Get a site

پایان نامه محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

پایان نامه محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

پایان نامه رشته فیزیک

گرایش : ماده چگال

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک – گرایش ماده چگال

 محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین

  استاد راهنما

دکتر غلامحسین بردبار

چکیده
در این رساله ما به کمک روش بسط خوشه ای برخی از خصوصیت های ترمودینامبکی سیال هلیم III را در یک بعد، در دمای معین محاسبه کرده ایم. پتانسیل لنارد-جونز را به عنوان پتانسیل بر همکنش بین اتم های هلیم III  در نظر گرفته ایم. در ابتدا انرژی تک جسمی، دو جسمی و آنتروپی سیستم را محاسبه کرده ایم و بعد به کمک این ها برخی از خواص ترمودینامیکی سیستم از جمله : انرژی آزاد، معادله حالت و ظرفیت گرمایی را به دست آورده ایم.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
 فصل اول.۱
 مقدمه۲
۱-۱) نانو فناوری و کاربرد های آن.۲
۱-۲) انواع نانو مواد.۳
۱-۳) کاربرد های نانو فنّاوری۴
۱-۳-۱) کاربرد نانو فناوری در پزشکی.۴
۱-۳-۲) کاربرد نانو فناوری در کشاورزی۵
۱-۳-۳) کاربرد نانو فناوری در خودرو سازی.۵
۱-۴) هدف ما در این پایان نامه .۶
فصل دوم۸
 نانو لوله های کربنی و خواص آن ها.۹
۲-۱) نانو لوله های کربنی.۹
۲-۲) خواص نانو لوله های کربنی۱۰
۲-۲-۱) خواص مکانیکی۱۰
۲-۲-۲) خواص حرارتی۱۰
عنوان                                                                                               صفحه
۲-۲-۳) خاصیت ذخیره سازی نانولوله های کربنی۱۱
فصل سوم۱۲
 آشنایی با هلیم و ویژگی های آن۱۳
۳-۱) آشنایی با  هلیم.۱۳
۳-۲) کاربرد های هلیم۱۵
۳-۳) هلیم در نانو لوله کربنی۱۶
۳-۴) قطره هلیم۱۷
فصل چهارم۱۹
 روش بسط خوشه ای برای محاسبه خصوصیّات
ترمودینامیکی سیستم مورد نظر ۲۰
۴-۱) روش بسط خوشه ای۲۰
۴-۲) محاسبه انرژی سیستم به کمک بسط خوشه ای.۲۱
فصل پنجم..۲۹
 محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم  III
 تزریق شده در یک نانو لوله  در دمای معین۳۰
۵-۱) مقدمه.۳۰
۵-۲) محاسبه سهم انرژی خوشه تک جسمی (E1) .30
عنوان                                                                                             صفحه
۵-۳) محاسبه سهم انرژی خوشه دو جسمی (E2) .33
فصل ششم۳۶
 نتایج محاسبات.۳۷
۶-۱) انرژی تک جسمی سیستم (E1) 37
۶-۲) انرژی دو جسمی سیستم (E2) 38
۶-۳) انرژی کل سیستم (E) 39
۶-۴) آنتروپی سیستم.۴۰
۶-۵) انرژی آزاد سیستم۴۱
۶-۶) فشار سیستم۴۲
۶-۷) ظرفیت گرمایی سیستم۴۳
فصل هفتم۴۵
 خلاصه و نتیجه گیری.۴۶
منابع.۴۷
نانو فناوری و کاربرد های آن
 موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها در مقیاس ۱ الی ۱۰۰ نانومتر باشد، نانو[۱] مواد خوانده می‌شوند. نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری (سطوح اتمی و مولکولی) و استفاده از خواص آن ها می باشد. این فناوری بر مبنای چینش تک تک  اتم ها، مولکول ها و ترکیبات (در ابعاد نانو) به گونه ای است که خاصیت فیزیکی ویژه ای را برای آن رقم بزند. البته اعمال این تغییرات در این مواد مستلزم درک صحیحی از این فناوری می باشد ]۱[.
شاید بتوان گفت اولین کسی که به ابعادی در این حد توجه داشته ریچارد فاینمن[۲]، دارنده جایزه نوبل بوده است. وی در سال ۱۹۵۹ طی یک سخنرانی تحت عنوان “فضای زیادی در پایین وجود دارد”  مهم بودن این فناوری را متذکر شد]۲[.
اصطلاح نانو فناوری اولین بار توسط نوریو تانیگوچی[۳] در سال ۱۹۷۴ معرفی گردید .اولین مشکلی که از توسعه این تکنولوژی جلوگیری می کرد این بود که هنوز دستگاهی ساخته نشده بود که بتواند ابعاد در حد نانو متر را ببیند، اما در سال ۱۹۸۱ این مشکل با ساخت میکروسکوپ تونل زنی روبشی [۴]STM مرتفع گردید، محققین توانستند به کمک آن در ابعاد نانو تصویر برداری کنند و همین منجر به دریافت جایزه نوبل فیزیک توسط تانیگوچی در سال ۱۹۸۶ شد ]۳[. تفاوت اساسی فناوری نانو با دیگر فناوری ها در ابعاد مواد و ساختار هایی است که مورد استفاده قرار می گیرند. در این ابعاد خصوصیات مواد از جمله، مقاومت الکتریکی و گرمایی، استحکام در برابر شکنندگی و خوردگی و . تغییر می کند. استفاده از این فناوری در کلیه علوم پزشکی، پتروشیمی، علوم مواد، صنایع دفاعی، الکترونیک، کامپوترهای کوانتومی و غیره باعث شده که تحقیقات در زمینه نانو به ­عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها، شیشه ها، سرامیک ها و پلیمرها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند. همچنین محدوده فناوری نانو می تواند در ترکیبات بی شکل(آمورف)، کریستال ها، مواد آلی و غیرآلی نیز نقش پر رنگی ایفا کند.
اولین پایه  تشکیل دهنده نانو مواد، نانو ذره است. منظور از نانو ذره، جسمی با ابعاد نانو متر در سه بعد می باشد که می تواند به صورت های مختلفی از جمله نانو مواد سرامیکی، فلزی وغیره وجود داشته باشد. دومین پایه تشکیل دهنده نانو مواد، نانو کپسول ها می باشند. نانو کپسول ها محفظه هایی هستند که قطر آنها از مرتبه نانو متر بوده و می توان مقدار محدودی نانو ذره در آنها نگاه داشت.
عنصر پایه ای دیگر، نانو لوله کربنی می باشد که در سال ۱۹۹۱ کشف شد] ۴[. برای تولید نانو لوله کربنی روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش ها آن است که صفحه و یا صفحات گرافیتی را لوله کرده تا به شکل یک استوانه دربیاید. نانو لوله ها در اندازه ها و اشکال متفاوتی وجود دارند و می توانند تک دیواره یا چند دیواره باشند.
۱-۲) انواع نانو مواد:
 نانو مواد صفر بعدی
به نانو موادی اطلاق می شود که هر سه بعد آن ها از ۱۰۰ نانو متر کمتر باشد (مانند  نانو ذرات و نانو پودر ها).

