Get a site

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : موزه جنگ مهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

گروه معماری

عنوان پایان ‌نامه:

موزه جنگ مهران

استاد مربوطه:

جناب آقای سعید یوسفی

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده ۱۲

مقدمه. ۱۳

فصل اول: ۱۵

تعاریف وکلیات.. ۱۵

تعریف موزه ۱۶

تعریف لغوی موزه ۱۶

تعریف اصطلاحی موزه ۱۷

هدف نمایش.. ۱۷

موزه در بینش اسلامی. ۱۸

شورای بین‌المللی موزه‌ها ۱۸

انواع موزه ها ۱۸

موزه تاریخ و باستان شناسی. ۱۸

موزه فضای باز. ۱۹

موزه های مردم شناسی. ۲۰

کاخ موزه ها ۲۰

موزه های هنری. ۲۱

موزه علوم و تاریخ طبیعی. ۲۱

موزه های محلی یا منطقه ای. ۲۱

پارک موزه ها ۲۲

موزه های نظامی. ۲۳

فصل دوم: ۲۴

بررسی نمونه های مشابه. ۲۴

۱- موزه فرش ایران. ۲۵

ویژگی‌ها ۲۵

۲- موزه وین. ۲۶

۳- موزه بریتانیا ۲۷

بخش‌های اصلی موزه بریتانیا عبارتند از. ۲۸

۴-موزه لوور. ۳۰

فصل سوم: ۳۳

مبانی نظری طرح. ۳۳

تاریخچه موزه ۳۴

اهداف موزه ۳۴

وضعیت موزه ها بعد از انقلاب در ایران. ۴۱

معماری موزه ۴۱

فضاهای معماری موزه ۴۶

پشتوانه. ۴۶

حجم. ۴۷

فضای واقعا عمومی. ۴۸

فصل چهارم: ۴۹

بسترطرح ومطالعات سایت.. ۴۹

وضعیت اقتصادی. ۵۰

بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. ۵۰

آب و هوای منطقه. ۵۰

پراکندگی بارش در استان ایلام. ۵۳

دمای هوا در استان ایلام. ۵۴

میزان بارندگی. ۵۴

روزهای یخبندان. ۵۴

بادها مسلط.. ۵۴

رطوبت نسبی. ۵۵

ادبیات قومی استان. ۵۵

صنایع دستی. ۵۶

دشتها ۵۸

باد. ۶۵

بادهای محلی. ۶۵

ضوابط طراحی ساختمان. ۶۷

جهت ساختمان. ۶۷

شکل ساختمان. ۶۸

نحوه استقرار ساختمان. ۶۹

رابطه فضاهای پر و خالی. ۶۹

شکل- تناسبات و محل استقرار حیاط‌ها ۷۰

ویژگی بام‌ها ۷۰

شکل و محل قرارگیری ایوان‌ها ۷۰

نحوه استقرار فضاها وابسته. ۷۱

ابعاد و تناسبات فضاهای بسته. ۷۲

جداره‌های باز. ۷۲

فصل پنجم: ۷۳

استانداردها و ریز فضاها ۷۳

موازین طراحی موزه ۷۴

۱- فضای فیزیکی موزه ۷۵

۲- تالار نمایش.. ۷۶

۳- تالار ورودی. ۷۷

۴- نور در تالارهای نمایش.. ۷۷

۵- دیوارها و سقف‌پوش تالارها ۷۸

۶- مراکز جانبی موزه ۷۸

۷- کتابخانه و مرکز اسناد. ۷۹

۸- انبار مخزن. ۷۹

۹ – کارگاه ۷۹

۱۰- آزمایشگاه ۷۹

۱۱- چایخانه و تریا ۷۹

۱۲- بخش اداری، فنی و تأسیسات.. ۸۰

۱۳- تجهیزات فنی تأسیسات موزه ۸۰

۱۴- سیستم تهویه. ۸۰

۱۵- آسانسور و بالابر. ۸۱

۱۶- فضاهای عمومی. ۸۱

الف) ورودی و کلید. ۸۱

ب) سالن انتظار. ۸۱

ج) راهروها ۸۲

د) سرویس بهداشتی. ۸۲

ذ) فضای اداری. ۸۲

۱۷- صحنه. ۸۲

الف) انواع صحنه‌ها ۸۳

ب) فضای پشت و کنار صحنه. ۸۳

ج) پرده صحنه. ۸۳

ذ) کنترل نور و صدا ۸۴

ر) جایگاه شنوندگان. ۸۴

ز) حرکت در سالن‌ها ۸۴

۱۸- گالری‌ها ۸۵

۱۹- پارکینگ‌ها ۸۶

ضوابط و استانداردها ۸۶

الف) سیستم خنک‌کننده ۸۸

ب) سیستم‌های هواسازی گرم. ۸۹

ج) سیستم تأمین آب گرم. ۸۹

د) عایق‌بندی تأسیسات.. ۸۹

