Get a site

پایان نامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

پایان نامه

گرایش : جزا و جرم شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی: ۹۲-۹۳
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف: بیان مسأله ۲
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۳
د: اهداف تحقیق ۳
ه: سؤالات تحقیق ۴
و: فرضیه ‏های تحقیق ۴
ر: روش تحقیق ۵
ز: سازماندهی تحقیق ۵
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم ۷
گفتار اول: حد ۷
الف: حد در لغت ۷
ب: حد در اصطلاح ۸
گفتار دوم: قلمرو حدود ۹
الف: حد زنا ۱۱
ب: حد سرقت ۱۱
ج: حد قذف ۱۲
د: حد محارب ۱۲
گفتار سوم: مبانی حدود ۱۳
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۵
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها ۲۱
گفتار اول: ویژگی های حدود ۲۱
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود ۲۱
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود ۲۲
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف ۲۲
الف: عقل ۲۳
ب: بلوغ ۲۳
ج: اختیار ۲۳
د: علم مرتکب ۲۳
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود ۲۴
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود ۲۵
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد ۲۵
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود ۲۵
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود ۲۶
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد ۲۶
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود ۲۶
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد ۲۶
الف: باردار بودن زن محکوم به حد ۲۶
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها ۲۷
ج: پناه بردن به حرم مکه ۲۸
گفتار دوم: عدم اجرای حد ۲۹
الف: حد برای غیر اهل کتاب ۲۹
ب: اضطرار ۲۹
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ ۳۰
د: سرزمین دشمن ۳۱
ه: عفو زنان بی شوهر ۳۲
و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم ۳۲
۱-توبه بعد از اقامه بینه ۳۲
۲- توبۀ بعد از اقرار ۳۲
گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد ۳۳

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی ۳۶
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی ۳۸
مبحث سوم: راه های اثبات حد در قانون مجازات اسلامی ۳۹
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد ۴۲
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی ۴۳
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران ۴۴
گفتار اول: جرم زنا ۴۶
گفتار دوم: مسکر ۴۸
گفتار سوم: جرم سرقت ۴۹
مبحث هفتم: علم قاضی ۵۰

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب ۹۰ مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد ۵۳
مبحث دوم: شرایط عمومی حد ۵۴
مبحث سوم: راه های اثبات حد ۵۶
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی ۵۸
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد ۶۰
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی ۶۵
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی ۶۹
گفتار اول: زنا و ملحقات آن ۶۹
بند اول: لواط ۷۸
بند دوم: تفخیذ ۸۰
بند سوم: مساحقه ۸۱
گفتار دوم: قوادی ۸۲
گفتار سوم: قذف ۸۵
گفتارچهارم: سب‌النبی ۸۵
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر ۸۷
گفتار ششم: مسکر ۹۰
گفتار هفتم: سرقت ۹۱
گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض ۹۵
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه ۹۵
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض ۹۵
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی ۹۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۳
منابع و مآخذ ۱۰۶

 

چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده ‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال ۱۳۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

 

 

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***