Get a site

پایان نامه مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان

پایان نامه رشته :علوم حدیث

گرایش : نهج البلاغه

عنوان : مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان

دانشگاه قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم حدیث

گرایش نهج البلاغه

عنوان پایان نامه

مبانی اعتقادی مردم زمان امیرالمؤمنین (ع) در اطاعت از ایشان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد جواد پیرمرادی

تاریخ دفاع:۲۵ مرداد ۱۳۹۳

 

چکیده
اطاعت از امام و پیشوا یکی از اعتقادات مسلم فقه شیعه و سنی است، با این تفاوت که شیعه، اطاعت از امامی را واجب می‏داند، که امامتش از طرف خداوند مسلم شده باشد و توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)معرفی شود.
امام علی (علیه السلام) به عنوان جانشین به حق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)بعد از بیست و پنج سال حکومت جامعه اسلامی را در دست گرفتند، امّا پرسش اصلی آن است که چرا ایشان که به عنوان امام و رهبر،  واجب الاطاعه بودند، از طرف مردم زمان خود اطاعت نشدند؟
این پژوهش با کنکاش در وقایع تاریخی، به رفتار شناسی مردم زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) در اطاعت از امامشان می‏پردازد، و به این نتیجه می‏رسد که متأسفانه حضرت (علیه السلام) در رسیدن به اهدافشان توسط مردم زمان خود اعم از آنان که امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) را امام اول خویش        می‏دانستند و چه آنانی که به عنوان خلیفۀ چهارم با آن حضرت بیعت کرده‏بودند، اطاعت کامل نشدند. حتی در مواقعی نظرات خود را بر ایشان تحمیل کردند.
نتیجه آنکه در اثر این نافرمانی‏ها، حکومت حقّۀ امیرالمؤمنین (علیه السلام) با بحران‏های پر حادثه‏ای مواجه شد که موجب گشت جامعۀ اسلامی از تدابیر بی‏بدیل آن یگانۀ دوران جهت سعادت دنیا و آخرت خویش محروم گردد و زعامت مسلمین پس از شهادت آن حضرت و صلح امام مجتبی (علیه السلام) در دست فرزندان طلقا و نابکاران قرار گیرد.
کلید واژه: امام، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ، اطاعت، مردم، یاران.

فهرست مطالب               
مقدمه. ۱
۱.فصل اول :کلیات: ۴
۱.۱. بیان مسئله. ۴
۱.۲. اهمیت و ضرورت ۵
۱.۳. سئوالات تحقیق ۶
۱.۴. فرضیات تحقیق ۷
۱.۵. پیشینۀ تحقیق ۷
۱.۵.۱. جایگاه امام و و خلیفه در بحث‏های کلامی: ۷
۱.۵.۱.۱.کتب: ۷
۱.۵.۱.۲.پژوهش‏ها و پایان‏ نامه: ۹
۱.۵.۲. عدم اطاعت فرمان امیرالمومنین (علیه السلام) ، پیمان شکنی و تحمیل رأی بر ایشان : ۱۰
۲ـ فصل دوّم: انتخاب پیشوای مسلمین. ۱۲
۲.۱. پیشوایی امت اسلامی ۱۲
۲.۲. بررسی چگونگی روی کار آمدن خلفا بعد از رحلت پیامبر(صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏): ۱۶
۲.۲.۱. چگونگی تسلط خلیفه اول بر مسند خلافت :. ۱۶
۲.۲.۲. انتصاب خلیفه دوم :. ۱۹
۲.۲.۳. نحوۀ روی کار آمدن خلیفه سوم:. ۲۱
۲.۲.۴. انتخاب خلیفه چهارم:. ۲۲
۲.۳.۱. امام: ۲۵
۲.۳.۲. خلیفه: ۲۸
۲.۳.۳. امر و اولی الامر: ۳۰
۲.۴. خلیفه وامام از منظر اهل تسنن :. ۳۳
۲.۵. چگونگی تعیین امام از منظر اهل تسنن: ۳۵
۲.۵.۱.  نص خلیفه قبلى. ۳۵
۲.۵.۲. اجماع مسلمانان بر امامت یک فرد : ۳۶
۲.۶. شرایط و صفات امام از منظر اهل تسنن:. ۳۹
۲.۷. خلیفه وامام از منظر تشیع :. ۴۲
۲.۸ . چگونگی تعیین امام از منظر تشیع: ۴۵
۲.۹. شرایط امام از منظر تشیع: ۴۶
۲.۹.۱.  نص : ۴۶
۲.۹.۲. عصمت: ۴۶
۲.۹.۳.  افضلیت : ۴۸
۲.۹.۴. هاشمی بودن. ۴۹
۲.۱۰. بررسی عملکرد اصحاب در قبال جانشینی پیامبر اکرم (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم): ۵۰