  • نانو مواد یک بعدی

به نانو موادی گفته می شود که فقط دو بعد آن ها از ۱۰۰ نانو متر کمتر باشد (مانند نانو نوار ها، نانو سیم ها، نانو لوله ها، نانو تسمه ها).

  • نانو مواد دو بعدی

نانو موادی که فقط یک بعد آن ها از ۱۰۰ نانو متر کمتر باشد (مانند نانو حلقه ها و نانو لایه ها).

  • نانو مواد سه بعدی

نانو ساختار هایی که از ترکیب دو یا هر سه مورد بالا ساخته شده باشند. (مانند نانو کامپوزیت ها).
همان طور که قبلا بیان شد نانو فناوری کاربرد های فراوانی در زندگی امروز و آینده ما دارد که در زیر به اختصار به چند مورد آن می پردازیم.
۱-۳) کاربرد های نانو فنّاوری
 ۱-۳-۱) کاربرد نانو فناوری در پزشکی
می توان با بهره گیری از نانو فناوری وسایل آزمایشگاهی جدیدی ساخت و از آنها در کشف داروهای جدید و تشخیص ژن های فعال با شرایط گوناگون در سلول ها، استفاده کرد و همچنین می توان در تشخیص بیماری ها و نقص های ژنتیکی از آن استفاده کرد.
امروزه محققان ذراتی به نام نانو لایه ساخته اند که می تواند امواج فروسرخ را جذب کند، از آنجا که طول موج  فروسرخ قادر به نفوذ تا چند سانتی متری بدن می باشد، این نانو لایه ها بسیار مورد توجه قرار می گیرند. بدین ترتیب که نانو لایه هایی که به بدن تزریق می شوند می توانند از بیرون با بهره گرفتن از منبع فروسرخ گرما داده شوند. چنین نانو لایه هایی را می توان به کپسول هایی از جنس پلیمر حساس به گرما متصل کرد که می توانند محتویات خود را فقط زمانی آزاد کنند که گرمای نانو لایه متصل به آن باعث تغییر شکلش شود.
یکی از کاربردهای شگرف این نانو لایه ها در درمان سرطان است. می توان نانو لایه های پوشیده شده با طلا را به آنتی بادی هایی متصل کرد که به طور مشخص به سلول های سرطانی متصل می شوند. اگر نانو لایه ها به مقدار کافی گرم شوند می توانند فقط سلول های سرطانی را از بین ببرند و به بافت های سالم آسیب نرسانند. این موضوع برای هزاران وسیله ریز دیگر نیز مطرح است که برای کاربرد در پزشکی ساخته شده اند ]۵[.
 ۱-۳-۲) کاربرد نانو فناوری در کشاورزی
امروزه مصرف بی رویه آفت کش ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند. این مشکلات شامل اثرات سوء بر سلامت انسان (ایجاد مسمومیت های حاد یا بیماری های مزمن) ، تاثیر این مواد بر حشرات گرده افشان  و حیوانات اهلی مزارع و همچنین ورود این مواد به آب و خاک و تاثیر مستقیم وغیر مستقیم آن در این نظام های زیستی، می باشد. استفاده از نانو سم ها کارامد ترین راه برای حل مشکلات ذکر شده است. این داروهای در ابعاد نانو که قابلیت حرکت در گیاه را دارند  در بسته هایی که حاوی نشانی خاصی هستند قرار می گیرند. این بسته ها دارای مشخصه ای هستند که به آن ها اجازه می دهد به بخشی از گیاه که مورد حمله عامل بیماری یا آفت قرار گرفته تحویل داده شود . این دارو های در ابعاد نانو، همچنین می تواند دوز لازم برای تحویل به سلول را تایین نمایند .