Get a site

پایان نامه طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی

دانشکده کشاورزی

بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی

عنوان:

طراحی و ساخت و بررسی عملکرد سیستم نمک زدایی از آب کشاورزی به روش یون زدایی خازنی در یک سیستم آبیاری مجهز به پمپ سانتریفیوژ

 با غشاء واسط کربن فعال

استاد راهنما :

دکتر محسن شمسی

استاد مشاور:

دکترحسن هاشمی پور

چکیده:
کمبود آب در کشورهای خشک همواره یکی از موانع توسعه کشاورزی ، صنعتی و تامین غذای جامعه بوده است. یکی از  راه های مقابله با این مشکل تبدیل منابع آب شور به آب قابل استفاده است.این راه علاوه بر تامین آب نیازمند هزینه های عظیم انتقال و نگه داری خطوط نیست و در عین حال بسیاری از منابع آب کم ارزش را پر ارزش میکند. این مسئله در کشور ایران با توجه به حجم عظیم منابع آب شور اطراف و نبود آّب شیرین در زمینهای ساحلی همچنین چاه های شور داخل ایران اهمیتی دوچندان دارد. روش اصلی این تبدیل نمک زدایی است. یکی از جدیدترین روش های نمک زدایی، یون زدایی خازنی است.
در این تحقیق سعی بر این شده که ضمن تحقیق در مورد کارایی آن نمونه ای از آن نیز ساخته شود. این کار با راه اندازی سیستم تست عمومی پمپ در بخش ماشینهای کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان آغاز شد و سپس با ساخت پوسته طراحی شده از پلاستیک و تولید کربن فعال با فعال سازی پوسته پسته ادامه داده شد و بعد از آن الکترودی با ساختار رسانا از کربن که دارای مقاومت مکانیکی در مقابل جریان آب باشد و علاوه بر آن پیوستگی لازم با پایه فلزی را داشته باشد، ایجاد شد. سپس آزمایشاتی همچون تیتراسیون کلر،فلیم فوتومتری ،ECسنجی و اندازه گیری pHجهت اثبات قابلیت نمک زدایی همه جانبه و متناسب آنها انجام شد. آزمایشات تیتراسیون کلر نشان داد که یک سلول متشکل از ۲ الکترود مثبت و منفی با فاصله مناسب در یک محلول آب شور در یک دقیقه قابلیت جذب بیش از ۲۵% نمک محلول را دارد. آزمایش ECسنجی نیز روند آن تایید کرد. آزمایشات فلیم فوتومتری و pH سنجی نشان داد که با انتخاب ولتاژ و فاصله متناسب با نوع و درصد شوری از تولید محصولات ناخواسته در این فرایند جلوگیری کرد.
کلید واژه ها: نمک زدایی، یون زدایی خازنی، کربن فعال، فلیم فوتومتری، تیتراسیون کلر
معرفی پژوهش
یون زدایی خازنی یک روش کم فشار غیر غشایی  برای عملیات نمک زدایی است که قابلیت تبدیل شدن به ابزارقدرت در جعبه بازار بشر برای نمک زدایی در آینده را دارد(Farmer et al., 1995) . البته در زمان نوشتن مقاله مورد اشاره این فناوری هنوز در مقیاس آزمایشگاهی مطرح بود و امروز شرکتهای بزرگی به صورت صنعتی در مالزی، چین و امریکا به دنبال استفاده از آن هستند . البته در ایران هنوز این تحقیقات در مقیاس آزمایشگاهی است و لذا با توجه به امکانات موجود این تحقیق سعی کرده قدری راه را به سمت صنعتی شدن آن باز کند.
انگیزه انجام این پایان نامه نیاز جهانی پایان ناپذیر به ارتقاء فناوریهای نمک زدایی جهت کاهش هزینه های تامین آب مورد نیاز بشر است.این نیاز فقط شامل آب شرب نیست بلکه صنعتی وکشاورزی نیزهست(USA-Bureau of Reclamation, 2004).
البته باید توجه داشت که وجه اهمیت این تحقیق جنبه های کشاورزی نمک زدایی است.