  1. فصل سوم: اطاعت از پیشوای مسلمین. ۶۷

۳.۱. مبانی اعتقادی اسلام در اطاعت از پیشوا ۶۷
۳.۲. مبانی اعتقادی شیعه در اطاعت از امام. ۷۱
۳.۳. مبانی اعتقادی اهل تسنن در اطاعت از امام. ۷۲
۳.۴. اطاعت در تاریخ صدر اسلام. ۷۶

  1. فصل چهارم: عدم اطاعت و ناسازگاری پیروان خلفا از امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام). ۸۸

۴.۱. مادیگری، دنیاپرستی و طلب مقام حکومتی: ۸۹
۴.۱.۱. سران ناکثین. ۹۱
۴.۱.۲. قاعدین. ۹۸
۴.۱.۳. اهل کوفه. ۱۰۷
۴.۱.۴. اهل بصره ۱۱۵
۴.۱.۵. مردم مدینه. ۱۱۶
۴.۲.  حزب عثمانی و بهانۀ خونخواهی عثمان. ۱۱۸
۴.۲.۱. ابوبردهبن عوف ازدی: ۱۱۸
۴.۲.۲. نعمان بن بشیر انصارى و ابو هریره: ۱۱۹
۴.۲.۳ پیمان شکنی اهل یمن: ۱۲۱
۴.۲.۴. جریربن عبدالله بجلی: ۱۲۵
۴.۲.۵.  وائل بن حجر حضرمی: ۱۳۰
۴.۳.  جهل . ۱۳۲
۴.۳.۱. کعب بن سور: ۱۳۲
۴.۳.۲.  جمعی از قاریان قرآن. ۱۳۳
۴.۴.  نفاق و فرصت طلبی: ۱۳۵
۴.۴.۱. اشعث بن قیس: ۱۳۶
۴.۴.۲. عبدالله بن کَوّاءِیشکری : ۱۳۹
۴.۴.۳. شبث بن ربعی ریاحی: ۱۴۱
۴.۴.۴. عبدالله بن وهب راسبی: ۱۴۲
۴.۴.۵. حرقوص بن زهیر تمیمی (ذوالخویصره یا ذوالثدیه): ۱۴۵
۴.۴.۶.  زید بن حصین طایی: ۱۴۷
۴.۴.۷. خریت بن راشد ناجی: ۱۴۸
۴.۴.۸. عبدالرحمن بن ملجم مرادی: ۱۵۴
۴.۵. کسب درآمدهای نامشروع. ۱۵۸
۴.۵.۱. منذربن جارود: ۱۵۸
۴.۵.۲. یزید بن حجیه: ۱۶۱
۴.۵.۳. قعقاع بن شور: ۱۶۲
۴.۵.۴. مصقله بن هبیره: ۱۶۲
۴.۶. عدم تحمل عدالت علوی و اجرای حدود الهی ۱۶۴
۴.۶.۱.نجاشی و طارق بن عبد الله: ۱۶۴
۴.۶.۲. عمروبن عشبه: ۱۶۸
۴.۷. ترس از معاویه. ۱۶۸
۴.۷.۱. سفیان بن عوف غامدى: ۱۶۹
۴.۷.۲. نعمان بن بشیر: ۱۷۱
۴.۷.۳. بسربن ابی ارطاه : ۱۷۲
۴.۷.۴. ضحاک بن قیس: ۱۷۵
۴.۷.۵. یزید بن شجره: ۱۷۷

