Get a site

برچسب: آلاینده ها

سمینار محیط زیست: بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

پایان نامه رشته مهندسی شیمی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست

عنوان:

بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها (Bioremediation)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در حال حاضر، روش های تصفیه چه در فاز گاز (هوا)، چه در فاز مایع (آب) و چه در فاز جامد (خاک) شامل سه دسته اصلی می شود که می توانند به صورت منفرد و یا ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند:
۱- روش های شیمیایی
۲- روش های فیزیکی
۳- روش های بیولوژیکی
روش های شیمیایی در برخی موارد می توانند بسیار پرهزینه باشند و یا مواد جانبی خطرناک تولید کنند و اگر با آلاینده خطرناکی روبرو باشیم که غلظت مجاز آن در حد ppm یا ppb باشد در این صورت وضعیت از این هم وخیم تر می شود زیرا علاوه بر هزینه بسیار، کندی سرعت واکنش، لزوم ساخت راکتورهای دارای ویژگی های خاص و امکان باقی ماندن ماده شیمیایی مورد استفاده در فرایند که خود می تواند خطرناک باشد نیز مزید بر علت می شود. هرچه اندازه ذرات آلاینده کوچکتر می شود هزینه لازم برای حذف فیزیکی آن نیز بیشتر می شود. روش های فیزیکی اغلب قادر نیستند تا آلاینده های با اندازه های بسیار ریز را از محیط خارج کنند. روش های بیولوژیکی اگرچه روش هایی بسیار ارزان هستند و به همین علت با اقبال بسیاری روبرو شده اند اما این روش ها قادر نیستند هر نوع آلاینده ای را حذف کنند و یا با سرعت مطلوب و راندمان مورد نظر این کار را انجام دهند، علاوه بر این ها، بازدهی این فرایندها به شدت وابسته به شرایط محیطی و آب و هوایی است و کنترل شرایط برای آنها گاهی بسیار مشکل می باشد.
فصل اول: آلودگی آب
۱-۱- مقدمه
آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله، مجله و کتاب تجاوز می کند. این آلودگی توسط پساب های کارخانجات، باران های اسیدی، شوینده ها، پساب های آبهای کشاورزی و غیره انجام می گیرد. آب مورد استفاده باید عاری از هرگونه آلودگی باشد. آب مناسب جهت مصرف انسان ها آب آشامیدنی نامیده می شود. آبی که مناسب آشامیدن نباشد توسط روش های مختلف مانند فیلتراسیون یا تقطیر و ضدعفونی کردن می تواند قابل آشامیدن شود. آب نامناسب جهت شرب ولی بی ضرر معمولا می تواند به مصارفی نظیر استحمام برسد. چنین آبی “Safe Water” نامیده می شود.
در دسترس بودن آب آشامیدنی در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان است. امروزه حدود ۱ میلیارد نفر در سراسر دنیا به آب سالم قابل آشامیدن دسترسی ندارند. حدود ۵ میلیون مرگ در سال به دلیل مصرف آب آلوده در جهان اتفاق می افتد.
بنابه گزارش سازمان بهداشت جهانی، دسترسی به آب سالم می تواند از ۱.۴ میلیوم مرگ کودکان در هر سال جلوگیری کند. در کشورهای در حال توسعه ۹۰% فاضلاب ها بدون هیچ گونه تصفیه وارد رودخانه ها و آب های سطحی می گردد و منابع آبی پیوسته آلوده تر می گردند. هیچ کس منکر این واقعیت نیست که آب مایه حیات انسان هاست. به همین علت هم حفظ منابع آبی و حفاظت آنها از آلودگی از درجه اهمیت زیادی در چرخه طبیعی زندگی ما برخوردار است.
۲-۱- تاریخچه
در نوامبر سال ۱۹۸۶ بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین، تمام آبزیان از شهر بل سوئس تا ساحل هلند کشته شدند. در سال های اخیر با غرق شدن تانکر های بزرگ نفتی اقیانوس پیما یا به گل نشستن آنها آسیب هایی به حیات دریایی وارد آمد. در سال ۱۹۸۳ بر اثر ۱۴۷۰۰ واقعه آلوده کننده در حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایالت متحده تخلیه شده است.
۳-۱- تعریف آلودگی آب
در سال ۱۹۶۹ برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش شود.
آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند و می توانند هم منابع آب های زیرزمینی و هم آب های سطحی را آلوده کنند. آب، تصفیه آن و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب می آید. آلودگی آب ها، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می شود که به علت پیشرفت صنایع و تکنولوژی، هر روزه با پیشرفت روزافزون آن مواجهیم.
تعداد صفحه : ۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

سمینار : مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست

عنوان:

مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
امروزه بخشی عمده ای از آلودگی هوا ناشی از تبخیر ترکیبات آلی فرار (VOCs) می باشد. انتشار این مواد در هوا علاوه بر تولید بو خطراتی برای اکوسیستم و سلامتی انسان ها، سالانه مبالغ زیادی هزینه در بردارند. استفاده از فیلترهای بیولوژیکی (بیوفیلترها) یکی از مهمترین روش ها برای تصفیه حجم زیادی از هوا با غلظت های پایین آلاینده می باشد. اساس بیوفیلتراسیون، مصرف و اکسیداسیون (تجزیه بیولوژیکی) ترکیبات آلاینده توسط میکروارگانیسم ها و تولید دی اکسید کربن، آب و بیومس است. به دلیل موجود بودن عامل فعال بیولوژیکی که غالبا گونه های خاص باکتریایی و تا حدودی قارچ ها و مخمرها هستند راندمان بیوفیلترها در مقایسه با انواع فیلترهای دیگر که عمل جذب فقط با بهره گرفتن از ماده ای چون کربن فعال یا بنتونیت صورت می گیرد بسیار بالاتر است. از مزایای دیگر بیوفیلترها، پایین بودن هزینه ها و راهبری نسبتا آسان آنهاست. در این تحقیق با حل مدل ریاضی مربوط به یک بیوفیلتر خاص و سپس شبیه سازی آن تاثیر عواملی مانند: طول بیوفیلتر، مواد پرکننده فیلتر، فعال و غیرفعال بودن سیستم از لحاظ بیولوژیکی و مدت زمان عملکرد بیوفیلتر بر روی حذف متانول مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در طی راه اندازی اولیه یک بیوفیلتر، جذب سطحی آلاینده ها توسط مواد تشکیل دهنده فیلتر غالب است ولی بعد از مدتی که این مواد با آلاینده ها اشباع شدند، فرایندهای بیولوژیکی برای حذف تسلط می یابند و بارگیری آلاینده معادل با تجزیه بیولوژیکی به علاوه تخلیه می شود. همچنین بیوفیلترهای حاوی کربن فعال گرانولی ((granular activated carbon (GAC)، کمپوست / خاک دیاتومه و کمپوست به ترتیب به طولانی ترین زمان نیاز دارند تا به حالت پایدار برسند و در این مدت زمان، پروفیل های گرادیان غلظت تغییری زیادی نمی کند. به هرحال (GAC) جاذب بهتری برای آلاینده است، در حالی که کمپوست محیط بهتری را برای رشد و فعالیت میکروبی فراهم می کند.
فصل اول: آلودگی هوا و روش های تصفیه آن
۱-۱- مقدمه
آلودگی هوا، یکی از پدیده های زندگی مدرن امروزی و ناشی از پسماندهایی است که در اثر فعالیت های شبانه روزی بشر به وجود می آید. این پسماندها ناشی از تولید مواد غذایی، صنعتی، کالاهای مختلف و انرژی است. شاید بتوان علل اصلی آلودگی هوا را در احتراق ناقص جستجو کرد که طی آن، بر اثر عدم سوخت رسانی کامل و یا نسبت نامناسب هوا و سوخت، پس از احتراق، موادی نظیر منواکسید کربن، اکسید سولفور، اکسید نیتروژن، ذرات خاکستر و یا هیدروکربورهایی که سوخته نشده وارد هوا می شود. از آنجایی که این مواد بر روی کل حیات اثر سوء می گذارند، به عنوان آلاینده های هوا از آنها یاد می شود.
هوای آلوده، پدیده ای است که از ترکیب یا اختلاط هوا و مواد یا ذرات خاصی، در مدت زمان معینی تولید می شود و در صورت تداوم، بیماری ها یا اختلالاتی برای انسان، حیوانات و گیاهان ایجاد می کند و به میزان قابل ملاحظه ای، زندگی بشر را به مخاطره می اندازد.
هوای پاک به هوایی اطلاق می شود که عاری از مواد و ذرات مضر به حال انسان، حیوانات و گیاهان در درجه اول، و سایر موجودات و تولیدات در مرحله بعد باشد.
آلاینده های موجود در هوا دو نوعند: اولیه (Primary) و ثانویه (Secondary).
آلاینده های اولیه موادی هستند که در اثر منابع آلوده کننده به هوای محیط وارد می گردند. مانند: اکسیدهای سولفور، اکسیدهای نیتروژن، سولفید هیدروژن، منواکسید کربن، سرب، ذرات آلوده یا مواد معلق (گرد و خاک، غبار، دودهای سیاه)، هیدروکربورها، ترکیبات آلی فرار (VOCs) و.
آلاینده های ثانویه به موادی اطلاق می شود که در اثر فعل و انفعال موجود در هوای اطراف زمین تشکیل می گردند، بعضی از این فعل و انفعالات را می توان در جدول ۱-۱ مشاهده نمود.
برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست نیاز به آگاهی و مشارکت عمومی است. بنابراین باید بیشتر روش هایی مورد بهره برداری قرار گیرند که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و جنبه کاربردی آن به اثبات رسیده باشد.
در این پروژه چون به مدلسازی بیوفیلتر مورد استفاده جهت حذف متانول پرداخته شده و متانول جزء گروه ترکیبات آلی فرار (VOCs) است پس تنها به شرح مختصری درباره این گروه از آلاینده ها می پردازیم.
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]