  • تعریف مسئله :

ایران ازجمله کشورهایی است که در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع گردیده وعلاوه بر کم بودن  متوسط بارش سالیانه با پراکش زمانی و مکانی ناهمگون ونامناسب آن نیز مواجه است ، این مسائل به طور کلی پتانسیل کم آبی و احتمال خشکسالی را در ایران افزایش داده ، بنابراین لزوم برنامه ریزی و مدیریت تأمین نیاز این ماده حیاتی از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، بهره گیری از منابع غیر متعارف موجود همچون منابع آبهای شور را در کانون توجه کلیه مدیران و کارشناسان قرار می دهد. در سالهای اخیر کاهش میزان بارش به ویژه در کشورهای خاورمیانه که در آنجا اقلیم خشک و نیمه خشک حاکم است، موجب بروز مشکل در منابع آب، مخصوصاً به لحاظ مقدار آن شده و این وضعیت بر سیاست های موجود آب کشورها تاثیر می گذارد. ایران که جغرافیای وسیعی دارد، اخیراً با مسائل عدیده ای در زمینه های مقدار و کیفیت منابع آب مواجه شده است. عدم توزیع متوازن منابع آب در جغرافیای کشور، مدیریت نا مناسب منابع آب، اسراف بخشی از آب مصرفی، کاهش میزان بارش، بالا بودن میزان تبخیر، طوفان های شن، استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی و آلودگی، علل و مشکلات مسائل مربوط به منابع آب ایران را تشکیل می دهند.

  • وضعیت موجود آب در ایران

ایران که تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک خاورمیانه است، با مساحت ۱.۶۴۸ میلیون کیلومتر مربع، جغرافیای وسیعی را به خود اختصاص می دهد. ایران از شمال با ارمنستان، آذربایجان، دریای خزر و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از جنوب با دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس و از غرب با ترکیه و عراق همجوار است. ۵۲ درصد از مساحت این کشور را کوه و صحرا تشکیل می دهد.
ایران در یکی از خشک ترین مناطق جهان واقع شده است. میانگین میزان بارش سالانه ۲۵۲ mm است. این رقم یک سوم میانگین بارش جهانی است. در شرایط جوی موجود، ۱۷۹ mm از این میزان بارش یعنی ۷۱ درصد تبخیر می شود. میانگین سالانه میزان تبخیر ۱۵۰۰ mm الی ۲۰۰۰ mm می باشد. این رقم، یک سوم میانگین جهانی است. در حالیکه رقم مزبور در مناطق کوهستانی شمال کشور ۲۰ mm در سال می باشد، در صحراها ۲۰۰۰ mm در سال است. دو سوم از جغرافیای ایران کمتر از رقم میانگین، بارندگی دارند.
نرخ افزایش جمعیت در ایران بالاست، بر این اساس جمعیت ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی حدوداً ۷۳ میلیون نفر بود. در ۲۰ سال اخیر افزایش سریع جمعیت، موجب تغییر بافت جمعیت شهرها و روستاها شده است. در حالیکه قبل از انقلاب، نسبت جمعیت روستاها به شهرها ۶۰/۴۰ بود، امروز این نسبت کاملاً برعکس شده است. در سال ۲۰۰۶ میلادی ۳۹ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ۶۱ درصد در شهرها زندگی می کردند. نسبت جمعیت شهرنشین در سال ۱۹۸۶ میلادی ۴۷ درصد بود و بالا بودن میزان مهاجرت به شهرستان های کوچک و روستاها جلب توجه می کرد. آبهایی که در گذشته بمنظور آبیاری استفاده می‌شدند، اکنون برای تامین آب شرب مورد نیاز شهرها بکار برده می شوند. افزایش جمعیت، شهرنشینی، فعالیت ها در بخش صنعت و توسعه بخش کشاورزی، نیاز به آب در ایران را افزایش داده است.طبق آمار، در سال ۱۹۶۳ میلادی ۴۴/۴ میلیارد مترمکعب آب در ایران مصرف شده است. در حالیکه در سال ۱۹۹۳ این رقم ۸۳ میلیارد متر مکعب بود، در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۳۶/۹۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، منابع، نیاز و قحطی آب در جغرافیای ایران بطور یکسان توزیع نشده است. سایر مسائل مربوط به آب در ایران عبارتند از :استفاده بی رویه از آب در آبیاری، استفاده وسیع از آب های زیرزمینی برای کشاورزی، آلودگی آب و افزایش میزان نمک در آب و خاک.
همانند تمایل کلی در جهان، در ایران نیز از منابع آب بطور وسیعی جهت آبیاری استفاده می شود. ۵/۸۳ میلیارد متر مکعب از آب مصرفی یعنی ۸/۹۲ درصد برای آبیاری بکار برده می شود. ۵۰ % از آبی که در بخش کشاورزی استفاده می شود، از آبهای رو زمین و۵۰ % دیگر نیز از آبهای زیرزمین تامین می شود. در جدول استفاده از آب های زیرزمینی برای کشاورزی ، ایران در مقایسه با بنگلادش و هندوستان در رده پایین تر در مقایسه با چین، پاکستان، مکزیک، آرژانتین و مراکش در رده بالای جدول قرار دارد. کشاورزی، یکی از مهمترین منابع اقتصادی کشور می باشد و کمبود آب، توسعه کشاورزی را محدود می کند. ایران که سعی در خودکفایی در تولید مواد غذایی دارد، بخش وسیعی از منابع آب خود را، جهت بهره برداری در زمینه کشاورزی اختصاص داده می شود (۱۳۹۰ ،ماهنامه تحلیل خاورمیانه ،طوبا اوریم مادن).
جدول (۱-۱)میزان استفاده از منابع آب در ایران ( ۱۳۹۰ ،ماهنامه تحلیل خاورمیانه ،طوبا اوریم مادن)