ه) کانال‌های انتقال دهنده هوا ۸۹

و) تأسیسات جانبی. ۹۰

استانداردها ۹۱

گالری ها ۹۱

آمفی. ۹۲

کتابخانه. ۹۳

اداری. ۹۴

پژوهشی. ۹۴

آموزشی. ۹۵

انبار. ۹۵

پارکینگ.. ۹۵

تاسیسات.. ۹۶

عرصه معرفی. ۹۸

عرصه اداری شامل دو حوزه مختلف می باشد. ۱۰۰

عرصه پژوهشی. ۱۰۱

عرصه آموزشی. ۱۰۱

عرصه خدمات رفاهی و عمومی. ۱۰۱

عرصه خدمات پشتیبانی. ۱۰۲

فصل ششم: ۱۰۷

سیرتکوین ایده وروند طرح. ۱۰۷

موقعیت سایت.. ۱۰۸

تحلیل سایت.. ۱۰۹

روند تکوین حجم. ۱۱۰

فصل هفتم : ۱۱۳

آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط.. ۱۱۳

منابع و ماخذ. ۱۱۴

 

چکیده

هدف اولیه از پیدایش موزه‌ها به مفهوم نوین و به روش شناخته شده امروزی ایجاد مکانهایی برای نگهداری اموال شخصی و یا ثروت‌های صرفاً ملی بوده است. اشتیاق به گردآوری اشیاء زیبا، گرانبها و کمیاب و یا صرفاً غریب امری است که ریشه در نهاد و سرشت آدمی داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتی در جوامع نوین وظیفه دارند اشیائی را که به لحاظ ارزش فرهنگی‌شان گرامی داشته می‌شوند را نگهداری نموده و تا سرحد امکان از ویرانی و زوال مصون بدارندو جمعی سازمان یافته‌اند که از گنجینه‌هایشان در جهت اهداف فرهنگی استفاده شودهمچنین موزه ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شیء است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا یک بزرگسال و خواه شیء با علوم طبیعی و یا یک متنوع عرشه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون با شهر و یا یک اثر هنری.حال بی‌مناسبت نیست که هر چند فشرده و با نگرشی الهی به موزه نگریسته و جایگاه و منزلت آن در جهان‌بینی اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین به قرآن روی آورده و شیوه برخورد آن را با حوادث تاریخی و آثار باقی‌مانده از پیشینیان را بررسی نمائیم. مشاهده می‌کنیم .

مقدمه

نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها از معدود مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند. هر یک از این اشیا در عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارائه می دهند.میتوان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است. مشکلات لاینحل در اینجا حل می شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گرد

فصل اول:

تعاریف وکلیات

تعریف موزه

تاکنون هیچ تعریفی تئوری جامعی برای این که مشخص کند موزه چگونه مکانی است ابراز نگردیده است ابتدا این بدان معنا نیست که هیچ‌گونه درک صحیحی از اینکه موزه چیست وجود نداشته باشد زیرا موزه‌هایی که ساخته شده‌اند و طرح‌هایی که به وسیله طراحان مختلف عرضه گشته‌اند هر کدام خودگویای این مطلب است که موزه بدون تعریف خاصی بتواند بطور جامع در مورد کلیه موزه‌ها صادق باشد می‌تواند بوجود آید و هر موزه‌ای شکل خاص خود را یافته و در دسترس عموم قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۱۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153245]

—-

پشتیبانی سایت :       

*