می شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 همراه با محاسبات دستی با بهره گرفتن از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی می باشد.
مقدمه:
تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل از انجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات گازی باشد مورد تصفیه و تفکیک قرار می گیرد تا قلب خوراک مورد نظر عاری از ترکیبات نامطلوب برای تولید و جداسازی آروماتیک ها مورد استفاده قرار گیرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختیار شرکت های خارجی در صنایع بالادستی، لزوم طراحی و تحلیل مجدد این لیسانس ها برای شناخت تکنولوژی های موجود و در نتیجه انتقال و تولید تکنولوژی بیش از پیش احساس میگردد تا بدین ترتیب گام های موثرتری در این زمینه در کشور برداشته شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 Second Splitter Column همراه با محاسبات دستی با بهره گرفتن از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی بخش Second splitter واحد Gas Condensate Prefractionation در مجتمع پتروشیمی برزویه میباشد.
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
در مجتمع پتروشیمی برزویه، از خوراک میعانات گازی (شامل هیدروکربن های +C3-C10) برای تولید آروماتیک ها (BTX) استفاده میشود. لذا برای انجام این کار ابتدا در واحد Gas Condensate Prefractionation باید میعانات گازی به سه برش سبک، میانی و سنگین تفکیک گردد که این مهم توسط دو برج تقطیر بدین ترتیب صورت می گیرد که در برج تقطیر اول (T-2001) برش های -C6 از میعانات گازی جدا شده و برش باقی مانده برای جداسازی برش C6-C9 از برش +C10 به برج تقطیر T-2002 فرستاده می شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 همراه با محاسبات دستی با بهره گرفتن از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی می باشد.
۲-۱) پیشینه تحقیق
تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل از انجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات گازی باشد مورد تصفیه و تفکیک قرار می گیرد تا قلب خوراک مورد نظر عاری از ترکیبات نامطلوب برای تولید و جداسازی آروماتیک ها مورد استفاده قرار گیرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختیار شرکت های خارجی در صنایع بالادستی، لزوم طراحی و تحلیل مجدد این لیسانس ها برای شناخت تکنولوژی های موجود و در نتیجه انتقال و تولید تکنولوژی بیش از پیش احساس میگردد تا بدین ترتیب گام های موثرتری در این زمینه در کشور برداشته شود.
۳-۱) روش کار و تحقیق
روش تحقیق مبتنی بر اطلاعات و داده های واقعی بر گرفته از نمونه های صنعتی و محیط های آزمایشگاهی موجود در صنعت پتروشیمی کشور و همچنین انطباق آن با روش های محاسباتی دستی و نرم افزارهای شبیه سازی کامپیوتری می باشد.
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، استفاده از شبکه های کامپیوتری و اطلاعات موجود در صنعت پتروشیمی است و اطلاعات مورد نظر توسط صنعت و استاد راهنما در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تجزیه و تحلیل نرم افزاری بر پایه محاسبات دستی و برنامه های شبیه سازی کامپیوتری میباشد.
تعداد صفحه : ۲۰۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]