عرصه های مصرف : مقدار مصرف (میلیارد متر مکعب) درصد
کشاورزی ۵/۸۲ ۲۲ /۹۳
شرب ۶/۵ ۳۲/۶
صنایع ۰۳/۰ ۰۳/۰
سایر ۳۷/۰ ۴۳/۰
مجموع ۵/۸۸ ۱۰۰

در ایران، ۱/۱ میلیارد متر مکعب آب در بخش معادن و ۴/۵ میلیارد مترمکعب آب در شهرها و روستاها استفاده می شود. ۵۴ درصد از آب مصرفی در بخش معادن و ۶۸ درصد از آب مصرفی در منازل از آبهای زیرزمینی تامین می شود. مساحت زمین های کشاورزی آبیاری شده در ایران حدوداً ۵.۳۵۰.۰۰۰ هکتار است. این رقم، ۳۲/۸ درصد از مساحت کل کشور است. در ۲۵ سال اخیر مساحت زمین های آبیاری شده دو برابر افزایش یافته است. در این کشور که گفته می شود آبیاری بازدهی لازم را ندارد، ۷۵ درصد از آبی که برای آبیاری مصرف می شود، به هدر می رود. در ایران ۹۰ درصد از آبیاری به روش سنتی انجام می شود. بعلت آبیاری غلط، سالانه نزدیک به ۴۰۰.۰۰۰ هکتار خاک رو به تخریب می گذارد. در نتیجه تخریب خاک، یک میلیون هکتار دیگر به مساحت صحراهای کشور افزوده می شود. در ۱۵ سال اخیر سعی شده است با احداث سدهای زیاد، زمین های کشاورزی افزایش داده شوند، ولی این راه حل کارساز نیست. آبی که از طریق سدها جمع آوری می شود، حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب است. این رقم مساوی است با ۲۸ درصد از آبهای رو زمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی.
به رغم احداث ۷ سد بزرگ در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۰ و استفاده از آبهای زیرزمینی، مقدار زمین های آبیاری شده افزایش نیافته است. براساس تخمین ها برای تغذیه جمعیت رو به رشد ایران در سالهای آتی، به تولید ۱۰۰ میلیون تن غذا نیاز است. در این راستا در سال ۲۰۲۱ نیاز آب کشور ۱۵۰ میلیارد متر مکعب محاسبه شده است. این رقم ۱۵ درصد بیشتر از پتانسیل آب شرب ایران است.در مناطقی مانند ایران که منابع آب کمی دارند، علاوه بر قحطی آب، به علت مدیریت بد منابع نیز آب به هدر می رود. در این راستا در مطالعات جهانی، برای کاهش میزان آب هایی که در حین آبیاری به هدر می رود و استفاده بهینه از منابع آب، لزوم توسعه تکنیک های آبیاری مدرن نظیر تغییر روش های آبیاری، استفاده از روش آبیاری قطره ای و بارشی برجسته می شود.( ۱۳۸۷ ، ببران)
سالهای طولانی، ایران سعی کرده است مشکل کمبود آب بعلت عدم توزیع مساوی منابع و تقاضای آب را با انتقال آب میان حوزه ها حل کند. بعلت نسبت افزایش سریع جمعیت، تراکم حرکت جمعیت به سوی شهرها، امنیت غذا، بارندگی و خشکسالی، پیش بینی می شود ایران در آینده با مشکل تامین تقاضای آب مواجه خواهد شد .
ایران سعی دارد با مدرنیزه کردن روش های آبیاری کشاورزی، توسعه پروژه های انتقال آب میان حوزه ها، احداث سد و انبارها برای جمع آوری آب و همکاری با کشورهای شرقی خود، مشکل کمبود و کیفیت آب را حل کند.
در حال حاضر یکی از موانع کشاورزی در مناطق  خشک  و نیمه خشک کمبود آب است و رفع آن به علت نبود آب مناسب برای کشاورزی در این مناطق به راحتی انجام پذیر نیست از طرف دیگر مشکلات تغذیه آبی جمعیتها و ازدیاد جمعیت در این چند دهه و افزایش نیازها مانع اختصاص آب شیرین به کشاورزی شده است. علاوه بر این در استانهای بیابانی و خشک مانند کرمان که چاه های آب شور زیاد است ولی آب مناسب برای کشاورزی وجود ندارد یکی از راه های تامین آب در کوتاه مدت تامین آب مصرفی در کشاورزی، نمک زدایی از آب شور موجود است .

