پایان نامه کارشناسی ارشد مکاترونیک :کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با بهره گرفتن از حسگرهای نامطمئن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکاترونیک

با عنوان:کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با بهره گرفتن از حسگرهای نامطمئن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی مکاترونیک
عنوان :
کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با بهره گرفتن از حسگرهای نامطمئن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:

امروزه کامپیوتر یکی از مهمترین بخش های اصلی فرآیند طراحی مهندسی است و مهندسان از آن برای بهبود طراحی در کاربردهای گوناگون استفاده می کنند. هرچند کامپیوتر در مدل سازی بسیاری از کاربردهای مهندسی استفاده می شود اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر حوزه هایی است که دارای قاعده و قانون هستند. به طور کلی فعالیت هایی که در ارتباط با مرحله محاسبات فرآیند طراحی است از سوی کامپیوتر ها غیر قابل لمس می باشند. در سال های اخیر شبکه های عصبی (NNs) به طور گسترده در مدل سازی بسیاری از فعالیت های بشری در حوزه های مختلف علوم و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از ویژگی های متمایز NNs توانایی یادگیری آن از نمونه هاو تجربیات، سپس تطبیق آن ها با تغییر موقعیت است. مهندسان اغلب با داده های ناقص و حاوی نویز سر و کار دارند. که یکی از حوزه های پرکاربرد شبکه عصبی است. در این سمینار به معرفی مفهوم شبکه های عصبی مصنوعی ، انواع آن ها و همچنین شبکه های حسگری بی سیم می پردازیم و در نهایت به طور مختصر به بررسی مدلی پویا از WSN و کاربرد آن ها در تشخیص گره و شناسایی خطا در شبکه های حسگری بی سیم می پردازیم. شبکه های عصبی بازگشتی برای مدل سازی یک گره حسگری مورد استفاده قرار گرفته اند. گره ها به صورت پویا بوده و با گره های دیگر شبکه حسگری در ارتباط است. ورودی NN شامل خروجی قبلی نمونه های مدل سازی گره حسگری و خروجی فعلی و قبلی نمونه های حسگرهای مجاور است. این مدل سازی بر مبنای ساختار شبکه های عصبی پس انتشار و شبکه های بازگشتی پایه شعاعی است. ورودی شبکه و توپولوژی آن بر اساس مدل حسگر غیر خطی است.

تعداد صفحه : 113
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]