  1. فصل پنجم:عدم اطاعت شیعیان امیرالمؤمنین (علیه السلام) از ایشان. ۱۸۴

۵.۱. مالک اشتر نخعی: ۱۸۶
۵.۱.۱. اصرار مالک بر ابقاء ابوموسی اشعری در کوفه:. ۱۹۱
۵.۱.۲. شک کردن نسبت به عدالت و عصمت امیرالمؤمنین (علیه السلام): ۱۹۲
۵.۱.۳. تندروی مالک نسبت به جریربن عبدالله بجلی: ۱۹۳
۵.۱.۴. تعلل درتوقف جنگ بعد از فرمان امام (علیه السلام) در جنگ صفین: ۱۹۴
۵.۲.عقیل بن ابیطالب: ۱۹۸
۵.۳. قثم بن عباس: ۲۰۰
۵.۴. خزیمه بن ثابت انصاری (ذوالشهادتین): ۲۰۲
۵.۵. سلیمان بن صرد خزاعی ۲۰۴
۵.۶. عبدالله بن عباس: ۲۰۷
۵.۷. عبیدالله بن عباس ۲۱۰
۵.۸. مسیب بن نجبه فزاری ۲۱۲
۵.۹. سهل بن حنیف انصارى ۲۱۴
۵.۱۰. کمیل بن زیاد نخعی. ۲۱۵
۵.۱۱. عبدالله بن جعفر: ۲۱۹
۵.۱۲. قیس بن سعد عباده انصاری ۲۲۳
۵.۱۳. حجربن عدی کندی ۲۲۸
۵.۱۴. محمدبن ابی‏بکر. ۲۳۰
۶.فصل ششم: نتیجه گیری ۲۳۸
فهرست منابع. ۲۴۵
کتب عربی ۲۴۵
کتب فارسی ۲۴۷
مقالات: ۲۴۹
سایت‏ها و نرم افزارها: ۲۴۹
 
 
 
 
 

مقدمه

پیامبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏)، به عنوان خاتم الانبیاء و رسول دین اسلام، علاوه بر دریافت وحی، ابلاغ و رساندن آن، وظیفه اجرای احکام را نیز بر عهده داشتند. با توجه به دیدگاه شیعه امامیه که برگرفته از قرآن و سنت است، وظایف رسالت در تمام جهات به جز دریافت وحى، بر عهدۀ امام است. بدین معنی که جانشین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)که امام معصوم است وظیفۀ ادارۀ جامعه و اجرای اجکام الهی را برعهده دارد. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به عنوان امام معصوم توانست حکومت اصیل اسلامی را با وقفه‏ای ۲۵ ساله برای مدت کوتاهی تشکیل دهد.
انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع آن است که همیشه این سوال مطرح بوده که چرا امیرالمؤمنین (علیه السلام) با آن شخصیت بی نظیر و والا نتوانست در حکومتی که تشکیل داد به اهداف متعالی خود برسد و چرا آنقدر عمر این حکومت کوتاه بود؟
پاسخ قابل تأمل این است که هر حکومتی دو رکن اساسی دارد یک رکن حاکم و امامی است که حکومت را اداره می‏کند و به جامعه خط مشیء می‏دهد و رکن دوم مردمی هستند که باید از امام و رهبر خود اطاعت کنند و او را در رسیدن به اهدافش یاری کنند. به همین دلیل اطاعت از امام و رهبر از مسائل مهم فقهی دین اسلام است.
در حکوت امام علی (علیه السلام) ، رهبر والا مقام با اهداف متعالی وجود داشت ولی مردمی که گوش جان بسپارند و فرامین او را اطاعت کنند وجود نداشت.
در این پژوهش سعی شده است با بهره گرفتن از منابع دست اول تاریخی به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی وقایع مهم حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرداخته‏شود تا بتوان دستورات و فرامین آن حضرت و عدم اطاعت مردم و پیمان شکنی‏ها و تحمیل رأی‏های آنها را در مواقع مختلف تحلیل کرد. برای آنکه بتوانیم عملکرد مردم زمان حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) را به درستی تحلیل کنیم لازم است در ابتدا به مبانی اعتقادی مردم آن زمان در مورد امام و اطاعت از امام بپردازیم. از اینرو در فصل دوم و سوم مبانی اعتقادی اسلام در مورد امام و جایگاه امام و سپس اطاعت از امام بررسی شده است،  سپس عملکرد مردم آن عصر زیر ذره بین تاریخ تحلیل شده است.
برای آنکه بتوانیم رابطه امام ومأموم را در آن دورۀ تاریخی به طور صحیح تحلیل کنیم، لازم است علاوه بر رجوع به منابع تاریخی، به کتاب شریف نهج البلاغه که مجموعه‏ ای از خطبه‏ها، نامه‏ها و کلمات قصار ایراد شده در همان زمان است، نیز رجوع شود. لازم به ذکر است در این پژوهش از ترجمه استاد سید جعفر شهیدی برای متون نهج البلاغه استفاده شده است. ‏ای ‏اا

