Get a site

پایان نامه طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی

پایان نامه رشته مهندسی برق کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

” M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

طراحی، شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی در پیش بینی مدل سیستم ها

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
همانطور که از عنوان برمی آید ، هدف شناسایی سیستم توسط شبکه های عصبی می باشد. در گذشته شبکه های عصبی مختلف برای شناسایی سیستم به کار برده شده است. در اینجا هدف این است که این کار را با شبکه های عصبی جدیدتر انجام دهیم.
در این بررسی در فصل اول ابتدا مروری بر شبکه های عصبی رایج کرده و سپس شبکه های عصبی جدیدتر را مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه در فصل دوم به بیان روش های مرسوم شناسایی سیستم خواهیم پرداخت.
در فصل سوم روش های شناسایی سیستم مبتنی بر شبکه های جدیدتر را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم. در این میان توجه خاصی به شبکه های عصبی ترکیبی خواهیم داشت. شبکه های عصبی مرکب از منطق فازی و شبکه های عصبی ویا Neuro Fuzzy از اهمیت خاصی برخور دار هستند. همچنین شبکه های عصبی بازگشتی به دلیل داشتن حافظه کاربرد مناسبی برای شناسایی سیستم دارا می باشند. در نهایت به مرحله شبیه سازی و آزمایش این شبکه می رسیم. که علاوه بر بررسی ویژگی های این شبکه ها، در مورد یک سیستم خاص نیز به مقایسه رفتار های آنها نیز می پردازیم.
مقدمه:
کنترل علمی است که هر روزه به دامنه کاربرد آن در رشته های مختلف افزوده می شود. از رشته های فنی گرفته تا علوم اجتماعی و سیاسی می توان حضور کنترل را مشاهده کرد. یکی از اولین ابزار هایی که در یک تحیل کنترلی به آن نیازمندیم، در دست داشتن مدل ریاضی مناسب برای سیستم مورد بررسی می باشد. در فرآیندهایی که رفتار فیزیکی سیستم، طبق قوانین فیزیکی قابل بیان باشد معمولا هرچند سخت، ولی مدل سیستم قابل دست یابی می باشد. ولی در اکثر سیستم ها از بیان کردن رفتار فیزکی آنها ناتوان می باشیم و یا فقط در یک با زه محدود از ورودی ها می توانیم رفتار سیتم را مدل نمائیم.
شناسایی و پیش بینی مدل سیستم ها شاخه ای از کنترل است که این امکان را فراهم می آورد تا مدل ریاضی مناسبی از رفتار سیستم در آینده در دست داشته باشیم و بتوانیم روش های مختلف کنترلی را برای کنترل کردن آن سیستم آزمایش نمائیم.
در این میان استفاده از شبکه های عصبی برای شناختن رفتار سیستم، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
فصل اول:
آشنایی مختصری با شبکه های عصبی معمولی و بررسی شبکه های عصبی مدرن
۱-۱) مقدمه
شبکه های عصبی مصنوعی ساختاری (شبکه ای) است متشکل از تعدادی واحد (نرونهای مصنوعی) که در داخل شبکه به هم وصل شده اند، هر واحد دارای یک مشخصه ورودی – خروجی می باشد و همچنین محاسبه و یا عمل جزئی را انجام می دهد. خروجی هر واحد با توجه به مشخصه عملکرد آن، اتصالات درونی آن به سایر واحدها و (احتمالا) ورودی های خارجی تعیین می گردد. از آنجا که آموزش دستی شبکه امکان پذیر است، از اینرو شبکه معمولا کارکردی کلی از یک حالت یا حالت های بیشتری از آموزش را به دست می آورد.
در این فصل به بیان ویژگی ها و رفتارهای شبکه های عصبی معمول پرداخته و در ادامه شبکه های عصبی جدیدتر را مورد مطالعه قرار  می دهیم. که این شبکه ها، شبکه های عصبی ترکیبی می باشند. این ترکیب هم می تواند به لحاظ ساختار شبکه ای باشد و هم به لحاظ روش های آموزش در این شبکه ها. ترکیبات مخت لف شبکه های عصبی با منطق فازی از اهمیت خاصی در شناسایی سیستم ها برخوردار هستن ، که به بیان این ساختارها می پردازیم.
تعداد صفحه : ۱۸۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]