Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : شرح برد دامنه فرکانس

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق

عنوان :

شرح برد دامنه فرکانس

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
برای سازمان های دخیل در ارائه طرح های آنتن ، سیم های سنجش آنتن دامنه فرکانسی
متداول هزینه اولیه خیلی زیادی را تحمیل می کنند که مانع مهمی برای ورود در این حوزه
است . هنگامی توصیف آنتن های بسیار پهن باند(UWB) ، هزینه سنجش های دامنه فرکانس
حتی بیشتر است چون داده ها باید فرکانس های بسیاری گرفته شوند که ملتزم زمان بیشتری
است . برد آنتن دامنه زمانی به این موضوعات هزینه و زمان می پردازیم . چنین برد هایی دارای
یک چهارم هزینه یک برد دامنه فرکانس خواهند بود و داده های پر معنایی را طی دو دهه پهنای
باند در یک اندازه گیری واحد فراهم خواهند ساخت و داده های پر معنایی را طی دو دهه پهنای
باند در یک اندازه گیری واحد فراهم خواهند ساخت ، خواه در دامنه زمانی یا فرکانسی آنها به
آسانی بسته بندی شده و به کار گرفته خواهند شد . در اینجا عملکرد بر یک آنتن دامنه زمانی
را با اندازه گیری چند آنتن و مقایسه نتایج با اندازه گیری های دامنه فرکانس توصیف می کنیم .
برد آنتن حوزه زمانی ما متشکل است از یک اسیلوسکوپ ضربانی سریع و یک اسیلوکوپ نمونه
گیری ما عملکرد خوب این برد را برای تمام انواع آنتن های (رزنانسی و غیر رزنانسی ) که بین
۹۰۰Hhzو Ghz10 عمل می کند نشان داده ایم .
در اینجا توسعه یک گستره آنتن دامنه زمانی نمونه را شرح می دهیم که پوشش کاملا اتوماتیک
جهت گیری های آنتن را فراهم می سازد . در هر جهت گیری نرم افزار کنترل به یک اسیلوسکوپ
نمونه گیری دیجیتال فرمان می دهد یک اندازه گیری را کسب کند و داده های حاصل را برای نمایش
، ذخیره ،و پردازش به یک کامپیوتر منتقل کند . پردازش داده ها به دست آمده برای تعیین بهره
آنتن می تواند به صورت آنلاین انجام شود .
تعداد صفحه :۸۵
قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=143290]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: برق