  • نمک چیست؟

نمک طعام یا سدیم کلراید با نام معدنی هالیت دارای فرمول شیمیایی NaCl  می باشد. سدیم کلراید به صورت بلور در طبیعت یافت شده و به رنگ سفید یا بی رنگ بوده و گاهی نیز به دلیل وجود ناخالصی ها به رنگ های زرد، قرمز و آبی یافت می شود. وزن ملکولی  ۴۵/۵۸ ، نقطه جوش ۱۴۶۵ درجه سانتی گراد، نقطه ذوب ۸۰۶ درجه سانتی گراد و وزن مخصوص آن ۲/۱۶۵ گرم بر سانتی متر مکعب آن و دارای سیستم تبلور مکعبی می باشد. فاصله ی یونها در ۲/۸۱NaCl آنگستروم و درجه سختی  ۵/۲ است. نمک از ۴۰% جرمی سدیم و ۶۰% جرمی کلراید تشکیل شده است.[ Lide,(1992).CRC Handbook of chemistry and pHysics] (3rd ed) سدیم کلراید به عنوان ماده اولیه و در تولید بسیاری از محصولات شیمیایی مانندNa3PO4 ،HCl ،Na2SO4 ،Na2CO3 ،NaOH و. دخالت دارد و یکی از مهمترین مواد پایه و اصلی در صنایع شیمیایی است.

  • ارزیابی کیفیت آب از نظر شوری:

به طور کلی ارزیابی و ارائه نوع طبقه بندی آبیاری که در همه مکان ها و تحت همه شرایط مورد استفاده قرار گیرد امکان پذیر نیست. بنابراین در اینجا تحلیل و مقایسه ای از بعضی از روش های طبقه بندی آب موجود را ارائه می دهیم و نشان می دهیم که برای ارزیابی کیفیت آب آبیاری بایستی موارد زیر در نظر گرفته شود که کیفیت آب آبیاری به عوامل نامبرده در زیر بستگی دارد که به طور معمول آب آبیاری را براساس میزان هریک از این عوامل زیر می توان طبقه بندی کرد
۱-۵-۱- طبقه بندی آب ها از نظر شوری یا هدایت الکتریکی مخصوص(EC یا TDS )
ساده ترین و مهم ترین شاخص کیفیت آب برای آبیاری کشاورزی، شوری یا هدایت الکتریکی مخصوص است که کاربرد بسیاری از پروژه را دارد. درگذشته، شوری آب را براساس میزان املاح موجود در آب به وسیله حرارت دادن تعیین می کرد و با اختراع الکتریسیته، میزان جریان عبوری از آب متناسب با میزان یون های فعال موجود در آب از روی مقاومت تشخیص داده می شود. مقدار کل نمک های محلول (TDS) عبارتند از مجموع نمک های کاتیون ها و آنیون های به جزء مواد آلی و میکروبی و ذرات معلق موجود در آب نامیده می شود. باید تاکید کرد که این روابط تجربی بوده و ممکن است که برای هر آبی صادق نباشد. مقدار شوری EC نسبت به دما حساس می باشدمی بایست استاندارد شود.
آب را از نظر درجه شوری یا EC براساس جدول ۱به چهار گروه تقسیم می کنند. این تقسیم بندی به ویژه از این لحاظ حائز اهمیت است که با توجه به کیفیت آب در نقاط مختلف کشور، بدانیم کدام آب  برای آبیاری مناسب و کدام آب مناسب نیست و اگر به علت در دسترس نبودن آب مرغوب، مجبور باشیم از آب نامرغوب از لحاظ شوری استفاده کنیم. آن ها را به چه نوع زمین هایی و با چه شرایطی بدهیم تا زمین شور نشود یا از شوری آن جلوگیری به عمل آید .
طبقه بندی آب که در جدول (۲)پیوست ارائه شد، توسط دانشمندان آمریکایی صورت گرفته است. استفاده از این طبقه بندی در بعضی از کشورها نظیر از ایران، الجرایر، هندوستان و غیره نتیجه خوبی نداشته است، زیرا حدود ۴۰ تا ۶۰% آب ها بر اساس این طبقه بندی قابل استفاده نیست. در حالی که با چنین آب هایی، آبیاری شده و محصول هم داده است. (۱۳۵۴ ، معصومی)
تعداد صفحه :۱۳۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.