پایان نامه کارشناسی ارشد مکاترونیک :تخمین پارامترهای تعلیق خودروی baja دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با grey box

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک

با عنوان:تخمین پارامترهای تعلیق خودروی BAJA دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با GREY BOX

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکاترونیک
عنوان :
تخمین پارامترهای تعلیق خودروی baja دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با grey box

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:

معمولاً در تخمین پارامترهای خودرو از یک سیستم سنسوری که روی خودرو سوار می شود، استفاده می شود. در این روش علاوه بر تولید و توسعه سیستم سنسوری، متدی نیز برای تخمین پارامترهای خودرو با بهره گرفتن از سیستم سنسوری لازم است. معمولاً سیستم سنسوری توسط کامپیوتر و به صورت wireless کنترل می شود. در این تحقیق تخمین پارامترها بوسیله نوشتن کد grey box با بهره گرفتن از system intensification toolbox  نرم افزار مطلب انجام می گیرد. ثابت های میرایی تعلیق عقب و جلو خودرو و pitch inertia روی خودرو baja تخمین زده می شوند.

مقدمه:

هدف سیستم این است که به صورت شفاف پارامترهای سیستم را تخمین زده و به راننده اعلام نماید. از پارامترهای سیستم آنهایی تخمین زده می شوند که بطور دینامیکی اندازه گیری می شوند مانند اینرسی و میرایی. این تخمین پارامتر می تواند سپس برای کالیبره کردن سیستم کنترل و یا به طور ساده برای اعلان کارکرد خوردو استفاده شود. براهی هوشمند شدن، سنسورها بوسیله چندین میکروکنترلر می شوند. این عامل به آنها امکان می دهد تا بطور هوشمندانه عمل کنند از قبیل خود کالیبره کردن، راه اندازی اتوماتیک و پیش و پس پردازش داده. سیستم سنسور هوشمند به صورت بی سیم طراحی می شود تا براحتی روی خودروهای موجود سوار شود. تخمین پارامتر بسیار مشابه اندازه گیری مشخصات سیستم های مکانیکی است. به استثنای اینکه تخمین پارامتر به طور کلی به سیستم ها اعمال می شود به جای اینکه به قطعات یا اجزای خاصی اعمال شود. برای اجرای این پروژه سیستم سنسور هوشمند لازم است که زیر مجموعه ای از مکاترونیک است. مکاترونیک ترکیبی از مکانیک، الکترونیک، نرم افزار، و کنترل می باشد تا هدف خاصی برسد. در این پروژه سیستم مکانیکی خودرو است. و نرم افزار  و سخت افزارهای الکترونیکی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تخمین پارامتر استفاده می شوند. برای تخمین پارامترهای تعلیق خودرو با دقت قابل قبول از آرایه ای از میکروکنترلرها بر مبنای سنسورها یا سنسورهای هوشمند استفاده می شود. سیستم برای کار روی یک خودرو با تعلیق غیر فعال استفاده می شود سنسورهای هوشمند متغیرهای خودرو را برحسب زمان اندازه گیری کرده و به صورت wireless آن ها را به کامپیوتر laptop برای تخمین پارامتر ارسال می کنند. پارامترهایی که در این سیستم تخمین زده می شوند عبارتند از: اینرسی و نرخ میرایی جلو و عقببرای تخمین این پارامترها جرم، وزن توزیع شده جلو وعقب، ثابت های فنر جلو و عقب خودرو باید معلوم و وارد مدل شوند.

تعداد صفحه : 41
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]