 
 
فصل اولکلیات

۱.فصل اول :کلیات:

 

۱.۱. بیان مسئله

این تحقیق در پی آن است که مبانی اعتقادات مسلمانان عصر خلافت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را دربارۀ اطاعت از پیشوای مسلمین (خلیفه ـ امام) اعم از اینکه آن حضرت را خلیفه چهارم یا امام اول خویش بدانند، تبیین کند و این نکته مورد بررسی قرار گیرد که چرا اکثریت جامعه (مردم) خلفای غاصب پیشین را اطاعت می‏کردند و حتی بدعت‏های آنان را در دین و اجتهادات شان را در برابر نص می‏پذیرفتند، امّا امیرالمومنین علی (علیه السلام) را که در همان جایگاه قرار گرفته بود، به درستی اطاعت نمی‏کردند وبارها باعث رنجش و گلایه آن حضرت گردیدند بگونه‏ای که از خداوند می‏خواست او را از آنان بگیرد و میان او و این مردم جدایی افکند.
همچنین برخی از سرشناسانی که امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را امام اوّل خود می‏خواندند و خلفای پیشین را غاصب می‏دانستند، گاه در برابر فرامین آن حضرت ، ایستادگی کرده و یا خلاف آن را عمل می‏کردند و یا حضرت را وادار به پیروی از خواست خود می‏کردند. بنابراین نتایج عدم اطاعت از پیشوای مسلمانان آن هم وجود مقدس امیرمؤمنان (علیه السلام) که بر خلاف مبانی اعتقادی رخ داد تالی فاسدهایی داشت که جبرا ناپذیر بود.

۱.۲. اهمیت و ضرورت

از آنجا که صلاح و سعادت امت اسلامی در گرو پیروی و اطاعت از پیشوای عادل مشروع است و بالعکس عدم اطاعت و نافرمانی چنین پیشوایی شقاوت و تفرقه امّت را در پی داشته و موجب تسلط ظلمه مستبدان و مستکبران و کفار بر مسلمانان خواهد شد، بررسی عملکرد جامعه اسلامی در دوران خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) که بر خلاف تعالیم دینی فریقین از آن حضرت به درستی اطاعت نکردند، موجب تبدیل خلافت معنوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به سلطنت اموی و عباسی و حاکمیت غاصبان ستمگر بر عالم اسلام شد ، آینه عبرتی برای مسلمانان است ، تا در صورت پدید آمدن شرایط و تشکیل حکومت مشروع به زعامت پیشوای عادل، با اطاعت از او صلاح و سعادت خویش را رقم بزنند و از شقاوت و فلاکت خویش جلوگیری کنند. از این رو اهداف این پایان نامه در نکات کلیدی زیر خلاصه می‏شود:
۱ـ آشنایی با مبانی اعتقادی فریقین درباره اطاعت از پیشوای مسلمین،ترویج معروف و آگاه ساختن کسانی که ممکن است از این مسئولیت خود به خوبی مطلع نباشند.
۲-از آنجاییکه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در بین فریقین از مقام معنوی والایی برخوردار است دانستن علل عدم موفقیت ظاهری آن حضرت در اداره جامعه اسلامی نسبت به خلفای پیشین ضرورت دارد.
۳- برای مردم مسلمان ایران که تاکنون بیش از ثلث قرن، حکومت مشروع ولایت فقیه را تجربه کرده ‏اند، مردم و کشورهای اسلامی که با پدیده بیداری اسلامی از قید حکومت‏های خود کامه آزاد گردیده‏اند، دانستن علل و عوامل انحطاط جامعه دوران خلافت امیرمؤمنان (علیه السلام) که موجب عدم اطاعت از آن حضرت شد و پیامدهای تلخ و جبران ناپذیز این عدم اطاعت بسیار عبرت آموز و کاربردی خواهد بود.
تعداد صفحه : ۲۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.