در این روش نحوه ردیابی بافت آلوده و میزان کم، اما موثر دارو باعث می شود استفاده از سموم به حداقل برسد ]۶[. بیماری های گیاهی از روی علائمی مانند تغییر رنگ یا تغییر شکل شناسایی می شوند، اما مسئله مهم اینجاست که این علائم مدتها بعد از ورود عوامل بیماری به بافت گیاه بروز پیدا می کنند. به همین دلیل ما نیاز به اقدامی سریع برای جلوگیری از شیوع بیماری داریم تا مانند گذشته شاهد از بین رفتن مقدار قابل توجهی از محصولات نباشیم که امروزه با بهره گرفتن از نانو حسگر های زیستی این امر میسر شده است. این حسگرها شامل ترکیبات زیستی مانند یک سلول، آنزیم و یا آنتی بادی متصل به یک مبدل انرژی هستند و قادرند که تغییرات ایجاد شده در مولکول های اطراف خود را گزارش دهند و بر اساس میزان تجمع عوامل بیماری در اطراف این حسگرها، سیگنال هایی به همان میزان فرستاده می شود . ارزیابی مقدار آلاینده ها در محیط توسط این حسگرها در چند دقیقه میسر خواهد بود ]۷[.
۱-۳-۳) کاربرد نانو فناوری در خودرو سازی
پوشش خودروها زمانی اهمیت پیدا می کند که خراشی روی سطح خودرو ایجاد شده و موجب پوسیده شدن و زنگ زدن و باد کردن بدنه شود. پوشش های نانومتری باعث بهبود خواص مکانیکی روکش خودرو و مقاومت در برابر عوامل مخرب خارجی می‌شوند. پوشش خودرو هم باید در برابر صدمات احتمالی وهم در برابر خوردگی، خراش، نور آفتاب، رطوبت، مواد شیمیایی و اسیدی مقاوم باشد و شفافیت خود را از دست ندهد. در کنار تمام این ها جاذبه رنگ خودرو برای جلب توجه بیننده به محصول، اهمیت زیادی داشته و بایستی دقت زیادی در آخرین پوشش بدنه خودرو شود. برای داشتن پوششی با ویژگی های فوق نمی توان از یک تک لایه بلکه باید از چند لایه استفاده کرد تا به کیفیت مطلوب رسید. پوشش ها معمولا ساختارهای چند لایه ای هستند که متشکل از سه قسمت لایه زیرین، لایه میانی و لایه فوقانی می باشند.
اکثر پوشش هایی که امروزه به عنوان لایه زیرین مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی سازگاری با محیط و مقاومت در برابر عوامل خارجی را ندارند.
امروزه کارخانجات خودرو سازی با بهره گرفتن از نانو لایه ها، توانسته اند پوشش هایی تولید کنند که دو یا چند ویژگی لایه ها را با هم دارا باشد. این لایه ها نه تنها زیبایی منحصر به فردی به خودرو می دهند بلکه   بدین معنی که می توان حداقل دو ویژگی همزمان مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و حرارت را دارا باشند. دیگر مشکلی که اکثر لایه ها دارند، تغییر رنگ آن ها در برابر پرتو های فرابنفش می باشد که این مشکل نیز توسط نانو لایه ها برطرف شده است ]۸[.
 ۱-۴) هدف ما در این پایان نامه
ما می خواهیم خواص ترمودینامیکی ۳He که سیالی فرمیونی بوده و از آمار فرمی- دیراک[۵] تبعیت می کند را در یک بعد و در دمای معین (۱ تا ۴ کلوین) محاسبه کنیم لذا برای ایجاد یک سیستم یک بعدی از نانو لوله کربنی بهره می بریم، زیرا :
۱) نانو لوله های کربنی فقط یک بعد ماکروسکوپی دارند.
۲) برهمکنش نانو لوله ها با هلیم بسیار ضعیف می باشد به نحوی که به راحتی می توان از آن صرفه نظر کرد ]۹[.
۳) از آنجا که دامنه دمایی سیستم مورد نظر ما (۱ تا ۴ کلوین) بسیار پایین می باشد، نانو لوله ها نباید رفتار جدیدی از خود نشان بدهند، که اینگونه نیز می باشد ]۹[.
پس سیستم ما به N اتم ۳He که در یک نانو لوله کربنی به طول L و سطح مقطع A وجود دارند تبدیل شد که دما و چگالی مورد بررسی بین ۱ تا ۴ کلوین و ۰۰۱/۰ تا۰۱/۰ A-1
می باشد.

تعداد صفحه :۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *